European Union website, the official EU website

Régiók Bizottsága

Régiók Bizottsága

Áttekintés

  • Szerep: uniós tanácsadó szerv, melyet az EU-országok regionális és helyi hatóságainak képviselői alkotnak
  • Elnök: Markku Markkula (EPP/FI), a finnországi Espoo város tanácsának tagja
  • Tagok: összesen 350 fő az egyes EU-tagországokból
  • Alapítás éve: 1994
  • Székhely: Brüsszel (Belgium)
  • Honlap: Régiók Bizottsága

A Régiók Bizottsága az EU tanácsadó szerve, melyet a 28 uniós tagállam helyi és regionális szinten megválasztott képviselői alkotnak. A Régiók Bizottságának keretében a képviselők kifejezésre tudják juttatni véleményüket azokkal az uniós jogszabályokkal kapcsolatban, melyek közvetlenül befolyásolják az általuk képviselt régiók és települések életét.

Mi a Régiók Bizottságának feladata?

A Régiók Bizottsága révén a régiók és települések hivatalosan is beleszólhatnak az uniós döntéshozatalba, és ezáltal érvényre juttathatják a regionális és helyi hatóságok véleményét és érdekeit.

  • Az Európai Bizottságnak, az Európai Unió Tanácsának és az Európai Parlamentnek konzultálnia kell a Régiók Bizottságával a helyi és regionális önkormányzatokat érintő témákkal – pl. az egészségüggyel, oktatással, foglalkoztatással, szociálpolitikával, gazdasági és társadalmi kohézióval, közlekedéssel, energiaüggyel és éghajlatváltozással – kapcsolatos jogszabályok kidolgozása során.
  • Ha ezt elmulasztják, a Régiók Bizottsága keresetet indíthat ellenük az Európai Unió Bíróságánál.
  • A Régiók Bizottsága a hozzá beérkező jogszabályjavaslatokról véleményeket dolgoz ki és fogad el, melyeket megküld az érintett uniós intézményeknek.
  • A Régiók Bizottsága saját kezdeményezésre is véleményt adhat ki.

Összetétel

A Régiók Bizottságának tagjai a helyi, illetve a regionális önkormányzatok választott képviselői közül kerülnek ki. Mindegyik uniós ország maga jelöli ki, kiket kíván a Régiók Bizottságába delegálni. A jelölteket az Európai Unió Tanácsa nevezi ki öt évre. Megbízatásuk megújítható. Az, hogy az egyes uniós tagállamok hány személyt jelölhetnek a Régiók Bizottságába, az adott ország népességétől függ.

Az egyes országokból delegált tagok ún. nemzeti delegációkat alkotnak, melyek összetételének tükröznie kell az adott ország politikai, földrajzi, regionális és helyi viszonyait.

Ezen túlmenően mindegyik tag beléphet a Régiók Bizottságán belül működő politikai csoportok valamelyikébe. Jelenleg a politikai hovatartozás függvényében a következő öt politikai csoport működik a Régiók Bizottságán belül: Európai Néppárt (EPP), Európai Szocialisták Pártja (PES), Liberálisok és Demokraták Szövetsége Európáért (ALDE), Európai Szövetség (EA) és Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR). A Régiók Bizottságának tagjai úgy is dönthetnek, hogy egyik politikai csoportba sem lépnek be (függetlenek).

A Régiók Bizottsága saját tagjai közül nevez ki elnököt, akinek a megbízatása két és fél évre szól.

Hogyan végzi munkáját a Régiók Bizottsága?

A Régiók Bizottsága (ugyancsak saját tagjai közül) előadót nevez ki. Az előadó feladata, hogy konzultáljon az érdekelt felekkel, és előkészítse a bizottság által kiadandó véleményt. Az előadó által előkészített szöveget az adott szakpolitikai területért felelős szakbizottság vitatja meg és fogadja el. A véleményt ezt követően az összes tag elé terjesztik a Régiók Bizottságának plenáris ülésén, ahol a tagok szavaznak a vélemény módosítását és elfogadását illetően. Az elfogadott véleményt a Régiók Bizottsága az összes érintett uniós intézménynek megküldi.

Évente legfeljebb hat plenáris ülésre kerül sor, ahol a tagok 50–80 uniós jogalkotási kezdeményezéssel kapcsolatban fogadnak el véleményeket.

A Régiók Bizottsága és Ön

A Régiók Bizottsága – a regionális és helyi hatóságoktól kezdve egészen az uniós polgárokigminden szinten ösztönzi a részvételt. A regionális és helyi hatóságok, szövetségek, nem kormányzati szervezetek, szakértők és tudományos szakemberek internetes felmérésekben, konzultációkban és eseményeken vehetnek részt. Az Európai Vállalkozói Régió díjra a politikai hatáskörrel rendelkező régiók pályázhatnak, az ún. disszertációs pályázatokon pedig a tudományos szakemberek indulhatnak.

A Régiók Bizottsága több hálózatot is életre hívott abból a célból, hogy az Európai Uniót alkotó régiók és települések mindegyike számára lehetővé tegye a bevált módszerek átadását és átvételét, az együttműködést, valamint a különböző témákban (növekedés és foglalkoztatás, éghajlatváltozás elleni küzdelem, határokon átívelő együttműködés, fejlesztés és szubszidiaritás) uniós szinten folyó vitafolyamatban való részvételt.

Ezenfelül a helyi és a regionális hatóságok aláírhatják az európai többszintű kormányzásról szóló chartát, mely felhívja a figyelmet arra, hogy a településeknek és a régióknak joguk és egyben kötelességük is részt venni az uniós lakosságot érintő szakpolitikák végrehajtásában.

Elérhetőségi adatok: 

Régiók Bizottsága

Elérhetőségi adatok

Cím: 

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tel: 
+32 2 282 22 11
Fax: 
+32 2 282 23 25
Látogatás: 

Látogatás típusa: Információs látogatás

Csoport minimális létszáma: 15 fő

Előzetes bejelentkezés: 2 hónappal a látogatás tervezett időpontja előtt

Látogatók alsó korhatára: 14 év

Látogatás a Régiók Bizottságánál