European Union website, the official EU website

Regionsudvalget

Oversigt

  • Rolle: Rådgivende organ, som repræsenterer de regionale og lokale myndigheder i Europa
  • Formand: Markku Markkula (EPP/FI), Byrådsmedlem i Espoo, Finland
  • Medlemmer: 350 fra alle EU-lande
  • Oprettet i: 1994
  • Placering: Bruxelles (Belgien)
  • Website: Regionsudvalget

Regionsudvalget er et rådgivende EU-organ, der består af repræsentanter fra alle 28 EU-lande, der er valgt lokalt og regionalt. Gennem Regionsudvalget kan de dele deres mening om EU's lovgivning, der har direkte betydning for regioner og byer.

Hvad laver Regionsudvalget?

Regionsudvalget giver regioner og byer formel medbestemmelse i EU's lovgivningsproces og sikrer, at der står respekt om regionale og lokale myndigheders holdninger og behov.

  • EU-Kommissionen, Rådet for EU og Europa-Parlamentet skal høre Regionsudvalget, når der udarbejdes lovgivning, som vedrører lokale og regionale spørgsmål, f.eks. sundhed, uddannelse, beskæftigelse, socialpolitik, økonomisk og social samhørighed, transport, energi og klimaforandringer.
  • Hvis det ikke sker, kan Regionsudvalget gå til Domstolen.
  • Når Regionsudvalget modtager et lovforslag, udarbejder og vedtager det en udtalelse, som sendes til de relevante EU-institutioner.
  • Regionsudvalget udsender også udtalelser på eget initiativ.

Sammensætning

Regionsudvalget er valgte repræsentanter, der arbejder i lokale eller regionale myndigheder. Hvert land udpeger selv sine medlemmer, som udnævnes af Rådet for EU for en femårsperiode, der kan fornys. Antallet af medlemmer fra hvert land afhænger af landets størrelse.

Et lands medlemmer udgør den nationale delegation, som afspejler landets politiske, geografiske, regionale og lokale balance.

De enkelte medlemmer kan også vælge at indgå i en politisk gruppe i Regionsudvalget. I øjeblikket er der fem politiske grupper, der afspejler et politisk tilhørsforhold: Det Europæiske Folkeparti Gruppe (EPP), Gruppen De Europæiske Socialdemokraters Parti (PES), Gruppen Alliancen af Liberale og Demokrater for Europa (ALDE), Gruppen Europæisk Alliance (EA) og Gruppen Europæiske Konservative og Reformister (ECR). Medlemmerne kan også vælge at stå uden for de politiske partier (løsgængere).

Regionsudvalget vælger en formand blandt sine medlemmer for to og et halvt år ad gangen.

Hvordan arbejder Regionsudvalget?

Udvalget udpeger en "ordfører" blandt sine medlemmer, som hører interessenterne og udarbejder udtalelsen. Teksten drøftes og vedtages af den gruppe i Regionsudvalget, der har ansvar for det pågældende politikområde. Udtalelsen forelægges for alle medlemmer til en plenarforsamling, hvor der stemmes om ændringer og vedtagelse. Endelig deles udtalelsen med alle relevante EU-institutioner.

Der holdes op til 6 plenarforsamlinger om året, hvor der vedtages udtalelser, som dækker 50 til 80 EU-lovgivningsprojekter.

Du og Regionsudvalget

Regionsudvalget opfordrer til engagement på alle niveauer, lige fra regionale og lokale myndigheder til private. Regionale og lokale myndigheder, sammenslutninger, ngo'er, eksperter og akademikere kan deltage i undersøgelser, høringer og events online. Den europæiske iværksætterregionspris står åben for alle regioner med politiske beføjelser, og prisopgaverne er åbne for akademikere.

Udvalget har skabt en række netværk for at gøre det muligt for alle regioner og byer i EU at udveksle bedste praksis, samarbejde og bidrag til debatten i EU om bl.a. vækst og beskæftigelse, kampen mod klimaforandringer, samarbejde på tværs af grænserne, udvikling og nærhedsprincippet.

De lokale og regionale myndigheder kan også underskrive chartret for forvaltning på flere myndighedsniveauer i Europa, som bidrager til at skabe opmærksomhed om byernes og regionernes rolle og ansvar for gennemførelse af EU's politikker.

Kontakt: 

Regionsudvalget

Kontakt

Adresse: 

Bâtiment Jacques Delors/Jacques Delors Gebouw

Rue Belliard/Belliardstraat 99-101

B - 1040 Bruxelles/Brussel

Belgique/België

Tlf.: 
+32 2 282 22 11
Fax: 
+32 2 282 23 25
Besøg: 

Former for besøg: Informationsbesøg

Minimumstørrelse på gruppe: 15 personer

Krav om forudbestilling: 2 måneder

Minimumsalder på besøgende: 14 år

Besøg Regionsudvalget