Den Europæiske Union

EU Pioneers

EU Pioneers

 

Følgende visionære ledere gav inspirationen til oprettelsen af Den Europæiske Union, som vi kender den i dag. Uden deres energi og motivation ville vi ikke leve i det område med fred og stabilitet, som vi tager for givet. Fra modstandsfolk til advokater, grundlæggerne var en mangfoldig gruppe mennesker, der havde de samme idealer, et fredelig, forenet og velstående Europa. Ud over de grundlæggere, der er beskrevet nedenfor, har mange andre arbejdet utrætteligt hen imod og har været inspirationskilder for det europæiske projekt. Dette afsnit om grundlæggerne er derfor et forløbende arbejde.

Konrad Adenauer

en pragmatisk demokrat og utrættelig forener

Vesttysklands første kansler, som stod i spidsen for den nydannede stat fra 1949 til 1963, ændrede mere end nogen anden efterkrigstidens tyske og europæiske historie.

Forsoningen med Frankrig var en hjørnesten i Adenauers udenrigspolitik. Sammen med den franske præsident, Charles de Gaulle, nåede han et historisk vendepunkt: I 1963 underskrev de tidligere ærkefjender Tyskland og Frankrig en venskabstraktat, som blev en af milepælene på vejen til den europæiske integration.

Læs mere om Konrad Adenauer pdf(685 kB)

Tekstning

Konrad Adenauer taler i Metz den 2. juli 1966

Hvis vi kan skabe en organisation, som gør det muligt for Frankrig at se, hvad der sker i Tyskland inden for stålproduktion og udvinding af kul, og hvis tyskerne samtidig kan se, hvad der sker i Frankrig, så har vi med denne gensidige kontrol det bedste grundlag for at føre en politik på grundlag af tillid.


Konrad Adenauer spricht am 2. Juli 1966 in Metz

Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen, die den Franzosen gestattet, alles das zu sehen, was auf dem Gebiete der Fabrikation von Stahl und der Förderung von Kohle in Deutschland vor sich geht und, wenn umgekehrt, die Deutschen sehen, was in Frankreich vor sich geht, dann ist diese gegenseitige Kontrolle das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.

Joseph Bech

hvordan et lille land kan spille en afgørende rolle i europæisk integration

Joseph Bech var den luxembourgske politiker, som medvirkede ved oprettelsen af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab i begyndelsen af 1950'erne, samt en førende arkitekt bag europæisk integration sidst i 1950'erne.

Det var et fælles memorandum fra Benelux-landene, som førte til indkaldelsen til Messina-konferencen i juni 1955 og banede vejen for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Læs mere om Joseph Bech pdf(531 kB)

Tekstning

Joseph Bech taler i Strasbourg i 1968

Hvorfor ville vi egentlig skabe Europa i kølvandet på anden verdenskrig? Vi mente, at det var absolut nødvendigt at skabe et nyt Europa, så vi på denne nye baggrund kunne få forsoning mellem Frankrig og Tyskland.

Nu kan vi slå fast, at på dette område – som er meget vigtigt, fordi freden i Europa afhænger af det – er der skabt en europæisk bevidsthed, og dermed har vi nået en milepæl på vejen mod et forenet Europa.


Joseph Bech parle en 1968 à Strasbourg

Pourquoi est-ce qu’en réalité nous avons voulu faire l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Nous pensions qu’il fallait absolument créer une Europe nouvelle afin de permettre, dans ce cadre nouveau, de réconcilier la France et l’Allemagne.

Et constatons que tout au moins dans ce domaine qui était un domaine essentiel, puisque c’est la paix en Europe qui en dépend, nous avons fait l’idée européenne ou l’un des motifs, l’un des objectifs de la lutte pour l’Europe unie a été atteint.

Johan Willem Beyen

en plan for et fælles marked

Den internationale bankmand, forretningsmand og politiker Johan Willem Beyen var hollandsk politiker. Med sin "Beyen-plan" pustede han nyt liv i den europæiske integrationsproces i midten af 1950'erne.

Beyen er en af de mindre kendte af EU's grundlæggere. De, der kendte ham, beundrede ham for hans charme, hans internationale fokus og hans evne til at begå sig i sociale sammenhænge.

Læs mere om Johan Willem Beyen pdf(145 kB)

Winston Churchill

ortaler for Europas Forenede Stater

Winston Churchill, tidligere officer i hæren, krigskorrespondent og britisk premierminister (1940-1945 og 1951-1955), var en af de første fortalere for oprettelsen af "Europas Forenede Stater". Efter anden verdenskrig var han overbevist om, at et samlet Europa var den eneste mulighed for at sikre varig fred. Hans mål var én gang for alle at udrydde den europæiske nationalisme og krigslyst.

Læs mere om Winston Churchill pdf(616 kB)

Tekstning

Winston Churchill taler i Zürich den 19. september 1946

… vi må genskabe den europæiske familie i en regional struktur, måske som Europas Forenede Stater, og det første praktiske skridt er at danne et Europaråd. Hvis ikke alle stater i Europa kan eller vil være med fra begyndelsen, må vi begynde med at samle og forene dem, der vil og kan.


Winston Churchill speaking on 19 September 1946 in Zurich

…we must re-create the European family in a regional structure called, it may be, the United States of Europe, and the first practical step will be to form a Council of Europe. If at first all the States of Europe are not willing or able to join the union we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can.

Nicole Fontaine

politikker og underviser

Europa-Parlamentets anden kvindelige formand var en overbevisende politikker og en engageret forkæmper for Europa, som var med til at indføre euroen. Nicole Fontaine, som var formand fra 1999 til 2002, var med til at ændre Europa-Parlamentets arbejdsmetoder for at bringe det tættere på de europæiske borgere.

I hendes første tale til Det Europæiske Råd i Tampere i Finland i oktober 1999 understregede hun betydningen af at tage hensyn til borgernes daglige bekymringer. Hun var tilhænger af en "ambitiøs tilgang, der skulle give EU et charter om grundlæggende rettigheder". I december 2000 underskrev hun chartret om grundlæggende rettigheder på vegne af Europa-Parlamentet.

Fontaine var ud over politikker også underviser. Hun var professor ved ESCP Europe, verdens ældste handelshøjskole, og havde et Jean Monnet-professorat ved Nice Sophia Antipolis-universitetet.

Læs mere om Nicole Fontaine pdf (1.68 MB)

Tekstning

Video Tekstning

Alcide De Gasperi

en inspirerende mægler for demokrati og frihed i Europa

Fra 1945 til 1953 tegnede Alcide De Gasperi, i sine roller som premierminister og udenrigsminister, Italiens indenrigs- og udenrigspolitiske linje i efterkrigsårene.

Han var en utrættelig fortaler for initiativer, der kunne forene Vesteuropa, arbejdede med gennemførelsen af Marshall-planen og skabte tætte økonomiske forbindelser med de andre europæiske lande, særligt Frankrig.

Læs mere om Alcide De Gasperi pdf(729 kB)

Tekstning

Alcide De Gasperi taler i Strasbourg den 12. januar 1951

Hvis vi blot åbner fælles agenturer uden en overordnet politisk drivkraft, som kommer fra et centralt organ, hvor de nationale ambitioner mødes, kommer til orde og går op i en højere enhed, risikerer vi, at vores europæiske projekt i modsætning til den nationale dynamik kommer til at virke koldt og uden mål. Det kommer måske endda til at virke som en overflødig spændetrøje, ligesom det tysk-romerske rige må have set ud, da det begyndte at gå ned ad bakke.


Alcide De Gasperi parle le 12 janvier 1951 à Strasbourg

Si nous ne bâtissons que des administrations communes sans qu'il y ait une volonté politique supérieure vérifiée par un organisme central, dans lesquels les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale. Il pourrait même apparaître à certain moment un harnachement superflu et peut être oppressif, tel que le Saint-Empire Romain apparu à certaine période de son déclin.

Walter Hallstein

en diplomatisk drivkraft bag den europæiske integration

Walter Hallstein blev den første formand for Europa-Kommissionen fra 1958 til 1967. Han var europæer af hjertet og en vigtig fortaler for europæisk integration.

Som formand for Europa-Kommissionen arbejdede Hallstein for en hurtig gennemførelse af det fælles marked. Hans energiske entusiasme og store overtalelsesevner bragte integrationen videre selv efter udløbet af hans formandsperiode. Og under hans mandat skete der store fremskridt i det europæiske projekt.

Læs mere om Walter Hallstein pdf(508 kB)

Tekstning

Walter Hallstein taler i Strasbourg den 2. marts 1953

Vi ved godt, hvad der driver os fremad: Der er en europæisk identitet, som ikke kan ødelægges. Kun med et stærkt og forenet Europa kan europæerne – og verden – virkelig trives. Et opsplittet Europa vil blive til et nyt Balkan, og det vil være en stående invitation til dem, der ønsker at blande sig. Europa bliver kun hørt, hvis det taler med én stemme. Derfor er det fuldstændig uhensigtsmæssigt at gøre et drama ud af, at bestemte udligningsprocesser sker fra tid til anden, eller at de overlapper.


Walter Hallstein spricht am 2. März 1953 in Straßburg

Was uns vorwärts treibt, ist zur Genüge bekannt: Es gibt ein unzerstörbares europäisches Selbstgefühl. Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer - und kann die Welt - wirklich gedeihen. Ein zersplittertes Europa wird zum Balkan der Welt werden und zur ständigen Einladung an andere, sich in seine Angelegenheiten einzumischen. Es muss mit einer Stimme sprechen, um gehört zu werden. Nichts ist darum unangebrachter, als die von Zeit zu Zeit eintretende Konzentration auf einzelne Ausgleichsvorgänge oder ihre gelegentliche Kumulierung zu dramatisieren.

Ursula Hirschmann

antifascist og medstifter af den europæiske føderalistbevægelse 1913 - 1991

Ursula Hirschmann blev født i en jødisk middelklassefamilie i Berlin og sluttede sig i 1932 til det socialdemokratiske partis ungdomsorganisation som modstander af nazisternes fremhersken. Under sit eksil i Paris midt i 1930-erne, mødte Hirschmann Eugenio Colorni, en ung italiensk filosof og socialist, som hun giftede sig med, og hun blev derefter aktiv i den hemmelige antifascistiske modstandsbevægelse i hans fødeland Italien.

Da Colorni blev arresteret og sat i fængsel på øen Ventotene, fulgte hun med ham. Dér mødte de Ernesto Rossi og Altiero Spinelli, som i 1941 sammen skrev Ventotene-manifestet "for et frit og forenet Europa", som generelt anses som startskuddet til den europæiske føderalisme. Manifestet var en plan for en demokratisk europæisk union, som kunne oprettes efter krigen. Hirschmann smuglede manifestet med til det italienske fastland og hjalp med at udbrede det.

I august 1943 var hun i Milano med til at stifte den europæiske føderalistbevægelse sammen med Spinelli, som var sluppet væk fra Ventotene. I 1975 stiftede Hirschmann Association Femmes pour l'Europe i Bruxelles.

Læs mere om Ursula Hirschmann pdf(1.3 MB)

Nilde Iotti

Forkæmper for almindelig valgret og en af Den Italienske Republiks grundlæggere

Leonilde "Nilde” Iotti var modstandskvinde under Anden Verdenskrig og blev en af efterkrigstidens mest betydningsfulde kvindelige politikere i Italien. Iotti deltog i det udvalg, der forberedte Italiens nye forfatning i 1946, og blev af mange betragtet som en af Den Italienske Republiks grundlæggere og måske "den bedste præsident, Italien aldrig fik". To år senere blev hun valgt ind i deputeretkammeret og endte med at blive dets længst siddende formand.

Læs mere om Nilde Iotti pdf

Marga Klompé

Videnskabskvinde, politiker og forkæmper for de dårligst stillede (1912-1986)

Marga Klompé var en videnskabskvinde og lærer, som var aktiv i den hollandske modstandsbevægelse under anden verdenskrig. Hun blev medlem af det hollandske parlament i 1948 og var en af forhandlerne af FN's menneskerettighedserklæring.

I 1952 blev Klompé det første kvindelige medlem af Den Fælles Forsamling for Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab, forløberen til Europa-Parlamentet. Her bidrog hun til det arbejde, der førte til Romtraktaterne. I 1956 blev hun Hollands første kvindelige minister og var blandt andet med til at indføre landets første lov om universel social beskyttelse.

Læs mere om Marga Klompé pdf

Anna Lindh

Sveriges proeuropæiske stemme på verdensscenen (1957-2003)

Ylva Anna Maria Lindh blev politisk aktiv i en ung alder og var en af de mest indflydelsesrige personer i moderne svensk politik.

Hun blev født i 1957 og studerede jura på Uppsalas Universitet, før hun blev valgt til Riksdagen i 1982. Hendes første post i regeringen kom 12 år senere, hvor hun blev miljøminister. Senere fik hun international anerkendelse som Sveriges åbenhjertige og engagerede udenrigsminister.

Anna Lindh, der var en varm fortaler for Europa, blev kendt i videre kredse under det svenske EU-formandskab i 2001, hvor hendes diplomatiske indsats var med til at afværge en krig i Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien. Hun ledede den svenske regerings kampagne for et ja til euroen under folkeafstemningen i 2003, men blev myrdet blot få dage, før vælgerne gik til stemmeurnerne.

Læs mere om Anna Lindh pdf

Helmut Kohl og François Mitterrand

ledere i forsoning

Helmut Kohl var den anden af bare tre personer til at blive udpejet som æresborger i Europa af Det Europæiske Råd i anerkendelse af hans ekstraordinære arbejde for europæisk integration og samarbejde, som var hans bidrag til det europæiske projekt.

Som præsident var Mitterrand tilhænger af europæisk udvidelse og tilskyndede Spaniens og Portugals tiltrædelse af EU. Han troede også på et mere integreret EU og gik ind for vedtagelsen af den europæiske fælles akt i 1986, som lagde det første retsgrundlag for et europæisk indre marked. Sammen opfyldte Kohl og Mitterrand dette mål med vedtagelsen af Maastrichttraktaten seks år senere, og deres drøm om ét samlet tværnationalt marked blev opfyldt.

Læs mere om Helmut Kohl og François Mitterrand pdf(878 KB)

Sicco Mansholt

landmand, modstandsmand og en sand europæer

Sicco Mansholt var landmand og aktiv i den hollandske modstandsbevægelse under anden verdenskrig. Han var også hollandsk politiker og blev den første europæiske landbrugskommissær. Mansholts ideer dannede grundlag for den fælles landbrugspolitik i EU, som har været en af de mest betydningsfulde politikker siden grundlæggelsen.

Efter at havde været vidne til rædslerne under den hollandske fødevaremangel efter anden verdenskrig var Mansholt overbevist om, at Europa var nødt til at være selvforsynende, og at alle skulle garanteres stabil adgang til fødevarer til en rimelig pris.

Læs mere om Sicco Mansholt pdf(152 kB)

Tekstning

Sicco Mansholt taler i Bruxelles den 10. december 1968

Kommissionen har netop givet Ministerrådet en redegørelse for, hvad den mener, at der bør ske inden for landbruget i Europa i de kommende ti år.

Den har meddelt, at der i første omgang vil blive overdraget et memorandum om landbrugets struktur, i ordets bredeste forstand.

Der er tale om så omfattende foranstaltninger – ikke alene økonomisk, men også strukturelt – at et memorandum efter Kommissionens mening er den rette form.

Melina Mercouri

skuespiller, politiker og kulturforkæmper

Den græske skuespiller og politiker Melina Mercouri gik med liv og sjæl ind i alt, hvad hun foretog sig. Fra hendes optrædener på scenen og det store lærred i de tidlige år til bekæmpelsen af den fascistiske junta, som overtog kontrollen af Grækenland i 1967, og til hendes arbejde som politiker med at beskytte og fremme kulturen.

Læs mere om Melina Mercouri pdf(1.45 MB)

Tekstning

No transcript available

Jean Monnet

den samlende kraft bag oprettelsen af Den Europæiske Union

Den franske økonomiske rådgiver og politiker Jean Monnet viede sit liv til den europæiske integration. Han stod bag Schuman-planen, som tog sigte på at samordne den vesteuropæiske sværindustri.

Monnet stammede fra Cognac-regionen i Frankrig. Da han som 16-årig forlod skolen, arbejdede han først som handelsrejsende med cognac og siden som bankmand. Under begge verdenskrige bestred han høje stillinger i forbindelse med samordningen af industriproduktionen i Frankrig og Storbritannien.

Læs mere om Jean Monnet pdf(186 kB)

Tekstning

Jean Monnet taler i Strasbourg i 1951

De beslutninger, der træffes i det første europæiske organ – den høje myndighed – udføres i vores seks lande, som om de var ét land. Det er en af de grundlæggende ændringer, som vores projekt har medført, og det er en målestok for projektets succes

Det første fællesmarked, de første overnationale institutioner. Europa er ved at forene sig.


Jean Monnet parle en 1951 à Strasbourg

Les décisions de ce premier exécutif européen qu’est la Haute Autorité, sont exécutées dans nos six pays comme s'ils n’en faisaient qu'un. C'est là une des transformations essentielles que réalise notre entreprise et le test de sa réussite.

Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.

Robert Schuman

arkitekten bag det europæiske integrationsprojekt

Statsmanden Robert Schuman var uddannet jurist og fransk udenrigsminister fra 1948 til 1952. Han anses for at være en af grundlæggerne af det forenede Europa.

Sammen med Jean Monnet udarbejdede han den internationalt kendte Schuman-erklæring, som han offentliggjorde den 9. maj 1950, der i dag er den dato, der anses for at være starten på Den Europæiske Union. Han foreslog en fælles kontrol med produktionen af kul og stål, som var de vigtigste materialer til våbenindustrien. Den grundlæggende ide gik ud på, at hvis ingen havde enekontrol over kul- og stålproduktionen, var det ikke muligt at udkæmpe en krig.

Læs mere om Robert Schuman pdf

Tekstning

Robert Schuman aflægger sin erklæring i Paris den 9. maj 1950

Frankrig har i over 20 år været fortaler for et forenet Europa, og målet har altid været fred.

I stedet for et forenet Europa fik vi krig. Europa bliver ikke bygget på én dag – og heller ikke i én sammenhængende form. Det skal bygges på konkrete initiativer, og først skal der være en reel solidaritet. Derfor foreslår den franske regering, at hele den fransk-tyske kul- og stålproduktion skal lægges ind under den høje myndighed.


Robert Schuman donne sa déclaration le 9 mai 1950 à Paris

En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.

L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.

Paul-Henri Spaak

en visionær europæer og talentfuld forhandler

En europæisk statsmand – således kan belgieren Paul Henri Spaaks lange politiske karriere sammenfattes.

Spaak var en af hovedmændene bag Romtraktaten. På "Messina-konferencen" i 1955 valgte de seks deltagende regeringer Spaak som formand for den arbejdsgruppe, der forberedte traktaten.

Læs mere om Paul-Henri Spaak pdf(808 kB)

Tekstning

Paul-Henri Spaak taler i Paris den 11. december 1951

… selv om nogle måske ikke finder dette initiativ interessant eller relevant, er vi andre, der ved, at vi står over for et yderst vigtig og påtrængende projekt.

Jeg beundrer dem, der kan bevare fatningen, når man tænker på situationen i Europa. Vi kunne være gået til yderligheder, hvis vi ikke blev holdt tilbage af den parlementære nødvendighed …, men tænk på de, år vi netop er kommet igennem!


Paul-Henri Spaak parle le 11 décembre 1951 à Paris

…alors que certains sont à peine touchés par l'intérêt et l'utilité de notre besogne, pour un certain nombre d'entre nous ce que nous aurions à faire ici c'est une chose vitale et d'une urgente nécessité.

J'admire ceux qui peuvent rester calme dans l'état actuel de l'Europe. On pourrait être terriblement cruel si nous n'étions pas forcé d'être aussi parlementaire.., mais tout de même retournez-vous un peu sur les années qui viennent de s'écouler!

Altiero Spinelli

en ubøjelig føderalist

Den italienske politiker, Altiero Spinelli, var en af ophavsmændene til Den Europæiske Union. Han var den ledende skikkelse bag Europa-Parlamentets udkast til en traktat om en føderal europæisk union - den såkaldte "Spinelli-plan". I 1984 blev den vedtaget med et overvældende flertal i Europa-Parlamentet, og den gav betydelig inspiration til styrkelsen af EU-traktaterne i 1980'erne og 1990'erne.

Læs mere om Altiero Spinelli pdf(648 kB)

Tekstning

Altiero Spinelli taler i Strasbourg den 8. juli 1981

Vi må først og fremmest fortsat styrke Europa-Parlamentets overordnede engagement. Netop derfor er der behov for et nyt parlamentarisk udvalg, som, uanset hvad det kommer til at hedde, vil beskæftige sig udelukkende med dette emne. Udvalget skal på sigt fremlægge interimsrapporter og opfordre Parlamentet til at vælge mellem de foreslåede muligheder og skabe så bred enighed som muligt gennem åben debat. Målet er, at alle parter skal være fuldt ud bevidste om de vedtagne reformers betydning og konsekvenser.


Altiero Spinelli parlando l’8 luglio 1981 a Strasburgo

Dovremo in primo luogo impegnare sempre più e sempre più fortemente il Parlamento tutto intero. È per questo che chiediamo la costituzione di una nuova commissione parlamentare che, comunque essa si chiami, si occupi solo di questo tema e che man mano presenti rapporti interinali al Parlamento per chiamarlo a decidere fra le varie opzioni che si presenteranno ed a formare attraverso larghi dibattiti di consensi più ampi possibili, fino a giungere al voto finale del progetto di riforma, nella piena consapevolezza da parte di tutti di ciò che significa e implica.

Simone Veil

overlevende efter Holocaust og Europa-Parlamentets første kvindelige formand

Jurist, politiker og feminist Simone Veil var Frankrigs sundhedsminister fra 1974 til 1979. Det år blev hun medlem af Europa-Parlamentet og valgt til formand – en rolle, som hun bestred indtil 1982. Hun var således formand for det første direkte valgte Parlament og den første kvindelige formand.

I Frankrig anerkendes Simone Veil især for legaliseringen af abort og for forbedring af kvinders vilkår og forholdene for fanger. Hun er også kendt i hele Europa for at ære og bevare erindringen om de jøder, der blev dræbt i holocaust under anden verdenskrig, og hendes engagement i europæiske værdier og europæisk samhørighed. Hun beundres for både sit politiske og sit personlige mod som overlevende fra udryddelseslejren i Auschwitz-Birkenau.

Veils barndom og traumatiske oplevelser under anden verdenskrig dannede grundlag for hendes engagement i at forene Europa – en sag, som hun kæmpede for resten af sit liv.

Læs mere om Simone Veil pdf(1.74 MB)

Tekstning

No transcript available

Louise Weiss 

livslang forkæmper for europæiske værdier og kvinders rettigheder

Journalisten og politikeren Louise Weiss var en vigtig stemme i hjemlandet Frankrig og på den internationale scene fra 1920'erne og frem til sin død i 1983. Hendes oplevelser med at arbejde på felthospitaler under første verdenskrig påvirkede hende dybt. Hun dedikerede sit liv til at arbejde for fred, først som journalist på flere aviser og senere i sin indsats for kvinders valgret. Hun var overbevist om, at det at give kvinder stemmeret ville bidrage til at forebygge en anden verdenskrig, som lå som en trussel i horisonten. Da den anden verdenskrig var en realitet, hjalp hun med at redde tusindvis af jødiske børn fra nazisterne og sluttede sig til den franske modstandsbevægelse. I efterkrigstiden talte hun varmt for Europa som modvægt til supermagterne under den kolde krig. Ved det første direkte valg til Europa-Parlamentet i 1979 blev hun i en alder af 86 år valgt ind og holdt åbningstalen på det første møde. Efter hendes død navngav Europa-Parlamentet sin hovedbygning i Strasbourg efter hende som anerkendelse af hendes livslange støtte til de europæiske værdier.

Læs mere om Louise Weiss pdf(1.33 MB)

Back to top