Europeiska Unionen

EU:s pionjärer

EU:s pionjärer


 

Följande visionära ledare inspirerade inrättandet av det EU vi lever i idag. Utan deras energi och motivation skulle vi inte leva i den sfär av fred och stabilitet som vi tar för given. Grundarna, som var allt från motståndsmän till jurister, var en heterogen grupp av människor som hade samma ideal: ett fredligt, enat och blomstrande Europa. Förutom de grundare som beskrivs nedan har många andra inspirerat och jobbat oförtrutet för att förverkliga det europeiska projektet. Detta avsnitt om EU:s grundare är därför ett pågående projekt.

Konrad Adenauer

en pragmatisk demokrat och outtröttlig brobyggare

Förbundsrepubliken Tysklands första kansler ledde den nybildade staten 1949–1963 och förändrade efterkrigstidens Tyskland och Europas historia mer än någon annan.

En hörnsten i Adenauers utrikespolitik var försoningen med Frankrike. Tillsammans med Frankrikes president Charles de Gaulle uppnådde han en historisk vändpunkt: år 1963 undertecknade de tidigare ärkefienderna Tyskland och Frankrike ett vänskapsfördrag, som blev ett viktigt steg på vägen mot europeisk integration.

Läs mer om Konrad Adenauer pdf(685 kB)

Transkription

Konrad Adenauer talar i Metz den 2 juli 1966

Om vi lyckas skapa en organisation där fransmännen kan se vad som händer i kol- och stålproduktionen i Tyskland, och där tyskarna i sin tur ser vad som händer i Frankrike, då är en sådan ömsesidig kontroll det bästa sättet att driva en politik som bygger på förtroende.


Konrad Adenauer spricht am 2. Juli 1966 in Metz

Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen, die den Franzosen gestattet, alles das zu sehen, was auf dem Gebiete der Fabrikation von Stahl und der Förderung von Kohle in Deutschland vor sich geht und, wenn umgekehrt, die Deutschen sehen, was in Frankreich vor sich geht, dann ist diese gegenseitige Kontrolle das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.

Joseph Bech

hur ett litet land kan spela en viktig roll för Europas integrering

Joseph Bech var en politiker från Luxemburg som medverkade till att skapa Europeiska kol- och stålgemenskapen under det tidiga 1950-talet. Han var även en ledande arkitekt bakom den europeiska integrationen i slutet av samma årtionde.

Det var en gemensam promemoria från Beneluxländerna som ledde till att Messinakonfererensen sammanträdde i juni 1955 och banade väg för Europeiska ekonomiska gemenskapen.

Läs mer om Joseph Bech pdf(531 kB)

Transkription

Joseph Bech talar i Strasbourg 1968

Varför startade vi Europaprojektet efter andra världskriget? Därför att vi ansåg det helt nödvändigt att skapa ett nytt Europa där Frankrike och Tyskland kunde försonas.

Låt oss konstatera att åtminstone inom detta område – som var ett nyckelområde eftersom freden i Europa var beroende av det – skapade vi ett mål för kampen om ett enat Europa som vi lyckades uppnå.


Joseph Bech parle en 1968 à Strasbourg

Pourquoi est-ce qu’en réalité nous avons voulu faire l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Nous pensions qu’il fallait absolument créer une Europe nouvelle afin de permettre, dans ce cadre nouveau, de réconcilier la France et l’Allemagne.

Et constatons que tout au moins dans ce domaine qui était un domaine essentiel, puisque c’est la paix en Europe qui en dépend, nous avons fait l’idée européenne ou l’un des motifs, l’un des objectifs de la lutte pour l’Europe unie a été atteint.

Johan Willem Beyen

en plan för en gemensam marknad

Den internationelle bankmannen, företagaren och politikern Johan Willem Beyen var en nederländsk politiker som med sin Beyenplan blåste nytt liv i den europeiska integrationsprocessen i mitten av 1950-talet.

Beyen är en av de mindre kända medlemmarna i EU:s grundargrupp. De som kände honom beundrade honom för hans charm, internationalism och otvungenhet.

Läs mer om Johan Willem Beyen pdf(145 kB)

Winston Churchill

krav på ett Europas förenta stater

Winston Churchill, en tidigare arméofficer, krigskorrespondent och brittisk premiärminister (1940–1945 och 1951–1955), var en av de första som efterlyste ett Europas förenta stater. Efter andra världskriget såg han ett enat Europa som en garant för freden. Hans mål var att utrota nationalism och krigshets en gång för alla.

Läs mer om Winston Churchill pdf(616 kB)

Transkription

Winston Churchill talar i Zürich den 19 september 1946

…vi måste återskapa den europeiska familjen i en regional struktur, som vi kanske kan kalla Europas förenta stater. Det första konkreta steget blir att bilda ett Europaråd. Om inte alla Europas stater vill eller kan ansluta sig till unionen till en början, måste vi ändå samla och förena dem som vill och kan.


Winston Churchill speaking on 19 September 1946 in Zurich

…we must re-create the European family in a regional structure called, it may be, the United States of Europe, and the first practical step will be to form a Council of Europe. If at first all the States of Europe are not willing or able to join the union we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can.

Nicole Fontaine

politiker och lärare

Europaparlamentets andra kvinnliga talman var en övertygande politiker och hängiven EU-anhängare som var med om att införa euron. Nicole Fontaine var talman mellan 1999 och 2002 och bidrog till att ändra Europaparlamentets arbetsmetoder för att komma närmare invånarna.

I sitt första tal vid Europeiska rådets möte i Tammerfors i Finland i oktober 1999 betonade hon hur viktigt det är att ta hänsyn till människors vardagsbekymmer. Hon efterspråkade en ”långtgående strategi för att ge EU en stadga om grundläggande rättigheter”. I december 2000 undertecknade hon stadgan om de grundläggande rättigheterna på Europaparlamentets vägnar.

Nicole Fontaine var inte bara politiker, utan också lärare. Hon undervisade på ESCP Europe, världens äldsta handelshögskola, och hade en Jean Monnet-professur vid universitetet Nice Sophia Antipolis.

Läs mer om Nicole Fontaine pdf (1.68 MB)

Transkription

Video transcript

Alcide de Gasperi

en medlare för demokrati och frihet i Europa

Som italiensk premiärminister och utrikesminister 1945–1953 banade Alcide de Gasperi väg för landets öde under åren efter kriget.

Gång efter gång stödde han initiativ för att förena Västeuropa, arbetade med genomförandet av Marshallplanen och skapade nära ekonomiska band med andra europeiska länder, i synnerhet Frankrike.

Läs mer om Alcide de Gasperi pdf(729 kB)

Transkription

Alcide de Gasperi talar i Strasbourg den 12 januari 1951

Om vi nöjer oss med att skapa en gemensam förvaltning utan att skapa en högre, central myndighet som symboliserar, förtydligar och ger näring åt de enskilda ländernas politiska ambitioner, då riskerar vi att få europeiska institutioner som kan tyckas sakna värme och ideal jämfört med den livskraft som råder i nationerna. De skulle till och med kunna uppfattas som en förtryckande och onödig tvångströja i likhet med sina föregångare vid Romarrikets förfall.


Alcide de Gasperi parle le 12 janvier 1951 à Strasbourg

Si nous ne bâtissons que des administrations communes sans qu'il y ait une volonté politique supérieure vérifiée par un organisme central, dans lesquels les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale. Il pourrait même apparaître à certain moment un harnachement superflu et peut être oppressif, tel que le Saint-Empire Romain apparu à certaine période de son déclin.

Walter Hallstein

en diplomatisk kraft som drev fram en snabb europeisk integration

Walter Hallstein var EU-kommissionens första ordförande 1958–1967, en engagerad europé och en ivrig förespråkare för europeisk integration.

Som kommissionsordförande arbetade Hallstein för ett snabbt införande av den gemensamma marknaden. Under hans mandatperiod gick integrationen framåt med stora kliv och hans entusiasm och övertalningsförmåga gynnade integrationens sak även efter ordförandeskapet.

Läs mer om Walter Hallstein pdf(508 kB)

Transkription

Walter Hallstein talar i Strasbourg den 2 mars 1953

Vad som driver oss framåt är allom bekant: Det finns en oförstörbar europeisk identitet. Det krävs ett starkt och enat Europa för att européerna – och världen – verkligen ska kunna blomstra. Ett splittrat Europa fungerar som ett globalt Balkan, en oroshärd som ständigt uppmuntrar andra att blanda sig i våra inre angelägenheter. Europa måste tala med en röst för att höras. Det är därför i högsta grad olämpligt att dramatisera det faktum att man ibland måste koncentrera sig på enskilda eller flera utjämningsprocesser.


Walter Hallstein spricht am 2. März 1953 in Straßburg

Was uns vorwärts treibt, ist zur Genüge bekannt: Es gibt ein unzerstörbares europäisches Selbstgefühl. Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer - und kann die Welt - wirklich gedeihen. Ein zersplittertes Europa wird zum Balkan der Welt werden und zur ständigen Einladung an andere, sich in seine Angelegenheiten einzumischen. Es muss mit einer Stimme sprechen, um gehört zu werden. Nichts ist darum unangebrachter, als die von Zeit zu Zeit eintretende Konzentration auf einzelne Ausgleichsvorgänge oder ihre gelegentliche Kumulierung zu dramatisieren.

Ursula Hirschmann

antifascist och medgrundare av den europeiska federaliströrelsen 1913–1991

Ursula Hirschmann föddes i en judisk medelklassfamilj i Berlin. År 1932 gick hon med i det socialdemokratiska partiets ungdomsförbund för att göra motstånd mot nazisternas frammarsch. Under sin exil i Paris i mitten av 1930-talet träffade hon Eugenio Colorni, en ung italiensk filosof och socialist som hon senare gifte sig med. Hon deltog sedan i den hemliga antifascistiska motståndsrörelsen i Italien.

När Colorni greps och fängslades på ön Ventotene följde hon med honom dit. På ön mötte de Ernesto Rossi och Altiero Spinelli som 1941 tillsammans skrev Ventotene-manifestet för ett ”fritt och enat Europa”, som allmänt anses som startskottet för den europeiska federalismen. Manifestet var en plan för en demokratisk europeisk union efter kriget. Ursula Hirschmann smugglade manifestet till det italienska fastlandet och hjälpte till att sprida det.

I augusti 1943 i Milano var hon med och grundade den europeiska federaliströrelsen tillsammans med Altiero Spinelli efter hans flykt från Ventotene. År 1975 bildade Hirschmann föreningen Kvinnor för Europa i Bryssel.

Läs mer om Ursula Hirschmann pdf(1.3 MB)

Nilde Iotti

En förkämpe för allmän rösträtt och en av den italienska republikens grundare

Leonilde ”Nilde” Iotti (1920–1999) kämpade i motståndsrörelsen under andra världskriget och blev en av de främsta kvinnliga politikerna i efterkrigstidens Italien. Många ser Nilde Iotti som en av den italienska republikens grundare och kanske ”den bästa president som Italien aldrig fick”. Hon deltog i det förberedande utskottsarbetet kring den nya italienska konstitutionen 1946. Två år senare valdes hon in i deputeradekammaren och kom slutligen att bli den talman för parlamentet som suttit längst.

Läs mer om Nilde Iotti pdf

Marga Klompé

Forskare, politiker och förkämpe för missgynnade grupper (1912–1986)

Marga Klompé var en forskare och lärare som var aktiv i den nederländska motståndsrörelsen under andra världskriget. Hon valdes in i det nederländska parlamentet 1948 och var med och förhandlade fram FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.

1952 blev Marga Klompé den första kvinnan i Europeiska kol- och stålgemenskapens gemensamma församling, föregångaren till Europaparlamentet. Där bidrog hon till det arbete som ledde fram till Romfördraget. 1956 blev hon Nederländernas första kvinnliga minister och en av hennes främsta insatser var landets första lag om allmänt socialt skydd.

Läs mer om Marga Klompé pdf

Anna Lindh

Sveriges EU-röst på världsscenen (1957–2003)

Anna Lindh var aktiv inom politiken redan i unga år, och blev en av de mest inflytelserika politikerna i modern svensk politik.

Anna Lindh föddes 1957 och studerade juridik vid Uppsala universitet. 1982 blev hon invald i riksdagen. Sin första ministerpost fick hon 12 år senare, som miljöminister. Senare vann hon internationellt erkännande som frispråkig och engagerad utrikesminister.

Den övertygade europén Anna Lindh fick en mer framträdande roll under det svenska ordförandeskapet 2001, då hennes diplomati bidrog till att förhindra krig i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien. Hon ledde den svenska regeringens Ja-kampanj i folkomröstningen om euron 2003, men mördades bara några dagar innan omröstningen ägde rum.

Läs mer om Anna Lindh pdf(589 KB)

Helmut Kohl och François Mitterrand

försoningens ledare

Helmut Kohl var den andra av bara tre personer som utsetts till europeisk hedersmedborgare av Europeiska rådet för sitt enastående arbete för integration och samarbete i Europa som var hans bidrag till EU-projektet.

President François Mitterrand backade upp EU:s utvidgning genom att uppmuntra Spaniens och Portugals EU-anslutning. Han förespråkade också ett mer integrerat EU och drev på undertecknandet av den europeiska enhetsakten 1986. Akten utgjorde den första rättsliga grunden till den inre marknaden. Tillsammans nådde Kohl och Mitterrand sitt mål genom Maastrichtfördraget sex år senare då deras dröm om en gränslös gemensam marknad blev verklighet.

Läs mer om Helmut Kohl och François Mitterrand pdf(878 KB)

Sicco Mansholt

bonde, motståndskämpe och en sann europé

Sicco Mansholt var bonde, medlem av den nederländska motståndsrörelsen under andra världskriget, politiker och den första EU-kommissionären med ansvar för jordbruk. Mansholts idéer lade grunden till EU:s gemensamma jordbrukspolitik, ett av de viktigaste europeiska politikområdena.

Mansholt upplevde den fruktansvärda nederländska svälten i slutet av andra världskriget och var övertygad om att Europa måste bli självförsörjande och att alla har rätt till mat till överkomliga priser.

Läs mer om Sicco Mansholt pdf(152 kB)

Transkription

Sicco Mansholt talar i Bryssel den 10 december 1968

Kommissionen har just förklarat för ministerrådet vad som enligt vår mening måste hända i den europeiska jordbrukssektorn de kommande tio åren.

Vi har informerat rådet om att vi för det första ska lägga fram ett memorandum om hur jordbruket ska organiseras i vid mening.

Det omfattar åtgärder som inte bara är ekonomiskt långtgående utan också så organisatoriskt långtgående att kommissionen anser att ett memorandum är lämpligt.


Sicco Mansholt in gesprek op 10 december 1968 in Brussel

De Commissie heeft dus zojuist aan de ministerraad een uiteenzetting gegeven van wat zij meent dat in de komende 10 jaar moet gebeuren in de Europese landbouw.

Zij heeft dus meegedeeld dat er in de 1ste plaats een memorandum zal worden overgelegd ten aanzien van de agrarische structuur in de ruimste zin van het woord.

Het zijn zulke ingrijpende maatregelen, niet alleen financieel diep ingrijpend maar ook structureel diep ingrijpend, dat zij meent dat de vorm van een memorandum de juiste is.

Melina Mercouri

skådespelare, politiker och kulturförespråkare

Den grekiska skådespelaren och politikern Melina Mercouri gick in med liv och lust för allt hon gjorde: från teater och film i början av sin karriär till kampen mot militärjuntan som tog makten i Grekland 1967 och insatser som politiker för att skydda och främja kulturen.

Läs mer om Melina Mercouri pdf(1.45 MB)

Transkription

No transcript available

Jean Monnet

den enande kraften bakom EU:s födelse

Den franska politiska och ekonomiska rådgivaren Jean Monnet ägnade sitt liv åt den europeiska integrationen. Han låg bakom Schumanplanen om en sammanslagning av den tunga industrin i Västeuropa.

Monnet kom från Cognacregionen i Frankrike. Efter att ha slutat skolan vid 16 års ålder reste han ut i världen som konjakshandlare och senare även som bankman. Under båda världskrigen hade han höga befattningar som samordnare av industriproduktionen i Frankrike och Storbritannien.

Läs mer om Jean Monnet pdf(186 kB)

Transkription

Jean Monnet talar i Strasbourg 1951

De beslut som fattas i detta första europeiska organ – den höga myndigheten – verkställs i våra sex länder som om de vore ett enda land. Detta är en av de viktigaste förändringarna i det här djärva företaget och ett test på dess framgång.

Den första gemensamma marknaden, de första överstatliga institutionerna – Europa håller på att enas!


Jean Monnet parle en 1951 à Strasbourg

Les décisions de ce premier exécutif européen qu’est la Haute Autorité, sont exécutées dans nos six pays comme s'ils n’en faisaient qu'un. C'est là une des transformations essentielles que réalise notre entreprise et le test de sa réussite.

Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.

Robert Schuman

arkitekten bakom det europeiska integrationsprojektet

Statsmannen Robert Schuman, en skicklig advokat och Frankrikes utrikesminister 1948–1952, anses vara en av EU:s grundare.

Tillsammans med Jean Monnet tog han fram den internationellt berömda Schumanplanen, som han publicerade den 9 maj 1950, den dag som nu firas som EU:s födelsedag. Han föreslog gemensam kontroll över kol- och stålproduktionen, de viktigaste materialen för krigsindustrin. Grundtanken var att den som inte har kontroll över kol- och stålproduktionen inte kan utkämpa ett krig.

Läs mer om Robert Schuman pdf

Transkription

Robert Schuman framför sin deklaration i Paris den 9 maj 1950

Som förespråkare för ett enat Europa under mer än 20 år har Frankrike alltid haft som mål att tjäna freden.

Europa enades inte och följden blev krig. Ett enat Europa kommer inte att bli till i en hast eller enligt en enda plan. Det kommer att byggas genom konkreta insatser som först skapar solidaritet. Frankrikes regering föreslår att den fransk-tyska kol- och stålproduktionen underställs en gemensam hög myndighet.


Robert Schuman donne sa déclaration le 9 mai 1950 à Paris

En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.

L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.

Paul-Henri Spaak

en europeisk visionär och övertalningskonstnär

En europeisk statsman – en beskrivning som till fullo passar in på belgaren Paul-Henri Spaak.

Spaak var en av dem som låg bakom innehållet i Romfördraget. Vid Messinakonferensen 1955 utsåg de sex deltagande länderna honom till ordförande för den arbetskommitté som utformade fördraget.

Läs mer om Paul-Henri Spaak pdf(808 kB)

Transkription

Paul-Henri Spaak talar i Paris den 11 december 1951

…vissa är knappast medvetna om vikten och behovet av det här projektet, men för många av oss är uppgiften oerhört viktig och brådskande.

Jag beundrar dem som lyckas behålla sitt lugn i dagens Europa. Vi skulle ha kunnat vara fruktansvärt oförsonliga om vi inte hade varit tvungna att förhandla… men stanna upp och titta tillbaka på den tid som ligger bakom oss!


Paul-Henri Spaak parle le 11 décembre 1951 à Paris

…alors que certains sont à peine touchés par l'intérêt et l'utilité de notre besogne, pour un certain nombre d'entre nous ce que nous aurions à faire ici c'est une chose vitale et d'une urgente nécessité.

J'admire ceux qui peuvent rester calme dans l'état actuel de l'Europe. On pourrait être terriblement cruel si nous n'étions pas forcé d'être aussi parlementaire.., mais tout de même retournez-vous un peu sur les années qui viennent de s'écouler!

Altiero Spinelli

en obeveklig federalist

Den italienske politikern Altiero Spinelli är en av EU:s grundare. Han var den ledande personen bakom Europaparlamentets förslag om ett fördrag för ett federalt EU – den så kallade Spinelliplanen. Den antogs 1984 av en stor majoritet i parlamentet och var en viktig inspirationskälla till EU-fördragen under 1980- och 1990-talen.

Läs mer om Altiero Spinelli pdf(648 kB)

Transkription

Altiero Spinelli talar i Strasbourg den 8 juli 1981

Först och främst måste vi fortsätta att stärka hela Europaparlamentets engagemang. Därför vill vi att det inrättas ett nytt parlamentsutskott som, oavsett vad det kommer att kallas, endast ska arbeta med denna fråga. Utskottet ska lägga fram interimsrapporter där man uppmanar parlamentet att välja något av de beslutsalternativ som presenteras, och att skapa så stor konsensus som möjligt genom breda diskussioner. Målet ska vara att anta reformprojektet och att alla ska vara fullt medvetna om vad det innebär.


Altiero Spinelli parlando l’8 luglio 1981 a Strasburgo

Dovremo in primo luogo impegnare sempre più e sempre più fortemente il Parlamento tutto intero. È per questo che chiediamo la costituzione di una nuova commissione parlamentare che, comunque essa si chiami, si occupi solo di questo tema e che man mano presenti rapporti interinali al Parlamento per chiamarlo a decidere fra le varie opzioni che si presenteranno ed a formare attraverso larghi dibattiti di consensi più ampi possibili, fino a giungere al voto finale del progetto di riforma, nella piena consapevolezza da parte di tutti di ciò che significa e implica.

Simone Veil 

Överlevande från förintelsen och Europaparlamentets första kvinnliga talman 1927–2017

Simone Veil var jurist, politiker och feminist. Hon var Frankrikes hälsominister mellan 1974 och 1979 då hon blev ledamot av Europaparlamentet och vald till talman, en post som hon hade till 1982. Hon var därmed talman för det första direktvalda Europaparlamentet och den första kvinnan på posten.

I Frankrike är Simone Veil mest ihågkommen för den abortlag som bär hennes namn och för att ha förbättrat villkoren för kvinnor och fångar. Hon är också känd i hela Europa för att ha hedrat och bevarat minnet av de judar som dödades under andra världskriget och för sitt engagemang för enhet och gemensamma värderingar i Europa. Hon beundras för sitt politiska och personliga mod som överlevande från koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

Simone Veils barndom och traumatiska upplevelser under andra världskriget lade grunden till hennes arbete för ett enat Europa, det mål som hon strävade efter i resten av sitt liv.

Läs mer om Simone Veil pdf(1.74 MB)

Transkription

No transcript available

Louise Weiss 

livslång kamp för europeiska värderingar och kvinnors rättigheter

Journalisten och politikern Louise Weiss var en inflytelserik röst i franska och internationella frågor från 1920-talet och fram till sin död 1983. Hon var djupt präglad av de erfarenheter hon gjort i sitt arbete på fältsjukhus under första världskriget. Hon vigde sitt liv åt att verka för fred, både genom sitt arbete på flera tidningar och genom sitt engagemang för kvinnlig rösträtt. Hon var övertygad om att det överhängande hotet om ett andra världskrig skulle ha kunnat avvärjas om kvinnor hade fått rösträtt. Under andra världskriget bidrog hon till att rädda tusentals judiska barn från nazisterna, och anslöt sig också till den franska motståndsrörelsen. Efter kriget kämpade hon för idén om Europa som en motvikt till stormakterna under kalla kriget. Hon valdes in i Europaparlamentet 1979, 86 år gammal, och höll invigningstalet vid parlamentets öppningssession. Efter hennes död uppkallade Europaparlamentet sin huvudbyggnad i Strasbourg efter henne, som ett erkännande av hennes livslånga stöd för europeiska värderingar.

Läs mer om Louise Weiss pdf(1.33 MB)

Back to top