Evropská unie

Desetiletí příležitostí a výzev

Desetiletí příležitostí a výzev

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Náročné desetiletí

Evropa je výrazně zasažena celosvětovou hospodářskou krizí. EU pomáhá několika zemím řešit jejich finanční problémy a zakládá tzv. bankovní unii s cílem vytvořit v Evropě bankovní odvětví, v němž bude zajištěna větší bezpečnost a spolehlivost. V prosinci 2012 je Evropské unii udělena Nobelova cena míru. Chorvatsko se v roce 2013 stává 28. členským státem EU. Změna klimatu je stále jednou z priorit a vedoucí představitelé uzavírají dohodu o snížení škodlivých emisí. Z evropských voleb v roce 2014 vzejde nové složení Evropského parlamentu, s větším počtem euroskeptiků. Po ruské anexi Krymu je stanovena nová bezpečnostní politika. Na Středním východě a v jiných regionech a zemích na světě roste náboženský extremismus, což vede k nestabilitě a válkám. V jejich důsledku mnoho lidí opouští svůj domov a hledá útočiště v Evropě. EU musí nejen řešit dilema, jak se o ně postarat, ale sama se také stává terčem několika teroristických útoků.

2010

V důsledku hospodářské krize, která začala v roce 2008, se veřejné finance několika zemí dostávají do problémů. 16 zemí eurozóny poskytuje podporu plánu na pomoc s řešením schodků.

březen 2011

V Sýrii propukají prodemokratické protesty. Poté, co bezpečnostní síly zahajují palbu do řad demonstrantů, násilí eskaluje a zformují se povstalecké oddíly, které proti vládním bezpečnostním silám zahájí boj. V Sýrii začíná občanská válka, které bude hluboce ovlivňovat chod světové politiky ještě po mnoho let.

říjen 2011

Na oběžnou dráhu jsou vyneseny první dvě družice satelitního navigačního systému Galileo. Evropská unie tak dělá důležitý krok k uvedení svého vlastního navigačního systému do provozu. Galileo přispěje ke zlepšení dopravních systémů, záchranných služeb, bankovních transakcí a dodávek elektřiny.

duben 2012

Začíná fungovat evropská občanská iniciativa, která dává občanům možnost přímo Evropské komisi navrhnout vytvoření právního předpisu.

10. prosince 2012

Evropské unii je udělena Nobelova cena míru za rok 2012 za její více než šest desetiletí trvající přínos k rozvoji míru, usmíření, demokracie a lidských práv v Evropě.

11. března 2013

Končí období, během něhož se postupně upouštělo od zkoušek kosmetických prostředků na zvířatech. Kosmetické výrobky testované na zvířatech nesmějí být od této chvíle na trhu EU prodávány.

1. července 2013

Chorvatsko přistupuje k EU a stává se jejím 28. členem.

Členské státy Členské státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Dánsko, Irsko, Spojené království, Řecko, Portugalsko, Španělsko, Finsko, Rakousko, Švédsko, Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko

Nové členské státy Nový členský stát: Chorvatsko.

Kandidátské země Kandidátské a potenciální kandidátské země: Albánie, Bosna a Hercegovina, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Kosovo a Turecko

 Mapa – členské státy EU v roce 2013 © Evropská unie

22. února 2014

Na Ukrajině parlament po několika měsících lidových protestů a nepokojů sesazuje prezidenta. Vztahy této země k EU a Rusku vstupují do dlouho přetrvávajícího období nejistoty. Rusko protiprávně anektuje Krym, součást Ukrajiny. EU tuto akci odsoudí.

15. července 2014

Evropský parlament vzešlý z evropských voleb, které se uskutečnily v květnu, zvolí Jeana-Clauda Junckera do funkce předsedy Evropské komise.

říjen 2014

Vedoucí představitelé EU se zavazují poskytnout 1 miliardu eur na boj proti šíření viru Ebola v západní Africe, zejména v Guineji, Sieře Leone a Libérii. Od roku 1976, kdy byla nemoc ebola poprvé zaznamenána, jde o její největší a nejnebezpečnější epidemii. Do konce roku 2015 se nemoc v daných zemích daří prakticky vymýtit.

 

26. listopadu 2014

Komise ohlašuje investiční plán ve výši 315 miliard eur, který má vést k vytvoření téměř 1,3 milionu nových pracovních míst.

červenec 2015

Nejvážněji je ze zemí EU postiženo hospodářskou krizí Řecko. Jednání o reformách v této zemi a podpoře ze strany EU ústí v novou dohodu.

13. listopadu 2015

V Paříži dochází k teroristickému útoku, při kterém zahyne 130 lidí. Krátce na to se ministři zemí EU dohodnou na přísnějších bezpečnostních opatřeních kolem hranic schengenského prostoru.

prosinec 2015

Během roku 2015 přichází do Evropy přibližně jeden milion žadatelů o azyl. Mnoho z nich prchá před občanskou válkou v Sýrii a potřebuje mezinárodní ochranu. Vedoucí představitelé EU zintenzivňují úsilí o posílení kontrol na vnějších hranicích a snižují počet žadatelů o azyl prostřednictvím spolupráce se sousedními státy, jako je Turecko.

prosinec 2015

Na pařížské konferenci o klimatu 195 zemí souhlasí s tím, že omezí globální zvýšení teploty na méně než 2°C.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Viz také
Back to top