European Union website, the official EU website

Europeiska unionens historia - 2014

Europeiska unionens historia - 2014


Januari

1

Grekland tar över det roterande EU-ordförandeskapet under ett halvår. Greklands fyra prioriteringar är tillväxt, jobb och sammanhållning, ytterligare integrering av EU och euroområdet, migration, gränser och rörlighet samt havspolitik.

1

Lettland inför euron och blir därmed det artonde eurolandet.

1

Umeå och Riga (Lettland) är europeiska kulturhuvudstäder 2014.

20

EU:s utrikesministrar upphäver tillfälligt vissa EU-sanktioner mot Iran till följd av en internationell handlingsplan om landets kärntekniska program.

23

Vítor Manuel da Silva Caldeira blir omvald som ordförande för revisionsrätten för en tredje treårsperiod.

28

Vid ett toppmöte i Bryssel diskuterar ledare från EU och Ryssland det östliga partnerskapet och kampen mot terrorism.

Februari

3

Kommissionen lägger fram sin första rapport om EU-ländernas insatser mot korruption.

22

Ukrainas president avsätts av parlamentet efter flera månaders folkliga protester. Landets förbindelser med EU och Ryssland präglas nu av osäkerhet.

Mars

17

EU:s utrikesministrar fördömer kraftigt folkomröstningen i Krim i Ukraina som anordnats av grupper som vill att Krim ska tillhöra Ryssland. EU erkänner inte den olagliga annekteringen av Krim. EU inför sanktioner mot personer i Ryssland som underminerar Ukrainas territoriella integritet.

21

Vid ett EU-toppmöte diskuterar EU:s ledare krisen i Ukraina, ekonomin, industrins konkurrenskraft och klimat- och energifrågor.

26

EU:s ledare och USA:s president diskuterar internationell utrikespolitik, krisen i Ukraina och aktuella globala frågor vid ett toppmöte i Bryssel.

April

15

Europaparlamentet antar regler för hur man ska hantera banker i stora svårigheter, så att skattebetalarna ska slippa betala för krisdrabbade banker. Det här är den sista delen i EU:s bankunion. Ledamöterna antar också en ny lag som garanterar alla EU-medborgare rätten att öppna ett grundläggande betalkonto var som helst i EU.

28

Inför årets Europaparlamentsval nominerar de politiska partierna för första gången egna kandidater till posten som EU-kommissionens ordförande och kandidaterna deltar i ”ordförandedebatter”.

Maj

22-25

Val till Europaparlamentet hålls i hela EU och 751 parlamentsledamöter väljs. Valdeltagandet är 43,09 %.

25

I Ukraina hålls presidentval samtidigt som oroligheterna fortsätter i landets östra delar. Vinnaren, Petro Porosjenko, vill samarbeta med EU.

Juni

2

Som ett led i den europeiska planeringsterminen antar kommissionen rekommendationer för vart och ett av de 28 EU-länderna med råd om budgetarbetet och den ekonomiska politiken för 2014–2015.

5

Ledarna för världens största industriländer – G7-gruppen – träffas för första gången i Bryssel med EU som värd. De diskuterar situationen i Ukraina, världsekonomin, energiförsörjningen, klimatförändringen och utvecklingsfrågor.

20

EU-ländernas finansministrar enas om att ändra EU:s skatteregler så att internationella företagskoncerner inte längre kan slippa undan skatt på vissa hybridlån.

26-27

EU-ländernas stats- och regeringschefer träffas i Europeiska rådet. Man stakar ut kursen för EU och nominerar Jean-Claude Juncker som ny ordförande för kommissionen. Ledarna ger Albanien status som kandidatland i EU och bekräftar att Litauen kommer att införa euron som valuta 2015. Man undertecknar också associeringsavtal mellan EU och Georgien, Moldavien och Ukraina.

Juli

1

Italien tar över det halvårslånga roterande EU-ordförandeskapet.

1

Europaparlamentet utser den tyske socialisten Martin Schulz till talman för en andra mandatperiod på två och ett halvt år.

15

Europaparlamentet väljer Jean-Claude Juncker som ny ordförande för EU-kommissionen.

16

EU-ländernas ledare träffas för att diskutera tillsättningen av topposter i EU, relationerna med Ryssland och situationen i Gaza.

Augusti

30

Vid ett särskilt möte i Europeiska rådet i Bryssel utses Polens premiärminister Donald Tusk till Europeiska rådets ordförande och Italiens utrikesminister Federica Mogherini till EU:s utrikesrepresentant.

September

18

I en folkomröstning säger Skottlands invånare nej till självständighet från Storbritannien. Nej-sidan vinner med 55,3 procent. Alla skotska invånare över 16 år som är EU- eller samväldesmedborgare har rösträtt (med vissa undantag).

Oktober

22

Europaparlamentet godkänner den nya kommission med 27 kommissionärer som föreslagits av ordföranden Jean-Claude Juncker. Röstsiffrorna är 423 röster för, 209 emot och 67 nedlagda röster.

24

EU-ledarna möts i Europeiska rådet och enas om världens mest långtgående klimatmål. Fram till 2013 ska de skadliga utsläppen minska med 40 procent jämfört med 1990. De beslutar också att öka EU:s ekonomiska stöd till kampen mot ebola i Västafrika till 1 miljard euro.

November

1

Nya regler träder i kraft för omröstningar i ministerrådet, i enlighet med Lissabonfördraget. Lagar och andra beslut måste nu få en ”dubbel majoritet” sett till både antalet medlemsländer och ländernas befolkning för att kunna antas med kvalificerad majoritet. De nya reglerna ersätter det tidigare systemet där varje land hade ett visst antal röster.

1

Kommissionen under ledning av Jean-Claude Juncker tillträder.

4

Den gemensamma tillsynsmekanismen för banker träder i kraft. Europeiska centralbanken ska övervaka att bankerna i euroområdet fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt, i samarbete med nationella myndigheter. Detta är en del av den så kallade ”bankunionen”, som ska förhindra de svagheter i banksystemet som bidrog till den ekonomiska krisen 2008. Europeiska centralbanken publicerar också ett ”stresstest” med en detaljerad analys av de 130 största bankernas soliditet.

26

Kommissionen presenterar en investeringsplan på 315 miljarder euro för att få fart på tillväxten och se till att fler kommer tillbaka till arbetsmarknaden. Man hoppas att åtgärderna ska skapa upp till 1,3 miljoner nya jobb.

28

Kommissionen publicerar sin årliga tillväxtöversikt 2015. Den inleder den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, som ska se till att EU-länderna anpassar sina statsbudgetar och ekonomiska tillväxtplaner till varandra.

December

1

Polens tidigare premiärminister Donald Tusk ersätter Herman Van Rompuy som Europeiska rådets ordförande.

18

Europeiska rådet stöder inrättandet av Europeiska fonden för strategiska investeringar (Efsi) som ska mobilisera 315 miljarder euro i nya investeringar mellan 2015 och 2017.

Se också: