Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 2014

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 2014


Jannar

1

Il-Greċja tieħu f'idejha l-presidenza li tinbidel kull sitt xhur tal-Kunsill tal-UE. L-erba’ prijoritajiet tal-Presidenza huma t-tkabbir ekonomiku, l-impjiegi u l-koeżjoni; aktar integrazzjoni tal-UE u ż-żona tal-ewro; migrazzjoni, fruntieri u mobilità u l-politiki marittimi.

1

Il-Latvja tadotta l-ewro bħala l-munita tagħha, biex b'hekk issir it-18-il membru taż-żona tal-ewro.

1

Rīga (il-Latvia) u Umeå (l-Isvezja) saru l-Kapitali Ewropej tal-Kultura 2014.

20

Il-ministri tal-affarijiet barranin tal-UE jissospendu ċerti sanzjonijiet tal-UE kontra l-Iran, wara pjan ta’ azzjoni maqbul fuq livell internazzjonali li għandu l-għan li jindirizza tħassib dwar il-programm nukleari ta’ dak il-pajjiż.

23

Vítor Manuel da Silva Caldeira jerġa’ jiġi elett President tal-Qorti Ewropea tal-Awdituri għat-tielet mandat ta’ tliet snin.

28

Waqt samit fi Brussell, il-mexxejja tal-UE u tar-Russja jiddiskutu s-Sħubija tal-Lvant u l-ġlieda kontra t-terroriżmu.

Frar

3

Il-Kummissjoni tħabbar l-ewwel rapport kontra l-korruzzjoni li jispjega s-sitwazzjoni f’kull Stat Membru.

22

Il-President tal-Ukraina jitneħħa mill-kariga tiegħu mill-Parlament wara bosta xhur ta’ protesti popolari. Ir-relazzjoni tal-pajjiż mal-Unjoni Ewropea u mar-Russja tinsab fil-qalba ta' perjodu ta' inċertezza.

Marzu

17

Il-ministri tal-affarijiet barranin tal-UE jikkundannaw bil-qawwa kollha r-referendum li sar fil-Krimea, l-Ukraina, minn gruppi li jixtiequ r-reġjun isir parti mir-Russja. L-UE ma tirrikonoxxix l-annessjoni illegali tal-Krimea. Sanzjonijiet tal-UE huma imposti kontra persuni fir-Russja responsabbli għall-imminar tal-integrità territorjali tal-Ukraina.

21

Laqgħa fil-Kunsill Ewropew, il-mexxejja tal-UE jiddiskutu l-kriżi fl-Ukraina u jindirizzaw ukoll kwistjonijiet ekonomiċi, il-kompetittività industrijali, il-klima u l-enerġija.

26

Waqt samit fi Brussell, il-mexxejja tal-UE u l-President tal-Istati Uniti Barack Obama jiddiskutu l-politika barranija internazzjonali, il-kriżi fl-Ukraina u sfidi globali ewlenin.

April

15

Il-Parlament Ewropew jadotta sett ta’ regoli dwar kif għandhom jiġu ttrattati banek f’diffikultajiet serji, sabiex il-kontributuri tat-taxxa ma jkollomx aktar għalfejn iħallsu għall-banek li qegħdin ifallu. Dan hu l-element finali tal-Unjoni Bankarja tal-UE. Il-MPE jgħaddu wkoll liġi ġdida li tiggarantixxi lir-residenti tal-UE d-dritt li jiftħu kont bażiku ta’ pagament.

28

Qabel l-elezzjonijiet Ewropej ta' din is-sena, il-partiti politiċi għall-ewwel darba nnominaw lill-kandidati tagħhom għall-post ta' President tal-Kummissjoni Ewropea, u l-kandidati ħadu sehem f'"dibattiti presidenzjali".

Mejju

22-25

Saru l-elezzjonijiet Ewropej mal-UE kollha u ġew eletti 751 MPE. Ir-rata totali ta' parteċipazzjoni kienet ta' 43.09%.

25

Saru l-elezzjonijiet presidenzjali fl-Ukraina fost inkwiet kontinwu fil-parti tal-Lvant tal-pajjiż. Ir-rebbieħ, Petro Poroshenko, jixtieq jikkoopera mal-UE.

Ġunju

2

Bħala parti mis-"Semestru Ewropew", il-Kummissjoni adottat rakkomandazzjonijiet għall-kull wieħed mit-28 pajjiż tal-UE, bi gwida dwar il-baġits nazzjonali 2014-2015 u l-politiki ekonomiċi.

5

Il-kapijiet tas-seba’ pajjiżi prinċipali industrijalizzati fid-dinja - il-G7 - jiltaqgħu għall-ewwel darba fi Brussell fejn l-UE se tkun qed tospitahom. Huma jiddiskutu s-sitwazzjoni fl-Ukraina, kif ukoll l-ekonomija globali, l-enerġija, it-tibdil fil-klima u l-iżvilupp.

20

Il-Ministri tal-Finanzi tal-UE jaqblu dwar emenda għar-regoli tat-taxxa tal-UE biex jagħlqu lakuna li kienet qed tippermetti lill-korporazzjonijiet transkonfinali jevitaw it-taxxi fuq ċerti arranġamenti ta’ self ibridu.

26-27

Il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu hekk kif il-Kunsill Ewropew jistabbilixxi aġenda strateġika għall-UE u jinnomina lil Jean-Claude Juncker bħala President maħtur tal-Kummissjoni. Huma jagħtu wkoll lill-Albanija l-istatus ta’ pajjiż kandidat għal sħubija tal-UE fil-futur u jikkonfermaw li l-Litwanja se tadotta l-euro bħala l-munita tagħha fl- 2015. Huma ffirmati ftehimiet ta’ assoċjazzjoni bejn l-UE u l-Ġeorġja, il-Moldova u l-Ukraina.

Lulju

1

L-Italja tieħu f'idejha l-presidenza b'rotazzjoni ta' sitt xhur tal-Kunsill tal-UE.

1

Il-MEPs jerġgħu jeleġġu lis-Soċjalista Ġermaniż Martin Schulz bħala President tal-Parlament Ewropew għat-tieni terminu ta' sentejn u nofs.

15

Il-Parlament Ewropew jeleġġi lil Jean-Claude Juncker bħala l-President li jmiss tal-Kummissjoni Ewropea.

16

Il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu fil-Kunsill Ewropew biex jiddiskutu għadd ta’ ħatriet importanti li jsiru għall-ogħla karigi fl-UE, kif ukoll ir-relazzjonijiet mar-Russja u s-sitwazzjoni f’Gaża.

Awwissu

30

F’laqgħa speċjali tal-Kunsill Ewropew fi Brussell, Donald Tusk, il-Prim Ministru tal-Polonja, jinħatar il-President tal-Kunsill Ewropew, u Federica Mogherini, il-Ministru tal-Affarijiet Barranin Taljan, tinħatar ir-Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta’ Sigurtà.

Settembru

18

Ir-residenti fl-Iskozja jivvotaw “Le” f’referendum dwar l-indipendenza Skoċċiża mir-Renju Unit. Dawk li qalu “Le” jirbħu b’55.3 % tal-voti kontra l-indipendenza. B’xi eċċezzjonijiet, iċ-ċittadini tal-UE u tal-Commonwealth kollha residenti fl-Iskozja bl-età ta' aktar minn 16-il sena huma eliġibbli biex jivvutaw.

Ottobru

22

Il-Parlament Ewropew japprova l-kulleġġ il-ġdid ta’ 27 Kummissarju, kif ippreżentat mill-President elett tiegħu Jean-Claude Juncker, b’423 vot favur, 209 kontra u 67 astensjoni.

24

Il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu fil-Kunsill Ewropew fi Brussell, jaqblu dwar il-miri klimatiċi l-aktar ambizzjuż tad-dinja. Sas-sena 2030, l-emissjonijiet li jagħmlu ħsara jridu jitnaqqsu b’40% meta mqabbla mal-1990. Jiddeċiedu wkoll li jżidu l-għajnuna finanzjarja tal-UE għal €1 biljun lejn il-ġlieda kontra t-tixrid tal-virus tal-Ebola fil-Punent tal-Afrika.

Novembru

1

Ir-regoli l-ġodda jidħlu fis-seħħ għal votazzjoni fil-Kunsill tal-Ministri, kif stipulat fit-Trattat ta’ Lisbona. Sabiex tiġi adottata b’maġġoranza kkwalifikata, liġi ġdida jew deċiżjoni oħra issa trid tikseb “maġġoranza doppja” kemm tal-Istati Membri kif ukoll il-popolazzjoni. Dan jissostitwixxi sistema preċedenti fejn kull pajjiż kellu allokat numru ta’ voti.

1

Il-Kummissjoni mmexxija minn Jean-Claude Juncker tieħu l-kariga tagħha.

4

Il-mekkaniżmu superviżorju uniku għall-banek jidħol fis-seħħ. Il-Bank Ċentrali Ewropew jieħu r-rwol ta’ superviżjoni fuq il-banek fiż-żona tal-euro biex jara li qed joperaw b’mod sikur u kredibbli, u li qed jaħdmu flimkien mal-awtoritajiet nazzjonali. Dan huwa parti minn dik li tissejjaħ “Unjoni Bankarja”, li għandu l-għan li jevita n-nuqqasijiet fis-sistema bankarja li wasslet għall-kriżi ekonomika fl-2008. F’din l-okkażjoni, il-Bank Ċentrali jippubblika ‘test tal-istress’ b’analiżi dettaljata tas-solidità tal-akbar 130 bank.

26

Il-Kummissjoni tħabbar pjan ta’ investiment ta’ €315-il biljun sabiex jibda mill-ġdid it-tkabbir ekonomiku fl-Ewropa u jimpjegaw ruħhom aktar nies. L-estimi jindikaw li l-miżuri jistgħu joħolqu sa 1.3 miljun impjieg ġdid.

28

Il-Kummissjoni tippubblika l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir Ekonomiku 2015. Dan jagħti bidu għas-“Semestru Ewropew” li jsir ta’ kull sena dwar il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, li jiżgura li l-pajjiżi tal-UE jallinjaw il-pjanijiet baġitarji u ekonomiċi tagħhom għat-tkabbir ekonomiku.

Diċembru

1

Donald Tusk, li qabel kien il-Prim Ministru tal-Polonja, jieħu post Herman Van Rompuy bħala l-President tal-Kunsill Ewropew.

18

Il-Kunsill Ewropew jagħti l-appoġġ tiegħu għal Fond Ewropew għal Investimenti Strateġiċi (EFSI) bl-għan li jiġu mmobilizzati EUR 315 biljun f'investimenti ġodda bejn l-2015 u l-2017.

Ara wkoll: