Euroopa Liit

Võimaluste ja proovikivide kümnend

Võimaluste ja proovikivide kümnend

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Raske aastakümme

Ülemaailmne majanduskriis tabab Euroopat rängalt. EL aitab mitmel riigil raskustega toime tulla ja loob pangandusliidu, et muuta pangandussektor ohutumaks ja usaldusväärsemaks. 2012 antakse Euroopa Liidule Nobeli rahupreemia. 2013 saab Horvaatiast ELi 28. liikmesriik. Kliimamuutused on jätkuvalt päevakorras ja riigijuhid lepivad kokku kahjulike heitkoguste vähendamises. 2014 toimuvad Euroopa Parlamendi valimised ning selle liikmete hulgas on nüüd rohkem euroskeptikuid. Pärast Krimmi annekteerimist Venemaa poolt luuakse uus julgeolekupoliitika. Lähis-Idas ning muudes riikides ja piirkondades üle maailma suureneb usuäärmuslus, tuues kaasa rahutused ja sõjad, mille tõttu peavad paljud inimesed oma kodudest põgenema ja otsima varjupaika Euroopas. EL on silmitsi probleemiga, kuidas nende eest hoolt kanda, samas aga ise toime tulla mitme terrorirünnakuga.

2010

Pärast 2008. aastal alanud majanduskriisi on paljudel riikidel probleeme riigieelarvega. Euroala 16 riiki koostavad kava, mille alusel aidata neil puudujääkidega toime tulla.

Märts 2011

Süürias puhkevad meeleavaldused demokraatia toetuseks. Kui julgeolekujõud avavad meeleavaldajate pihta tule, vägivald võimendub ja riigi julgeolekujõududega võitlemiseks luuakse mässuliste rühmitused. Süürias algab kodusõda, mis mõjutab maailmapoliitikat veel aastaid.

Oktoober 2011

Kahe esimese Galileo satelliidi orbiidileviimisega astub EL sammu lähemale oma satelliitnavigatsioonisüsteemi loomisele. Galileo aitab täiustada transpordi, päästeteenistuste, pangaülekannete ja elektrivarustuse toimimist.

Aprill 2012

Kasutusele võetakse Euroopa kodanikualgatus, mis annab kodanikele võimaluse teha otse Euroopa Komisjonile ettepanek uue seaduse vastuvõtmiseks.

10. detsember 2012

Euroopa Liidule antakse 2012. aasta Nobeli rahupreemia „rohkem kui kuue kümnendi jooksul Euroopas rahu ja leppimise ning demokraatia ja inimõiguste edendamisse antud panuse eest“.

11. märts 2013

Lõpetatakse kosmeetikatoodetes sisalduvate ainete loomkatsed. Keelustamiseni jõuti järk-järgult. ELis ei või enam turustada loomade peal katsetatud aineid sisaldavaid kosmeetikatooteid.

1. juuli 2013

Horvaatiast saab ELi 28. liikmesriik.

Liikmesriigid Liikmesriigid: Austria, Belgia, Bulgaaria, Eesti, Hispaania, Iirimaa, Itaalia, Kreeka, Küpros, Läti, Leedu, Luksemburg, Madalmaad, Malta, Poola, Portugal, Prantsusmaa, Rootsi, Rumeenia, Saksamaa, Slovakkia, Sloveenia, Soome, Taani, Tšehhi Vabariik, Ungari ja Ühendkuningriik.

Uued liikmesriigid Uus liikmesriik: Horvaatia.

Kandidaatriigid Kandidaatriigid ja potentsiaalsed kandidaatriigid: Albaania, Bosnia ja Hertsegoviina, endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik, Kosovo, Montenegro ja Türgi.

 Kaart – ELi liikmesriigid 2013 © Euroopa Liit

22. veebruar 2014

Ukraina parlament tagandab presidendi pärast mitu kuud kestnud rahvaproteste. Riigi suhted ELi ja Venemaaga on juba pikka aega ebakindlad. Venemaa annekteerib ebaseaduslikult osa Ukrainast – Krimmi. EL mõistab selle hukka.

15. juuli 2014

Euroopa Parlament valib pärast mais toimunud valimisi Euroopa Komisjoni presidendiks Jean-Claude Junckeri.

Oktoober 2014

ELi juhid otsustavad eraldada 1 miljard eurot Ebola viiruse leviku tõkestamiseks Lääne-Aafrikas, eelkõige Guineas, Sierra Leones ja Libeerias. Uus puhang on suurim ja keerukaim alates ebola esimesest puhangust 1976. aastal. 2015. aasta lõpuks õnnestub viirus nendest riikidest peaaegu täielikult likvideerida.

 

26. november 2014

Euroopa Komisjon teatab 315 miljardi euro suurusest investeerimiskavast, mille abil soovitakse luua kuni 1,3 miljonit uut töökohta.

Juuli 2015

Kreekat on majanduskriis tabanud ELi riikidest kõige rängemalt. Riigis vajatavate reformide ja ELi abi üle peetud arutelude tulemusel sünnib uus kokkulepe.

13. november 2015

Pariisi terrorirünnakus hukkub 130 inimest. Varsti pärast seda lepivad ELi ministrid kokku rangemate turvameetmete kasutuselevõtmises passikontrollita Schengeni ala välispiiridel.

Detsember 2015

2015. aasta lõpuks on Euroopasse jõudnud üle miljoni varjupaigataotleja. Paljud neist on Süüria kodusõja põgenikud ja vajavad rahvusvahelist kaitset. ELi juhid suurendavad jõupingutusi rangema kontrolli kehtestamiseks välispiiridel ja varjupaigataotlejate arvu vähendamiseks ning teevad selleks koostööd naaberriikidega, sealhulgas Türgiga.

Detsember 2015

Pariisis toimub kliimakonverents, kus 195 riiki nõustuvad hoidma maailma keskmise temperatuuri tõusu alla 2 °C.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Vaata ka …
Back to top