European Union website, the official EU website

A decade of opportunities and challenges

A decade of opportunities and challenges


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Deichbhliain de dheiseanna agus de dhúshláin

Tosaíonn an deichbhliain nua le géarchéim mhór gheilleagrach, ach tá dóchas ann, leis, go bhfeicfear fás agus leas san fhadtéarma de thoradh infheistíochtaí i dteicneolaíochtaí nua glasa atá báúil leis an timpeallacht agus comhar níos dlúithe i measc mhuintir na hEorpa.

The new decade starts with a severe economic crisis, but also with the hope that investments in new green and climate-friendly technologies and closer European cooperation will bring lasting growth and welfare.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Féach freisin: