Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union

Rådet for Den Europæiske Union

Oversigt

 • Rolle: Talerør for EU's medlemslande, vedtager EU-lovgivning og koordinerer EU-politikker
 • Medlemmer: Ministre fra hvert EU-land, alt efter hvilket politikområde der skal drøftes
 • Formand: Hvert EU-land har formandskabet på skift i seks måneder
 • Oprettet i: 1958 (som Rådet for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab)
 • Placering: Bruxelles (Belgien)
 • Website: EU-Rådet

I Rådet for Den Europæiske Union, bedre kendt som Rådet, mødes ministre fra hvert af EU-landene for at drøfte, ændre og vedtage love og koordinere politikker. Minstrene har bemyndigelse til at forpligte deres regeringer til at støtte de initiativer, der vedtages på møderne.

Sammen med Europa-Parlamentet er Rådet EU's vigtigste beslutningstagende organ.

Det må ikke forveksles med:

 • Det Europæiske Råd – kvartalsmæssige topmøder, hvor EU's ledere mødes for at fastlægge de overordnede retningslinjer for EU-politikken
 • Europarådet – slet ikke et EU-organ.

Hvad laver Rådet?

 • Forhandler og vedtager EU-lovgivning sammen med Europa-Parlamentet på grundlag af forslag fra Europa-Kommissionen
 • Koordinerer EU-landenes politikker
 • Udvikler EU's udenrigs- og sikkerhedspolitik på grundlag af Det Europæiske Råds retningslinjer
 • Indgår aftaler mellem EU og andre lande eller internationale organisationer.
 • Vedtager det årlige EU-budget – sammen med Europa-Parlamentet.

Sammensætning

Der er ingen faste medlemmer af Rådet for Den Europæiske Union. I stedet mødes Rådet i 10 forskellige sammensætninger, som hver svarer til det politikområde, de drøfter. Hvert land sender sin minister med ansvar for det pågældende politikområde.

Når der eksempelvis er samling i Rådet om økonomi og finans (ØKOFIN-Rådet), er det hvert lands finansminister, der deltager.

Hvem er formand for møderne?

Rådet for udenrigsanliggender har en fast formand – EU's højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Ved alle andre rådsmøder er formanden den relevante minister fra det land, der har EU-formandskabet.

For eksempel vil formanden for ethvert møde om miljøanliggender i den periode, hvor Estland har formandskabet, være den estiske miljøminister.

Den overordnede sammenhæng sikres af Rådet (almindelige anliggender) med hjælp fra De Faste Repræsentanters Komité (Coreper). Det består af medlemslandenes faste repræsentanter ved EU, det vil sige deres EU-ambassadører.

Lande i euroområdet

Landene i euroområdet koordinerer deres økonomiske politik gennem Eurogruppen, der består af deres økonomi- og finansministre. Det mødes dagen før ØKOFIN-Rådets møder. Aftaler, der indgås på Eurogruppens møder, bliver formelt behandlet af Rådet næste dag, men kun ministrene fra landene i euroområdet stemmer om disse spørgsmål.

Hvordan arbejder Rådet?

 • EU-landenes ministre mødes offentligt, når de behandler eller stemmer om udkast til lovgivning. 
 • De fleste afgørelser skal vedtages med kvalificeret flertal :
  • 55 % af landene (med de nuværende 27 medlemslande er det 15 lande)
  • som repræsenterer mindst 65 % af EU's samlede befolkning.
 • Du kan se Rådets offentlige samlinger live på alle EU-sprog. Hvis et møde i Rådet er offentligt, er referaterne og afstemningerne det også.

For at blokere en afgørelse kræves det, at mindst 4 lande stemmer imod (og at de repræsenterer mindst 35 % af befolkningen).

Rådet og dig

Du kan stille generelle spørgsmål til Rådets informationstjeneste.

Kontakt

Rådet for Den Europæiske Union

Kontakt

Adresse

Rue de la Loi / Wetstraat, 175

B-1048 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.
+32 2 281 61 11
Fax
+32 2 281 73 97 / 81
Besøg

Former for besøg: Informationsbesøg, seminarer

Minimumstørrelse på gruppe: 20 personer

Krav om forudbestilling: 3 måneder

Minimumsalder på besøgende: 15 år

Besøg Rådet for Den Europæiske Union

Back to top