Europeiska Unionen

Möjligheternas och utmaningarnas decennium

Möjligheternas och utmaningarnas decennium

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Utmaningarnas decennium

Den globala ekonomiska krisen slår hårt mot Europa. EU hjälper flera länder att möta svårigheterna och inrättar bankunionen för att skapa en säkrare och pålitligare banksektor. EU får Nobels fredspris 2012. Kroatien blir EU:s 28:e medlem 2013. Klimatförändringarna står fortfarande högt på dagordningen och ledarna enas om att minska skadliga utsläpp. Det hålls val till Europaparlamentet 2014 och fler EU-skeptiker väljs in. En ny säkerhetspolitik inrättas efter Rysslands annektering av Krim. Den religiösa extremismen ökar i Mellanöstern och i flera andra länder och områden i världen. Det skapar oroligheter och krig som leder till att många människor flyr sina hem och söker skydd i Europa. EU måste inte bara tampas med frågan om hur man ska ta hand om flyktingarna, utan utsätts också själv för flera terrorattacker.

2010

Till följd av finanskrisen som började 2008 får flera länder problem med de offentliga finanserna. De 16 euroländerna kommer överens om att hjälpa dem att få bukt med budgetunderskottet.

Mars 2011

Människor i Syrien demonstrerar för demokrati. Efter att säkerhetsstyrkor öppnat eld mot demonstranterna trappas våldet upp och rebellstyrkor bildas för att slåss mot de statliga säkerhetsstyrkorna. Ett inbördeskrig som kommer att dominera världspolitiken i många år framöver startar i Syrien.

Oktober 2011

Den första av de två Galileosatelliterna skjuts upp och därmed har EU kommit ett steg närmare ett eget satellitnavigeringssystem. Galileo ska bidra till att förbättra transporter, räddningstjänster, banktransaktioner och elförsörjning.

April 2012

EU:s medborgarinitiativ sjösätts och medborgarna får härmed en direkt möjlighet att föreslå nya lagar för EU-kommissionen.

10 december 2012

EU tilldelas Nobels fredspris för att i över sex decennier ha bidragit till att främja fred och försoning, demokrati och mänskliga rättigheter i Europa.

11 mars 2013

Utfasningsperioden för tester av kosmetika på djur tar slut, vilket innebär att det nu är förbjudet att sälja kosmetiska produkter som testats på djur i EU.

1 juli 2013

Kroatien går med i EU och blir dess 28:e medlem.

Medlemsländer Medlemsländer: Tyskland, Frankrike, Italien, Nederländerna, Belgien, Luxemburg, Danmark, Irland, Storbritannien, Grekland, Spanien, Portugal, Finland, Sverige, Österrike, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern, Bulgarien och Rumänien.

Nya medlemsländer Nytt medlemsland: Kroatien.

Kandidatländer Kandidatländer och potentiella kandidatländer: Albanien, Bosnien och Hercegovina, Kosovo, Makedonien, Montenegro och Turkiet.

 Karta – EU:s medlemsländer 2013 © Europeiska Unionen

22 februari 2014

Ukrainas president avsätts av landets parlament efter månader av folkliga protester och oroligheter. Frågan om Ukrainas relation till EU och Ryssland skapar en lång period av osäkerhet. Krimhalvön, som är en del av Ukraina, annekteras olagligen av Ryssland, vilket fördöms av EU.

15 juli 2014

Efter EU-valet i maj väljer Europaparlamentet Jean-Claude Juncker till ordförande för EU-kommissionen.

Oktober 2014

EU:s ledare lovar 1 miljard euro för att stoppa spridningen av ebolaviruset i Västafrika, särskilt i Guinea, Sierra Leone och Liberia. Det är det största och mest komplicerade utbrottet av ebola sedan viruset upptäcktes 1976. Vid slutet av 2015 är utbrottet så gott som över i dessa länder.

 

26 november 2014

Kommissionen presenterar en investeringsplan på 315 miljarder euro med målet att skapa upp till 1,3 miljoner nya jobb.

Juli 2015

Grekland är det EU-land som har drabbats hårdast av finanskrisen. Diskussioner om reformer i landet och stöd från EU leder till ett nytt avtal.

13 november 2015

130 personer dödas i en terrorattack i Paris. Strax därefter enas EU:s ministrar om strängare säkerhetsåtgärder vid gränserna runt det passfria Schengenområdet.

December 2015

Under 2015 kommer omkring en miljon asylsökande till Europa. Många är på flykt från inbördeskriget i Syrien och i behov av internationellt skydd. EU-ledarna ökar insatserna för att stärka kontrollen av de yttre gränserna och minska antalet asylsökande genom att samarbeta med sina grannländer, bland annat Turkiet.

December 2015

På en klimatkonferens i Paris enas 195 länder om att hålla den globala temperaturökningen under 2°C.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Se också
Back to top