Európai Unió

Az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsa

Áttekintés

 • Szerep: az EU-tagállamok kormányainak képviseletét ellátó intézmény, mely uniós jogszabályokat fogad el és összehangolja az uniós szakpolitikákat
 • Tagok: az uniós országoknak a megvitatandó szakpolitikai területért felelős miniszterei
 • Elnök: rotációs alapon mindegyik uniós ország 6 hónapig tölti be az elnöki tisztet
 • Alapítás éve: 1958 (az „Európai Gazdasági Közösség Tanácsa” néven)
 • Székhely: Brüsszel (Belgium)
 • Honlap: az Európai Unió Tanácsa

Az Európai Unió Tanácsában – nem hivatalosan: a Tanács – az egyes EU-országok miniszterei találkoznak egymással, hogy megvitassanak, elfogadjanak vagy módosítsanak jogszabályokat, és összehangolják uniós szinten a különböző szakpolitikákat. A miniszterek felhatalmazással bírnak arra nézve, hogy kormányuk nevében kötelezettséget vállaljanak a Tanács ülésein elfogadott intézkedések végrehajtására.

Az Európai Parlamenttel együtt a Tanács az Európai Unió fő döntéshozatali intézménye.

Az Európai Unió Tanácsa nem tévesztendő össze:

 • az Európai Tanács elnevezésű uniós intézménnyel, melynek keretében az uniós országok vezetői találkoznak negyedévente, hogy meghatározzák az uniós szakpolitikai döntéshozatal általános irányvonalát;
 • sem az Európa Tanács nevű, az Európai Uniótól teljesen független szervezettel.

Milyen feladatokat lát el a Tanács?

 • Az Európai Parlamenttel közösen uniós jogszabályokat vitat meg és fogad el az Európai Bizottságtól beérkező jogszabályjavaslatok alapján.
 • Összehangolja az uniós országok szakpolitikáit.
 • Az Európai Tanács iránymutatásai alapján kialakítja az EU kül- és biztonságpolitikáját.
 • Megállapodásokat köt az EU és más országok vagy nemzetközi szervezetek között.
 • Az Európai Parlamenttel közösen elfogadja az éves uniós költségvetést.

Összetétel

Az Európai Unió Tanácsának nincsenek állandó tagjai. A Tanács 10 különböző formációban ülésezik a megvitatásra kerülő szakpolitikai terület függvényében. Az egyes tagállamokat az adott formációnak megfelelően a kérdéses szakpolitikai területért felelős miniszterek képviselik az ülésen.

Így például a Gazdasági és Pénzügyi Tanács ülésein (az ún. Ecofin Tanácsban) a tagállamok pénzügyminiszterei vesznek részt.

Az ülések elnöklete

A Külügyek Tanácsának állandó elnöke van: az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. A Tanács összes többi ülésén az EU soros elnökségét betöltő országnak az a minisztere elnököl, aki az ülés tárgyát képező szakpolitikai területért felelős.

Ha például Észtország tölti be a soros elnökséget, akkor a Környezetvédelmi Tanács elnöke az észt környezetvédelmi miniszter lesz.

A különböző formációkban végzett munka következetességét az Általános Ügyek Tanácsa biztosítja az Állandó Képviselők Bizottságának támogatásával. Az Állandó Képviselők Bizottságát az uniós országok EU melletti állandó képviselői, vagyis a tagállamok EU mellé rendelt nagykövetei alkotják.

Euróövezet

Az euróövezetbe tartozó országok gazdaságpolitikáját az eurócsoport hangolja össze, mely az euróövezeti országok gazdasági és pénzügyminisztereiből áll. Az eurócsoport a Gazdasági és Pénzügyi Tanács ülései előtti napokon ül össze. Az eurócsoport ülésein megszülető megállapodásokról másnap, a Gazdasági és Pénzügyi Tanács tagjai döntenek hivatalosan – kizárólag az euróövezeti országok minisztereinek szavazataival.

Hogyan végzi munkáját a Tanács?

 • Az EU-országok miniszterei nyilvánosan üléseznek, amikor jogszabálytervezetekről tárgyalnak vagy szavaznak. 
 • A döntések elfogadásához rendszerint ún. minősített többségre van szükség. A minősített többséghez az kell, hogy:
  • a döntést az uniós országok 55%-a támogassa (az Uniót jelenleg 27 tagállam alkotja, így az 55% 15 tagországnak feleltethető meg),
  • továbbá hogy az igennel szavazó tagországok lakosainak száma együttesen elérje vagy meghaladja az Unió teljes lakosságának 65%-át.
 • A Tanács nyilvános ülései itt követhetők élőben, illetve nézhetők meg utólag az EU bármely hivatalos nyelvén. Amikor a Tanács nyilvánosan ülésezik, az ülésről készült jegyzőkönyv és a szavazás eredménye is nyilvános.

Ahhoz, hogy megakadályozhassák a döntés elfogadását, legalább 4 tagországnak nemmel kell szavaznia. Feltételt jelent az is, hogy e 4 tagország népessége együttesen legalább 35%-át alkossa az EU teljes lakosságának.

 • Kivételt képeznek az érzékeny témákkal – pl. a külpolitikai és az adóügyi kérdésekkel – kapcsolatos döntések, melyek meghozatalához a tagállamok egyhangú szavazatára (azaz az összes tagország támogatására) van szükség.
 • Eljárási és adminisztratív ügyekben a döntéshozatal egyszerű többséggel történik.

A Tanács és Ön

Általános felvilágosításért forduljon a Tanács Közönségtájékoztatási Szolgálatához.

Elérhetőségi adatok

Az Európai Unió Tanácsa

Elérhetőségi adatok

Cím

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Látogatás

Látogatás típusa: Információs látogatás, szeminárium

Csoport minimális létszáma: 20 fő

Előzetes bejelentkezés: 3 hónappal a látogatás tervezett időpontja előtt

Látogatók alsó korhatára: 15 év

Látogatás az Európai Unió Tanácsánál

Back to top