Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 2018 r.

Историята на Европейския съюз - 2018 r.


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Януари

1

България поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на Европейския съюз за първи път. Нейната програма определя приоритети в четири ключови области: бъдещето на Европа и младите хора; европейската перспектива и свързаността на Западните Балкани; сигурността и стабилността; цифровата икономика.

1

Влизат в сила нови правила за предотвратяване на избягването на данъчното облагане и изпирането на пари. Те задължават държавите членки да дават достъп на данъчните органи до данните, събирани по силата на законодателството за борба с изпирането на пари.

1

Леуварден в Нидерландия и Ла Валета в Малта си поделят званието „Европейска столица на културата“ за една година. За да отбележат Европейската година на културното наследство през 2018 г., двата града ще организират много проекти за насърчаване на културното наследство, подчертаващи ролята на културата за създаване на усещане за обща история и идентичност.

16

Европейската комисия представя първата по рода си европейска стратегия относно пластмасите, като част от прехода към кръгова икономика.

19

Във Венеция се открива Годината на туризма между ЕС и Китай. Нейната цел е да се увеличат посетителите и инвестициите от двете страни, както и да се предостави възможност за европейските и китайските общности да се опознаят и да развият взаимното си уважение.

20

Нидерландският град Неймеген ще носи званието „Европейска зелена столица“ през 2018 г. Той ще бъде модел за устойчиво градско развитие, като споделя и насърчава добри практики.

22

ЕС приема нова стратегия за Ирак, за да отговори на многобройните предизвикателства, пред които е изправена страната след териториалния разгром на Даеш.

25

Първата европейска среща на върха по въпросите на образованието се провежда в Брюксел в контекста на работата, насочена към Европейско пространство за образование, което ще превърне мобилността в реалност за всички, ще създаде мрежа на европейските университети и ще насърчава ученето през целия живот. Срещата на върха идва след представянето на пакет от предложения за засилване на ключовите компетентности и умения в областта на цифровите технологии, както и на европейското измерение в училищното образование.

29

В Брюксел се поставя началото на Обсерватория на ЕС на енергийната бедност, като част от усилията на Комисията за борба с енергийната бедност в държавите от ЕС. Тя е част от въвеждането в действие на европейския стълб на социалните права и едно от спомагащите действия, които се въвеждат в подкрепа на социално справедлив преход към чиста енергия.

Февруари

6

Европейската комисия приема стратегия за шест партньорски държави в Западните Балкани, които желаят да се присъединят към Европейския съюз, като Сърбия и Черна гора са водещи кандидати, които биха могли да бъдат готови за присъединяване до 2025 г.

14

Европейската комисия излага различни варианти и техните финансови последствия за нов, модернизиран дългосрочен бюджет на ЕС, който спомага за успешно изпълнение на нейните приоритети след 2020 г. Представени са и идеи, благодарение на които Европейският съюз би могъл да заработи по-ефективно и да се подобри връзката между лидерите на институциите в ЕС и европейските граждани.

23

Лидерите на 27-те страни от ЕС провеждат неформална дискусия в Брюксел относно дългосрочния бюджет след 2020 г. и по институционални въпроси, включително за състава на Европейския парламент след като Обединеното кралство напусне ЕС и за номинирането на председател на Европейската комисия. Те обсъждат и войната в Сирия и призовават за незабавно прекратяване на огъня. Излизането на Обединеното кралство от ЕС и отношенията с Турция също са включени в дневния ред.

28

Европейската комисия публикува проект на споразумението за оттегляне между Европейския съюз и Обединеното кралство.

Март

8

Европейската комисия представя план за действие, който има за цел да даде възможност на финансовия сектор да се възползва от бързия напредък в областта на новите технологии, например блоковите вериги, изкуствения интелект и облачните услуги. Тя също така предлага нови правила, които ще помогнат на платформите за колективно финансиране да се разрастват на единния пазар на ЕС.

14

Комисията представя предложения за улесняване на законно пътуващите лица да получават визи за пътуване до Европа. Така ще се улеснят туризмът, търговията и стопанската дейност, като същевременно ще бъде засилена сигурността и ще бъдат намалени рисковете, свързани с незаконната миграция.

22 — 23

Пролетното заседание на Европейския съвет е посветено основно на икономически въпроси, по-конкретно на търговията. Лидерите отбелязват, че американските вносни мита върху стоманата и алуминия временно не се прилагат за ЕС и призовават това освобождаване да стане постоянно. Те подчертават своята безусловна солидарност с Обединеното кралство във връзка с нападението с нервнопаралитично вещество в Солсбъри. Лидерите разглеждат и други неотложни въпроси, включително действията на Турция в източната част на Средиземно море и в Егейско море, предстоящата среща на върха ЕС-Западни Балкани и данъчното облагане.

На отделна среща лидерите на страните от ЕС-27 приветстват споразумението, постигнато от преговарящите по част от правния текст на споразумението за оттегляне, и приемат насоки за рамката за бъдещите отношения с Обединеното кралство след излизането на страната от ЕС.

28

В съответствие с поетия от председателя Юнкер ангажимент за създаване на пълноценен Съюз за отбрана до 2025 г., Комисията и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност представят план за действие за подобряването на военната мобилност в рамките на Европейския съюз и извън него.

31

Автоматичната система за спешни повикванияeCall става задължителна за новите автомобили в целия ЕС с цел спасяване на повече човешки животи по пътищата. Системата автоматично набира 112 — единния европейски номер за спешна помощ — в случай на тежко пътнотранспортно произшествие.

Април

1

Влизат в сила нови правила на ЕС, позволяващи на хората, които купуват или се абонират за услуги за онлайн съдържание, да продължат да гледат филми или спортни събития, да слушат музика, да изтеглят електронни книги или да играят игри, когато пътуват до друга страна от ЕС.

11

Европейската комисия предлага нов търговски механизъм за потребителите, за да се гарантира, че потребителите се възползват изцяло от своите права съгласно правото на ЕС. Тя също така ще засили прилагането на правилата в тази област, като гарантира, че компетентните органи разполагат с правомощия да налагат възпиращи санкции и че потребителите могат да получат обезщетение в случай на нарушение на техните права.

17

Решение по делото TUIFly: Съдът на Европейския съюз постановява, че „самоволната стачка“ от страна на летателния персонал след изненадващото съобщение за преструктуриране не представлява „извънредно обстоятелство“, което освобождава авиокомпанията от задължението ѝ да заплаща обезщетение в случай на отмяна или голямо закъснение на полет.

21

Европейският съюз и Мексико се договарят за ново търговско споразумение. То ще бъде част от по-мащабно обновено глобално споразумение между ЕС и Мексико и ще задълбочи и разшири обхвата на съществуващо споразумение за търговия, подписано през 1997 г.

23

Европейската комисия предлага нов закон за подобряване на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, в целия ЕС. С новия закон ще се създадат безопасни канали за сигнализиране — както в рамките на дадена организация, така и към публичните органи.

24 — 25

Второто издание на провежданата в Брюксел конференция под наслов „Подкрепа за бъдещето на Сирия и региона“ е насочено към хуманитарната помощ и укрепването на политическия мирен процес под егидата на ООН. Съпредседателите ЕС и ООН приемат съвместна декларация, отразяваща мащаба на трайния ангажимент на международната общност по отношение на Сирия и съседните държави през следващите години.

25

След подписването на декларация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект от 25 държави членки, Комисията представя европейски подход за използването на тези технологии в услуга на европейските граждани и за стимулиране на конкурентоспособността на Европа в тази област.

26

Комисията предлага мерки за справяне с дезинформацията онлайн, включително общоевропейски кодекс за поведение във връзка с дезинформацията. Предложението следва серия от оперативни мерки , препоръчани на предприятията и държавите членки през март с цел допълнително укрепване на борбата с незаконното онлайн съдържание.

Май

1

В сила влизат нови правила, които осигуряват по-ефективна защита на гражданите на ЕС, които живеят или пътуват извън Съюза. Те дават възможност на граждани на ЕС, изпаднали в затруднение в страна извън Съюза, да получат помощ от посолството или консулството на която и да е държава от ЕС, ако тяхната държава на произход няма дипломатическо представителство там. 

1

В сила влиза ново митническо споразумение между ЕС и Нова Зеландия за създаване на по-сигурни и благоприятни за търговията условия. Това споразумение ще даде възможност на партньорите да работят заедно за предотвратяване, разследване и борба с нарушенията на митническите правила.

2

Комисията представя своите предложения за дългосрочния бюджет на ЕС за периода 2021—2027 г., които отразяват политическите приоритети на Съюза и бързо настъпващите промени в областта на иновациите, икономиката, околната среда и геополитиката.  

3

ЕС дава начало на DiscoverEU — нова инициатива, която предоставя възможност на 18-годишните европейци да опознаят континента, на който живеят. Успешните кандидати получават безплатни билети за пътуване, за да посетят между една и четири дестинации в чужбина. Целта е да се даде възможност на младите европейци да се запознаят с богатото културно наследство на континента, да общуват с други хора, да се поучат от други култури и по този начин да открият това, което обединява Европа.

9

На Деня на Европа Европейската комисия започва онлайн обществена консултация, като търси мнението на всички европейци за това накъде биха искали да поеме в бъдеще Европейският съюз. Тази единствена по рода си консултация е изготвена от група от 96 граждани от 27 държави членки, които се събират, за да решат какви въпроси да поставят пред своите съграждани. Тя е част от по-широкия дебат за бъдещето на Европа, започнал с Бялата книга на Комисията на 1 март 2017 г., и ще продължи до срещата на върха на ЕС на 9 май 2019 г. в румънския град Сибиу.

17

В София, България, се провежда срещата на върха ЕС — Западни Балкани. Държавните и правителствените ръководители на страните от ЕС и ръководителите на шестте държави от Западните Балкани потвърждават ангажимента си за „европейска перспектива за целия регион“. Лидерите на ЕС се споразумяват за декларация от София, с която са изразили съгласие и партньорите от Западните Балкани. Те приемат и Приоритетната програма от София, в която са очертани нови мерки за засилване на сътрудничеството в региона.

25

Започва нова ера за защитата на данните след съществено преразглеждане на правилата на ЕС за неприкосновеност на личния живот. Новите правила имат за цел да се гарантира, че личната информация на гражданите в ЕС е защитена без оглед на това къде се изпраща, обработва и съхранява, дори това да става извън пределите на Съюза.

28

Тъй като количеството на вредните пластмасови отпадъци в моретата и океаните се увеличава, Европейската комисия предлага нови общоевропейски правила, насочени към 10-те пластмасови продукта за еднократна употреба, които най-често се срещат по европейските плажове и в европейските морета, както и към изгубените или изоставените риболовни уреди.

Юни

1

Комисията предлага първата в историята инициатива на ЕС във връзка с намаляването на броя на дивите опрашващи насекоми. Тя е част от усилията на ЕС до 2020 г. да бъдат спрени загубата на биоразнообразие и влошаването на екосистемните услуги и да се допринесе за изпълнението на ангажиментите, поети в рамките на целите на ООН за устойчиво развитие.

8

По-строги и по-ефективни правила за търговска защита влизат в сила, за да се защитават по-ефективно производителите и работниците в ЕС. Благодарение на тях ЕС разполага с повече възможности за справяне с предизвикателствата на глобалната икономика и с нелоялната конкуренция при внос. 

8-9

Канада е домакин на срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от Г-7, форума на водещите развити икономики в света. Дискусиите са посветени на икономиката и търговията, сигурността и външните отношения, напредъка по отношение на равенството между половете и овластяването на жените, както и на опазването на околната среда. 

12

Комисията дава начало на конкурс за разработване на европейска нискобюджетна технология за изстрелване в космоса. Наградата от 10 млн. евро ще бъде присъдена за новаторско, нискобюджетно и икономически жизнеспособно решение за изстрелване на леки сателити. 

18-24

Първата европейска среща на високо равнище по въпросите на културното наследство се провежда в Берлин в рамките на Европейската година на културното наследство. 

26

Министрите от ЕС официално приемат преразглеждането на законодателството на ЕС в областта на авиационната безопасност. Това включва първите досега правила на ЕС за дроновете (с всякакви размери), използвани за граждански цели, като в тях са посочени основните принципи за гарантиране на безопасността, сигурността, неприкосновеността на личния живот, защитата на данните и опазването на околната среда.

28-29

На заседанието на европейския съвет през юни лидерите на ЕС обсъждат миграцията и призовават за по-нататъшни мерки за намаляване на незаконната миграция и предотвратяване на връщането към неконтролираните мигрантски потоци от 2015 г. Обсъдени са и въпроси, свързани със сигурността, отбраната, икономиката и финансите. На отделна среща лидерите на ЕС-27 правят преглед на състоянието на преговорите за Брекзит. 

Юли

1

Австрия поема председателството на Съвета на ЕС за трети път след 1998 и 2006 г. В нейната програма има три специфични области: сигурност и борба срещу незаконната миграция; осигуряване на просперитет и конкурентоспособност чрез цифровизация; стабилност в съседните на ЕС държави.

1

ЕС отбелязва 50та годишнина от създаването на митническия съюз с прояви на летища и в училища. Митническият съюз се e превърнал в основен елемент на единния пазар, като осигурява безопасни граници на ЕС и защита на гражданите от забранени и опасни стоки като оръжия и наркотици.

1

Влизат в сила Нови правила на ЕС, гарантиращи по-добра защита за почиващите. Укрепват се правата на потребителите, които резервират традиционни пакетни туристически ваканции, като в същото време с новите правила се защитават и лицата, които резервират други форми на комбинирани пътувания. 

9

Влизат в сила по-строги правила на ЕС за предотвратяване на изпирането на пари и за справяне с рисковете от финансиране на тероризма.

9

Влизат в сила нови правила за енергийните характеристики с огромен потенциал за повишаване на ефективността в строителния сектор на ЕС — най-големият потребител на енергия в Европа.

10

ЕС и НАТО подписват съвместна декларация, с която потвърждават ангажимента на двете организации да задълбочават и разширяват сътрудничеството си за сигурността на своите граждани.

17

ЕС и Япония подписват историческотърговско споразумение, което е най-голямото договорено досега от ЕС споразумение, и споразумение за стратегическо партньорство за повишено сътрудничество в широк кръг области. ЕС и Япония също приключват преговорите по споразумение за взаимно признаване на своите системи за защита на данните като „еквивалентни“.

18

Европейската комисия налага на Google глоби в размер на 4,34 милиарда евро за прилагане на неправомерни ограничения на производителите на устройства за Android и на операторите на мобилни мрежи с цел засилване на господстващото положение на своята търсачка.

21

Влизат в сила Нови правила за гарантиране на финансовата стабилност и защита на инвеститорите. Те имат за цел да гарантират, че фондовете на паричния пазар, които се използват от корпоративния сектор, университети, болници и инвеститори за управление на излишните парични средства, са по-способни да устояват на пазарни сътресения и са в състояние да изплащат пари на инвеститорите по всяко време.

25

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер се среща с президента на САЩ Доналд Тръмп в Белия дом. Двамата лидери насочват вниманието си върху подобряването на трансатлантическата търговия и изграждането на по-тясно икономическо партньорство.

Август

13

Група от 11 научноизследователски и образователни мрежи подписват споразумение за нова магистрала за цифрови данни между Европа и Латинска Америка. Споразумението е по-нататъшна стъпка в създаването на общо научноизследователско пространство на ЕС и Латинска Америка.

20

Гърция успешно приключва тригодишна програма за икономически реформи, като отстоява мястото си в центъра на еврозоната и Европейския съюз. По тази програма беше предприет координиран подход за справяне с дългогодишните и дълбоко вкоренени структурни проблеми, които допринесоха за икономическата криза в Гърция.

Септември

1

Нови изпитвания за емисии стават задължителни за всички нови автомобили, преди да могат да се движат по европейските пътища.

1

Енергоемките и неефективни халогенни крушки вече няма да се продават в Европейския съюз. Новите правила ще дадат възможност на европейските потребители да спестят пари от сметките си за електроенергия и да допринесат за намаляване на емисиите на парникови газове.

12

Председателят Юнкер произнася своята реч за състоянието на Съюза за 2018 г. в Европейския парламент в Страсбург. В нея са очертани приоритетите за предстоящата година и визията за това как може да продължи изграждането на един „по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз“. Председателят Юнкер също така подчертава необходимостта от засилване на суверенитета на Европа, за да може тя да играе роля в определянето на световните отношения.

19-20

На неофициална среща в Залцбург, Австрия, лидерите на ЕС обсъждат миграцията и вътрешната сигурност. На отделна среща лидерите на ЕС-27 правят преглед на напредъка на преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС и по-нататъшните действия.

26

Представители на онлайн платформи, водещи социални мрежи, рекламодатели и рекламната индустрия се споразумяват за саморегулиране чрез кодекс за поведение във връзка с разпространението на дезинформация и фалшиви новини.

29

Нови правила за трансграничното използване на средства за електронна идентификация, като лични карти, шофьорски книжки и банкови карти, влизат в сила в ЕС. Това дава на гражданите и предприятията в ЕС възможност за достъп до онлайн услуги, дори ако са от друга държава от ЕС.

Октомври

1

Председателят Юнкер разговаря с граждани по време на 1000-ия европейски диалог с гражданите във Фрайбург, Германия. Тези редовни публични дебати дават възможност на гражданите да участват в свободни и открити дискусии за Европа, нейните политики и бъдеще.

12

Нови хармонизирани етикети за горивата се появяват в Европа, като те предоставят на водачите по-добра информация за това доколко горивата са подходящи за техните автомобили, независимо от това къде в ЕС пътуват.

17-18

На заседание на Европейския съвет в Брюксел лидерите на ЕС-27 правят преглед на състоянието на преговорите за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС. Те потвърждават доверието си в Мишел Барние като преговарящ от страна на ЕС и отбелязват, че въпреки интензивните преговори не е постигнат достатъчен напредък. На отделна среща лидерите на ЕС обсъждат миграцията и вътрешната сигурност. 

19

Съдът на Европейския съюз постановява Полша незабавно да преустанови прилагането на нов закон, с който се понижава пенсионната възраст на съдиите във Върховния съд от 70 на 65 години. Временната мярка е предприета след като Комисията отнесе случая до Съда. По-късно ще бъде произнесено окончателно съдебно решение.

19

ЕС и Сингапур укрепват икономическите и политическите си връзки чрез подписване на три споразумения, с които техните политически, търговски и инвестиционни отношения се издигат на ново равнище.

25

Украинският филмов режисьор Олег Сенцов е определен за носител на наградата „Сахаров“ на Европейския парламент за 2018 г. за свобода на мисълта. 

31

Благодарение на нови правила на ЕС се осигурява повече прозрачност и информация за банковите такси на потребителите, което ги улеснява да търсят най-изгодните оферти.

Ноември

7

Европейската комисия представя нова стратегия за защита на гражданите и околната среда от химикали, които нарушават функционирането на хормоналната система и оказват отрицателно въздействие върху здравето на хората и животните.

15

Федералната комисия по комуникациите на САЩ реши да предостави освобождаване от лиценз за приемането на сигнала на „Галилео“ в САЩ. Това означава, че граждани и предприятия в САЩ ще могат да се възползват от високотехнологичните сигнали за спътникова навигация на „Галилео“ — било то за свързани автомобили, интелигентни часовници, селскостопанско производство или навигация на самолети.

23

Влизат в сила нови правила за защита на европейските граждани, и особено на младите хора, от вредни психоактивни вещества. Новото законодателство ще позволи на държавите членки да реагират много по-бързо на предизвикателствата, свързани с тези нови наркотици, които могат да причинят сериозни здравословни и социални вреди, включително остри интоксикации и смърт.

25

На извънредно заседание на Европейския съвет в Брюксел лидерите на ЕС-27 одобряват споразумението за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС, представено от преговарящите от ЕС и Обединеното кралство. Те одобряват и съпътстващата го политическа декларация относно бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство.

Декември

1

Срещата на върха на Г-20 се провежда в Буенос Айрес, Аржентина. Европейският съюз участва като пълноправен член. Лидерите приемат декларация, насочена към бъдещето на труда, инфраструктурата за развитие, устойчивото продоволствено бъдеще и равенството между половете.

3

Въведени са нови правила, които позволяват на европейските потребители вече да пазаруват онлайн в ЕС, без да бъдат блокирани или пренасочвани към друг сайт. Законодателството е част от поредица от нови правила за електронната търговия, насочени към засилване на трансграничните онлайн продажби в ЕС в полза както на потребителите, така и на онлайн търговците.

3

В целия ЕС влизат в сила по-строги правила за криминализиране на изпирането на пари. С новите правила ще се гарантира, че на опасните престъпници и терористите се налагат еднакво строги санкции за изпирането на пари, където и да се намират в ЕС, като минималният срок за лишаване от свобода е четири години. Държавите членки разполагат с 24 месеца, за да въведат новите правила в националното си законодателство.

7

Европейската комисия обявява първите 2800 града в ЕС, които печелят ваучер на стойност 15 000 евро за създаване на Wi-Fi точки за достъп до интернет на обществени места. Общо около 8000 общини ще могат да се възползват от схемата WiFi4EU до 2020 г.

10

ЕС приема нова стратегия за засилване на сътрудничеството и партньорството с Индия.

11

Петима души загиват, а дузина други са ранени в терористична атака на коледния пазар в Страсбург, Франция. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер публикува съобщение в Туитър: „Съпричастен съм с жертвите на покушението в Страсбург, което твърдо осъждам. Страсбург е отличен символ на мира и европейската демокрация. Ценности, които ние винаги ще защитаваме.“

12

Европейският парламент одобрява търговското споразумение на ЕС с Япония. Гласуването се провежда след вземането на подобно решение от парламента на Япония, проправяйки пътя за влизане в сила на споразумението на 1 февруари 2019 г.

13–14

На заседание на Европейския съвет в Брюксел лидерите се съсредоточават върху дългосрочния бюджет на ЕС, външните отношения, миграцията и единния пазар. Ръководителите на страните от ЕС-27 обсъждат също въпроси, свързани с Брексит и еврозоната.

16

На Конференцията на ООН в Катовице, Полша, държавите приемат ясна нормативна уредба, с която Парижкото споразумение относно изменението на климата да бъде приложено на практика в целия свят, а ЕС да играе ключова роля.

20

Влизат в сила нови правила за насърчаване на бързото разгръщане на 5G и други мрежови технологии от следващо поколение в Европа. Новото законодателство включва животоспасяваща система за предупреждение на обществеността и горни граници на цените за телефонни обаждания и текстови съобщения в рамките на ЕС.

24

Влизат в сила три основни законодателни акта за улесняване на прехода на Европа към чиста енергия. С новата политическа рамка се определят две нови цели за ЕС за 2030 г.: обвързваща цел за Съюза в областта на енергията от възобновяеми източници от поне 32 % и цел за енергийна ефективност от най-малко 32,5 %, като е възможно стойностите да бъдат завишени по време на тяхното преразглеждане през 2023 г. С нея също така се въвеждат първите национални планове в областта на климата и енергетиката, в които се описва как държавите членки ще постигнат съответните си цели.

28

Влизат в сила нови правила за укрепване на Шенгенската информационна система — най-широко използваната система за обмен на информация за целите на сигурността и управлението на границите в Европа.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Вижте също
Back to top