an tAontas Eorpach

Deich mbliana de dheiseanna agus de dhúshláin

Deich mbliana de dheiseanna agus de dhúshláin

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Deich mbliana de dhúshláin

Bhuail an ghéarchéim eacnamaíoch dhomhanda buile trom ar an Eoraip. Chuidigh an tAontas Eorpach le cuid mhór tíortha aghaidh a thabhairt ar a gcuid deacrachtaí agus bhunaigh sé 'an tAontas Baincéireachta' chun earnáil bhaincéireachta níos sábháilte agus níos iontaofa a chruthú. I Nollaig 2012, bronnadh Duais Nobel na Síochána ar an Aontas Eorpach. Tháinig an Chróit isteach san Aontas Eorpach in 2013 – an 28ú Ballstát. Bhí an t-athrú aeráide go hard ar liosta tosaíochtaí an chláir oibre go fóill agus tháinig ceannairí ar chomhaontú chun astaíochtaí dochracha a laghdú. Bhí toghcháin Pharlaimint na hEorpa ann in 2014, agus toghadh tuilleadh Eoraisceipteach ina bhfeisirí. Bunaíodh beartas nua slándála tar éis don Rúis an Chrimé a ghabháil isteach inti féin. Tháinig méadú ar antoisceachas creidimh sa Mheánoirthear agus i dtíortha éagsúla ar fud an domhain, rud ba chúis le corraíl agus cogaí ansin agus a d'fhág go raibh ar dhaoine teitheamh óna mbailte chun tearmann a chuardach san Eoraip. Ní amháin go raibh ar an Aontas Eorpach aghaidh a thabhairt ar an bhfadhb faoi conas aire a thabhairt dóibh ach is amhlaidh go raibh sé féin ina sprioc ag ionsaithe sceimhlitheoireachta.

2010

Tar éis na géarchéime eacnamaíche a thosaigh in 2008, bhí deacrachtaí ag cuid mhór tíortha ó thaobh a gcuid airgeadais phoiblí. Thug tíortha an limistéir euro (bhí siad 16 cinn ann san am) a dtacaíocht do phlean chun cuidiú leis na tíortha sin dul i ngleic lena gcuid easnamh sa bhuiséad.

Márta 2011

Bhris agóidí ar son an daonlathais amach sa tSiria. Tar éis d'fhórsaí slándála urchair a scaoileadh leis an lucht agóide, tháinig méadú as cuimse ar an bhforéigean agus cuireadh briogáidí reibiliúnacha le chéile chun aghaidh a thabhairt ar fhórsaí an stáit. Thosaigh cogadh cathartha sa tSiria, cogadh a bhí le bheith ar bharr an chláir oibre pholaitiúil dhomhanda go ceann i bhfad.

Deireadh Fómhair 2011

Le lainseáil an chéad dá shatailít Galileo, thóg an tAontas Eorpach céim amháin eile níos gaire don sprioc córas loingseoireachta satailíte dá chuid féin a bheith aige. Cuideoidh Galileo le hiompar, seirbhísí tarrthála, idirbhearta baincéireachta agus soláthar leictreachais a fheabhsú.

Aibreán 2012

Cuireadh Tionscnamh ó na Saoránaigh ar obair, rud a thugann caoi do shaoránaigh iarraidh go díreach ar an gCoimisiún Eorpach dlí a mholadh.

10 Nollaig 2012

Bronnadh Duais Nobel na Síochana ar an Aontas Eorpach mar gur chuidigh sé "leis an tsíocháin agus leis an athmhuintearas, leis an daonlathas agus le cearta an duine a chur chun cinn san Eoraip le níos mó ná seasca bliain".

11 Márta 2013

Tháinig deireadh leis an tréimhse chun deireadh a chur de réir a chéile le tástáil táirgí cosmaideacha ar ainmhithe, rud a chuir toirmeasc ar chosmaidí a tástáladh ar ainmhithe a chur ar mhargadh an Aontais Eorpaigh.

1 Iúil 2013

Tháinig an Chróit isteach san Aontas Eorpach – an 28ú Ballstát.

Na Ballstáit Na Ballstáit: an Ghearmáin, an Fhrainc, an Iodáil, an Ísiltír, an Bheilg, Lucsamburg, an Danmhairg, Éire, an Ríocht Aontaithe, an Ghréig, an Spáinn, an Phortaingéil, an Ostair, an Fhionlainn, an tSualainn, Poblacht na Seice, an Chipir, an Eastóin, an Laitvia, an Liotuáin, an Ungáir, Málta, an Pholainn, an tSlóivéin agus an tSlóvaic

Na Ballstáit nua Na Ballstáit nua: an Chróit.

Tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht Tíortha is iarrthóirí ar bhallraíocht agus tíortha a d'fhéadfadh bheith ina n-iarrthóirí ar bhallraíocht: an Albáin, an Bhoisnia agus an Heirseagaivéin, Poblacht Iar-Iúgslavach na Macadóine, an Chosaiv, Montainéagró agus an Tuirc.

 Léarscáil – Ballstáit an Aontais Eorpaigh in 2013 © Stefan Chabluk

22 Feabhra 2014

Chuir Parlaimint na hÚcráine a hUachtarán as oifig tar éis na míonna d'agóidí agus de chorraíl i measc an phobail. Thosaigh tréimhse fhada éiginnteachta de dhroim chaidreamh na hÚcráine leis an Aontas Eorpach, ar thaobh amháin, agus leis an Rúis, ar an taobh eile. Ghabh an Rúis an Chrimé isteach inti féin, ar cuid den Úcráin í ó cheart, go mídhleathach, gníomh a cháin an tAontas Eorpach.

15 Iúil 2014

Thogh Parlaimint na hEorpa Jean-Claude Juncker ina Uachtarán ar an gCoimisiún Eorpach, tar éis na dToghchán Eorpach i mí na Bealtaine.

Deireadh Fómhair 2014

Gheall ceannairí an Aontais Eorpaigh €1 billiún a thabhairt chun cuidiú cosc a chur le scaipeadh an víris Ebola san Afraic Thiar, go háirithe sa Ghuine, i Siarra Leon agus sa Libéir. Ba é an ráig ba mhó agus ba choimpléascaí é dá raibh riamh ann ó sainaithníodh Ebola a chéaduair i 1976. Faoi dheireadh 2015 bhí an víreas nach mór díothaithe as na tíortha sin.

 

26 Samhain 2014

D'fhógair an Coimisiún plean infheistíochta €315 billiún arb é ab aidhm dó 1.3 milliún post nua a chruthú.

Iúil 2015

Ba é an Ghréig ba mhó a bhí thíos leis an ngéarchéim eacnamaíoch. Mar thoradh ar phlé faoi athchóirithe sa tír sin agus a bhuí le tacaíocht ón Aontas Eorpach, rinneadh socrú nua.

13 Samhain 2015

Maraíodh 130 duine in ionsaí sceimhlitheoireachta i bPáras. Tamall gairid ina dhiaidh sin, tháinig airí an Aontais Eorpaigh ar chomhaontú maidir le bearta slándála teorann níos déine i limistéar Schengen, limistéar saor ó phasanna.

Nollaig 2015

Faoi dheireadh 2015, tháinig isteach is amach le milliún iarrthóir tearmainn chun na Eorpa le linn na bliana; bhí cuid mhór díobh ag teitheamh ón gcogadh cathartha sa tSiria agus bhí cosaint idirnáisiúnta de dhíth orthu dá dhroim sin. Ghéaraigh ceannairí an Aontais Eorpaigh ar a n-iarrachtaí rialuithe ar theorainneacha seachtracha a neartú agus líon na n-iarrthóirí tearmainn a laghdú trí bheith ag obair i gcomhar le stáit chomharsanachta ar nós na Tuirce.

Nollaig 2015

Ag comhdháil faoin aeráid i bPáras, gheall 195 thír go bhféacfaidís leis nach dtiocfadh méadú níos mó ná 2°C ar theocht an domhain.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Féach freisin
Back to top