Unjoni Ewrope

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 2013

L-Istorja tal-Unjoni Ewropea - 2013


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Jannar

1

L-Irlanda tassumi l-Presidenza li tinbidel kull sitt xhur tal-Kunsill tal-UE. L-istabbiltà, l-impjiegi u t-tkabbir ekonomiku huma t-tliet prijoritajiet tal-Presidenza.

1

Il-Kummissjoni Ewropea tniedi s-Sena Ewropea taċ-Ċittadini, li se tiffoka fuq id-drittijiet u l-vantaġġi prattiċi li n-nies jiggwadanjaw biċ-ċittadinanza tal-UE.

1

It-Trattat dwar l-Istabbiltà, il-Koordinazzjoni u l-Governanza fl-Unjoni Ekonomika u Monetarja (magħruf bħala l-'patt fiskali') jidħol fis-seħħ. Għandu l-għan li jsaħħaħ id-dixxiplina fiskali fiż-żona tal-ewro permezz ta' "regola ta' baġit bilanċjat" u mekkaniżmu ta' korrezzjoni.

1

Marsilja (Franza) u Košice (is-Slovakja) huma l-Kapitali Ewropej tal-Kultura 2013. Iż-żewġt ibliet se jospitaw avvenimenti għall-promozzjoni tal-kultura lokali tagħhom.

21

Ħatra ta' President ġdid għal Eurogroup – il-Ministru tal-Finanzi Olandiż Jeroen Dijsselbloem – għal terminu ta' sentejn u nofs.

22

Il-Ministri tal-Finanzi fil-prinċipju jaqblu li 11 pajjiżi taż-żona tal-ewro li tiddaħħal taxxa fuq tranżazzjonijiet finanzjarji.

Frar

7-8

Matul il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew, il-pajjiżi tal-UE jilħqu ftehim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2014-2020. Dan jistabbilixxi l-limiti u l-prinċipji tal-baġit annwali tal-UE għal dawn is-snin.

14-15

Kunsill Ewropew fi Brussell, prinċipalment iddedikat għall-ekonomija.

26

Bħala parti minn pakkett ta’ proposti għal riforma ġdida tal-politika tas-sajd tal-UE, il-Ministri tal-UE jilħqu ftehim formali fil-Kunsill dwar il-ħarsien tal-istokkijiet tal-ħut fil-periklu li jinqerdu u t-tmiem tar-'rimi lura' - il-prattika li l-ħut mhux mixtieq jintrema lura fil-baħar.

28

Il-Kunsill jilħaq ftehim politiku dwar rakkomandazzjoni ta’ skema - “Garanzija għaż-Żgħażagħ” - għal dawk taħt il-25 sena. Din se tiżgura li dawn jiġu offruti impjieg, taħriġ, edukazzjoni ulterjuri jew apprendistat fi żmien erba’ xhur minn meta jitilqu mill-iskola jew minn meta jispiċċaw bla xogħol.

Marzu

11

Jintemm il-perjodu ta’ għeluq gradwali sabiex jiġu ttestjati l-prodotti kosmetiċi fuq l-annimali, li jfisser li kosmetiċi ttestjati fuq l-annimali ma jistgħux jibqgħu jitqiegħdu fis-suq fl-UE.

15

Il-mexxejja tal-UE japprovaw il-prijoritajiet ekonomiċi tal-Unjoni għall-2013 fil-Kunsill Ewropew u jipprovdu gwida strateġika għall-politiki baġitarji nazzjonali tal-Istati Membri u r-riformi strutturali għal dik is-sena. Dan huwa parti minn ċiklu ta' koordinazzjoni politika ta’ sitt xhur magħruf bħala s-“Semestru Ewropew”.

25

L-Ewrogrupp jilħaq ftehim politiku dwar il-programm futur ta’ aġġustament ekonomiku għal Ċipru. L-għan hu li jerġgħu jiġu stabbiliti l-finanzi pubbliċi u s-settur finanzjarju fis-sod.

April

19

Is-Serbja u l-Kosovo jiffirmaw patt fi Brussell, wara negozjati faċilitati mir-Rappreżentant Għoli tal-UE Catherine Ashton. Dan jistabbilixxi s-sisien għan-normalizzazzjoni tar-relazzjonijiet bejn iż-żewġ ġirien.

Mejju

13

Żewġ regolament tal-UE dwar il-governanza ekonomika fiż-żona tal-ewro huma adottati. Dawn huma magħrufa bħala "it-tieni pakkett". Isaħħu l-monitoraġġ tal-finanzi pubbliċi tal-pajjiżi.

21

Il-Parlament Ewropew japprova standards iktar stretti dwar it-tħaffir għaż-żejt u l-gass barra mix-xtut. L-għan hu li jitnaqqas ir-riskju ta' aċċidenti kbar u jiġu limitati l-konsegwenzi jekk dawn jiġru.

22

Il-Kunsill Ewropew jiltaqa' fi Brussell biex jiddiskuti l-problemi tal-evażjoni tat-taxxa u l-frodi tat-taxxa, kif ukoll il-politiki dwar l-enerġija.

Ġunju

27-28

Il-mexxejja tal-UE jiltaqgħu fil-Kunsill Ewropew fi Brussell u japprovaw pjan komprensiv għall-ġlieda kontra l-qgħad fost iż-żgħażagħ. Iddeċidew ukoll li jiftħu n-negozjati ta' adeżjoni mas-Serbja, u jikkonfermaw li l-Latvja se tadotta l-ewro bħala l-munita tagħha fl-2014.

Lulju

1

Il-Kroazja tingħaqad mal-UE, biex l-għadd totali ta' pajjiżi membri issa hu ta' 28. L-UE issa għandha wkoll 24 lingwa uffiċjali.

Il-Kroat Neven Mimica jieħu postu bħala membru tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għall-politika tal-konsumatur.

Il-Litwanja tieħu f'idejha l-presidenza li tinbidel kull sitt xhur tal-Kunsill tal-UE.

4

Il-Parlament Ewropew se jniedi inkjesta dwar is-sorveljanza tal-massa elettronika taċ-ċittadini tal-UE wara r-rivelazzjonijiet tal-użu attivitajiet ta' spjunaġġ fuq il-pubbliku mis-servizzi tal-intelligenza tal-Istati Uniti, fost oħrajn.

Awwissu

21

Il-ministri tal-affarijiet barranin tal-UE sejħu biex tintemm il-vjolenza fl-Eġittu u biex il-partiti politiċi kollha jinvolvu ruħhom fi djalogu reali u inklużiv sabiex jiġi rrestawrat il-proċess demokratiku.

Settembru

11

Fid-diskors annwali tiegħu dwar l-Istat tal-Unjoni, il-President tal-Kummissjoni Ewropea Barroso talab lil dawk kollha li għandhom għal qalbhom l-Ewropa, irrispettivament mill-pożizzjoni politika jew ideoloġika tagħhom, ġejjin minn fejn ġejjin, biex isemmgħu leħinhom favur l-Ewropa.

Ottubru

1

Emily O‘Reilly tieħu l-kariga bħala Ombudsman Ewropew.

15

Adottati regoli li joħolqu mekkaniżmu superviżorju uniku għas-superviżjoni ta’ banek u ta' istituzzjonijiet ta’ kreditu oħrajn, biex b’hekk jiġi stabbilit l-ewwel "pilastru" ta’ unjoni bankarja tal-Ewropa.

24-25

Il-Kunsill Ewropew jiltaqa’ biex jiddiskuti, fost affarijiet oħra, l-ekonomija diġitali u l-politika ekonomika u soċjali.

Novembru

13

Il-Kummissjoni tippubblika l-Istħarriġ Annwali dwar it-Tkabbir Ekonomiku tagħha għall-2013. Dan jagħti bidu għas-“Semestru Ewropew” li jsir ta’ kull sena dwar il-koordinazzjoni tal-politika ekonomika, li jiżgura li l-pajjiżi tal-UE jallinjaw il-pjanijiet baġitarji u ekonomiċi tagħhom għat-tkabbir ekonomiku. L-akbar sfida quddiem l-ekonomija tal-Ewropa hi kif se jinżamm l-irkupru tal-ekonomija li hu għaddej bħalissa.

20

It-tifla tal-iskola Pakistana li qed tmexxi kampanja favur l-edukazzjoni tal-bniet, Malala Yousafzai, tirċievi il-Premju Sakharov għal-Libertà tal-Ħsieb mogħti kull sena mill-Parlament Ewropew.

28-29

Fis-samit tas-Sħubija tal-Lvant f'Vilnius, il-Ġeorġja u l-Moldova ffirmaw ftehimiet ta' assoċjazzjoni mal-UE. Ir-relazzjoni tal-Ukraina mal-UE mhix issetiljata u hi s-suġġett ta' kontroversja kbira fil-pajjiż.

Diċembru

2

Is-Sistema Ewropea ta’ Sorveljanza tal-Kunsill tal-Fruntieri (EUROSUR) tibda taħdem. L-għan hu li tindirizza l-isfidi tal-kriminalità transkonfinali, it-telf ta’ ħajjiet ta’ migranti fil-baħar u l-migrazzjoni irregolari.

2

Il-Kunsill jadotta l-baġit fit-tul tal-UE għall-2014-2020, “il-qafas finanzjarju pluriennali”. Dan jimmarka t-tmiem ta’ sentejn u nofs ta’ negozjati u jippermetti ġenerazzjoni ġdida ta’ programmi ta’ nfiq tal-UE li għandha tiġi implimentata mill- 1 ta’ Jannar 2014.

5

Il-President tal-Kummissjoni Ewropea Barroso u l-President tal-Kunsill Ewropew Van Rompuy jagħtu l-kondoljanzi tagħhom lin-nies tal-Afrika t’Isfel dwar il-mewt ta’ l-eks President Nelson Mandela, u sejħulu “waħda mill-akbar personalitajiet politiċi ta’ żmienna”.

19

Għall-ewwel darba, il-Kunsill Ewropew għamel dibattitu sħiħ dwar id-difiża – il-politika ta’ sigurtà u ta’ difiża komuni. Dan se jtejjeb is-sigurtà taċ-ċittadini Ewropej u jikkontribwixxi għall-paċi u l-istabbiltà fl-UE u lil hinn minnha. Il-Kunsill Ewropew jaqbel ukoll fil-prinċipju dwar ir-regoli li għandhom jiġu stabbiliti dwar kif jiġu ttrattai l-banek f’diffikultà, bħala parti mill-unjoni bankarja tal-ġejjieni.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Ara wkoll: 
Back to top