Europos Sąjunga

Europos Sąjungos istorija - 2013 m.

Europos Sąjungos istorija - 2013 m.


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Sausis

1 d.

Airija rotacijos tvarka perėmė šešių mėnesių pirmininkavimą ES Tarybai. Stabilumas, darbo vietų kūrimas ir ekonomikos augimas – trys pirmininkaujančios šalies prioritetai.

1 d.

Europos Komisija 2013-uosius paskelbė Europos piliečių metais. Dėmesys bus sutelktas į ES pilietybės praktinę naudą ir privalumus.

1 d.

Įsigaliojo Sutartis dėl stabilumo, koordinavimo ir valdymo ekonominėje ir pinigų sąjungoje (dažnai vadinama fiskaliniu susitarimu). Ja siekiama sugriežtinti euro zonoje fiskalinę drausmę pasitelkus vadinamąją subalansuoto biudžeto taisyklę ir koregavimo mechanizmą.

1 d.

2013 m. Europos kultūros sostinės – Marselis (Prancūzija) ir Košicė (Slovakija). Šiuose miestuose vyks vietos kultūros populiarinimo renginiai.

21 d.

Naujuoju Euro grupės pirmininku dvejų su puse metų kadencijai paskirtas Nyderlandų finansų ministras Jeroenas Dijsselbloemas.

22 d.

Finansų ministrai iš esmės susitarė dėl finansinių sandorių mokesčio įvedimo 11 euro zonos šalių.

Vasaris

7-8 d.

Per Europos Vadovų Tarybos susitikimą ES šalys susitarė dėl 2014-2020 m. daugiametės finansinės programos. Joje nustatytos ES metinio biudžeto ribinės vertės ir principai.

14-15 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikimas Briuselyje. Pagrindinė tema – ekonomika.

26 d.

ES ministrai Taryboje pasiekė neoficialų susitarimą dėl nykstančių žuvų išteklių apsaugos ir nepageidaujamų žuvų išmetimo atgal į jūrą uždraudimo. Tai naujos, reformuotos ES žuvininkystės politikos pasiūlymų rinkinio dalis.

28 d.

Taryboje pasiektas politinis susitarimas dėl rekomendacijos dėl jaunimui iki 25 m. skirtos Jaunimo garantijų sistemos. Šia sistema bus užtikrinama, kad per keturis mėnesius nuo mokyklos baigimo arba tapimo bedarbiu jaunuoliams būtų pasiūlyta darbo vieta, profesinio rengimo, tolesnio mokymosi arba gamybinės praktikos galimybė.

Kovas

11 d.

Baigėsi kosmetikos gaminių bandymų su gyvūnais laipsniško panaikinimo laikotarpis. ES rinkoje tapo draudžiama prekiauti su gyvūnais išbandomais kosmetikos gaminiais.

15 d.

ES vadovai Europos Vadovų Tarybos susitikime patvirtino 2013 m. Sąjungos ekonomikos prioritetus ir pateikė metines strategines valstybių narių nacionalinės biudžeto politikos ir struktūrinių reformų gaires. Tai viena iš šešių mėnesių politikos koordinavimo ciklo, vadinamojo Europos semestro, dalių.

25 d.

Euro grupė pasiekė politinį susitarimą dėl būsimos Kipro ekonomikos koregavimo programos. Tikslas – atkurti šalies viešųjų finansų ir finansų sektorių.

Balandis

19 d.

Po derybų, kurioms tarpininkavo ES vyriausioji įgaliotinė Catherine Ashton, Serbija ir Kosovas pasirašė Briuselyje paktą. Jame nustatytas dviejų kaimynių santykių normalizavimo pagrindas.

Gegužė

13 d.

Priimti du ES reglamentai dėl euro zonos ekonomikos valdymo, dar vadinami dviejų dokumentų rinkiniu. Jais užtikrinama griežtesnė šalių viešųjų finansų stebėsena.

21 d.

Europos Parlamentas patvirtino griežtesnius naftos ir dujų gręžimo atviroje jūroje saugos standartus. Jais siekiama sumažinti didelių avarijų riziką ir sušvelninti jų padarinius.

22 d.

Europos Vadovų Tarybos susitikime Briuselyje aptartos mokesčių vengimo ir sukčiavimo mokesčių srityje problemos, taip pat apsvarstyti energijos politikos klausimai.

Birželis

27-28 d.

Europos Vadovų Taryboje Briuselyje susitikę ES vadovai patvirtino išsamų planą, kaip kovoti su jaunimo nedarbu. Jie taip pat nutarė pradėti stojimo derybas su Serbija ir patvirtino, kad Latvija įsives eurą 2014 m.

Liepa

1 d.

Kroatija tapo 28-ąja ES valstybe nare. ES dabar yra 24 oficialiosios kalbos.

Kroatas Nevenas Mimica pradėjo eiti už vartotojų politiką atsakingo Europos Komisijos nario pareigas.

Atėjo Lietuvos eilė perimti 6 mėnesių pirmininkavimą Europos Sąjungos Tarybai.

4 d.

Europos Parlamentas pradėjo tyrimą dėl masinio elektroninio ES piliečių sekimo po to, kai viešai atskleista, be kita ko, JAV žvalgybos tarnybų šnipinėjimo veikla.

Rugpjūtis

21 d.

ES užsienio reikalų ministrai paragino nutraukti smurtą Egipte ir kad visos politinės partijos pradėtų tikrą dialogą su visomis suinteresuotosiomis šalimis, kad būtų atkurtas demokratijos procesas.

Rugsėjis

11 d.

Metiniame pranešime apie Sąjungos padėtį Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso paragino: „Metas visiems, kuriems rūpi Europa, kad ir kokios būtų jų politinės ar ideologinės pažiūros, kad ir kur jie būtų gimę, paremti Europą.“

Spalis

1

Emily O'Reilly pradėjo eiti Europos ombudsmeno pareigas.

15

Priimtos taisyklės, kuriomis sukuriamas bankų ir kitų kredito įstaigų priežiūrai skirtas bendras priežiūros mechanizmas. Tokiu būdu nustatomas pirmasis Europos bankų sąjungos „ramstis“.

24-25

Europos Vadovų Taryba susitiko aptarti, be kita ko, skaitmeninės ekonomikos ir ekonominės bei socialinės politikos.

Lapkritis

13 d.

Komisija paskelbė 2013 m. metinę augimo apžvalgą. Taip pradedamas metinis vadinamasis Europos semestras, kuriuo koordinuojama ES šalių su augimu susijusi ekonominė ir finansų politika. Didžiausias Europai šiuo metu iškilęs uždavinys – palaikyti vykstantį ekonomikos atsigavimą.

20 d.

Už mergaičių teisę į švietimą kovojanti Pakistano moksleivė Malala Yousafzai gavo Europos Parlamento kasmet skiriamą Sacharovo premiją už minties laisvę.

28–29 d.

Vilniuje vykusiame Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime Gruzija ir Moldova pasirašė asociacijos susitarimus su ES. Ukrainos santykiai su ES nėra aiškūs, o Ukrainoje šis klausimas vertinamas itin prieštaringai.

Gruodis

2 d.

Pradėjo veikti Europos sienų stebėjimo sistema (EUROSUR). Jos paskirtis – spręsti uždavinius, susijusius su tarpvalstybiniu nusikalstamumu, migrantų žūtimis jūroje ir neteisėta migracija.

2 d.

Taryba patvirtino ilgalaikį 2014–2020 m. ES biudžetą – „daugiametę finansinę programą“. Taip baigtos dvejus su puse metų trukusios derybos ir nuo 2014 m. sausio 1 d. galima įgyvendinti naujos kartos ES išlaidų programas.

5 d.

Europos Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso ir Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas H. Van Rompuy pareiškė užuojautą Pietų Afrikos Respublikos tautai mirus buvusiam Prezidentui Nelsonui Mandelai, pavadindami jį „vienu iškiliausių mūsų laikų politinių veikėjų“.

19 d.

Pirmą kartą Europos Vadovų Taryba išsamiai diskutavo apie gynybą – bendrą saugumo ir gynybos politiką. Dėl jos sustiprės Europos piliečių saugumas ir bus prisidėta prie taikos ir stabilumo ES ir už jos ribų. Europos Vadovų Taryba taip pat iš esmės sutarė dėl nustatytinų taisyklių, kaip spręsti sunkumų patiriančių bankų problemą, ateityje sukūrus bankų sąjungą.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Papildoma informacija: 
Back to top