Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 2014

Euroopan unionin historia - 2014


Tammikuu

1

Kreikan puolivuotiskausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana alkaa. Puheenjohtajakauden keskeisiä toiminta-alueita ovat kasvu, työpaikkojen luominen ja koheesio; EU:n ja euroalueen yhdentymisen syventäminen; muuttoliike, rajavalvonta ja liikkuvuus sekä meripolitiikka.

1

Latvia ottaa käyttöön euron maan virallisena rahayksikkönä. Latviasta tulee euroalueen 18. jäsenmaa.

1

Riika (Latvia) ja Uumaja (Ruotsi) ovat Euroopan kulttuuripääkaupungit vuonna 2014.

20

EU-maiden ulkoministerit päättävät pidättyä eräistä Iranin vastaisista pakotteista. Päätös perustuu kansainväliseen sopimukseen toimintasuunnitelmasta, jolla pyritään ratkaisemaan Iranin ydinohjelmaan liittyvät ongelmat.

23

Vítor Manuel da Silva Caldeira valitaan uudelleen Euroopan tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtajaksi kolmen vuoden toimikaudeksi.

28

EU-maiden ja Venäjän johtajat keskustelevat Brysselissä itäisestä kumppanuudesta ja terrorismin torjunnasta.

Helmikuu

3

Komissio julkistaa ensimmäisen korruptiontorjuntaraportin, joka sisältää maakohtaiset tilannearviot.

22

Ukrainan parlamentti erottaa maan presidentin useita kuukausia kestäneiden kansalaismielenosoitusten jälkeen. Ukrainan epävakaan tilanteen keskeisiä kysymyksiä ovat maan suhteet EU:hun ja Venäjään.

Maaliskuu

17

EU-maiden ulkoministerit tuomitsevat voimakkaasti Krimillä Ukrainassa pidetyn kansanäänestyksen, jonka järjestivät alueen liittymistä Venäjään haluavat ryhmittymät. EU ei tunnusta Krimin laitonta liittämistä Venäjään. Osana vastatoimiaan EU määrää pakotteita venäläisille henkilöille, joiden katsotaan olevan vastuussa Ukrainan alueellisen koskemattomuuden heikentämisestä.

21

EU-maiden johtajat keskustelevat Eurooppa-neuvostossa Ukrainan kriisistä sekä taloustilanteesta, teollisuuden kilpailukyvystä ja ilmasto- ja energiakysymyksistä.

26

EU-maiden johtajat ja Yhdysvaltojen presidentti Barack Obama keskustelevat huippukokouksessaan Brysselissä kansainvälisen politiikan tapahtumista, mm. Ukrainan kriisistä ja keskeisistä maailmanlaajuisista haasteista.

Huhtikuu

15

Euroopan parlamentti hyväksyy uudet säännöt, joilla voidaan puuttua vaikeuksissa olevien pankkien tilanteeseen. Säännöillä on tarkoitus välttää tilanne, jossa veronmaksajat joutuvat ongelmapankkien maksumiehiksi. Ne ovat viimeinen osa EU:n pankkiunionista. Euroopan parlamentti hyväksyy myös uuden lain, jolla EU-maiden asukkaille taataan oikeus avata tavanomainen maksutili.

28

Poliittiset puolueet nimeävät ensimmäistä kertaa ehdokkaansa Euroopan komission puheenjohtajaksi tulevien europarlamenttivaalien edellä. Ehdokkaat ottavat osaa kärkiehdokkaiden vaalitentteihin.

Toukokuu

22-25

Euroopan parlamentin vaalit järjestetään kaikissa EU-maissa, ja parlamenttiin valitaan 751 jäsentä. Äänestysprosentti on 43,09 %.

25

Ukrainassa pidetään presidentinvaalit levottomuuksien jatkuessa maan itäosassa. Vaalien voittaja Petro Porošenko on halukas yhteistyöhön EU:n kanssa.

Kesäkuu

2

Osana EU-ohjausjaksoa komissio hyväksyy ehdotukset 28 jäsenmaan maakohtaisiksi suosituksiksi, joilla ohjataan niiden budjetti- ja talouspolitiikkaa vuosina 2014-2015.

5

Maailman seitsemän johtavan teollisuusmaan (G7) johtajat kokoontuvat ensi kertaa Brysselissä. EU:n isännöimässä kokouksessa käsitellään Ukrainan tilannetta sekä maailmantalouteen, energiaan, ilmastonmuutokseen ja kehitykseen liittyviä kysymyksiä.

20

EU-maiden valtiovarainministerit sopivat EU:n verotussääntöjen muuttamisesta niin, että rajat ylittävät liikeyritykset eivät enää voi kiertää veroja tiettyjen hybridilainajärjestelyjen yhteydessä.

26-27

EU-johtajat päättävät Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n strategisista puitteista ja Jean-Claude Junckerin nimeämisestä komission puheenjohtajaksi. Kokouksessa myös myönnetään Albanialle ehdokasmaan asema ja vahvistetaan, että Liettua ottaa euron käyttöön vuonna 2015. EU:n ja Georgian, Moldovan ja Ukrainan väliset assosiaatiosopimukset allekirjoitetaan.

Heinäkuu

1

Italian puolivuotiskausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana alkaa.

1

Euroopan parlamentin jäsenet valitsevat saksalaisen sosiaalidemokraatin Martin Schulzin parlamentin puhemieheksi toiseksi kahden ja puolen vuoden toimikaudeksi.

15

Euroopan parlamentti valitsee Jean-Claude Junckerin Euroopan komission puheenjohtajaksi.

16

EU-maiden johtajat keskustelevat Eurooppa-neuvoston kokouksessa EU:n keskeisistä virkanimityksistä, Venäjän suhteista sekä Gazan tilanteesta.

Elokuu

30

Eurooppa-neuvoston ylimääräisessä kokouksessa Brysselissä nimitetään Puolan pääministeri Donald Tusk Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaksi ja Italian ulkoministeri Federica Mogherini unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaksi edustajaksi.

Syyskuu

18

Skotlannissa järjestetään kansanäänestys siitä, eroaako maa Yhdistyneestä kuningaskunnasta. Ei-äänet voittavat, sillä 55,3 % skotlantilaisista äänestää itsenäistymistä vastaan. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta kansanäänestyksessä saavat äänestää kaikki Skotlannissa vakituisesti asuvat 16-vuotiaat ja sitä vanhemmat EU:n tai Brittiläisen kansainyhteisön kansalaiset.

Lokakuu

22

Euroopan parlamentti hyväksyy uuden, 27 komissaarista muodostuvan komission jo aiemmin komission puheenjohtajaksi valitun Jean-Claude Junckerin esityksen pohjalta. Parlamentin jäsenistä 423 äänestää puolesta, 209 vastaan ja 67 pidättäytyy äänestämästä.

24

EU-maiden johtajat sopivat Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä maailman kunnianhimoisimmista ilmastotavoitteista. Vuoteen 2030 mennessä pyritään vähentämään haitallisia päästöjä 40 % vuoden 1990 määristä. EU-maat päättävät myös korottaa taloudellisen avun määrää 1 miljardiin euroon ebolaviruksen leviämisen torjumiseksi Länsi-Afrikassa.

Marraskuu

1

Lissabonin sopimuksen mukaiset uudet ministerineuvoston äänestyssäännöt tulevat voimaan. Saadakseen määräenemmistön uusi laki tai päätös tarvitsee ns. kaksinkertaisen enemmistön, sillä määräenemmistöön vaaditaan nyt vähintään 55 prosenttia jäsenmaista, jotka samalla edustavat vähintään 65:tä prosenttia EU:n väestöstä. Uudet säännöt korvaavat aiemman järjestelmän, jossa kullakin maalla oli tietty määrä ääniä.

1

Jean-Claude Junckerin johtama komissio astuu virkaan.

4

Pankkien yhteinen valvontamekanismi otetaan käyttöön. Euroopan keskuspankki valvoo, että euroalueen pankit toimivat turvallisella ja luotettavalla tavalla ja tekevät yhteistyötä kansallisten viranomaisten kanssa. Toimenpiteet ovat osa ns. pankkiunionia. Sen avulla pyritään torjumaan sellaiset pankkijärjestelmän heikkoudet, jotka jouduttivat vuoden 2008 talouskriisiä. Keskuspankki julkaisee tässä yhteydessä stressitestin tulokset, joissa tarkastellaan yksityiskohtaisesti 130 suurimman pankin vakautta.

26

Komissio ilmoittaa 315 miljardin euron investointiohjelmasta, jolla tuetaan EU:n talouskasvua ja työllisyyttä. Toimenpiteiden avulla arvioidaan voitavan luoda jopa 1,3 miljoonaa uutta työpaikkaa.

28

Komissio julkaisee vuotuisen kasvuselvityksensä (2015). Kasvuselvitys käynnistää vuotuisen talouspolitiikan EU-ohjausjakson, jolla koordinoidaan EU-maiden talous- ja finanssipolitiikkaa.

Joulukuu

1

Puolan entinen pääministeri Donald Tusk aloittaa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajana Herman Van Rompuyn seuraajana.

18

Eurooppa-neuvosto hyväksyy Euroopan strategisten investointien rahaston (ESIR) perustamisen. Tavoitteena on ottaa käyttöön 315 miljardin euron arvosta uusia investointeja vuosina 2015–2017.

Ks. myös: