Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2015

Europeiska unionens historia - 2015


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Januari

1

Lettland tar över det halvårslånga roterande EU-ordförandeskapet.

1

Litauen inför euron och blir därmed det nittonde eurolandet.

1

Europaåret för utvecklingssamarbete drar igång för att informera om utvecklingsfrågor och EU:s insatser.

1

Mons (Belgien) och Plzeň (Tjeckien) är Europas kulturhuvudstäder 2015. Städerna kommer att hålla olika evenemang för att främja sin kultur.

7

En terroristattack mot den satiriska tidskriften Charlie Hebdo i Paris leder till demonstrationer för yttrandefrihet i hela Europa och nya europeiska initiativ för att bekämpa terrorism.

Februari

13

EU-ledarna håller ett informellt toppmöte i Bryssel för att diskutera hur man kan återupprätta fred i Ukraina, bekämpa terrorism och stärka den monetära unionen, särskilt med tanke på att Greklands nya premiärminister Alexis Tsipras efterlyser en översyn av landets situation.

25

EU-kommissionen fastställer sin strategi för en störningstålig energiunion med en framåtblickande klimatpolitik.

Mars

18

Kommissionen lägger fram ett åtgärdspaket för skattetransparens som ett led i sina insatser mot bolagsskatteflykt och skadlig konkurrens i EU.

19

Vid ett EU-toppmöte enas EU:s ledare om att skapa en energiunion för att sörja för en trygg och hållbar energiförsörjning till rimliga priser.

April

23

Vid ett extra möte i Europeiska rådet i Bryssel enades EU:s ledare om fyra prioriterade åtgärder för att förhindra fler flyktingtragedier på Medelhavet, där 1 800 människor har drunknat när de försökt ta sig till Europa med båt. Det handlar om insatser mot människosmugglarna, ett nytt återvändandeprogram för irreguljära migranter, bättre skydd för flyktingar från konfliktområden och tredubblade resurser till EU:s sök- och räddningsinsatser i Medelhavet.

Maj

6

EU-kommissionen lägger fram sin plan för att skapa en digital inre marknad och bana väg för vår digitala framtid.

7

Det konservativa partiet vinner valet i Storbritannien. Partiet bekräftar att det blir en folkomröstning om EU-medlemskapet senast 2017.

13

Som ett led i den europeiska planeringsterminen antar kommissionen rekommendationer för vart och ett av de 28 EU-länderna med råd om budgetarbetet och den ekonomiska politiken för 2015–2016.

21-22

Vid ett toppmöte i Riga träffar EU-ledarna företrädare för de sex länderna i det östliga partnerskapet (Armenien, Azerbajdzjan, Georgien, Moldavien, Ukraina och Vitryssland). De lägger fast en positiv agenda för framtiden för att bland annat skapa starkare och öppnare institutioner utan korruption.

Juni

7-8

Tyskland står som värd för G7-mötet mellan världens ledande ekonomier. Ländernas ledare diskuterar bland annat världsekonomin, klimatförändringen och viktiga utrikes-, säkerhets- och utvecklingsfrågor.

22

Fem EU-ordförande lägger fram en plan för hur man ska fördjupa den ekonomiska och monetära unionen till 2025. De fem är kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, eurotoppmötets ordförande Donald Tusk, Eurogruppens ordförande Jeroen Dijsselbloem, Europeiska centralbankens ordförande Mario Draghi och Europaparlamentets talman Martin Schulz.

26

På Europeiska rådets toppmöte diskuterar EU:s ledare situationen i Grekland, migrationsfrågor, folkomröstningen i Storbritannien, säkerhet och försvar och ekonomiska frågor. I juni förs dessutom förhandlingar för att försöka lösa problemet med Greklands statsskuld.

30

Europaparlamentet och rådet når en överenskommelse om att avskaffa alla roamingavgifter i EU senast 2017.

Juli

1

Luxemburg tar över det roterande EU-ordförandeskapet under ett halvår.

5

I Grekland hålls en folkomröstning om det stödprogram som lagts fram av EU-kommissionen, Internationella valutafonden och Europeiska centralbanken. 61 procent röstar nej och 39 procent röstar ja.

13

Vid ett toppmöte i Bryssel enas euroländernas ledare och den grekiska regeringen om ett nytt stödprogram för Grekland inom den europeiska stabilitetsmekanismen. Strikta villkor gäller för programmet som åtföljs av ett tillväxt- och sysselsättningsstöd på 35 miljarder euro.

14

Iran och stormakterna sluter ett avtal om Irans kärntekniska program. EU representeras av utrikesrepresentant Federica Mogherini. Avtalet ska se till att Irans kärntekniska program bara används för civila ändamål samtidigt som de långvariga ekonomiska sanktionerna mot Iran hävs.

Augusti

6

EU och Vietnam når en principöverenskommelse om ett frihandelsavtal efter två och ett halvt års intensiva förhandlingar.

10

EU-kommissionen godkänner 23 finansieringsprogram inom asyl-, migrations- och integrationsfonden och fonden för inre säkerhet. Den totala finansieringen uppgår till cirka 2,4 miljarder euro och ska hjälpa EU-länder som Grekland och Italien att ta emot de stora flyktingströmmarna.

20

EU-kommissionen undertecknar ett samförståndsavtal med Grekland om ett program för stabilitetsstöd. Den europeiska stabilitetsmekanismen kommer att kunna låna ut upp till 86 miljarder euro de närmaste tre åren.

September

9

I sitt tal om tillståndet i unionen beskriver kommissionsordförande Jean-Claude Juncker sin politiska vision om EU:s framtid. Han inriktar sig på de viktigaste aktuella frågorna, det vill säga flyktingkrisen, eurons framtid och utrikespolitiken.

22

EU:s inrikesministrar beslutar att omplacera 120 000 asylsökande. De flesta av dem har flytt från kriget i Syrien till Italien och Grekland och är i stort behov av internationellt skydd. De kommer att tas emot i andra EU-länder. Det här är en tillfällig åtgärd för att hantera det stora antal asylsökande som tar sig från Grekland till andra EU-länder, varav vissa har stängt sina gränser. Kommissionen föreslår ett permanent omplaceringssystem och ett åtgärdspaket för att hantera krisen.

23

Vid ett informellt EU-toppmöte fattas flera beslut om flyktingar, bland annat ett extra bidrag på 1 miljard euro till FN:s flyktingarbete.

Oktober

15

EU-ledarna diskuterar migrations- och flyktingkrisen vid ett toppmöte i Bryssel.

21

EU-kommissionen föreslår konkreta åtgärder för att fullborda den ekonomiska och monetära unionen. Förslaget går ut på att reformera samordningen av den ekonomiska politiken inom den europeiska planeringsterminen och att inrätta nationella konkurrenskraftsnämnder.

25

Ledare från Albanien, Bulgarien, Grekland, Kroatien, Makedonien, Rumänien, Serbien, Slovenien, Tyskland, Ungern och Österrike enas i Bryssel om att fördjupa samarbetet och stärka samrådet mellan länder längs migrationsvägarna. De fattar också beslut om pragmatiska operativa insatser för att hantera flyktingkrisen i regionen.

27

Europaparlamentet ger sitt slutliga godkännande till förbudet mot roamingavgifter i EU när man använder mobilen utomlands. De nya reglerna börjar gälla i juni 2017.

28

EU-kommissionen föreslår initiativ för att ytterligare stärka den inre marknaden. Initiativen ska bland annat främja den så kallade delningsekonomin för att hjälpa nya företag att växa och göra det lättare att sälja tjänster utomlands.

November

12

Vid ett migrationstoppmöte i Valletta på Malta enas europeiska och afrikanska stats- och regeringschefer om en handlingsplan för att stärka samarbetet och hantera aktuella problem. De framhåller också nyttan av en välskött migration och rörlighet mellan och inom kontinenterna.

13

I Paris dödas 130 människor i flera terroristattentat. EU:s ledare fördömer dåden i ett gemensamt uttalande och kallar dem ”attentat mot oss alla”. De lovar att ”bemöta detta hot tillsammans, med alla nödvändiga medel och med skoningslös beslutsamhet”.

26

Kommissionen publicerar sin årliga tillväxtöversikt för 2016. Den inleder den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, som ska se till att EU-länderna anpassar sina statsbudgetar och ekonomiska tillväxtplaner till varandra. För att stärka återhämtningen och främja konvergensen rekommenderar kommissionen att länderna utgår från de tre huvudlinjer som presenterades förra året för EU:s ekonomiska och sociala politik: en nytändning för investeringar, främjande av strukturreformer och en ansvarsfull budgetpolitik.

29

EU:s stats- och regeringschefer håller toppmöte med Turkiet. De antar en gemensam handlingsplan för att hantera flyktingkrisen till följd av situationen i Syrien. EU och dess medlemsländer enas om att fördjupa samarbetet med Turkiet och avsevärt öka sitt politiska och finansiella engagemang.

December

7

EU-kommissionen antar en ny EU-strategi för flyget som ska stimulera ländernas ekonomi, stärka industribasen och bidra till EU:s ledarskap i världen. Genom att bidra till fler och billigare internationella flygförbindelser gagnar strategin både företagen och resenärerna.

12

Vid en FN-konferens i Paris skriver 195 länder under ett nytt klimatavtal, där EU spelat en viktig roll. Avtalet ska begränsa den globala uppvärmningen till klart under 2 °C jämfört med förindustriella nivåer.

18

EU:s ledare träffas i Bryssel för att diskutera migrationsfrågor, kampen mot terrorism och Storbritanniens krav på reformer.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Se också
Back to top