Europæiske Union

Mulighedernes og udfordringernes årti

Mulighedernes og udfordringernes årti

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Et udfordrende årti

Den globale finanskrise rammer Europa hårdt. EU hjælper en række lande med at løse deres problemer og opretter "bankunionen" for at skabe en sikrere og mere pålidelig banksektor. I 2012 modtager EU Nobels fredspris. Kroatien bliver i 2013 det 28. EU-land. Klimaforandringerne står stadig højt på dagsordenen, og lederne enes om at mindske skadelige emissioner. Der holdes valg til Europa-Parlamentet i 2014, og der vælges flere euroskeptikere ind. Der fastlægges en ny sikkerhedspolitik, efter at Rusland annekterer Krim. Den religiøse ekstremisme stiger i Mellemøsten og i forskellige lande og regioner rundt om i verden. Resultatet er uroligheder og krige, som får mange til at flygte og søge tilflugt i Europa. EU skal derefter finde ud af, hvordan det skal håndtere flygtningstrømmene, samtidig med at det selv bliver et mål for adskillige terrorangreb.

2010

I kølvandet på finanskrisen, der begyndte i 2008, får flere lande problemer med statsfinanserne. De 16 eurolande enes om en plan, der skal hjælpe dem med at tackle deres underskud.

Marts 2011

Der demonstreres for demokrati i Syrien. Efter at sikkerhedsstyrkerne åbner ild mod demonstranterne, tiltager volden, og rebellerne organiserer sig for at bekæmpe statens sikkerhedsstyrker. Syrien bliver skueplads for en borgerkrig, der kommer til at dominere storpolitikken i flere år.

Oktober 2011

Opsendelsen af de første to Galileosatelitter bringer EU et skridt tættere på at få sit eget satellitnavigationssystem. Galileo vil betyde bedre transport, redningstjenester, bankforretninger og elforsyning.

April 2012

Det europæiske borgerinitiativ løber af stabelen, og dermed får borgerne mulighed for at stille forslag om lovgivning direkte til EU-Kommisisonen.

10. december 2012

EU modtager Nobels Fredspris som belønning for i over 60 år at have bidraget til udbredelsen af fred og forsoning, demokrati og menneskerettigheder.

11. marts 2013

Udfasningsperioden for at teste kosmetik på dyr udløber. Det betyder, at kosmetik, der er testet på dyr, ikke længere må sælges i EU.

1. juli 2013

Kroatien bliver det 28. EU-land.

EU-lande EU-landene: Belgien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Ungarn, Tyskland og Østrig.

Nye EU-lande Nyt EU-land: Kroatien.

Kandidatlande Kandidatlande og potentielle kandidatlande: Albanien, Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kosovo, Serbien, Montenegro og Tyrkiet

 Kort over EU's medlemslande i 2013 © Den Europæiske Union

22. februar 2014

Ukraines præsident afsættes af parlamentet efter flere måneders protester og uroligheder. Landets forhold til EU og Rusland står centralt i en længere periode med usikkerhed. Krim, som er en del af Ukraine, annekteres af Rusland. EU fordømmer handlingen.

15. juli 2014

Efter valget til EU-Parlamentet i maj vælger Parlamentet Jean-Claude Juncker til formand for EU-Kommissionen.

Oktober 2014

EU's ledere afsætter 1 milliard euro til bekæmpelse af ebola i Vestafrika, især Guinea, Sierra Leone og Nigeria. Det er det største og mest komplekse udbrud, siden ebola først blev konstateret i 1976. Ved udgangen af 2015 er virussen stort set udryddet i disse lande.

 

26. november 2014

Kommissionen løfter sløret for en investeringsplan på 315 milliarder euro, som skal skabe op til 1,3 millioner nye job.

Juli 2015

Grækenland er det EU-land, der er hårdest ramt af den økonomiske krise. Drøftelserne om reformer i landet og støtte fra EU fører til en ny aftale.

13. november 2015

130 mennesker omkommer ved et terrorangreb i Paris. Kort efter enes EU's minstre om strammere sikkerhedsforanstaltninger omkring det pasfrie Schengenområde.

December 2015

I løbet af 2015 er der kommet en million asylansøgere til Europa. Mange er på flugt fra borgerkrigen i Syrien og har brug for international beskyttelse. EU's ledere øger indsatsen for at styrke kontrollen ved de ydre grænser og mindske antallet af asylansøgere ved at samarbejde med nabolande som f.eks. Tyrkiet.

December 2015

På en klimakonference i Paris enes 195 lande om at begrænse den globale opvarmning til under 2°.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Se også
Back to top