Unia Europejska

Dekada wyzwań i nowych możliwości

Dekada wyzwań i nowych możliwości

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Trudne dziesięciolecie

Światowy kryzys gospodarczy silnie uderza w Europę. UE pomaga kilku krajom w trudnej sytuacji i ustanawia tzw. unię bankową, aby stworzyć bezpieczniejszy i bardziej wiarygodny sektor bankowy. W 2012 r. Unia Europejska otrzymuje Pokojową Nagrodę Nobla. W 2013 r. do UE przystępuje 28. kraj – Chorwacja. Przeciwdziałanie zmianom klimatu nadal jest priorytetem i szefowie państw i rządów postanawiają ograniczyć szkodliwe emisje gazów cieplarnianych. W 2014 r. odbywają się wybory do Parlamentu Europejskiego, w wyniku których do parlamentu trafia większa liczba eurosceptyków. Po aneksji Krymu przez Rosję UE ustanawia nową strategię w dziedzinie bezpieczeństwa. Na Bliskim Wschodzie oraz w różnych częściach świata dochodzi do głosu ekstremizm religijny. Prowadzi to do konfliktów i wojen, w wyniku których wiele osób, które zmuszone są uciekać przed niebezpieczeństwem, poszukuje schronienia w Europie. UE nie tylko stoi w obliczu dylematu, jak zadbać o nowych przybyszów, ale również jest celem kilku ataków terrorystycznych.

2010 r.

W wyniku kryzysu gospodarczego, który rozpoczął się w 2008 r., wiele krajów przeżywa problemy z finansami publicznymi. 16 państw strefy euro realizuje program, który ma tym krajom pomóc przezwyciężyć problemy związane z deficytem budżetowym.

Marzec 2011 r.

W Syrii rozpoczyna się antyrządowe powstanie. Po tym jak siły bezpieczeństwa otwierają ogień w kierunku demonstrantów, nasila się przemoc, a grupy rebeliantów łączą się, aby stawić czoło państwowym siłom bezpieczeństwa. Wybucha wojna domowa w Syrii, która w kolejnych latach będzie mieć dalekosiężne skutki dla polityki na całym świecie.

Październik 2011 r.

Wystrzelono dwa pierwsze satelity Galileo. Tym samym UE robi krok ku realizacji celu, jakim jest posiadanie własnego systemu nawigacji satelitarnej. Galileo ma przyczynić się do poprawy funkcjonowania transportu, służb ratunkowych, transakcji bankowych i energii elektrycznej.

Kwiecień 2012 r.

Wchodzi w życie europejska inicjatywa obywatelska, dzięki której obywatele mogą po raz pierwszy w historii zwracać się do Komisji z propozycją wprowadzenia nowych przepisów prawnych.

10 grudnia 2012 r.

Unia Europejska zostaje nagrodzona Pokojową Nagrodą Nobla 2012 za ponad sześć dekad działań na rzecz pokoju, pojednania, demokracji i praw człowieka w Europie.

11 marca 2013 r.

Kończy się okres stopniowego wycofywania testów produktów kosmetycznych na zwierzętach, co oznacza, że kosmetyki, które zostaną poddane takim testom, nie mogą być wprowadzane do obrotu w UE.

1 lipca 2013 r.

Chorwacja przystępuje do UE. Unia ma już teraz 28 członków.

Państwa członkowskie Państwa członkowskie: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, Belgia, Luksemburg, Dania, Irlandia, Wielka Brytania, Grecja, Hiszpania, Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja, Czechy, Estonia, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Malta, Polska, Słowenia, Słowacja, Bułgaria i Rumunia.

Nowe państwa członkowskie Nowe państwo członkowskie: Chorwacja

Kraje kandydujące Kraje kandydujące i potencjalni kandydaci: Albania, Bośnia i Hercegowina, była jugosłowiańska republika Macedonii, Kosowo, Czarnogóra i Turcja.

 Mapa – państwa członkowskie UE 2013 r. © Unia Europejska

22 lutego 2014 r.

Po kilku miesiącach społecznych protestów i niepokojów parlament krajowy pozbawia urzędu prezydenta Ukrainy. Relacje Ukrainy z UE oraz z Rosją od dłuższego czasu cechuje niepewny charakter. Krym będący częścią Ukrainy, zostaje nielegalnie przyłączony do Rosji. UE potępia aneksję Krymu przez Rosję.

15 lipca 2014 r.

Po majowych wyborach europejskich Parlament Europejski wybiera Jeana-Claude’a Junckera na przewodniczącego Komisji Europejskiej.

Październik 2014 r.

Przywódcy państw UE przeznaczają 1 mld euro na walkę z rozprzestrzenianiem się wirusa Ebola w Afryce Zachodniej, zwłaszcza w Gwinei, Sierra Leone i Liberii. Jest to największa i najbardziej złożona epidemia tej choroby wirusowej od czasu odnotowania jej po raz pierwszy w 1976 r. Do końca 2015 r. wirus Eboli zostaje w tych krajach praktycznie wyeliminowany.

 

26 listopada 2014 r.

Komisja ogłasza plan inwestycyjny o wartości 315 mld euro, który ma przyczynić się do stworzenia aż 1,3 mln nowych miejsc pracy.

Lipiec 2015 r.

Grecja jest tym krajem UE, który ucierpiał najbardziej w związku z kryzysem gospodarczym. Po dyskusjach dotyczących reform i uzyskaniu wsparcia ze strony UE w kraju wprowadzony zostaje nowy ład.

13 listopada 2015 r.

W zamachu terrorystycznym w Paryżu ginie 130 osób. Krótko potem ministrowie krajów UE postanawiają zaostrzyć środki bezpieczeństwa wokół granic zewnętrznych wolnej od paszportów strefy Schengen.

Grudzień 2015 r.

W ciągu 2015 r. do Europy przybywa około miliona osób ubiegających się o azyl. Wiele spośród nich ucieka przed wojną domową w Syrii i potrzebuje pomocy. Poprzez współpracę z państwami sąsiadującymi, takimi jak Turcja, unijni przywódcy intensyfikują działania kontrolne na granicach zewnętrznych, aby zmniejszyć liczbę osób ubiegających się o azyl.

Grudzień 2015 r.

Na konferencji klimatycznej w Paryżu 195 krajów osiąga porozumienie co do ograniczenia wzrostu temperatury na świecie do 2 °C.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Zobacz również
Back to top