Euroopa Liit

Euroopa Liidu ajalugu - 2018

Euroopa Liidu ajalugu - 2018

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Jaanuar

1

Bulgaaria võtab esimest korda kuueks kuuks üle Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja kohustused. Riigi programmis on neli prioriteetset valdkonda: Euroopa tulevik ja noored; Lääne-Balkani riikide Euroopa-väljavaated ja ühendatus; turvalisus ja stabiilsus; digitaalmajandus.

1

Jõustuvad uued maksudest kõrvalehoidumise ja rahapesu ennetamise eeskirjad. Need kohustavad liikmesriike andma maksuhalduritele juurdepääsu rahapesu vastaste õigusaktide alusel kogutud teabele.

1

Leeuwarden (Madalmaad) ja Valletta (Malta) on tänavused Euroopa kultuuripealinnad. Euroopa kultuuripärandiaasta 2018 tähistamiseks korraldatakse mõlemas linnas palju kultuuripärandit tutvustavaid projekte, mis pööravad tähelepanu kultuuri rollile ühise ajalookäsitluse ja identiteedi loomisel.

16

Euroopa Komisjon esitleb esimest kogu Euroopat hõlmavat plastistrateegiat, mis moodustab osa üleminekust ringmajandusele.

19

Veneetsias kuulutatakse välja ELi ja Hiina turismiaasta. Selle eesmärk on suurendada vastastikku turistide arvu ja investeeringuid ning pakkuda Euroopa ja Hiina inimestele võimalust õppida teineteist paremini tundma ja hindama.

20

Madalmaade linn Nijmegen võtab 2018. aastaks üle Euroopa rohelise pealinna kohustused. See linn on säästva linnaplaneerimise eeskuju ning tegeleb parimate tavade jagamise ja edendamisega.

22

EL võtab vastu uue Iraaki käsitleva strateegia, et keskenduda paljudele probleemidele, millega riik pärast Daeshi territoriaalset alistamist silmitsi seisab.

25

Brüsselis toimub Euroopa esimene haridusalane tippkohtumine, mis on osa Euroopa kõrgharidusruumi loomiseks tehtavast tööst, et muuta liikuvus kõigi jaoks reaalsuseks, luua Euroopa ülikoolide võrgustik ning edendada elukestvat õpet. Enne tippkohtumist tutvustatakse võtmepädevuste, digitaaloskuste ja Euroopa haridusmõõtme edendamise ettepanekute paketti.

29

Brüsselis avatakse kütteostuvõimetuse jälgimiskeskus, mille kaasabil komisjon püüab lahendada kütteostuvõimetuse probleemi kõikjal ELis. See aitab rakendada Euroopa sotsiaalõiguste sammast ning on üks meetmetest, millega toetatakse ausat ja sotsiaalselt õiglast üleminekut puhtale energeetikale.

Veebruar

6

Euroopa Komisjon võtab vastu strateegia kuue Lääne-Balkanil asuva partnerriigi ühinemiseks Euroopa Liiduga. Kõige lähemal on sellele eesmärgile Serbia ja Montenegro, kes võivad ühinemiseks valmis olla 2025. aastaks.

14

Euroopa Komisjon esitab erinevad variandid, milline võiks olla uus ja ajakohastatud ELi pikaajaline eelarve, mis aitab ka pärast 2020. aastat tõhusalt liidu prioriteete saavutada, ning näitab, mis on nende variantide finantstagajärjed. Komisjon tutvustab ka ideid, kuidas muuta Euroopa Liidu töö tõhusamaks ning tihendada ELi institutsioonide ja Euroopa kodanike vahelisi sidemeid.

23

27 ELi liikmesriigi juhid osalevad Brüsselis ELi 2020. aasta järgset pikaajalist eelarvet käsitleval mitteametlikul arutelul. Arutlusel on ka institutsioonilised küsimused, nagu Euroopa Parlamendi koosseis pärast Ühendkuningriigi EList väljaastumist ja Euroopa Komisjoni presidendi ametisse nimetamine. Samuti räägitakse sõjast Süürias ja nõutakse kohest relvarahu kehtestamist. Päevakorras on ka Brexit ja suhted Türgiga.

28

Euroopa Komisjon avaldab väljaastumislepingu projekti, mis sõlmiti Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Vaata ka …: 
Back to top