Európska únia

História Európskej únie - 2014

História Európskej únie - 2014


Január

1

Grécko preberá šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Štyri priority predsedníctva sú rast, zamestnanosť a kohézia; ďalšia integrácia EÚ a eurozóny; migrácia, hranice a mobilita a námorné politiky.

1

Lotyšsko prijalo euro ako svoju menu a stalo sa tak 18. členom eurozóny.

1

Mestá Riga (Lotyšsko) a Umeå (Švédsko) sú európskymi hlavnými mestami kultúry 2014.

20

Ministri zahraničných vecí EÚ pozastavujú niektoré sankcie EÚ voči Iránu po prijatí medzinárodne schváleného akčného plánu na riešenie obáv v súvislosti s jadrovým programom krajiny.

23

Vítor Manuel da Silva Caldeira je opätovne zvolený za predsedu Európskeho dvora audítorov na tretie trojročné obdobie.

28

Na summite v Bruseli lídri EÚ a Ruska rokujú o východnom partnerstve a boji proti terorizmu.

Február

3

Komisia predstavila svoju prvú správu o boji proti korupcii, ktorá obsahuje hodnotenie súčasnej situácie v každom členskom štáte.

22

Po viacerých mesiacoch protestov ukrajinský parlament odvolal prezidenta. Vzťahy krajiny s Európskou úniou a Ruskom sú dôvodom súčasnej neistoty.

Marec

17

Ministri zahraničných vecí EÚ dôrazne odsúdili referendum, ktoré sa uskutočnilo na Kryme (Ukrajina) pod vedením skupín, ktoré si želajú, aby sa región stal súčasťou Ruska. EÚ neuznala nezákonné pripojenie Krymu a uložila sankcie voči osobám v Rusku, ktoré sú zodpovedné za podkopávanie územnej celistvosti Ukrajiny.

21

Na stretnutí Európskej rady lídri diskutovali o kríze na Ukrajine a takisto riešili otázky týkajúce sa ekonomiky, priemyselnej konkurencieschopnosti, klímy a energetiky.

26

Na summite v Bruseli lídri EÚ a prezident USA Barack Obama rokovali o medzinárodnej zahraničnej politike, kríze na Ukrajine a kľúčových globálnych výzvach.

Apríl

15

Európsky parlament prijal súbor pravidiel o tom, ako pristupovať k bankám, ktoré majú vážne ťažkosti, aby za ich zlyhávanie už nemuseli platiť daňoví poplatníci. Toto je konečný prvok bankovej únie EÚ. Poslanci EP tiež prijali nový zákon, ktorý zaručuje obyvateľom EÚ právo na zriadenie základného platobného účtu.

28

Politické strany pred tohtoročnými európskymi voľbami po prvýkrát nominovali svojich kandidátov na funkciu predsedu Európskej komisie a kandidáti sa zapojili do„predsedníckych diskusií“.

Máj

22-25

Občania si vo voľbách do Európskeho parlamentu zvolili 751 poslancov. Celková volebná účasť dosiahla 43,09 %.

25

Na Ukrajine sa konali prezidentské voľby za pokračujúcich nepokojov vo východnej časti krajiny. Víťaz volieb Petro Poroshenko chce spolupracovať s EÚ.

Jún

2

V rámci európskeho semestra Komisia prijala odporúčania pre každý z 28 členských štátov, ktorých súčasťou sú usmernenia týkajúce sa rozpočtov na roky 2014 a 2015 a hospodárskych politík.

5

Lídri siedmych najvyspelejších krajín sveta (G7) sa po prvýkrát stretli v Bruseli, kde ich hostila EÚ. Diskusie sa týkali situácie na Ukrajine, ako aj svetového hospodárstva, energetiky, zmeny klímy a rozvoja.

20

Ministri financií EÚ odsúhlasili zmenu daňových pravidiel Únie, ktorej cieľom je odstránenie právnej medzery umožňujúcej cezhraničným spoločnostiam vyhnúť sa plateniu daní z niektorých hybridných úverových opatrení.

26-27

Lídri EÚ sa stretli v rámci Európskej rady, aby stanovili strategický plán pre EÚ a navrhli Jeana-Clauda Junckera za dezignovaného predsedu Komisie. Zároveň udelili Albánsku status kandidátskej krajiny na budúce členstvo v EÚ a potvrdili, že Litva prijme euro ako svoju menu v roku 2015. Podpísanie dohôd o pridružení medzi EÚ a Gruzínskom, Moldavskom a Ukrajinou.

Júl

1

Taliansko preberá šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ.

1

Europoslanci opätovne zvolili nemeckého socialistu Martina Schulza za predsedu Európskeho parlamentu na druhé volebné obdobie.

15

Európsky parlament zvolil Jeana-Clauda Junckera za budúceho predsedu Európskej komisie.

16

Lídri EÚ sa stretli v Európskej rade, aby prediskutovali niekoľko kľúčových nominácií na vrcholové pozície EÚ, ako aj vzťahy s Ruskom a situáciu v Gaze.

August

30

Lídri EÚ na mimoriadnom zasadnutí Európskej rady v Bruseli vymenovali za predsedu Európskej rady Donalda Tuska, premiéra Poľska, a za vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federicu Mogherini, taliansku ministerku zahraničných vecí.

September

18

Obyvatelia Škótska sa v referende vyjadrili proti nezávislosti krajiny od Spojeného kráľovstva. Svoje „nie“ povedalo 55,3 % zúčastnených. Až na niekoľko výnimiek právo hlasovať mali všetci občania EÚ alebo Britského spoločenstva národov s pobytom v Škótsku starší ako 16 rokov.

Október

22

Európsky parlament schválil nové kolégium 27 komisárov, ktoré predstavil jej zvolený predseda Jean-Claude Juncker. 423 poslancov hlasovalo za, 209 proti a 67 poslancov sa zdržalo hlasovania.

24

Lídri EÚ na zasadnutí Európskej rady v Bruseli schválili najambicióznejšie ciele v oblasti klímy na svete. Škodlivé emisie sa musia do roku 2030 znížiť o 40 % v porovnaní s rokom 1990. Takisto rozhodli o zvýšení finančnej pomoci EÚ na boj proti šíreniu vírusu Ebola v západnej Afrike na 1 miliardu EUR.

November

1

V súlade s Lisabonskou zmluvou nadobúdajú účinnosť nové pravidlá o hlasovaní v Rade ministrov. Na prijatie nového právneho predpisu alebo iného rozhodnutia kvalifikovanou väčšinou je odteraz potrebné získať „dvojitú väčšinu“ členských štátov a obyvateľstva. Týmto sa nahrádza predchádzajúci systém, v rámci ktorého mala každá krajina vyhradený počet hlasov.

1

Funkcie sa ujíma Komisia pod vedením Jeana-Clauda Junckera.

4

Účinnosť nadobúda jednotný mechanizmus dohľadu pre banky. Európska centrálna banka preberá zodpovednosť za dohľad, aby banky v eurozóne fungovali bezpečne a spoľahlivo v spolupráci s vnútroštátnymi orgánmi. Ide o súčasť tzv. bankovej únie, ktorej účelom je predchádzať oslabeniam bankového systému, aké viedli k hospodárskej kríze v roku 2008. Pri tejto príležitosti Európska centrálna banka uverejnila záťažové testy s podrobnou analýzou stability 130 najväčších bánk.

26

Komisia oznamuje plán investícií vo výške 315 miliárd EUR, ktorý má Európu vrátiť na cestu rastu a poskytnúť prácu väčšiemu počtu ľudí. Odhady naznačujú, že navrhované opatrenia by mohol vytvoriť až 1,3 mil. nových pracovných miest.

28

Komisia uverejnila ročný prieskum rastu 2015. Začal sa tým „európsky semester“ na koordináciu hospodárskych politík, ktorý slúži na zosúladenie rozpočtových a hospodárskych plánov pre rast krajín EÚ.

December

1.

Bývalý poľský premiér Donald Tusk nahrádza Hermana van Rompuya vo funkcii predsedu Európskej rady.

18.

Európska rada podporuje vytvorenie Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) s cieľom zmobilizovať v období rokov 2015 až 2017 315 miliárd EUR nových investícií.

Klikni tiež na...: 
Back to top