Euroopan Unioni

Euroopan unionin neuvosto

Euroopan unionin neuvosto

Perustiedot

 • Tehtävä: Toimii EU-maiden hallitusten äänenä, sopii EU-lainsäädännöstä ja koordinoi eri alojen politiikkaa
 • Jäsenet: Tietystä politiikan alasta vastaavat ministerit kustakin EU-maasta
 • Puheenjohtaja: Kukin EU-maa toimii vuorollaan puheenjohtajana 6 kuukauden ajan
 • Perustettu: vuonna 1958 (tuolloin nimeltään Euroopan talousyhteisön neuvosto)
 • Toimipaikka: Bryssel (Belgia)
 • Verkkosivusto: Euroopan unionin neuvosto

EU:n neuvoston – eli lyhyesti neuvoston – kokouksissa EU-maiden ministerit keskustelevat lakiesityksistä ja -muutoksista, hyväksyvät uutta lainsäädäntöä ja koordinoivat alansa politiikkaa. Ministereillä on valtuudet tehdä sitovia päätöksiä maansa hallituksen puolesta toimista, joista neuvoston kokouksissa sovitaan.

Neuvosto on yhdessä Euroopan parlamentin kanssa EU:n pääasiallinen päättävä elin.

EU:n neuvostoa ei pidä sekoittaa seuraaviin:

 • Eurooppa-neuvosto – EU:n toimielin, jonka neljä kertaa vuodessa pidettävissä huippukokouksissa EU-maiden johtajat keskustelevat EU-politiikan painopisteistä
 • Euroopan neuvosto, joka on EU:n ulkopuolinen toimija.

Mitä neuvosto tekee?

 • neuvottelee EU:n lainsäädännöstä ja hyväksyy säädökset yhdessä Euroopan parlamentin kanssa Euroopan komission ehdotusten pohjalta
 • koordinoi EU-maiden politiikkaa
 • kehittää EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa Eurooppa-neuvoston päätösten mukaisesti
 • tekee EU:n puolesta sopimuksia valtioiden tai kansainvälisten järjestöjen kanssa
 • hyväksyy EU:n vuotuisen talousarvion yhdessä Euroopan parlamentin kanssa.

Kokoonpano

EU:n neuvostossa ei ole pysyviä jäseniä. Neuvostolla on 10 eri kokoonpanoa, joista kukin käsittelee omia politiikan alojaan. Kukin EU-maa lähettää neuvoston kokouksiin käsiteltävänä olevasta alasta vastaavan ministerinsä.

Esimerkiksi talous- ja rahoitusasioita käsittelevään neuvoston kokoukseen osallistuvat kunkin maan talous- tai valtiovarainministerit. Kokousta kutsutaan tällöin talous- ja rahoitusasioiden neuvostoksi (Ecofin).

Kuka on kokousten puheenjohtaja?

Ulkoasiainneuvostolla on pysyvä puheenjohtaja, EU:n ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Kaikissa muissa neuvoston kokouksissa puhetta johtaa EU:n kiertävää puheenjohtajuutta sillä hetkellä hoitavan maan ministeri.

Esimerkiksi Viron puheenjohtajakauden aikana kaikkien ympäristöneuvoston kokousten puheenjohtajana on Viron ympäristöministeri.

Neuvoston eri kokoonpanojen työskentelyn johdonmukaisuus varmistetaan yleisten asioiden neuvostossa. Sen työtä tukee pysyvien edustajien komitea ("Coreper"). Coreper koostuu EU-maiden pysyvistä edustajista Euroopan unionissa, jotka ovat käytännössä maidensa EU-suurlähettiläitä.

Euroalueen maat

Euroalueeseen kuuluvat maat koordinoivat talouspolitiikkaansa nk. euroryhmässä, joka muodostuu euroalueen jäsenmaiden talous- ja valtiovarainministereistä. Se kokoontuu päivää ennen Ecofin-neuvoston kokouksia. Euroryhmässä sovituista asioista tehdään seuraavana päivänä virallinen päätös Ecofin-neuvoston kokouksessa, jossa euroryhmää koskevissa asioissa saavat äänestää vain euroalueen maiden ministerit.

Miten EU:n neuvosto toimii?

 • Kaikki neuvoston keskustelut ja äänestykset ovat julkisia.
 • Päätökset edellyttävät useimmiten määräenemmistöä :
  • päätöstä puoltaa vähintään 55 prosenttia maista (nykyisin tämä tarkoittaa 15 maata 27 jäsenmaasta)
  • päätöstä puoltavat maat edustavat vähintään 65:tä prosenttia EU:n koko väestöstä.

Päätöstä ei voida tehdä, jos vähintään 4 maata, jotka edustavat vähintään 35:tä prosenttia EU:n koko väestöstä, vastustaa sitä.

 • Poikkeus: Tietyillä aloilla – esimerkiksi ulkosuhteet ja verotus – edellytetään yksimielisiä päätöksiä (päätös tehdään vain, jos kaikki maat kannattavat sitä).
 • Menettelytapoja ja hallinnollisia kysymyksiä koskevat päätökset edellyttävät yksinkertaista enemmistöä .

EU:n neuvosto ja sinä

Neuvostoa koskeviin yleisluonteisiin kysymyksiin vastaa EU:n neuvoston yleisötiedotusyksikkö.

Yhteystiedot

Euroopan unionin neuvosto

Yhteystiedot

Osoite

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

P.
+32 2 281 61 11
F.
+32 2 281 73 97 / 81
Vierailut

Vierailutyypit: esittelytilaisuus, seminaari

Ryhmän vähimmäiskoko: 20 henkeä

Pakollinen etukäteisvaraus: 3 kuukautta etukäteen

Vierailijoiden vähimmäisikä: 15 vuotta

Vierailut Euroopan unionin neuvostossa

Back to top