Európska únia

História Európskej únie - 2013

História Európskej únie - 2013


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Január

1

Írsko preberá šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Prioritami predsedníctva sú stabilita, pracovné miesta a rast.

1

Európska komisia otvára Európsky rok občanov, ktorý sa bude zameriavať na praktické práva a výhody ľudí vyplývajúce z občianstva EÚ.

1

Zmluva o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii (nazývaná aj „fiškálna dohoda“) vstupuje do platnosti. Jej cieľom je posilniť rozpočtovú disciplínu v eurozóne prostredníctvom pravidla vyrovnaného rozpočtu a korekčného mechanizmu.

1

Marseille (Francúzsko) a Košice (Slovensko) sú európske hlavné mestá kultúry 2013. Obidve mestá budú hostiť podujatia zamerané na podporu miestnej kultúry.

21

Euroskupina vymenúva nového predsedu, holandského ministra financií Jeroena Dijsselbloema, na dvaapolročné funkčné obdobie.

22

Ministri financií odsúhlasili zavedenie dane z finančných transakcií v rámci posilnenej spolupráce 11 krajín eurozóny.

Február

7-8

Krajiny EÚ sa na zasadnutí Európskej rady dohodli na viacročnom finančnom rámci na obdobie rokov 2014 – 2020, v ktorom sú stanovené limity a zásady týkajúce sa rozpočtu EÚ na uvedené obdobie.

14-15

Európska rada zasadá v Bruseli. Jej hlavnou témou je hospodárstvo.

26

V rámci balíka návrhov novej reformovanej rybárskej politiky EÚ dosiahli ministri členských štátov EÚ neformálnu dohodu v Rade týkajúcu sa ochrany ohrozených zásob rýb a ukončenia odhadzovania neželaných úlovkov späť do mora.

28

Rada dosiahla politickú dohodu o odporúčaní systému záruk pre mladých pre osoby mladšie ako 25 rokov. Cieľom systému je zabezpečiť, aby mladí ľudia do štyroch mesiacov od ukončenia školy alebo straty zamestnania získali ponuku práce, mohli pokračovať vo vzdelávaní, odbornej príprave alebo pracovnej stáži.

Marec

11

Končí sa prechodné obdobie postupného ukončovania testovania kozmetických výrobkov na zvieratách. Od tohto dňa už nemôže byť kozmetika testovaná na zvieratách predávaná na európskom trhu.

15

Lídri EÚ na zasadnutí Európskej rady podporili hospodárske priority Únie na rok 2013 a poskytli strategické usmernenia pre rozpočtové politiky a štrukturálne reformy členských štátov na tento rok. Ide o súčasť polročného cyklu koordinácie politík členských štátov známeho ako európsky semester.

25

Euroskupina dosiahla politickú dohodu o budúcom programe ekonomických úprav pre Cyprus, ktorej cieľom je ozdravenie verejných financií a finančného sektoru krajiny.

Apríl

19

Srbsko a Kosovo podpisujú v Bruseli pakt, ktorý je výsledkom rokovaní vedených vysokou predstaviteľkou Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovou a ktorý vytvára podmienky pre normalizáciu susedských vzťahov týchto dvoch krajín.

Máj

13

Prijatie dvoch nariadení EÚ o hospodárskom riadení eurozóny, ktorých cieľom je posilnenie monitorovania verejných financií krajín eurozóny.

21

Európsky parlament schválil prísnejšie bezpečnostné normy pre ťažbu ropy a zemného plynu na mori. Ich cieľom je znížiť riziko závažných havárií a obmedziť ich prípadné následky.

22

Európska rada zasadá v Bruseli. Hlavnou témou rokovaní sú problémy daňových únikov a podvodov a politika v oblasti energetiky.

Jún

27-28

Lídri EÚ na zasadnutí Európskej rady v Bruseli podporili rozsiahly plán na boj proti nezamestnanosti mladých ľudí. Takisto sa dohodli na začatí prístupových rokovaní so Srbskom a potvrdili, že Lotyšsko prijme euro v roku 2014.

Júl

1

Chorvátsko pristupuje k EÚ, čím sa celkový počet členských krajín zvyšuje na 28. Európska únia má teraz už 24 úradných jazykov.

Chorvát Neven Mimica sa stáva eurokomisárom pre oblasť spotrebiteľskej politiky.

Litva preberá šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ.

4

Po zverejnení informácií o špionážnej činnosti spravodajských služieb USA a iných organizácií Európsky parlament začína vyšetrovanie týkajúce sa hromadného elektronického sledovania občanov EÚ.

August

21

Ministri zahraničných vecí členských štátov EÚ vyzvali na ukončenie násilia v Egypte a žiadajú, aby sa všetky politické strany zapojili do skutočného a otvoreného dialógu s cieľom obnoviť demokratický proces.

September

11

Vo svojom výročnom prejave o stave Únie predseda Európskej komisie Barroso vyzval všetkých, ktorým na Európe záleží, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť alebo ideológiu či krajinu pôvodu, aby podporili Európu.

Október

1

Emily O’Reillyová sa ujíma funkcie európskeho ombudsmana.

15

Prijaté boli pravidlá, ktorými sa vytvára jednotný mechanizmus dohľadu nad bankami a ostatnými úverovými inštitúciami. Došlo tak k vytvoreniu prvého piliera európskej bankovej únie.

24-25

Na zasadnutí Európskej rady lídri diskutovali napríklad o digitálnej ekonomike či hospodárskej a sociálnej politike.

November

13

Komisia uverejnila ročný prieskum rastu 2013. Začal sa tým „európsky semester“ na koordináciu hospodárskych politík, ktorý slúži na zosúladenie rozpočtových a hospodárskych plánov pre rast krajín EÚ. Najväčšou výzvou, ktorej európske hospodárstvo momentálne čelí, je udržanie prebiehajúceho procesu ekonomického oživenia.

20

Malala Jusafzajová, pakistanská školáčka, ktorá vedie kampaň za vzdelávanie dievčat, dostala Sacharovovu cenu za slobodu myslenia, ktorú každoročne udeľuje Európsky parlament.

28-29

Gruzínsko a Moldavsko podpísali asociačné dohody s EÚ na samite Východného partnerstva vo Vilniuse. Vzťah Ukrajiny k EÚ zostáva nestabilný a je predmetom ostrých sporov v krajine.

December

2

Európsky systém hraničného dozoru (EUROSUR) je uvedený do prevádzky. Jeho účelom je riešiť cezhraničnú trestnú činnosť, zabraňovať stratám na životoch migrantov na mori a obmedzovať nelegálnu migráciu.

2

Po rokovaniach, ktoré trvali 2 a pol roka, Rada schvaľuje dlhodobý rozpočet EÚ na roky 2014 – 2020 (tzv. viacročný finančný rámec). Od 1. januára sa tak môže začať realizovať nová generácia výdavkových programov EÚ.

5

Predseda Európskej komisie José Manuel Barroso a predseda Európskej rady Herman Van Rompuy vyjadrujú svoju sústrasť ľuďom Južnej Afriky v súvislosti s úmrtím bývalého prezidenta Nelsona Mandelu, ktorý bol „jednou z najväčších politických osobností našej doby“.

19

Európska rada vedie komplexnú diskusiu o obrane – spoločnej bezpečnostnej a obrannej politike. Táto politika by mala zvýšiť bezpečnosť európskych občanov a prispieť k mieru a stabilite v EÚ aj mimo nej. Európska rada v zásade dosahuje zhodu, pokiaľ ide o pravidlá, ktoré by sa v rámci budúcej bankovej únie mali vzťahovať na banky v ťažkostiach.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Klikni tiež na...: 
Back to top