Европейски съюз

EU Pioneers

EU Pioneers


 

Следните далновидни лидери са вдъхновили създаването на Европейския съюз, в който живеем днес. Без тяхната енергия и мотивация не бихме живели в сферата на мира и стабилността, които приемаме за даденост. От борци в съпротивата до адвокати, основоположниците са били група от различни хора с еднакви идеали: мирна, обединена и просперираща Европа. Освен основоположниците, описани по-долу, е имало и много други, които са работили за идеята и са вдъхновявали европейския проект. По тази причина разделът за основоположниците все още е в процес на разработка.

Конрад Аденауер

прагматичен демократ и неуморен обединител

Първият канцлер на Федерална република Германия, който е начело на новосъздадената държава от 1949 до 1963 г., променя облика на следвоенна Германия и историята на Европа повече от който и да било друг.

Крайъгълен камък на външната политика на Аденауер е помирението с Франция. Заедно с президента на Франция Шарл дьо Гол е достигната повратна точка – през 1963 г. някогашните непримирими врагове Германия и Франция подписват договор за дружба, който представлява един от жалоните по пътя на европейската интеграция.

Прочетете повече за Конрад Аденауер pdf(685 kB)

Транскрипт

Конрад Аденауер говори на 2 юли 1966 г. в Мец

Ако успеем да създадем организация, която да позволи на французите да бъдат в течение на всичко, случващо се в сектора на производство на стомана и въглища в Германия, а на германците – да следят какво се случва в тези сектори във Франция, тази система на взаимен контрол ще бъде най-добрият начин за следване на политика, основана на доверието.


Konrad Adenauer spricht am 2. Juli 1966 in Metz

Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen, die den Franzosen gestattet, alles das zu sehen, was auf dem Gebiete der Fabrikation von Stahl und der Förderung von Kohle in Deutschland vor sich geht und, wenn umgekehrt, die Deutschen sehen, was in Frankreich vor sich geht, dann ist diese gegenseitige Kontrolle das beste Mittel, um eine Politik zu treiben, die sich auf Vertrauen gründet.

Йозеф Бех

как една малка страна може да играе решаваща роля в европейската интеграция

Йозеф Бех е люксембургски политик, който подпомага създаването на Европейската общност за въглища и стомана в началото на 50-те години на XX век и е водещ архитект на европейската интеграция в края на този период.

Именно съвместен меморандум на страните от Бенелюкс води до свикването на конференцията в Месина през юни 1955 г., която проправя пътя за Европейската икономическа общност.

Прочетете повече за Йозеф Бех pdf(531 kB)

Транскрипт

Йозеф Бех говори през 1968 г. в Страсбург

Защо дадохме начало на европейския проект след Втората световна война? Защото смятахме, че е наложително да изградим една нова Европа, в която Франция и Германия да се помирят.

И нека отбележим, че поне в тази област, която бе от огромно значение, защото мирът в Европа зависи от нея, идеята за обединена Европа бе постигната.


Joseph Bech parle en 1968 à Strasbourg

Pourquoi est-ce qu’en réalité nous avons voulu faire l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre mondiale ? Nous pensions qu’il fallait absolument créer une Europe nouvelle afin de permettre, dans ce cadre nouveau, de réconcilier la France et l’Allemagne.

Et constatons que tout au moins dans ce domaine qui était un domaine essentiel, puisque c’est la paix en Europe qui en dépend, nous avons fait l’idée européenne ou l’un des motifs, l’un des objectifs de la lutte pour l’Europe unie a été atteint.

Йохан Вилем Байен

план за общ пазар

Международният банкер, бизнесмен и политик Йохан Вилем Байен е нидерландец, който със своя „план Байен“ вдъхва нов живот на процеса на европейска интеграция в средата на 50-те години на ХХ век.

Байен е един от по-малко известните членове на групата бащи основатели на ЕС. Хората, които са го познавали, са се възхищавали на неговия чар, ориентация в международните дела и лекота на общуване.

Прочетете повече за Йохан Вилем Байен pdf(145 kB)

Уинстън Чърчил

призив за Съединени европейски щати

Уинстън Чърчил, бивш армейски офицер, военен кореспондент и министър-председател на Великобритания (1940-1945 г. и 1951-1955 г.), е един от първите, които призовават за създаването на Съединени европейски щати. След Втората световна война той е убеден, че само обединена Европа може да гарантира мира. Целта му е да се премахнат завинаги злини като национализма и подпалването на войни.

Прочетете повече за Уинстън Чърчил pdf(616 kB)

Транскрипт

Уинстън Чърчил говори на 19 септември 1946 г. в Цюрих

…Трябва отново да изградим европейското семейство под формата на регионална структура, наречена може би Съединени европейски щати. Първата практическа стъпка за това ще бъде учредяването на Европейски съвет. Ако в началото не всички европейски държави желаят или могат да се присъединят към съюза, ние въпреки това трябва да пристъпим към обединяването на държавите, които искат и могат.


Winston Churchill speaking on 19 September 1946 in Zurich

…we must re-create the European family in a regional structure called, it may be, the United States of Europe, and the first practical step will be to form a Council of Europe. If at first all the States of Europe are not willing or able to join the union we must nevertheless proceed to assemble and combine those who will and those who can.

Алчиде де Гаспери

вдъхновен посредник за демокрация и свобода в Европа

От 1945 до 1953 г. като министър-председател на Италия Алчиде де Гаспери определя съдбата на страната си през годините след войната.

Алчиде де Гаспери отново и отново подпомага инициативи, насочени към обединяването на Западна Европа, като работи по прилагането на плана „Маршал“ и създава тесни икономически връзки с другите европейски страни, и особено с Франция.

Прочетете повече за Алчиде де Гаспери pdf(729 kB)

Транскрипт

Алчиде де Гаспери говори на 12 януари 1951 г. в Страсбург

Ако само изградим общи администрации без висша политическа воля, въплътена от централен орган, в който желанията на отделните държави се срещат, проясняват и се обединяват, рискуваме европейските институции да изглеждат лишени от жизненост или идеали в сравнение с отделните национални идеи. Понякога те дори може да изглеждат ненужни и потиснически – така, както е изглеждала Светата римска империя в периода на упадъка си.


Alcide de Gasperi parle le 12 janvier 1951 à Strasbourg

Si nous ne bâtissons que des administrations communes sans qu'il y ait une volonté politique supérieure vérifiée par un organisme central, dans lesquels les volontés nationales se rencontrent, se précisent et se réchauffent dans une synthèse supérieure, nous risquons que cette activité européenne, comparée aux vitalités nationales particulières, paraisse sans chaleur, sans vie idéale. Il pourrait même apparaître à certain moment un harnachement superflu et peut être oppressif, tel que le Saint-Empire Romain apparu à certaine période de son déclin.

Никол Фонтен

политик и преподавател

Втората жена — председател на Европейския парламент е убедителен политик и всеотдаен поддръжник на Европа, участвала в приемането на еврото. Никол Фонтен, която е председател от 1999 г до 2002 г., започва реформа на методите на работа на Европейския парламент, за да го доближи до европейските граждани.

В първата си реч пред Европейския съвет в Тампере, Финландия, през октомври 1999 г. тя подчертава колко е важно да се имат предвид ежедневните тревоги на хората. Тя призовава за „амбициозен подход, насочен към създаване на Харта на основните права в Съюза“. През декември 2000 г. тя подписва Хартата на основните права от името на Европейския парламент.

Освен политик Фонтен е и преподавател. Тя преподава в ESCP Europe, най-старото бизнес училище в света, и председателства катедрата „Жан Моне“ в Университета Sophia Antipolis в Ница.

Прочетете повече за Никол Фонтен pdf (1.68 MB)

Транскрипт

Video transcript

Валтер Халщайн

дипломатическата сила, движеща европейската интеграция

Валтер Халщайн е първият председател на Европейската комисия от 1958 до 1967 г., ангажиран европеец и решителен поддръжник на европейската интеграция.

Като председател на Европейската комисия Халщайн работи за бързо създаване на Общия пазар. Енергичният му ентусиазъм и способността му да убеждава съдействат за каузата на европейската интеграция дори и след като вече не е на ръководния си пост. По време на неговия мандат интеграцията постига значителен напредък.

Прочетете повече за Валтер Халщайн pdf(508 kB)

Транскрипт

Валтер Халщайн говори на 2 март 1953 г. в Страсбург

Добре известно е какво ни мотивира: съществува неразрушимо европейско самосъзнание. Само при силна и единна Европа европейците и целият свят наистина ще могат да просперират. Една разделена Европа би била Балканите на света, давайки постоянно възможност на други държави да се месят в нейните дела. Европа трябва да говори с един общ глас, за да бъде чута. За тази цел ние трябва да избягваме излишното драматизиране на отделни балансиращи мерки или поредици от такива мерки.


Walter Hallstein spricht am 2. März 1953 in Straßburg

Was uns vorwärts treibt, ist zur Genüge bekannt: Es gibt ein unzerstörbares europäisches Selbstgefühl. Nur mit einem starken, einigen Europa können die Europäer - und kann die Welt - wirklich gedeihen. Ein zersplittertes Europa wird zum Balkan der Welt werden und zur ständigen Einladung an andere, sich in seine Angelegenheiten einzumischen. Es muss mit einer Stimme sprechen, um gehört zu werden. Nichts ist darum unangebrachter, als die von Zeit zu Zeit eintretende Konzentration auf einzelne Ausgleichsvorgänge oder ihre gelegentliche Kumulierung zu dramatisieren.

Урсула Хиршман

антифашист и основателка на европейския федерализъм 1913 - 1991

Родена в еврейско семейство от средната класа в Берлин, през 1932 г. Урсула Хиршман става член на младежката организация на Социалдемократическата партия, която се съпротивлява срещу настъплението на нацистите. След като среща и след това се омъжва за Еудженио Колорни, млад италиански философ и социалист, докато е в заточение в Париж в средата на 1930-те години Хиршман започва своята дейност в нелегалната антифашистка съпротива в Италия.

Когато Колорни е арестуван и затворен на остров Вентотене, тя последва съпруга си. Там те срещат Ернесто Роси и Алтиеро Спинели, който през 1941 г. става съавтор на Манифеста от Вентотене „за свободна и обединена Европа“ — широко признат като начало на европейския федерализъм. Манифестът е план за демократичен Европейски съюз, който би могъл да бъде създаден след войната. Хиршман тайно пренася манифеста до континенталната част на Италия и помага за неговото разпространение.

През август 1943 г. в Милано тя е сред основателите на Европейското движение на федералистите заедно със Спинели след неговото бягство от Вентотене. През 1975 г. Хиршман основава сдружението „Жени за Европа“ в Брюксел.

Прочетете повече за Урсула Хиршман pdf(1.3 MB)

Марга Кломпе

учен, политик и застъпник на лицата в неравностойно положение (1912—1986 г.)

Марга Кломпе е учен и учител, участник в нидерландската съпротива по време на Втората световна война. Тя става член на парламента на Нидерландия през 1948 г. и е сред преговарящите по Всеобщата декларация за правата на човека на ООН.

През 1952 г. Кломпе става първата жена член на Общата асамблея на Европейската общност за въглища и стомана — предшественик на Европейския парламент. В асамблеята тя дава своя принос за изготвянето на Римския договор. През 1956 г. Марга Кломпе става първата жена министър в Нидерландия, като едно от нейните постижения е първият в страната закон за всеобщата социална закрила.

Прочетете повече за Марга Кломпе pdf

Сико Мансхолт

фермер, участник в съпротивата и истински европеец

Сико Мансхолт е фермер, участник в нидерландската съпротива по време на Втората световна война, национален политик и първият европейски комисар по въпросите на земеделието. Идеите на Мансхолт поставят основите на Общата селскостопанска политика на Европейския съюз – една от най-важните политики след неговото основаване.

Изпитал ужасите на недостига на храна, преживени от родината му в края на Втората световна война, Мансхолт е убеден, че Европа трябва да може сама да задоволява нуждите си от храна и че на всички трябва да се гарантира стабилно снабдяване с храни на достъпни цени.

Прочетете повече за Сико Мансхолт pdf(152 kB)

Транскрипт

Сико Мансхолт, 10 декември 1968 г., Брюксел

Комисията току-що изложи пред Съвета на министрите вижданията си за това, което трябва да се направи в европейското селско стопанство през следващите 10 години.

ZТя информира Съвета, че първо ще бъде представен меморандум относно структурата на селското стопанство в най-широкия смисъл на думата.

Включените мерки са толкова мащабни – не само във финансов, но и в структурен аспект, че според Комисията меморандумът е необходим.

Мелина Меркури

актриса, политик и защитник на културата

Гръцката актриса и политик Мелина Меркури върши всичко с плам и страст – от силното присъствие на сцената и екрана през първата половина от живота си до борбата с фашистката хунта, която завзема властта в Гърция през 1967 г., и воденето на кампании за защита и популяризиране на културата като политик.

Прочетете повече за Мелина Меркури pdf(1.45 MB)

Транскрипт

No transcript available

Жан Моне

обединяващата сила зад раждането на Европейския съюз

Френският политически и икономически съветник Жан Моне се посвещава на каузата на европейската интеграция. Той е вдъхновител на плана „Шуман“, който предвижда сливането на европейската тежка промишленост.

Моне е от района Коняк във Франция. След като на 16-годишна възраст напуска училище, той пътува по света като търговец на коняк, а по-късно и като банкер. По време на двете световни войни Моне заема високи постове, свързани с координирането на промишленото производство във Франция и Великобритания.

Прочетете повече за Жан Моне pdf(186 kB)

Транскрипт

Жан Моне говори през 1951 г. в Страсбург

Решенията на Върховния орган – първият европейски изпълнителен орган - се прилагат в нашите шест страни като че ли те са едно цяло. Това е една от важните промени, дължащи се на нашето начинание, а в същото време е и мярка за неговия успех.

Първи общ пазар, първи наднационални институции – Европа започва да се обединява!


Jean Monnet parle en 1951 à Strasbourg

Les décisions de ce premier exécutif européen qu’est la Haute Autorité, sont exécutées dans nos six pays comme s'ils n’en faisaient qu'un. C'est là une des transformations essentielles que réalise notre entreprise et le test de sa réussite.

Ce premier marché commun, ces premières institutions supranationales, c'est l'Europe qui commence à s'unir.

Робер Шуман

архитектът на проекта за европейска интеграция

Държавникът Робер Шуман, адвокат и министър на външните работи на Франция между 1948 и 1952 г., е смятан за един от бащите основатели на европейското единство.

В сътрудничество с Жан Моне той съставя плана „Шуман“, придобил широка известност, който е оповестен на 9 май 1950 г. – датата, която днес се смята за рожден ден на Европейския съюз. Той предлага съвместен контрол върху производството на въглища и стомана – най-важните суровини за военната промишленост. Основната идея е, че този, който не притежава контрол върху производството на въглища и стомана, няма да може да води война.

Прочетете повече за Робер Шуман pdf

Транскрипт

Робер Шуман произнася декларацията си на 9 май 1950 г. в Париж

Начело на борбата за обединена Европа от повече от 20 години, Франция винаги е имала за основна цел да служи на мира.

Обединение на Европа не бе постигнато и се стигна до война. Обединението на Европа няма да стане изведнъж или според някакъв специален план. То ще бъде изградено чрез конкретни постижения, които първо създават чувство на солидарност. Френското правителство предлага френско-германското производство на въглища и стомана като цяло да бъде поставено под контрола на общ Висш орган.


Robert Schuman donne sa déclaration le 9 mai 1950 à Paris

En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.

L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble. Elle se fera par des réalisations concrètes, créant d'abord une solidarité de fait. Le gouvernement français propose de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune.

Пол-Анри Спаак

европейски мечтател с талант да убеждава

Европейски държавник – дългата политическа кариера на белгиеца Пол-Анри Спаак напълно оправдава това определение.

Спаак играе водеща роля при определянето на съдържанието на Договора от Рим. На конференцията в Месина през 1955 г. шестте участващи правителства го определят за председател на работния комитет, подготвил Договора.

Прочетете повече за Пол-Анри Спаак pdf(808 kB)

Транскрипт

Пол-Анри Спаак говори на 11 декември 1951 г. в Париж

…някои хора едва ли осъзнават значението и ползата от нашето начинание, но за някои от нас задачата, която ни очаква, е изключително важна и неотложна.

Възхищавам се на тези, които могат да запазят спокойствие, като се има предвид сегашното положение на Европа. Бихме могли да бъдем ужасно безпощадни, ако не бяхме принудени да бъдем и дипломатични…, но все пак, спомнете си за преживяното в близкото минало!


Paul-Henri Spaak parle le 11 décembre 1951 à Paris

…alors que certains sont à peine touchés par l'intérêt et l'utilité de notre besogne, pour un certain nombre d'entre nous ce que nous aurions à faire ici c'est une chose vitale et d'une urgente nécessité.

J'admire ceux qui peuvent rester calme dans l'état actuel de l'Europe. On pourrait être terriblement cruel si nous n'étions pas forcé d'être aussi parlementaire.., mais tout de même retournez-vous un peu sur les années qui viennent de s'écouler!

Алтиеро Спинели

непреклонният федералист

Италианският политик Алтиеро Спинели е един от основателите на Европейския съюз. Той е водещата личност зад предложението на Европейския парламент за договор за федерален Европейски съюз – т. нар план „Спинели“. Той е приет през 1984 г. от парламента с преобладаващо мнозинство и допринася за укрепването на Договорите за ЕС през 80-те и 90-те години на ХХ век.

Прочетете повече за Алтиеро Спинели pdf(648 kB)

Транскрипт

Алтиеро Спинели говори на 8 юли 1981 г. в Страсбург

Преди всичко трябва да продължим да засилваме цялостната роля на Парламента. Затова призоваваме за създаването на нова парламентарна комисия, която – каквото и да е нейното име – ще насочи цялото си внимание към този въпрос. В разумен срок тя ще изготви междинни доклади, призоваващи Парламента да избира между предложените различни възможности и да постигне максимално широк консенсус чрез открит дебат. Целта е да бъде приет проект за реформа, като всички трябва да са напълно наясно с неговото значение и последици.


Altiero Spinelli parlando l’8 luglio 1981 a Strasburgo

Dovremo in primo luogo impegnare sempre più e sempre più fortemente il Parlamento tutto intero. È per questo che chiediamo la costituzione di una nuova commissione parlamentare che, comunque essa si chiami, si occupi solo di questo tema e che man mano presenti rapporti interinali al Parlamento per chiamarlo a decidere fra le varie opzioni che si presenteranno ed a formare attraverso larghi dibattiti di consensi più ampi possibili, fino a giungere al voto finale del progetto di riforma, nella piena consapevolezza da parte di tutti di ciò che significa e implica.

Симон Вейл

оцеляла от Холокоста и първата жена председател на Европейския парламент

Юрист, политик и феминистка, Симон Вейл е министър на здравеопазването на Франция между 1974 и 1979 г. През същата година става член на Европейския парламент и е избрана за негов председател, като остава на този пост до 1982 г. Така тя става председател на първия пряко избран парламент и първата жена председател.

Вейл е уважавана във Франция, по-специално заради легализирането на абортите и заради подобряването на живота на жените и условията на живот в затворите. Тя също така е известна в цяла Европа с оттдаването на почит и съхраняването на паметта за евреите, убити по време на Холокоста през Втората световна война, както и с ангажимента ѝ към европейските ценности и единство. Хората се възхищават на нейната политическа и лична смелост, тъй като е оцеляла в концентрационния лагер „Аушвиц-Биркенау“.

Нейното детство и травматичните преживявания по време на Втората световна война посяват у нея отдаденост към обединена Европа — кауза, за която тя работи до края на живота си.

Прочетете повече за Симон Вейл pdf(1.74 MB)

Транскрипт

No transcript available

Луиз Вайс 

през целия си живот тя се бори за европейските ценности и правата на жените

Журналистка и политик, Луиз Вайс е влиятелна личност по отношение на теми, свързани с Франция, и международни въпроси от 20-те години на миналия век до своята смърт през 1983 г. Преживяното по време на работата в полеви болници по време на Първата световна война оставя дълбок отпечатък в нея. Тя посвещава своя живот на мира, на първо място чрез работата си за няколко вестника и след това чрез своята отдаденост на каузата за избирателно право на жените. Тя вярва, че предоставянето на жените на право на глас ще спомогне за предотвратяване на надвисналата заплаха от Втора световна война. По време на войната тя помага за спасяването на хиляди еврейски деца от нацистите и се присъединява към френската съпротива. След Втората световна война тя популяризира идеята за Европа като контрапункт на великите сили в Студената война. През 1979 г., на 86-годишна възраст, е избрана за член на Европейския парламент и изнася встъпителната реч на първото му заседание. След смъртта ѝ Европейският парламент нарича основната си сграда в Страсбург на нейно име като признание за нейното постоянно застъпничество за европейските ценности.

Прочетете повече за Луиз Вайс pdf(1.33 MB)

Back to top