Unjoni Ewrope

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Ħarsa ġenerali

 • Rwol: Il-leħen tal-gvernijiet membri tal-UE, l-adozzjoni tal-liġijiet tal-UE u l-koordinazzjoni tal-politiki tal-UE
 • Membri: Il-ministri tal-gvern minn kull pajjiż tal-UE, skont il-qasam ta’ politika li jkun se jiġi diskuss
 • President: Kull pajjiż tal-UE jkollu l-presidenza fuq bażi ta' rotazzjoni ta' 6 xhur
 • Stabbilit: fl-1958 (bħala l-Kunsill tal-Komunità Ekonomika Ewropea)
 • Jinsab: fi Brussell (il-Belġju)
 • Sit web: Il-Kunsill tal-UE

Fil-Kunsill, il-ministri tal-gvern minn kull pajjiż tal-UE jiltaqgħu biex jiddiskutu, jemendaw u jadottaw il-liġijiet, u jikkoordinaw il-politiki. Il-ministri għandhom l-awtorità li jimpenjaw lill-gvernijiet tagħhom biex iwettqu l-azzjonijiet li jkun intlaħaq qbil dwarhom fil-laqgħat.

Flimkien mal-Parlament Ewropew, il-Kunsill huwa l-fergħa ewlenija tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-UE.

M’għandux jiġi konfuż ma':

 • il-Kunsill Ewropew - summits trimestrali, fejn il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu biex jistabbilixxu d-direzzjoni ġenerali tat-tfassil tal-politika tal-UE
 • Il-Kunsill tal-Ewropa - mhux entità tal-UE.

X’jagħmel il-Kunsill?

 • Jinnegozja u jaddotta liġijiet tal-UE, flimkien mal-Parlament Ewropew, abbażi ta' proposti mill-Kummissjoni Ewropea
 • Jikkoordina l-politiki tal-pajjiżi tal-UE
 • Jiżviluppa l-politika barranija u ta' sigurtà tal-UE, abbażi ta' linji gwida tal-Kunsill Ewropew
 • Jiffirma ftehimiet bejn l-UE u pajjiżi oħra jew organizzazzjonijiet internazzjonali.
 • Jadotta l-baġit tal-UE - flimkien mal-Parlament Ewropew.

Kompożizzjoni

Ma hemmx membri fissi tal-Kunsill tal-UE. Minflok, il-Kunsill jiltaqa' f'10 konfigurazzjonijiet differenti, fejn kull waħda tikkorrispondi għall-qasam ta' politika li jkun se jiġi diskuss. Skont il-konfigurazzjoni, kull pajjiż jibgħat il-ministru responsabbli għal dak il-qasam ta’ politika.

Pereżempju, meta ssir il-laqgħa tal-Kunsill dwar l-affarijiet ekonomiċi u finanzjarji (il-“Kunsill ECOFIN”), jattendu l-ministri tal-finanzi ta' kull pajjiż.

Min imexxi l-laqgħat?

Il-Kunsill tal-Affarijiet Barranin għandu president permanenti - ir-Rappreżentant Għoli tal-UE għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà . Il-laqgħat l-oħra kollha tal-Kunsill huma mmexxija mill-ministru rilevanti tal-pajjiż li jkollu l-presidenza b'rotazzjoni tal-UE.

Pereżempju, kull laqgħa tal-Kunsill Ambjent fil-perjodu meta l-Estonja jkollha l-presidenza tkun immexxija mill-Ministru tal-Ambjent Estonjan.

Il-konsistenza ġenerali hi żgurata mill-Kunsill Affarijiet Ġenerali - appopġġat mill-Kumitat tar-Rappreżentanti Permanenti. Dan hu magħmul mir-Rappreżentanti Permanenti għall-UE tal-pajjiżi tal-UE, li huma, fil-fatt, l-ambaxxaturi nazzjonali tal-UE.

Il-pajjiżi taż-żona tal-euro

Il-pajjiżi taż-żona tal-euro jikkoordinaw il-politika ekonomika tagħhom permezz tal-Grupp tal-Euro li jikkonsisti mill-ministri tal-ekonomija u tal-finanzi tagħhom. Huwa jiltaqa’ fil-jum ta’ qabel il-laqgħat tal-Kunsill Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji. Il-ftehimiet milħuqa fil-laqgħat tal-Grupp tal-Euro jiġu deċiżi b’mod formali fil-Kunsill l-għada, fejn il-ministri tal-pajjiżi taż-żona tal-euro biss jivvutaw dwar dawk il-kwistjonijiet.

Kif jaħdem il-Kunsill?

 • Id-diskussjonijiet u l-voti kollha jsiru fil-pubbliku.
 • Biex jgħaddu, id-deċiżjonijiet normalment jirrikjedu maġġoranza kkwalifikata :
  • 55% tal-pajjiżi (bi 28 membru, dan ifisser 16-il pajjiż)
  • li jirrappreżentaw tal-inqas 65% tal-popolazzjoni totali tal-UE.

Biex tiġi blokkata deċiżjoni, huma meħtieġa tal-anqas 4 pajjiżi (li jirrappreżentaw tal-inqas 35% tal-popolazzjoni totali tal-UE)

 • Eċċezzjoni - temi sensittivi bħall-politika barranija u t-tassazzjoni jirrikjedu vot unanimu (il-pajjiżi kollha favur).
 • Il- maġġoranza sempliċi hi rikjesta għal kwistjonijiet proċedurali u amministrattivi

Il-Kunsill u int

Tista' tagħmel mistoqsijiet ġenerali lis-servizz ta' informazzjoni pubblika tal-Kunsill.

Dettalji ta' kuntatt: 

il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Dettalji ta' kuntatt

Indirizz: 

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 281 61 11
Fax: 
+32 2 281 73 97 / 81
Żur: 

Tip ta’ żjara: sessjoni ta' informazzjoni, seminar

Daqs minimu tal-grupp: 20 ruħ

Rekwiżit tar-Riżervazzjoni bil-quddiem: Ħmistax-il (3-il) xahar

L-età minima tal-viżitaturi: 15-il sena

Żur il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Back to top