Uniunea Europeană

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

Prezentare generală

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) interpretează legislația UE pentru a se asigura că aceasta se aplică în același mod în toate țările membre și soluționează litigiile juridice dintre guvernele naționale și instituțiile europene.

În anumite circumstanțe, Curtea poate fi sesizată de persoane fizice, întreprinderi sau organizații care doresc să introducă o acțiune împotriva unei instituții UE pe care o suspectează că le-a încălcat drepturile.

Ce face CJUE?

Curtea pronunță hotărâri în cauzele care îi sunt înaintate spre soluționare. Cele mai frecvente tipuri de cauze sunt:

 • interpretarea legislației (hotărâri preliminare) - instanțele naționale ale țărilor UE sunt obligate să garanteze aplicarea corespunzătoare a legislației europene, dar există riscul ca instanțele din țări diferite să interpreteze legislația în mod diferit. Dacă o instanță națională are îndoieli cu privire la interpretarea sau valabilitatea unui act legislativ al UE, aceasta poate să solicite opinia Curții de Justiție. Același mecanism poate fi utilizat și pentru a determina dacă un act legislativ sau o practică națională este compatibilă cu dreptul UE.
 • respectarea legislației (acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor sau proceduri de infringement) - este vorba despre acțiuni introduse împotriva unui guvern național care nu își îndeplinește obligațiile prevăzute de legislația europeană. Aceste acțiuni pot fi inițiate de Comisia Europeană sau de altă țară din UE. În cazul în care țara vizată se dovedește a fi vinovată, ea are obligația de a remedia situația imediat. În caz contrar, se poate introduce o a doua acțiune împotriva ei, care poate conduce la aplicarea unei amenzi.
 • anularea unor acte legislative ale UE (acțiuni în anulare) - dacă un stat membru, Consiliul UE, Comisia sau (în anumite condiții) Parlamentul European consideră că un anumit act legislativ al UE încalcă drepturile fundamentale sau tratatele Uniunii, îi poate cere Curții de Justiție să anuleze actul respectiv.
  Persoanele fizice pot, de asemenea, să solicite Curții anularea unui act al UE care le privește în mod direct.
 • garantarea unei acțiuni din partea UE (acțiuni în constatarea abținerii de a acționa) - Parlamentul, Consiliul și Comisia au obligația de a adopta anumite decizii în anumite situații. Dacă nu fac acest lucru, guvernele statelor membre, celelalte instituții ale UE și (în anumite condiții) persoanele fizice sau întreprinderile pot înainta o plângere Curții.
 • sancționarea instituțiilor UE (acțiuni în despăgubire) - orice persoană sau întreprindere care a avut de suferit de pe urma unei acțiuni sau a lipsei de acțiune din partea instituțiilor UE sau a angajaților acestora poate introduce o acțiune împotriva lor prin intermediul Curții.

Componență

CJUE este formată din 2 instanțe:

 • Curtea de Justiție - se ocupă de cererile de hotărâre preliminară adresate de instanțele naționale și de anumite acțiuni în anulare și recursuri.
 • Tribunalul - se pronunță asupra acțiunilor în anulare introduse de persoane fizice, întreprinderi și, în anumite cazuri, de guvernele UE. În practică, această instanță se ocupă în principal cu legislația privind concurența, ajutorul de stat, comerțul, agricultura și mărcile comerciale.

Judecătorii și avocații generali sunt numiți de statele membre, de comun acord, pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînnoit. Judecătorii din cadrul fiecărei instanțe aleg un președinte, pentru un mandat de 3 ani, care poate fi reînnoit.

Cum lucrează CJUE?

În cadrul Curții de Justiție, pentru fiecare caz se desemnează un judecător („judecătorul raportor”) și un avocat general. Cazurile sunt evaluate în două etape:

 • Etapa scrisă
  • Părțile dau declarații scrise în fața Curții. Autoritățile naționale, instituțiile UE și uneori persoanele fizice pot transmite observații.
  • Toate acestea sunt sintetizate de către judecătorul raportor și apoi discutate în cadrul reuniunii generale a Curții, care stabilește:
   • numărul de judecători care se vor ocupa de caz: 3, 5 sau 15 judecători (întreaga Curte), în funcție de importanța și de complexitatea cazului. Majoritatea cazurilor sunt soluționate de 5 judecători. Sunt foarte rare situațiile în care se implică toată Curtea.
   • dacă este nevoie de o audiere sau de un punct de vedere oficial din partea avocatului general.
 • Etapa orală - audierea publică
  • Avocații ambelor părți pledează în fața judecătorilor și a avocatului general, care le pot adresa întrebări.
  • În cazul în care Curtea a decis că este nevoie de un punct de vedere din partea avocatului general, acesta este prezentat după câteva săptămâni de la audiere.
  • Judecătorii deliberează și apoi pronunță verdictul.
 • Procedura Tribunalului este similară, cu deosebirea că majoritatea cazurilor sunt soluționate de 3 judecători și nu există avocați generali.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene și cetățenii

O persoană fizică sau o întreprindere care consideră că a avut de suferit de pe urma acțiunii sau a lipsei de acțiune din partea unei instituții UE sau a angajaților acesteia se poate adresa Curții în două moduri:

 • indirect, prin intermediul instanțelor naționale (care pot decide să înainteze cazul Curții de Justiție)
 • direct, sesizând Tribunalul - dacă reclamantul a fost afectat direct și personal de o decizie luată de o instituție a UE.

În cazul în care considerați că autoritățile dintr-o țară a UE au încălcat legislația europeană, trebuie să urmați procedura oficială privind depunerea unei plângeri.

Mai multe despre drepturile dumneavoastră juridice

Date de contact

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Date de contact

Adresă

Palais de la Cour de Justice

Boulevard Konrad Adenauer

Kirchberg

L-2925 Luxembourg

Luxembourg

Tel
+352 4303 1
Fax
+352 4303 2600
Vizite

Tipul de vizită: vizită de studiu, sesiune de informare, seminar, şedinţă publică

Dimensiunea minimă a grupului: 7 persoane (cu excepţia şedinţelor publice)

Vizitatori individuali: numai pentru şedinţele publice

Rezervare: Grupuri: cu 6 luni înainte de data vizitei (cu excepţia şedinţelor publice). Vizitatori individuali: cu 15 minute înainte de şedinţa publică

Vârsta minimă a vizitatorilor: 18 ani

Vizitaţi Curtea de Justiţie a Uniunii Europene

Back to top