European Union website, the official EU website

Võimaluste ja proovikivide kümnend

Võimaluste ja proovikivide kümnend


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Võimaluste ja proovikivide kümnend

Uus kümnend algab ränga majanduskriisiga, kuid ka lootusega, et investeeringud uutesse keskkonna- ja kliimasõbralikesse tehnoloogiatesse ning tihedam koostöö kogu Euroopa ulatuses tagab kestva majanduskasvu ja heaolu.

Uus kümnend algab ränga majanduskriisiga, kuid ka lootusega, et investeeringud uutesse keskkonna- ja kliimasõbralikesse tehnoloogiatesse ning tihedam koostöö kogu Euroopa ulatuses tagab kestva majanduskasvu ja heaolu.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Vaata ka …: