Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2014

De geschiedenis van de Europese Unie - 2014


Januari

1

Griekenland neemt het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU over. De vier prioriteiten van het voorzitterschap zijn: groei, werkgelegenheid en cohesie; verdere integratie van de EU en de eurozone; migratie, grenzen en mobiliteit; maritiem beleid.

1

Letland stapt over op de euro en wordt zo het 18e euroland.

1

Riga (Letland) en Umeå (Zweden) worden Europese Cultuurhoofdsteden voor 2014.

20

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken schorsen bepaalde sancties tegen Iran na het internationaal overeengekomen actieplan dat tegemoetkomt aan de bezwaren tegen het nucleaire programma van dat land.

23

Vítor Manuel da Silva Caldeira wordt herkozen tot voorzitter van de Europese Rekenkamer voor een derde ambtstermijn van drie jaar.

28

Op een top in Brussel bespreken de leiders van de EU en Rusland het Oostelijk Partnerschap en de strijd tegen het terrorisme.

Februari

3

De Commissie maakt haar eerste corruptiebestrijdingsverslag bekend waarin de situatie in elke lidstaat wordt beschreven.

22

De president van Oekraïne wordt afgezet door het Parlement na verschillende maanden van volksprotesten. De meningsverschillen gaan vooral over de betrekkingen met de EU en met Rusland.

Maart

17

De Europese ministers van Buitenlandse zaken veroordelen het referendum dat op de Krim, Oekraïne, is gehouden door groepen die willen dat de Krim een deel van Rusland wordt. De EU erkent de illegale annexatie van de Krim niet. Er worden sancties opgelegd aan Russen die verantwoordelijk zijn voor deze aantasting van de territoriale integriteit van Oekraïne.

21

EU-leiders bespreken de Krim-crisis tijdens de Europese Raad. Verder spreken zij over de economie, het concurrentievermogen van de industrie, het klimaat en energie.

26

Tijdens een top in Brussel bespreken de EU-leiders en de Amerikaanse president Obama het internationale buitenlandse beleid, de crisis in Oekraïne en de belangrijkste wereldproblemen.

April

15

Het Europees Parlement keurt regels voor banken in nood goed. Deze moeten voorkomen dat de belastingbetaler opdraait voor het falen van de banken. Dit is het laatste onderdeel van de Europese Bankenunie. Het Parlement neemt ook een nieuwe wet aan die alle Europeanen het recht geeft een basisbankrekening te openen.

28

Er wordt een verkiezingsdebat gehouden tussen de kandidaat-voorzitters van de Europese Commissie die de politieke fracties, voor het eerst in de EU-geschiedenis, zelf naar voren hadden geschoven.

Mei

22-25

Bij de Europese verkiezingen in de EU worden 751 parlementsleden verkozen. De totale opkomst van de kiezers is 43,09%.

25

In Oekraïne worden presidentsverkiezingen gehouden terwijl de onrust in het oosten van het land aanhoudt. De winnaar, Petro Porosjenko, streeft naar samenwerking met de EU.

Juni

2

Als onderdeel van het Europees Semester komt de Commissie met aanbevelingen voor de nationale begroting en het economisch beleid van elk van de 28 EU-landen voor 2014-2015.

5

De leiders van de zeven meest geïndustrialiseerde landen, de G 7, komen voor het eerst in Brussel bijeen met de EU als gastheer. Zij bespreken de situatie in Oekraïne, de wereldeconomie, energie, klimaatverandering en ontwikkeling.

20

De EU-ministers van financiën wijzigen de fiscale EU-regels waardoor multinationals de belastingen op bepaalde hybride kredietconstructies niet meer kunnen ontwijken.

26-27

De EU-leiders leggen op de Europese Raad de strategische agenda van de EU vast en dragen Jean-Claude Juncker voor als kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie. Zij verlenen bovendien Albanië de status van kandidaat voor toetreding tot de EU en bevestigen dat Litouwen in 2015 de euro als munteenheid zal invoeren. Associatieovereenkomsten tussen de EU en Georgië, Moldavië en Oekraïne worden ondertekend.

Juli

1

Italië neemt het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU over.

1

De Europese Parlementsleden verkiezen de Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz tot parlementsvoorzitter voor een tweede ambtstermijn van tweeënhalf jaar.

15

Het Europees Parlement verkiest Jean-Claude Juncker als voorzitter van de Europese Commissie.

16

De EU-leiders overleggen in de Europese Raad over een aantal belangrijke benoemingen voor hoge EU-functies, en bespreken de betrekkingen met Rusland en de situatie in Gaza.

Augustus

30

Op een speciale bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel wordt Donald Tusk, de Poolse eerste minister, benoemd tot voorzitter van de Europese Raad, en Federica Mogherini, de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken, tot hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid.

September

18

De inwoners van Schotland spreken zich in een referendum uit over de Schotse onafhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. 55,3 % van hen stemt tegen onafhankelijkheid. Op enkele uitzonderingen na, mogen alle in Schotland wonende burgers van de EU of het Britse Gemenebest van 16 jaar of ouder hun stem uitbrengen.

Oktober

22

Het Europees Parlement hecht zijn goedkeuring aan het nieuwe college van 27 commissarissen, zoals voorgesteld door kandidaat-voorzitter Jean-Claude Juncker, met 423 stemmen voor, 209 tegen en 67 onthoudingen.

24

De EU-leiders hebben tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad in Brussel de meest ambitieuze klimaatdoelstellingen ter wereld voorgesteld. In 2030 moeten de schadelijke emissies 40% lager zijn dan in 1990. Zij besluiten ook de financiële hulp van de EU voor de bestrijding van het ebolavirus in West-Afrika te verhogen tot 1 miljard euro.

November

1

De nieuwe stemregels voor de Raad van Ministers, zoals vastgesteld in het Verdrag van Lissabon, treden in werking. Een nieuwe wet of een andere beslissing wordt voortaan met gekwalificeerde meerderheid van stemmen aangenomen als er een "dubbele meerderheid” (lidstaten en bevolking) is. Dit vervangt het oude systeem, waarbij elk land heeft een bepaald aantal stemmen had.

1

De Commissie met voorzitter Jean-Claude Juncker treedt aan.

4

Het gemeenschappelijk toezichtmechanisme voor de banken treedt in werking. De Europese Centrale Bank moet nu controleren of de banken in de eurozone op een veilige en betrouwbare manier werken, in goede samenwerking met de nationale autoriteiten. Dit maakt deel uit van de zogenaamde "bankenunie", die zwakke plekken in het bankenstelsel, zoals die er waren in de aanloop naar de economische crisis in 2008, voortaan moet voorkomen. Bij deze gelegenheid heeft de Centrale Bank een "stresstest" gepubliceerd, met een gedetailleerde analyse van de soliditeit van de 130 grootste banken.

26

De Commissie kondigt een investeringplan van 315 miljard euro aan om de groei in Europa te herstellen en meer mensen weer aan het werk te krijgen. Volgens ramingen kan dat 1,3 miljoen nieuwe banen opleveren.

28

De Commissie publiceert haar jaarlijkse groeianalyse voor 2015. Dit is het startschot voor het jaarlijkse "Europees semester" dat het economisch beleid coördineert om de begrotingen en de economische plannen voor groei van de EU-landen op één lijn te brengen.

December

1

Donald Tusk, voormalig premier van Polen, volgt Herman Van Rompuy op als voorzitter van de Europese Raad.

18

De Europese Raad steunt de oprichting van een Europees Fonds voor strategische investeringen (EFSI), dat in de periode 2015-2017 voor 315 miljard euro aan nieuwe investeringen moet opleveren.

Zie ook: 
Back to top