European Union website, the official EU website

Europos Sąjungos istorija - 2014 m.

Europos Sąjungos istorija - 2014 m.


Sausis

1 d.

Graikija rotacijos tvarka perėmė šešių mėnesių pirmininkavimą ES Tarybai. Pirmininkaujančios valstybės keturi prioritetai yra augimas, darbo vietų kūrimas bei sanglauda; tolesnė ES integracija ir euro zona; migracija, sienos ir judumas; jūrų politika.

1 d.

Latvija įsivedė eurą ir tapo 18-ąja euro zonos nare.

1 d.

Ryga (Latvijoje) ir Umeo (Švedijoje) tapo 2014 m. Europos kultūros sostinėmis.

20 d.

Tarptautiniu mastu suderinus veiksmų planą, kaip pašalinti nesutarimus dėl Irano branduolinės programos, ES šalių užsienio reikalų ministrai atidėjo kai kurias ES sankcijas šiai šaliai.

23 d.

Vítoras Manuelis da Silva Caldeira trečią kartą išrinktas Europos Audito Rūmų pirmininku trejų metų kadencijai.

28 d.

Aukščiausiojo lygio susitikime Briuselyje ES ir Rusijos vadovai aptarė Rytų partnerystės ir kovos su terorizmu klausimus.

Vasaris

3 d.

Komisija pateikė pirmą kovos su korupcija ataskaitą, kurioje paaiškinama padėtis kiekvienoje valstybėje narėje.

22 d.

Po kelis mėnesius trukusių visuotinių protestų Ukrainos parlamentas nušalino prezidentą. Šiuo netikrumo laikotarpiu svarbiausi yra šalies santykiai su Europos Sąjunga ir Rusija.

Kovas

17 d.

ES užsienio reikalų ministrai griežtai pasmerkė Kryme (Ukrainoje) grupių, norinčių, kad regionas taptų Rusijos dalimi, surengtą referendumą. ES nepripažįsta neteisėtos Krymo aneksijos. ES nustatė sankcijas asmenims Rusijoje, atsakingiems už kenkimą Ukrainos teritoriniam vientisumui.

21 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikime ES lyderiai aptarė krizę Ukrainoje ir svarstė ekonomikos, pramonės konkurencingumo, klimato ir energetikos klausimus.

26 d.

Aukščiausiojo lygio susitikime Briuselyje ES lyderiai ir JAV prezidentas Barackas Obama aptarė tarptautinę užsienio politiką, krizę Ukrainoje ir pagrindinius pasaulinio masto uždavinius.

Balandis

15 d.

Prieš šių metų Europos Parlamento rinkimus politinės partijos pirmą kartą iškėlė savo kandidatus į Europos Komisijos pirmininko postą. Kandidatai dalyvavo tam skirtuose debatuose.

28 d.

Europos Parlamentas priėmė taisyklių rinkinį, kaip elgtis su rimtų sunkumų patiriančiais bankais, kad žlungančių bankų nebetektų gelbėti mokesčių mokėtojų sąskaita. Tai galutinis ES bankų sąjungos elementas. Europos Parlamento nariai taip pat priėmė naują teisės aktą, kuriuo ES gyventojams užtikrinama teisė atsidaryti pagrindinę mokėjimo sąskaitą.

Gegužė

22 d. - 25 d.

Visoje ES vyko Europos Parlamento rinkimai, per kuriuos buvo renkamas 751 Europos Parlamento narys. Rinkimuose iš viso dalyvavo 43,09 % rinkėjų.

25 d.

Ukrainos rytinėje dalyje tebesitęsiant neramumams, šalyje surengti prezidento rinkimai. Juos laimėjęs Petro Porošenko siekia bendradarbiauti su ES.

Birželis

2 d.

Vykstant Europos semestrui Komisija priėmė rekomendacijas kiekvienai iš 28 ES šalių, kuriose pateikiamos 2014–2015 m. nacionalinių biudžetų ir ekonominės politikos gairės.

5 d.

Septynių didžiausių pramoninių pasaulio valstybių (G 7) vadovai pirmą kartą susitiko Briuselyje ir pirmą kartą susitikimo šeimininkė buvo ES. Jie aptarė padėtį Ukrainoje, taip pat pasaulinės ekonomikos, energetikos, klimato kaitos ir vystymosi klausimus.

20 d.

ES finansų ministrai susitarė iš dalies pakeisti ES mokesčių taisykles, kad būtų pašalinta spraga, kuria naudodamosi tarptautinės korporacijos galėjo išvengti tam tikrų hibridinių paskolų priemonių apmokestinimo.

26 d. - 27 d.

Europos Vadovų Taryboje susitikę ES vadovai nustatė strateginę ES darbotvarkę ir paskelbė Jeaną-Claude᾿ą Junckerį paskirtuoju Komisijos pirmininku. Jie taip pat suteikė Albanijai šalies kandidatės į ES nares statusą ir patvirtino, kad Lietuva 2015 m. įsives eurą. Pasirašyti ES asociacijos susitarimai su Gruzija, Moldova ir Ukraina.

Liepa

1 d.

Italija rotacijos tvarka perėmė šešių mėnesių pirmininkavimą ES Tarybai.

1 d.

Europos Parlamento nariai EP pirmininku antrai dvejų su puse metų kadencijai išrinko Vokietijos socialistą Martiną Schulzą.

15 d.

Europos Parlamentas išrinko Jeaną-Claude'ą Junckerį Europos Komisijos pirmininku.

16 d.

ES vadovai susirinko Europos Vadovų Taryboje aptarti svarbių skyrimo į kelis aukščiausius ES postus klausimų, taip pat santykių su Rusija ir padėties Gazos Ruože.

Rugpjūtis

30 d.

Specialiame Europos Vadovų Tarybos susitikime Briuselyje Lenkijos Ministras Pirmininkas Donaldas Tuskas paskirtas Europos Vadovų Tarybos Pirmininku, o Italijos užsienio reikalų ministrė Federica Mogherini – Sąjungos vyriausiaja įgaliotine užsienio reikalams ir saugumo politikai.

Rugsėjis

18 d.

Škotijos gyventojai referendume dėl Škotijos nepriklausomybės nuo Jungtinės Karalystės nubalsavo „prieš“. Nepriklausomybei nepritarė 55,3 % balsavusiųjų. Išskyrus kelias išimtis, teisę balsuoti turėjo visi 16 metų ir vyresni ES ir Tautų Sandraugos piliečiai, gyvenantys Škotijoje.

Spalis

22 d.

Europos Parlamentas patvirtino naują 27 Europos Komisijos narių kolegiją, kurią pasiūlė jos išrinktasis Pirmininkas Jeanas-Claude'as Junckeris. 423 balsavo už, 209 – prieš ir 67 susilaikė.

24 d.

Briuselyje Europos Vadovų Tarybos susitikime ES vadovai sutarė dėl plačiausių užmojų pasaulyje klimato srities tikslų. Iki 2030 m. žalingų išlakų turi būti sumažinta 40 % palyginus su 1990 m. lygiu. Jie taip pat nusprendė padidinti ES finansinę pagalbą iki 1 mlrd. eurų kovai su plintančiu Ebolos virusu Vakarų Afrikoje.

Lapkritis

1 d.

Kaip nustatyta Lisabonos sutartyje, įsigaliojo naujos balsavimo Ministrų Taryboje taisyklės. Nuo šiol tam, kad naujas teisės aktas arba kitas sprendimas būtų priimtas kvalifikuotąja balsų dauguma, reikia dvigubos balsų daugumos – valstybių narių ir gyventojų. Taip pakeičiama ankstesnė sistema, pagal kurią kiekvienai šaliai buvo paskirtas tam tikras balsų skaičius.

1 d.

Kadenciją pradėjo Jeano-Claude'o Junckerio vadovaujama Komisija.

4 d.

Įsigaliojo bendras bankų priežiūros mechanizmas. Europos Centrinis Bankas, bendradarbiaudamas su nacionalinėmis institucijomis, ėmėsi prižiūrėti, kad euro zonos bankai veiktų saugiai ir patikimai. Tai dalis vadinamosios bankų sąjungos, skirtos išvengti bankų sistemos trūkumų, kurie paskatino 2008 m. ekonomikos krizę. Šia proga Europos Centrinis Bankas paskelbė testavimą nepalankiausiomis sąlygomis ir detalią 130 didžiausių bankų tvirtumo analizę.

26 d.

Komisija paskelbė apie 315 mlrd. eurų investicijų planą, kuriuo siekiama, kad Europos ekonomika vėl pradėtų augti ir daugiau žmonių galėtų grįžti į darbo rinką. Skaičiavimai rodo, kad dėl šių priemonių gali būti sukurta iki 1,3 mln. naujų darbo vietų.

28 d.

Komisija paskelbė 2015 m. metinę augimo apžvalgą. Taip pradedamas metinis vadinamasis Europos semestras, kuriuo koordinuojama ES šalių su augimu susijusi ekonominė ir finansų politika.

Gruodis

1 d.

Buvęs Lenkijos Ministras Pirmininkas Donaldas Tuskas tapo Europos Vadovų Tarybos Pirmininku ir šiame poste pakeitė Hermaną Van Rompuy'ų.

18 d.

Europos Vadovų Taryba pritarė tam, kad būtų sukurtas Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), kurio paskirtis – 2015–2017 m. sutelkti 315 mlrd. eurų naujų investicijų.

Papildoma informacija: