Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2013

Europeiska unionens historia - 2013


Januari

1

Irland tar över det halvårslånga roterande EU-ordförandeskapet. De tre prioriteringarna är stabilitet, jobb och tillväxt.

1

Europaåret för medborgarna inleds. Syftet är att lyfta fram de konkreta rättigheter och fördelar man har som EU-medborgare.

1

Fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen (den så kallade finanspakten) träder i kraft. Med hjälp av den så kallade budgetbalansregeln och en automatisk korrigeringsmekanism ska budgetdisciplinen stärkas i euroområdet.

1

Marseille (Frankrike) och Košice (Slovakien) är Europas kulturhuvudstäder 2013. Städerna kommer att hålla olika evenemang för att främja den lokala kulturen.

21

Eurogruppen väljer Nederländernas finansminister Jeroen Dijsselbloem till ny ordförande för en mandattid på två och ett halvt år.

22

EU:s finansministrar enas i princip om att 11 länder i euroområdet får införa en skatt på finansiella transaktioner.

Februari

7-8

På Europeiska rådets möte når EU-länderna en överenskommelse om den fleråriga budgetramen för 2014–2020. Den innehåller taken och principerna för EU:s långtidsbudget under den aktuella perioden.

14-15

Europeiska rådet håller möte i Bryssel där stats- och regeringscheferna främst diskuterar ekonomin.

26

Som ett led i förslagen till en ny, reformerad fiskeripolitik når EU-ländernas fiskeministrar en informell överenskommelse om att skydda hotade bestånd och att stoppa metoden att slänga oönskad fångst överbord.

28

Rådet enas om att rekommendera medlemsländerna att införa en ungdomsgaranti för ungdomar under 25. Garantin innebär att ungdomarna ska få erbjudande om jobb, utbildning, lärlingsplats eller praktik inom fyra månader efter att de slutat skolan eller blivit arbetslösa.

Mars

11

Utfasningsperioden för tester av kosmetika på djur är slut, vilket innebär att det nu råder förbud i EU mot att sälja kosmetiska produkter som testats på djur.

15

På EU-toppmötet godkänner stats- och regeringscheferna EU:s ekonomiska prioriteringar för 2013. Man utfärdar också riktlinjer för medlemsländernas finanspolitik och strukturreformer för det kommande året. Detta är en del av den sex månader långa europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken.

25

Eurogruppen enas om ett ekonomiskt anpassningsprogram för Cypern. Målet är att stabilisera landets offentliga finanser och finanssektor.

April

19

Serbien och Kosovo undertecknar en pakt i Bryssel, som EU:s höga representant Catherine Ashton har banat väg för. Pakten lägger grunden för normaliserade förbindelser mellan de båda grannarna.

Maj

13

Två EU-förordningar om ekonomisk styrning i euroområdet antas. Med de båda förordningarna stärks övervakningen av euroländernas offentliga finanser.

21

Europaparlamentet godkänner strängare säkerhetsnormer för olje- och gasborrning till havs. Målet är att minska risken för stora olyckor och begränsa följderna om en olycka ändå inträffar.

22

Europeiska rådet träffas i Bryssel och diskuterar energipolitik samt skatteflykt och skattebedrägerier.

Juni

27-28

På EU-toppmötet i Bryssel godkänner stats- och regeringscheferna en omfattande plan mot ungdomsarbetslösheten. De beslutar dessutom att EU ska inleda anslutningsförhandlingar med Serbien och bekräftar att Lettland kommer att införa euron 2014.

Juli

1

Kroatien blir EU:s 28 medlemsland. Kroatiska blir också EU:s 24:e officiella språk.

Kroaten Neven Mimica blir EU-kommissionär med ansvar för konsumentpolitik.

Litauen tar över det halvårslånga roterande EU-ordförandeskapet.

4

Europaparlamentet inleder en utredning om elektronisk massövervakning för EU-medborgare, bl.a. efter avslöjandena om den amerikanska underrättelsetjänstens spionage.

Augusti

21

EU:s utrikesministrar kräver ett slut på våldet i Egypten och uppmanar alla politiska partier att inleda en bred dialog för att återupprätta den demokratiska processen.

September

11

I sitt årliga linjetal om tillståndet i EU vädjade kommissionens ordförande José Manuel Barroso till alla som bryr sig om EU att, oavsett politisk eller ideologisk ståndpunkt och var de än kommer ifrån, stå upp för unionen.

Oktober

1

Emily O'Reilly tillträder som EU-ombudsman.

15

Rådet antar regler om att inrätta en gemensam tillsynsmekanism för tillsynen av banker och andra kreditinstitut och skapar därmed den första s.k. pelaren i EU:s bankunion.

24-25

Europeiska rådet träffas för att bland annat diskutera den digitala ekonomin, ekonomisk politik och socialpolitik.

November

13

Kommissionen publicerar sin årliga tillväxtöversikt. Den inleder den europeiska planeringsterminen för samordning av den ekonomiska politiken, som ska se till att EU-länderna anpassar sina statsbudgetar och ekonomiska tillväxtplaner till varandra. Den största utmaningen för ekonomin i EU är frågan om hur återhämtningen ska kunna fortsätta.

20

Den pakistanska flickan Malala Yousafzai, som kämpar för flickors rätt till utbildning, får Europaparlamentets årliga Sacharovpris för tankefrihet.

28-29

På toppmötet om det östliga partnerskapet i Vilnius undertecknar Georgien och Moldavien associeringsavtal med EU. Man kommer inte fram till någon lösning på frågan om förhållandet mellan Ukraina och EU, som har skapat stor kontrovers i Ukraina.

December

2

Eurosur, det europeiska gränsövervakningssystemet tas i drift. Systemet ska bidra till kampen mot internationell brottslighet och irreguljär invandring och rädda livet på migranter till havs.

2

Rådet antar EU:s långtidsbudget för 2014–2020, den så kallade fleråriga budgetramen. Förhandlingarna om budgeten pågick i två och ett halvt år och nu kan nästa generation EU-program dra igång den 1 januari 2014.

5

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy framför sina kondoleanser till Sydafrikas folk efter den tidigare presidenten Nelson Mandelas bortgång. EU-ledarna kallade honom för ”en av de största politikerna i vår tid”.

19

För första gången debatterar Europeiska rådet försvaret – den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken. Den ska öka säkerhet för invånarna i EU och bidra till fred och stabilitet i både EU och omvärlden. Europeiska rådet enas också i princip om reglerna för hur banker i svårigheter ska hanteras – en del av den framtida bankunionen.

Se också: 
Back to top