Evropská unie

Historie Evropské unie - 2014

Historie Evropské unie - 2014


Leden

1

Půlročního předsednictví v Radě EU se ujímá Řecko. Jeho prioritami jsou: růst, zaměstnanost a soudržnost, hlubší integrace Unie a eurozóny, migrace, hranice a mobilita a námořní politika.

1

Lotyšsko začíná používat euro jako svou oficiální měnu a stává se 18. členem eurozóny.

1

Riga (Lotyšsko) a Umeå (Švédsko) se stávají evropskými hlavními městy kultury pro rok 2014.

20

Ministři zahraničních věcí členských států odvolávají některé sankce vůči Íránu, uvalené na základě mezinárodního plánu, jehož cílem bylo vyřešit obavy z jaderného programu této země.

23

Vítor Manuel da Silva Caldeira je potřetí zvolen předsedou Evropského účetního dvora a ujímá se tak dalšího tříletého funkčního období.

28

Na vrcholné schůzce v Bruselu projednávají vedoucí představitelé EU a Ruska dohodu o Východním partnerství a spolupráci v boji proti terorismu.

Únor

3

Komise představuje svou první zprávu o boji proti korupci, která popisuje situaci v každém členském státě.

22

Po několika měsících občanských protestů zbavuje ukrajinský parlament prezidenta Janukovyče funkce. Země se ve vztahu k Evropské unii a Rusku ocitá v období nejistoty.

Březen

17

Ministři zahraničních věcí zemí Unie rozhodně odsuzují referendum na Krymu uspořádané skupinami obyvatel, které usilují o připojení tohoto regionu k Rusku. Evropská unie neuznává nezákonnou anexi Krymu a ukládá sankce proti těm jednotlivcům v Rusku, kteří jsou odpovědní za narušení územní celistvosti Ukrajiny.

21

Na zasedání Evropské rady diskutují vedoucí představitelé členských zemí EU o krizi na Ukrajině. Jednají rovněž o ekonomických otázkách, průmyslové konkurenceschopnosti, změně klimatu a energetice.

26

Na summitu v Bruselu diskutují vedoucí představitelé EU a prezident USA Barack Obama o otázkách mezinárodní politiky, o krizi na Ukrajině a o dalších důležitých problémech ve světě.

Duben

15

Evropský parlament schvaluje soubor opatření, jež mají za cíl řešit situaci bank v závažných potížích, aby už daňoví poplatníci nemuseli záchranu krachujících bank platit. Jedná se o poslední prvek bankovní unie EU. Poslanci také schvalují nový právní předpis, který obyvatelům EU zaručuje právo na otevření základního platebního účtu kdekoli v Unii.

28

Poprvé v historii voleb do Evropského parlamentu nominují politické strany své kandidáty na post předsedy Evropské komise. Kandidáti se účastní předvolebních debat.

Květen

22-25

Ve všech zemích EU se konají evropské volby, ve kterých se volí 751 poslanců Evropského parlamentu. Celková volební účast je 43,09 %.

25

Na Ukrajině se navzdory pokračujícím nepokojům na východě země konají prezidentské volby. Novým prezidentem je zvolen Petro Porošenko, který chce spolupracovat s EU.

Červen

2

Evropská komise přijímá v rámci evropského semestru doporučení pro jednotlivé členské státy. Jejich součástí jsou pokyny k sestavení státních rozpočtů a hospodářských politik všech 28 členských zemí na období 2014–2015.

5

Vedoucí představitelé sedmi nejvyspělejších zemí světa – skupina G 7 – se poprvé schází v Bruselu s EU v roli hostitele. Předmětem diskuse je situace na Ukrajině, světové hospodářství, energetika, změna klimatu a rozvoj.

20

Ministři financí členských států EU dosahují dohody ohledně změny daňových předpisů EU, jež má odstranit právní mezeru, která přeshraničním společnostem umožňovala vyhýbat se odvodu daní z určitých hybridních úvěrových transakcí.

26-27

Evropská rada na svém zasedání přijímá strategickou agendu pro EU a jmenuje Jeana-Clauda Junckera designovaným předsedou Komise. Rovněž uděluje Albánii status kandidátské země pro budoucí členství v EU a potvrzují přijetí eura Litvou v roce 2015. EU podepisuje dohodu o přidružení s Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou.

Červenec

1

Půlročního předsednictví v Radě EU se ujímá Itálie

1

Poslanci Evropského parlamentu potvrzují německého socialistu Martina Schulze ve funkci předsedy EP na období dalších dvou a půl let.

15

Evropský parlament volí Jeana-Clauda Junckera novým předsedou Evropské komise.

16

Vedoucí představitelé EU se setkávají v rámci Evropské rady, aby projednali několik klíčových nominací do vrcholných funkcí na úrovni EU, jakož i vztahy s Ruskem a vyhrocení situace v pásmu Gazy.

Srpen

30

Na zvláštním zasedání Evropské rady v Bruselu je předsedou Evropské rady jmenován polský premiér Donald Tusk a vysokou představitelkou Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku italská ministryně zahraničních věcí Federica Mogherini.

Září

18

Obyvatelé Skotska hlasují v referendu proti vystoupení ze svazku Spojeného království. Proti nezávislosti se vyjádřilo 55,3 % hlasujících. Až na určité výjimky se referenda mohli zúčastnit všichni občané EU nebo Britského společenství národů (Commonwealth) starší 16 let s bydlištěm ve Skotsku.

Říjen

22

Evropský parlament schvaluje nový sbor 27 komisařů ve složení předloženém nově zvoleným předsedou Komise Jeanem-Claudem Junckerem, přičemž 423 europoslanců hlasovalo pro, 209 proti a 67 členů Evropského parlamentu se zdrželo hlasování.

24

Vedoucí představitelé zemí EU dosahují na zasedání Evropské rady v Bruselu dohody ohledně nových, celosvětově nejambicióznějších cílů v oblasti klimatu. Do roku 2030 chtějí objem škodlivých emisí snížit o 40 % v porovnání s úrovní, kterou dosahovaly v roce 1990. Zároveň rozhodují o zvýšení finanční pomoci EU na boj proti šíření viru Ebola v západní Africe na 1 miliardu EUR.

Listopad

1

V platnost vstupují nová pravidla pro hlasování v Radě ministrů, jak je stanoveno v Lisabonské smlouvě. Pro přijetí nového právního předpisu nebo jiného rozhodnutí kvalifikovanou většinou je nyní nutné získat tzv. „dvojí většinu“: souhlas většiny členských států zastupující většinu obyvatel Unie. Toto pravidlo nahrazuje dřívější systém, v němž má každá země přidělen stanovený počet hlasů.

1

Nová Komise s Jeanem-Claudem Junckerem v čele se ujímá funkce.

4

V platnost vstupuje jednotný mechanismus dohledu nad bankami. Evropská centrální banka přebírá dohled nad bankami v eurozóně s cílem zajistit ve spolupráci s orgány jednotlivých členských států, aby banky fungovaly bezpečným a spolehlivým způsobem. Tento návrh je součástí tzv. „bankovní unie“, jejímž úkolem je předcházet problémům bankovního systému, které uspíšily hospodářskou krizi v roce 2008. Při této příležitosti zveřejňuje Evropská centrální banka tzv. „zátěžový test“ spolu s podrobnou analýzou stability 130 největších bank.

26

Komise ohlašuje investiční plán ve výši 315 miliard eur, který by měl obnovit růst evropského hospodářství a umožnit co největšímu počtu nezaměstnaných vrátit se do pracovního procesu. Odhaduje se, že přijatá opatření by mohla vést k vytvoření téměř 1,3 milionu nových pracovních míst.

28

Komise zveřejňuje svou roční analýzu růstu na rok 2015. Tím zároveň zahajuje evropský semestr – každoroční cyklus koordinace hospodářských politik, kterým se zajišťuje sladění vnitrostátních rozpočtových a ekonomických plánů členských zemí EU.

prosinec

1

Donald Tusk, bývalý polský premiér, nahrazuje Hermana Van Rompuye ve funkci předsedy Evropské rady.

18

Evropská rada podpořila vytvoření Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), což v období 2015 až 2017 umožní mobilizovat investice ve výši 315 miliard eur.

Viz také: