Europese Unie

Een periode van mogelijkheden en uitdagingen

Een periode van mogelijkheden en uitdagingen

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Een bewogen decennium

De wereldwijde economische crisis raakt Europa hard. De EU helpt diverse landen hun problemen aan te pakken en richt een "bankenunie" op om de bankensector veiliger en betrouwbaarder te maken. In december 2012 krijgt de Europese Unie de Nobelprijs voor de Vrede. In 2013 wordt Kroatië de 28e lidstaat van de EU. Klimaatverandering blijft hoog op de agenda staan en de Europese leiders komen overeen schadelijke emissies te verminderen. In 2014 worden er verkiezingen voor het Europees Parlement gehouden. Er worden meer eurosceptici verkozen. Er komt een nieuw veiligheidsbeleid, naar aanleiding van de annexatie van de Krim door Rusland. Religieus extremisme neemt toe in het Midden-Oosten en in verschillende landen en regio’s in de wereld, wat leidt tot onrust en oorlogen, waardoor veel mensen hun huizen ontvluchten en hun toevlucht zoeken in Europa. De EU moet niet alleen zorgen voor de opvang van deze mensen, maar wordt zelf ook het doel van een aantal terroristische aanslagen.

2010

Als gevolg van de economische crisis die in 2008 begon, krijgen diverse landen problemen met hun staatsfinanciën. De 16 landen van de eurozone maken een plan om hen te helpen hun schulden aan te pakken.

Maart 2011

Pro-democratische protesten breken uit in Syrië. Nadat veiligheidstroepen het vuur op demonstranten openen, escaleert het geweld en ontstaan er rebellengroepen. Er begint een burgeroorlog in Syrië die de wereldpolitiek nog vele jaren zal domineren.

Oktober 2011

De eerste twee Galileo-satellieten worden gelanceerd. De EU komt zo dichter bij een eigen navigatiesysteem. Galileo zal niet alleen nuttig zijn voor transport en reddingsdiensten, maar ook voor banktransacties en de elektriciteitsbevoorrading.

April 2012.

Het Europees Burgerinitiatief wordt ingevoerd. Hiermee krijgen burgers de mogelijkheid nieuwe wetgeving aan de Europese Commissie voor te stellen.

10 december 2012

De Nobelprijs voor de vrede 2012 wordt aan de EU uitgereikt voor haar inzet, al zestig jaar lang, voor vrede, verzoening, democratie en mensenrechten in Europa.

11 maart 2013

De uitfaseerperiode voor het testen van cosmetische producten op dieren verstrijkt. Voortaan mogen op dieren uitgeteste cosmetica in de EU niet meer in de handel worden gebracht.

1 juli 2013

Kroatië treedt als 28e lid toe tot de EU.

Lidstaten Lidstaten: Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Ierland, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Spanje, Portugal, Oostenrijk, Finland, Zweden, Tsjechië, Cyprus, Estland, Letland, Litouwen, Hongarije, Malta, Polen, Slovenië, Slowakije, Bulgarije en Roemenië.

Nieuwe lidstaten Nieuwe lidstaat: Kroatië.

Kandidaat-lidstaten Kandidaat-lidstaten en potentiële kandidaat-lidstaten: Albanië, Bosnië en Herzegovina, Kroatië, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië, Servië, Montenegro en Turkije.

 Kaart: EU-lidstaten 2013 © Europese Commissie

22 februari 2014

De president van Oekraïne wordt afgezet door het Parlement na enkele maanden volksprotest en onrust. De betrekkingen van het land met de EU en Rusland liggen aan de basis van een lange periode van onzekerheid. De Krim, een deel van de Oekraïne, wordt door Rusland geannexeerd. De EU veroordeelt dit.

15 juli 2014

Na de Europese verkiezingen van mei verkiest het Europees Parlement Jean-Claude Juncker tot voorzitter van de Europese Commissie.

Oktober 2014

EU-leiders beloven 1 miljard euro voor de bestrijding van het ebolavirus in West-Afrika, met name in Guinee, Sierra Leone en Liberia. Het is de grootste en meest complexe uitbraak van ebola sinds het virus in 1976 voor het eerst werd vastgesteld. Eind 2015 is het in deze landen vrijwel uitgeroeid.

 

26 november 2014

De Commissie komt met een investeringsplan van 315 miljard euro, dat 1,3 miljoen nieuwe banen moet scheppen.

Juli 2015

Griekenland is het EU-land dat het zwaarst is getroffen door de economische crisis. Discussies over hervormingen in het land en steun van de EU leiden tot nieuwe afspraken.

13 november 2015

130 mensen komen om bij een terroristische aanslag in Parijs. Kort daarna worden de ministers het eens over een strengere grensbeveiliging rond het paspoortvrije Schengengebied.

December 2015

In 2015 zijn ongeveer één miljoen asielzoekers in Europa aangekomen. Zij zijn op de vlucht voor de burgeroorlog in Syrië en hebben internationale bescherming nodig. De EU-leiders versterken de controles aan de buitengrenzen en dringen het aantal asielzoekers terug door samenwerking met buurlanden, zoals Turkije.

December 2015

Tijdens de klimaatconferentie in Parijs komen 195 landen overeen om de wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot minder dan 2°C.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Zie ook
Back to top