Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 2013

Zgodovina Evropske unije - 2013


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Januar

1

Irska je prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu EU. Prednostne naloge pod njenim predsedstvom so: stabilnost, nova delovna mesta in gospodarska rast.

1

Začetek evropskega leta državljanov, ki na pobudo Evropske komisije v ospredje postavlja praktične pravice in koristi, ki jih prinaša državljanstvo EU.

1

Veljati je začela pogodba o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji (t. i. „fiskalni pakt“). Z uvedbo „pravila o uravnoteženem proračunu“ in korekcijskega mehanizma naj bi okrepila finančno disciplino v evrskem območju.

1

Evropski prestolnici kulture leta 2013 sta Marseille (Francija) in Košice (Slovaška). V obeh mestih bodo s številnimi prireditvami promovirali lokalno kulturo.

21

Skupina držav evrskega območja je imenovala novega predsednika – naslednji dve leti in pol jo bo vodil nizozemski minister za finance Jeroen Dijsselbloem.

22

Finančni ministri so se načeloma dogovorili, da bo 11 držav evrskega območja uvedlo davek na finančne transakcije.

Februar

7-8

Na zasedanju Evropskega sveta so države EU dosegle sporazum o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020. V njem so določene omejitve in načela letnega proračuna EU za to obdobje.

14-15

Zasedanje Evropskega sveta v Bruslju je bilo večinoma posvečeno pogovorom o gospodarstvu.

26

V okviru predlogov za novo, prenovljeno ribiško politiko EU so ministri v Svetu EU dosegli neuradno soglasje o zaščiti ogroženih staležev in prenehanju prakse „zavržkov“, v skladu s katero se neželene ulovljene ribe vržejo nazaj v morje.

28

Svet je dosegel politično soglasje o „jamstvu za mlade“ za mlajše od 25 let. Program mladim zagotavlja zaposlitev, usposabljanje, nadaljnje izobraževanje ali vajeništvo v štirih mesecih po zaključku šolanja ali začetku brezposelnosti.

Marec

11

Konec obdobja postopne odprave preskusov kozmetičnih izdelkov na živalih, odslej kozmetičnih izdelkov, testiranih na živalih, ni več dovoljeno tržiti v EU.

15

Voditelji držav in vlad EU so na zasedanju Evropskega sveta potrdili prednostne gospodarske ukrepe za leto 2013 in državam članicam dali strateške smernice za nacionalne proračunske politike in potrebne strukturne reforme. Ukrepi so del evropskega semestra, šestmesečnega ciklusa usklajevanja politik držav EU.

25

Evroskupina je dosegla politični dogovor o prihodnjem programu gospodarskega prilagajanja za Ciper. Cilj programa je obnoviti javne finance in finančni sektor države.

April

19

Srbija in Kosovo sta v Bruslju po pogajanjih pod vodstvom visoke predstavnice EU Catherine Ashton podpisala pakt, ki predstavlja temelj za normalizacijo odnosov med sosedama.

Maj

13

Sprejeti sta bili dve uredbi EU o ekonomskem upravljanju v evrskem območju. Uredbi, znani tudi kot „dvojček“, sta okrepili nadzor nad javnimi financami držav članic.

21

Evropski parlament je sprejel strožje varnostne standarde za črpanje nafte in zemeljskega plina na odprtem morju. Z njimi je želel zmanjšati tveganje velikih nesreč in omejiti njihove posledice, če se zgodijo.

22

Evropski svet je na zasedanju v Bruslju obravnaval vprašanja davčnih utaj in goljufij ter energetske politike.

Junij

27-28

Voditelji držav in vlad EU so na zasedanju Evropskega sveta v Bruslju potrdili obsežen načrt za reševanje brezposelnosti med mladimi. Sklenili so tudi začeti pristopna pogajanja s Srbijo in potrdili uvedbo evra v Latviji z letom 2014.

Julij

1

Hrvaška se je kot 28. članica pridružila Evropski uniji. Število uradnih jezikov se je s tem povečalo na 24.

Hrvat Neven Mimica je postal član Evropske komisije, pristojen za varstvo potrošnikov.

Litva je prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu EU.

4

Evropski parlament je na podlagi javnega razkritja vohunske dejavnosti ameriških obveščevalnih služb začel preiskavo o množičnem elektronskem nadzoru državljanov EU.

Avgust

21

Zunanji ministri EU so pozvali h koncu nasilja v Egiptu ter k resnični in vključujoči debati vseh političnih strank, s katero bi obnovili demokratični proces.

September

11

V vsakoletnem govoru o položaju v Uniji je predsednik Evropske komisije Barroso pozval vse, ki jim je mar za Evropo, da se ne glede na svoje politično ali ideološko prepričanje in ne glede na to, od kod prihajajo, zavzamejo za Evropo.

oktober

1

Nova evropska varuhinja človekovih pravic je Emily O'Reilly.

15

Sprejetje pravil o enotnem mehanizmu nadzora nad bankami in drugimi kreditnimi institucijami in s tem tudi vzpostavitev prvega stebra evropske bančne unije.

24-25

Evropski svet je med drugim razpravljal o digitalnem gospodarstvu ter o ekonomski in socialni politiki.

November

13

Komisija je objavila letni pregled rasti za leto 2013. S tem se je začel evropski semester, letni cikel usklajevanja ekonomskih politik, med katerim države članice uskladijo proračunske in gospodarske načrte. Največji trenutni izziv evropskega gospodarstva je, kako nadaljevati začeto okrevanje.

20

Šolarka Malala Jusafzaj, ki se bori za pravico pakistanskih deklet do izobraževanja, je prejela nagrado Saharov za svobodo misli, ki jo vsako leto podeljuje Evropski parlament.

28-29

Na zasedanju na vrhu vzhodnega partnerstva v Vilni sta Gruzija in Moldavija podpisali pridružitveni sporazum z EU. Sporazum o odnosih Ukrajine z EU ni bil dosežen, kar je v državi povzročilo huda nasprotovanja.

December

2

Začetek delovanja evropskega sistema nadzorovanja meja (EUROSUR). Sistem je namenjen preprečevanju čezmejne kriminalitete, smrtnih žrtev med migranti, ki prihajajo v Evropo po morju, in nezakonitega priseljevanja.

2

Svet je sprejel dolgoročni proračunski načrt za obdobje 2014–2020, t. i. večletni finančni okvir EU. Dvoinpolletna pogajanja med državami so se tako zaključila z dogovorom, ki s 1. januarjem 2014 omogoča izvajanje nove generacije programov porabe EU.

5

Predsednik Evropske komisije José M. Barroso in predsednik Evropskega sveta Herman Van Rompuy sta izrazila sožalje južnoafriškemu ljudstvu ob smrti nekdanjega predsednika Nelsona Mandele, ki sta ga poimenovala za „eno največjih političnih osebnosti našega časa“.

19

Ena glavnih točk zasedanja Evropskega sveta je bila temeljita razprava o skupni varnostni in obrambni politiki EU. Z novo politiko se bo izboljšala varnost evropskih državljanov ter mir in stabilnost v EU in drugod po svetu. Evropski svet je dosegel tudi načelni dogovor o pravilih za banke v težavah, ki bodo del prihodnje bančne unije.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Glej tudi: 
Back to top