European Union website, the official EU website

Desetiletí příležitostí a výzev

Desetiletí příležitostí a výzev


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016

Desetiletí příležitostí a výzev

Nové desetiletí začíná těžkou hospodářskou krizí, ale také nadějí, že investice do nových zelených a klimaticky vstřícných technologií a užší evropská spolupráce přinese trvalý růst a blahobyt.

Nové desetiletí začíná těžkou hospodářskou krizí, ale také nadějí, že investice do nových zelených a klimaticky vstřícných technologií a užší evropská spolupráce přinese trvalý růst a blahobyt.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016
Viz také: