Euroopan Unioni

EU:n perustajia ja kehittäjiä

EU:n perustajia ja kehittäjiä

Seuraavat merkittävät visionäärit loivat pohjan nykyisen kaltaisen Euroopan unionin perustamiselle. Ilman heidän tarmokkuuttaan ja motivaatiotaan emme saisi elää rauhan ja vakauden alueella, jota nyt pidämme itsestäänselvyytenä. EU:n perustajien ryhmä, johon kuului moninainen kirjo ihmisiä vastarintataistelijoista juristeihin, jakoi samat ihanteet: rauhanomaisen, yhtenäisen ja vauraan Euroopan. Alla kuvattujen perustajien lisäksi monet muutkin ovat väsymättä työskennelleet Euroopan yhdentymisen hyväksi ja toimineet sen innoittajina. Siksi tätä perustajista kertovaa osiota täydennetään jatkuvasti.

Konrad Adenauer

käytännöllinen demokraatti ja väsymätön yhdentymisen puolestapuhuja

Saksan liittotasavallan ensimmäinen liittokansleri Konrad Adenauer oli uudelleen perustetun Saksan johdossa vuosina 1949–1963. Hän vaikutti enemmän kuin kukaan muu sodanjälkeisen Saksan asemaan Euroopan kehityksessä.

Adenauerin ulkopolitiikan kulmakiviä oli sovinnon tekeminen Ranskan kanssa. Hän ja Ranskan presidentti Charles de Gaulle saivat aikaan historiallisen käänteen: entiset arkkiviholliset Saksa ja Ranska allekirjoittivat vuonna 1963 ystävyyssopimuksen, josta tuli yksi Euroopan yhdentymisen virstanpylväistä.

Lisätietoa Konrad Adenauerista pdf(685 kB)

Tekstit

Konrad Adenauerin puhe Metzissä 2.7.1966

Jos onnistumme luomaan sellaisen organisaation, jonka avulla ranskalaiset näkevät kaiken, mitä Saksassa tapahtuu teräksen valmistuksen ja hiilikaivostoiminnan alalla, ja vastaavasti saksalaiset näkevät, mitä Ranskassa tapahtuu, niin tällainen keskinäinen valvonta on paras tapa harjoittaa luottamukseen perustuvaa politiikkaa.


Konrad Adenauer spricht am 2. Juli 1966 in Metz

Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen, die den Franzosen gestattet, alles das zu sehen, was auf dem Gebiete der Fabrikation von Stahl und der Förderung von Kohle in Deutschland vor sich geht und, wenn umgekehrt, die Deutschen sehen, was in Frankreich vor sich geht, dann ist diese gegenseitige Kontrolle das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.

Joseph Bech

pienenkin maan rooli voi olla ratkaiseva Euroopan yhdentymisessä

Luxemburgilainen poliitikko Joseph Bech auttoi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamisessa 1950-luvun alkupuolella ja oli yksi tärkeimmistä taustavaikuttajista Euroopan yhdentymisessä 1950-loppupuolella.

Benelux-maiden yhteisen muistion pohjalta kutsuttiin kesäkuussa 1955 koolle Messinan kokous, jossa luotiin perusta Euroopan talousyhteisön perustamiselle.

Lisätietoa Joseph Bechistä pdf(531 kB)

Tekstit

Joseph Bechin puhe Strasbourgissa vuonna 1968

Miksi käynnistimme Euroopan yhdentymiskehityksen toisen maailmansodan jälkeen? Uskoimme, että oli välttämätöntä rakentaa uusi Eurooppa, jotta Ranska ja Saksa voisivat löytää sovun.

Todettakoon myös, että ainakin tässä suhteessa, joka on keskeinen Euroopan rauhan säilymisen kannalta, olemme saaneet aikaan yhtenäisen Euroopan ihanteen.


Joseph Bech parle en 1968 à Strasbourg

Pourquoi est-ce qu’en réalité nous avons voulu faire l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Nous pensions qu’il fallait absolument créer une Europe nouvelle afin de permettre, dans ce cadre nouveau, de réconcilier la France et l’Allemagne.

Et constatons que tout au moins dans ce domaine qui était un domaine essentiel, puisque c’est la paix en Europe qui en dépend, nous avons fait l’idée européenne ou l’un des motifs, l’un des objectifs de la lutte pour l’Europe unie a été atteint.

Johan Willem Beyen

suunnitelma yhteismarkkinoiden perustamisesta

Johan Willem Beyen oli alankomaalainen poliitikko, joka oli mukana myös kansainvälisessä pankkitoiminnassa, liike-elämässä ja politiikassa. Hänen laatimansa nk. Beyenin suunnitelma antoi uutta puhtia Euroopan yhdentymishankkeelle 1950-luvun puolivälissä.

Beyen on yksi huonoiten tunnetuista EU:n perustajahahmoista. Beyenin tuntevat ihailivat Beyenin viehätysvoimaa, kansainvälisyyttä ja sosiaalisia taitoja.

Lisätietoa Johan Willem Beyenistä pdf(145 kB)

Winston Churchill

ajatus Euroopan yhdysvaltojen perustamisesta

Winston Churchill – entinen upseeri ja sotakirjeenvaihtaja, joka toimi Yhdistyneen kuningaskunnan pääministerinä vuosina 1940–1945 ja 1951–1955 – oli yksi ensimmäisistä henkilöistä, jotka esittivät "Euroopan yhdysvaltojen" perustamista. Toinen maailmansota oli saanut Churchillin vakuuttuneeksi siitä, että vain Euroopan yhdistyminen takaisi rauhan säilymisen. Churchillin tavoitteena oli kitkeä kansalliskiihko ja sodanlietsonta Euroopasta lopullisesti.

Lisätietoa Winston Churchillistä pdf(616 kB)

Tekstit

Winston Churchillin puhe Zürichissä 19.9.1946

Meidän on on koottava eurooppalainen perhe jälleen yhteen alueelliseen rakenteeseen, jota voitaisiin kutsua Euroopan yhdysvalloiksi. Ensimmäinen konkreettinen askel tässä työssä on Euroopan neuvoston perustaminen. Mikäli kaikki Euroopan valtiot eivät ole halukkaita tai kykeneviä liittymään unioniin, on meidän kaikesta huolimatta jatkettava kokoamista yhdistämällä ne, jotka haluavat ja voivat.


Winston Churchill speaking on 19 September 1946 in Zurich

…we must re-create the European family in a regional structure called, it may be, the United States of Europe, and the first practical step will be to form a Council of Europe. If at first all the States of Europe are not willing or able to join the union we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can.

Nicole Fontaine

poliitikko ja opettaja

Euroopan parlamentin toinen naispuolinen puhemies oli suosittu poliitikko ja Euroopan yhtenäisyyden puolestapuhuja, joka valvoi euron käyttöönottoa. Nicole Fontaine, joka oli Euroopan parlamentin puhemiehenä 1999–2002, ryhtyi toimikaudellaan uudistamaan parlamentin työtapoja ja tuomaan sitä lähemmäs kansalaisia.

Fontainen ensimmäisessä puhemiehenä pitämässään puheessa Tampereella lokakuussa 1999 hän korosti, kuinka tärkeää on kiinnittää huomiota ihmisten arkipäivään. Samalla hän kehotti ryhtymään toimeen, jotta EU:lle saadaan perusoikeuskirja. Joulukuussa 2000 hän saikin allekirjoittaa Euroopan perusoikeuskirjan Euroopan parlamentin puolesta.

Fontaine oli paitsi poliitikko myös opettaja. Hän toimi opettajana ESCP Europe ‑korkeakoulussa, joka on maailman vanhin liiketalousoppilaitos, ja Jean Monnet -oppituolin haltijana Nizzan Sophia Antipolis -yliopistossa.

Lisätietoa Nicole Fontaine pdf (1.68 MB)

Tekstit

Video Tekstit

Alcide de Gasperi

innokas eurooppalaisen demokratian ja rauhan puolestapuhuja

Alcide de Gasperi antoi suunnan Italian tulevaisuudelle toimiessaan Italian pää- ja ulkoministerinä sodanjälkeisinä vuosina 1945–1953.

de Gasperi puhui jatkuvasti Länsi-Euroopan yhdentymistä koskevien aloitteiden puolesta, teki töitä Marshall-ohjelman toteuttamiseksi ja loi läheiset taloussuhteet muihin Euroopan maihin, erityisesti Ranskaan.

Lisätietoa Alcide de Gasperista pdf(729 kB)

Tekstit

Alcide de Gasperin puhe Strasbourgissa 12.1.1951

Jos luomme pelkästään yhteisiä hallintorakenteita ilman korkeampaa auktoriteettia, jonka puitteissa kansalliset näkemykset voisivat kohdata, kirkastua ja kypsyä yhteiseksi, hiotuksi poliittiseksi kannaksi, on vaara, että Euroopan laajuisesta toiminnosta tuntuu puuttuvan lämpöä ja ihanteita, kun sitä verrataan eri maiden kansalliseen, elinvoimaiseen politiikkaan. Sitä saatetaan kenties joskus jopa pitää kahlitsevana ja turhana samaan tapaan kuin Rooman keisarikuntaa rappionsa aikakaudella.


Alcide de Gasperi parle le 12 janvier 1951 à Strasbourg

Si nous ne bâtissons que des administrations communes sans qu'il y ait une volonté politique supérieure vérifiée par un organisme central, dans lesquels les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale. Il pourrait même apparaître à certain moment un harnachement superflu et peut être oppressif, tel que le Saint-Empire Romain apparu à certaine période de son déclin.

Walter Hallstein

diplomaatti ja Euroopan nopean yhdentymisen puolestapuhuja

Walter Hallstein oli Euroopan komission ensimmäinen puheenjohtaja ja toimi tehtävässä vuosina 1958–1967. Hän oli vankkumaton Eurooppa-aatteen kannattaja ja Euroopan yhdentymisen puolestapuhuja.

Euroopan komission puheenjohtajan tehtävässä Hallsterin pyrki vauhdittamaan sisämarkkinoiden toteuttamista. Hän oli innostava ja vakuuttava johtaja, jonka työ edisti yhdentymistä vielä puheenjohtajakauden jälkeenkin. Hallsteinin kaudella yhdentyminen eteni suurin harppauksin.

Lisätietoa Walter Hallsteinista pdf(508 kB)

Tekstit

Walter Hallsteinin puhe Strasbourgissa 2.3.1953

Se, mikä ajaa meitä eteenpäin, on yleisesti tiedossa: on olemassa rikkoutumaton eurooppalainen itsetunto. Vain vahvan ja yhtenäisen Euroopan myötä voivat eurooppalaiset – ja koko maailma – todella kukoistaa. Pirstoutuneesta Euroopasta tulee maailman Balkan ja pysyvä kutsu muille sekaantua sen asioihin. Euroopan on puhuttava yhdellä äänellä tullakseen kuulluksi. Siksi meidän on paras olla dramatisoimatta ajoittaista keskittymistä yksittäisiin sovittelutoimiin tai niiden satunnaista kumuloitumista.

Ursula Hirschmann

fasismin vastustaja ja eurooppalaisen federalismin perustaja

Ursula Hirschmann syntyi keskiluokkaiseen juutalaisperheeseen Berliinissä. Vuonna 1932 hän liittyi sosiaalidemokraattisen puolueen nuorisojärjestöön vastustaakseen natsien vallan lisääntymistä. 1930-luvun puolivälissä hän oli maanpaossa Pariisissa, jossa hän tapasi italialaisen Eugenio Colornin ja avioitui hänen kanssaan. Hirschmann alkoi toimia aktiivisesti Italian salaisessa antifasistisessa vastarintatyössä.

Kun Colorni pidätettiin ja vangittiin Ventotenen saarelle, Hirschmann seurasi puolisoaan. Ventotenessä he tapasivat Ernesto Rossin ja Altiero Spinellin, jotka yhdessä kirjoittivat vuonna 1941 Ventotenen manifestin ”vapaan ja yhtenäisen Euroopan puolesta”. Ventotenen manifestin julkaisemista pidetään eurooppalaisen federalismin alkuna. Manifestissa hahmoteltiin demokraattinen Euroopan unioni, joka voitaisiin perustaa sodan jälkeen. Hirschmann salakuljetti manifestin Manner-Italiaan ja auttoi sen levittämisessä.

Elokuussa 1943 Hirschmann oli Milanossa mukana perustamassa Euroopan federalistista liikettä Ventotenestä paenneen Altiero Spinellin ohella. Vuonna 1975 Hirschmann perusti Brysselissä Association Femmes pour l'Europe -järjestön.

Lisätietoa Ursula Hirschmann pdf(1.3 MB)

Nilde Iotti

Yleisen äänioikeuden puolestapuhuja ja Italian tasavallan vaikuttajahahmo

Leonilde ”Nilde” Iotti taisteli vastarintaliikkeessä toisen maailmansodan aikana, ja hänestä tuli yksi sodanjälkeisen Italian tärkeimmistä naispoliitikoista. Iotti kuului komiteaan, joka vuonna 1946 luonnosteli Italian uuden perustuslain keskeiset kohdat, ja monet pitävätkin häntä yhtenä Italian tasavallan perustajahahmoista. Vuonna 1948 hänet valittiin Italian edustajainhuoneeseen, ja hänestä tuli sen pitkäaikaisin puhemies. Häntä on toisinaan luonnehdittu myös ”Italian parhaaksi puhemieheksi kautta aikain”.

Lisätietoa Nilde Iotti pdf

Marga Klompé

Tiedenainen, poliitikko ja vähäosaisten puolustaja (1912–1986)

Marga Klompé oli tiedenainen ja opettaja, joka toimi aktiivisesti Hollannin vastarintaliikkeessä toisen maailmansodan aikana. Hänestä tuli Alankomaiden parlamentin jäsen vuonna 1948, ja hän oli yksi Yhdistyneiden kansakuntien yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen neuvottelijoista.

Vuonna 1952 hänestä tuli Euroopan hiili- ja teräsyhteisön edustajakokouksen (Euroopan parlamentin edeltäjä) ensimmäinen naisedustaja, ja hän oli mukana siinä työssä, joka huipentui Rooman sopimusten hyväksymiseen. Vuonna 1956 hänestä tuli Alankomaiden ensimmäinen naisministeri, ja hänen saavutuksiaan oli esimerkiksi maan ensimmäinen yleinen sosiaaliavustuslaki.

Lisätietoa Marga Klompé pdf

Anna Lindh

ruotsalainen Euroopan kehittäjä ja kansainvälinen vaikuttaja (1957–2003)

Anna Lindh toimi aktiivisesti politiikassa jo nuorena, ja hänestä tuli yksi Ruotsin vaikutusvaltaisimmista poliittisista hahmoista.

Vuonna 1957 syntynyt Lindh opiskeli Uppsalan yliopistossa , ja hänet valittiin Ruotsin valtiopäiville vuonna 1982. Ensimmäisen kerran hänet nimitettiin ministeriksi vuonna 1994, jolloin hänestä tuli ympäristöministeri. Myöhemmin hän sai tunnustusta ja kansainvälistä mainetta Ruotsin suorasanaisena ja asialleen omistautuneena ulkoministerinä.

Lindh toimi vankkumatta Euroopan kehityksen puolesta. Erityisen tunnetuksi hän tuli Ruotsin toimiessa EU:n puheenjohtajana vuonna 2001, jolloin hänen diplomatiansa auttoi välttämään sodan puhkeamisen entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Hän myös johti Ruotsin hallituksen kampanjaa euroon liittymisen puolesta vuonna 2003, mutta hänet murhattiin vain muutamaa päivää ennen kansanäänestystä.

Lisätietoa Anna Lindh pdf(582 KB)

Helmut Kohl ja François Mitterrand

sovittelevat johtajat

Helmut Kohl on toinen kaikkiaan kolmesta henkilöstä, joille Eurooppa-neuvosto on myöntänyt EU:n kunniakansalaisuuden tunnustukseksi tämän ilmiömäisestä työstä Euroopan yhdentymisen ja yhteistyön edistämiseksi.

Mitterrand tuki presidenttikaudellaan Euroopan laajentumista kannustamalla Espanjaa ja Portugalia liittymään EU:hun. Myös hän uskoi yhtenäisempään Eurooppaan, ja oli pitkälti hänen ansiota, että Euroopan yhtenäisasiakirja hyväksyttiin vuonna 1986. Siinä vahvistettiin ensimmäistä kertaa tavoitteeksi Euroopan sisämarkkinoiden luominen. Kuusi vuotta myöhemmin Kohl ja Mitterrand onnistuivat tavoitteessaan: Maastrichtin sopimus teki totta heidän unelmastaan perustaa rajattomat ja esteettömät sisämarkkinat.

Lisätietoa Helmut Kohl ja François Mitterrand pdf(874 KB)

Sicco Mansholt

maanviljelijä, vastarintaliikkeen taistelija ja todellinen eurooppalainen

Sicco Mansholt oli maanviljelijä, Alankomaiden vastarintaliikkeen jäsen toisen maailmansodan aikana, kansallinen poliitikko sekä Euroopan yhteisöjen ensimmäinen maatalouskomissaari. Mansholtin näkemysten pohjalta luotiin Euroopan unionin yhteinen maatalouspolitiikka, joka on ollut alkuajoistaan lähtien yksi unionin tärkeimmistä politiikanaloista.

Mansholt oli nähnyt kauheudet, joita nälänhätä aiheutti toisen maailmansodan jälkeen Alankomaissa. Näin ollen hän oli vakuuttunut siitä, että Euroopasta pitäisi tehdä omavarainen ja että edullisen ruoan saanti olisi taattava kaikille.

Lisätietoa Sicco Mansholtista pdf(152 kB)

Tekstit

Sicco Mansholtin puhe Brysselissä 10.12.1968

Komissio on juuri ilmaisut ministerineuvostolle kantansa siitä, mitä maatalouden alalla olisi Euroopassa tapahduttava seuraavien kymmenen vuoden aikana.

Komissio ilmoitti toimittavansa neuvostolle ensin muistion maatalousalan rakenteesta laajasti käsitettynä.

Kyseessä ovat kauaskantoiset toimenpiteet paitsi talouden kannalta myös rakenteellisesti, joten komissio pitää muistiota asianmukaisimpana esitysmuotona.

Melina Mercouri

näyttelijä, poliitikko ja kulttuurin puolestapuhuja

Kreikkalainen näyttelijä ja poliitikko Melina Mercouri oli tulisieluinen persoona, joka suhtautui intohimolla kaikkeen, mitä teki. Nuorempana hän näytteli sekä teatterissa että elokuvissa, ja myöhemmällä iällä hän taisteli Kreikassa vuonna 1967 valtaan noussutta sotilasjunttaa vastaan sekä edisti monenlaisia kulttuurihankkeita.

Lisätietoa Melina Mercourista pdf(1.45 MB)

Jean Monnet

yhdistävä voima Euroopan unionin syntymän taustalla

Ranskalainen talousasiantuntija ja poliitikko Jean Monnet omistautui Euroopan yhdentymiselle. Hän oli mukana kehittämässä ns. Schumanin suunnitelmaa, jossa ennakoitiin Länsi-Euroopan raskaan teollisuuden yhdentymistä.

Monnet oli kotoisin Ranskasta Cognacin alueelta. Päätettyään koulunsa 16-vuotiaana hän työskenteli eri maissa muun muassa konjakkiliikkeen edustajana ja pankkiirina. Maailmansotien aikana Monnet toimi Ranskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa korkeissa viroissa teollisuustuotannon alalla.

Lisätietoa Jean Monnet'sta pdf(186 kB)

Tekstit

Jean Monnet'n puhe Strasbourgissa vuonna 1951

Tämän ensimmäisen eurooppalaisen toimielimen, korkean viranomaisen, päätökset pannaan täytäntöön yhteisön kuudessa jäsenmaassa niin kuin kyseessä olisi yksi maa. Tämä on yksi eurooppalaisen hankkeen mukanaan tuomista olennaisista muutoksista ja samalla sen onnistumisen koetinkivi.

Nämä ensimmäiset yhteismarkkinat ja ensimmäiset ylikansalliset toimielimet ovat alku Euroopan yhdentymiselle.


Jean Monnet parle en 1951 à Strasbourg

Les décisions de ce premier exécutif européen qu’est la Haute Autorité, sont exécutées dans nos six pays comme s'ils n’en faisaient qu'un. C'est là une des transformations essentielles que réalise notre entreprise et le test de sa réussite.

Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.

Robert Schuman

euroopan yhdentymishankkeen arkkitehti

Valtiomies ja lakimies Robert Schumania, joka toimi Ranskan ulkoministerinä vuosina 1948–1952, pidetään yhtenä Euroopan yhdentymisen alullepanijoista.

Yhdessä Jean Monnet'n kanssa Schuman laati maailmankuulun Schumanin suunnitelman, joka julkaistiin 9. toukokuuta 1950. Tuota päivää pidetään nykyään Euroopan unionin syntyhetkenä. Schuman esitti aseteollisuuden tärkeimpien raaka-aineiden, hiilen ja teräksen, tuotannon asettamista yhteiseen valvontaan. Perusajatuksena oli, että jos hiilen ja teräksen tuotanto ei olisi minkään yksittäisen valtion määräysvallassa, mikään valtio ei voisi myöskään aloittaa sotaa.

Lisätietoa Robert Schumanista pdf

Tekstit

Robert Schumanin julistus Pariisissa 9.5.1950

Ranska on yli kahdenkymmenen vuoden ajan puhunut yhdistyneen Euroopan puolesta ensisijaisena tavoitteenaan palvella rauhaa.

Euroopan yhdistyminen epäonnistui, ja sota syttyi. Eurooppaa ei rakenneta hetkessä eikä millään kokonaisratkaisulla. Siihen tarvitaan käytännön toimenpiteitä, joilla luodaan ensin aito yhteisvastuullisuus. Ranskan hallitus ehdottaa Ranskan ja Saksan koko hiili- ja terästuotannon asettamista yhteisen korkean viranomaisen alaisuuteen.


Robert Schuman donne sa déclaration le 9 mai 1950 à Paris

En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.

L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.

Paul-Henri Spaak

eurooppalainen visionääri ja taitava suostuttelija

Pitkän poliittisen uran tehnyttä belgialaista Paul-Henri Spaakia voidaan syystä kuvata sanoilla eurooppalainen valtiomies.

Spaakilla oli merkittävä rooli Rooman sopimuksen laatimisessa. Vuonna 1955 pidetyssä Messinan kokouksessa kuuden osallistujamaan hallitukset nimittivät hänet Rooman sopimusta valmistelevan työryhmän puheenjohtajaksi.

Lisätietoa Paul-Henri Spaakista pdf(808 kB)

Tekstit

Paul-Henri Spaakin puhe Pariisissa 11.12.1951

Kaikki eivät välttämättä näe tämän aloitteen merkitystä ja hyödyllisyyttä, mutta monet meistä pitävät sitä olennaisen tärkeänä ja erittäin kiireellisenä tehtävänä.

Ihailen niitä, jotka pystyvät pysymään rauhallisina Euroopan nykytilanteessa. Pystyisimme olemaan erittäin julmia toisillemme, ellei meidän olisi pakko neuvotella keskenämme. Muistakaamme lähimenneisyyden vuosia!


Paul-Henri Spaak parle le 11 décembre 1951 à Paris

…alors que certains sont à peine touchés par l'intérêt et l'utilité de notre besogne, pour un certain nombre d'entre nous ce que nous aurions à faire ici c'est une chose vitale et d'une urgente nécessité.

J'admire ceux qui peuvent rester calme dans l'état actuel de l'Europe. On pourrait être terriblement cruel si nous n'étions pas forcé d'être aussi parlementaire.., mais tout de même retournez-vous un peu sur les années qui viennent de s'écouler!

Altiero Spinelli

periksiantamaton federalisti

Italialainen poliitikko Altiero Spinelli oli yksi nykymuotoisen Euroopan unionin perustajahahmoista. Hänen johdollaan laadittiin nk. Spinellin suunnitelma eli Euroopan parlamentin ehdotus federalistisen Euroopan unionin perustamis¬sopimukseksi. Ehdotus hyväksyttiin Euroopan parlamentissa selvällä ääntenenemmistöllä vuonna 1984, ja se vaikutti huomattavasti EU:n perussopimusten vahvistamiseen 1980- ja 1990-luvuilla.

Lisätietoa Altiero Spinellistä pdf(648 kB)

Tekstit

Altiero Spinellin puhe Strasbourgissa 8.7.1981

Ensiksikin koko parlamentti on otettava uudistushankkeeseen mukaan entistä vahvemmin. Siksi parlamenttiin on perustettava uusi valiokunta, joka – riippumatta riitä, miten se nimetään – keskittyy ainoastaan tähän hankkeeseen. Valiokunta voi väliraporteissaan esittää parlamentille vaihtoehtoisia malleja, joista voidaan käydä avointa keskustelua mahdollisimman laajan konsensuksen löytämiseksi. Tavoitteena olisi hyväksyä uudistus, jonka merkityksen ja vaikutukset kaikki tiedostavat.


Altiero Spinelli parlando l’8 luglio 1981 a Strasburgo

Dovremo in primo luogo impegnare sempre più e sempre più fortemente il Parlamento tutto intero. È per questo che chiediamo la costituzione di una nuova commissione parlamentare che, comunque essa si chiami, si occupi solo di questo tema e che man mano presenti rapporti interinali al Parlamento per chiamarlo a decidere fra le varie opzioni che si presenteranno ed a formare attraverso larghi dibattiti di consensi più ampi possibili, fino a giungere al voto finale del progetto di riforma, nella piena consapevolezza da parte di tutti di ciò che significa e implica.

Simone Veil 

keskitysleirien kauhut kokenut Euroopan parlamentin puhemies

Simone Veil oli juristi, poliitikko ja feministi. Hän toimi Ranskan terveysministerinä vuosina 1974–1979. Veil valittiin Euroopan parlamentin jäseneksi vuonna 1979, kun parlamentti valittiin ensi kertaa suorilla vaaleilla. Hän toimi myös parlamentin puhemiehenä vuosina 1979–1982, ja hän oli ensimmäinen nainen tässä tehtävässä.

Veil tunnetaan Ranskassa ennen muuta abortin laillistamisesta, naisten aseman parantamisesta ja vankien elinolojen kehittämisestä. Hän on laajalti tunnettu myös muualla Euroopassa henkilönä, joka piti yllä toisen maailmansodan juutalaisvainoissa kuolleiden muistoa ja oli sitoutunut eurooppalaisiin arvoihin ja yhtenäisyyteen. Simone Veil herätti ihailua poliittisella ja henkilökohtaisella rohkeudellaan, jonka perustana olivat hänen kokemuksensa keskitysleirivankina.

Nämä traumaattiset sota-ajan kokemukset vaikuttivat siihen, että Veil sitoutui ajamaan Euroopan yhtenäisyyttä koko elämänsä ajan.

Lisätietoa Simone Veil pdf(1.74 MB)

Tekstit

No transcript available

Louise Weiss 

eurooppalaisten arvojen ja naisten oikeuksien puolestapuhuja

Louise Weiss oli ranskalainen journalisti ja poliitikko, joka oli vahva vaikuttaja sekä omassa maassaan että kansainvälisesti 1920-luvulta aina kuolemaansa asti. Ensimmäisen maailmansodan kenttäsairaalatyössä saadut kokemukset olivat Weissille hyvin merkittäviä. Koko elämänsä ajan hän teki työtä rauhan hyväksi. Aluksi hän vaikutti etenkin sanomalehdistön kautta, ja myöhemmin hän alkoi voimakkaasti ajaa naisten äänioikeutta, mitä hän myös piti rauhantyönä. Hän uskoi vahvasti, että jos naisilla olisi äänioikeus, toisen maailmansodan uhka voisi hälvetä. Sodan aikana hän auttoi pelastamaan tuhansia juutalaisia lapsia natseilta ja liittyi Ranskan vastarintaliikkeeseen. Sodan jälkeen hän edisti ajatusta Euroopan roolista kylmän sodan supervaltojen vastapainona. Hänet valittiin 86-vuotiaana Euroopan parlamenttiin vuonna 1979, ja hän piti parlamentin avajaispuheen. Louise Weissin kuoleman jälkeen Euroopan parlamentti nimitti Strasbourgin päärakennuksensa hänen mukaansa tunnustuksena hänen elinikäisestä toiminnastaan eurooppalaisten arvojen puolesta.

Lisätietoa Louise Weiss pdf(1.33 MB)

Back to top