Európai Unió

Az Európai Unió története - 2013.

Az Európai Unió története - 2013.


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Január

1.

Írország átveszi az EU Tanácsának hat hónapig tartó soros elnöki tisztségét. Az elnökség három legfontosabb célkitűzése a stabilitás, a munkahelyteremtés és a növekedés.

1.

Az Európai Bizottság útjára indítja a polgárok európai évét. A kezdeményezés azokat a konkrét jogokat és előnyöket hivatott népszerűsíteni, amelyeket az EU az uniós polgárok számára biztosít .

1.

Hatályba lép a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásról szóló szerződés (más néven a költségvetési paktum). A szerződés célja, hogy a költségvetési egyensúlyi szabály és a korrekciós mechanizmus segítségével megerősödjön a költségvetési fegyelem az euróövezetben.

1.

Európa Kulturális Fővárosa 2013-ban Marseille (Franciaország) és Kassa (Szlovákia). A városok számos eseménynek fognak otthont adni, amelyeken a helyi kultúrát népszerűsítik majd.

21.

Az eurócsoport új elnököt nevez ki a testület élére: Jeroen Dijsselbloem holland pénzügyminiszter két és fél évig fogja betölteni a tisztséget.

22.

A pénzügyminiszterek megegyeznek arról, hogy 11 euróövezeti ország pénzügyi tranzakciós adót vezethet be.

Február

7-8.

Az Európai Tanács ülésén az uniós tagországok megállapodnak a 2014–2020-as időszakra szóló többéves pénzügyi keretről, amely a kérdéses időszak vonatkozásában meghatározza az uniós kiadásokkal kapcsolatos korlátokat és elveket.

14-15.

Az Európai Tanács ülést tart Brüsszelben, ahol a tagállamok vezetői elsősorban gazdasági kérdésekkel foglalkoznak.

26.

Az új, megreformált halászati politikára vonatkozó javaslatcsomag részeként a Tanácsban ülésező EU-miniszterek nem hivatalos megállapodásra jutnak a veszélyeztetett állományok védelméről, valamint a túlhalászás és a „visszadobás” káros gyakorlatának felszámolásáról.

28.

A Tanács politikai megállapodásra jut arról, hogy ajánlást fogad el „ifjúsági garanciarendszerek” létrehozásáról. A program azt hivatott biztosítani, hogy a 25 év alatti fiatalok a munkahelyük elvesztését vagy a formális tanulás befejezését követő négy hónapon belül állásajánlatot kapjanak, illetve további oktatásban vagy tanulószerződéses képzésben vehessenek részt.

Március

11.

Véget ér a kozmetikai termékek kifejlesztése céljából állatokon végzett kísérletek fokozatos megszüntetésének időszaka. Ez azt jelenti, hogy az állatokon tesztelt kozmetikai termékek ettől fogva nem forgalmazhatók az EU-ban.

15.

Az Európai Tanács ülésén az uniós vezetők – az évente ismétlődő, hathónapos szakpolitikai koordinációs időszak, az ún. európai szemeszter keretében – elfogadják a 2013-ra vonatkozó gazdasági prioritásokat, és stratégiai iránymutatással szolgálnak a tagállamoknak az év hátralevő részében megvalósítandó nemzeti költségvetési politikák és szerkezeti reformok tárgyában.

25.

Az (euróövezeti országok pénzügyminisztereiből álló) eurócsoport politikai megállapodásra jut a Ciprusra vonatkozó gazdasági kiigazító programról, amely a szigetország államháztartását és pénzügyi szektorát hivatott talpra állítani.

Április

19.

Szerbia és Koszovó megállapodást ír alá Brüsszelben, miután lezárulnak az EU főképviselőjének, Catherine Ashtonnak a közreműködésével folyó tárgyalások. A megállapodás utat nyit a két fél közötti viszony rendezése előtt.

Május

13.

A Tanács és a Parlament elfogad két rendeletet, az ún. „kettes csomagot”, mely az euróövezeti kormányzás javítását célozza. A két jogszabály megerősíti az euróövezeti országok államháztartásának felügyeletét.

21.

Az Európai Parlament megszavazza a tengeri olaj- és gázkitermelésre vonatkozó, szigorított biztonsági szabályokat. Az új előírások arra szolgálnak, hogy csökkentsék a súlyos balesetek kockázatát, illetve mérsékeljék az esetleges balesetek következményeit.

22.

Az Európai Tanács tagjai brüsszeli csúcstalálkozójukon megvitatják az adócsalás és az adóelkerülés elleni fellépés lehetőségeit, valamint eszmecserét folytatnak az energiaügy témájában.

Június

27-28.

Az Európai Tanács brüsszeli ülésén az uniós vezetők átfogó tervet fogadnak el az ifjúsági munkanélküliség visszaszorítására. Emellett döntenek a csatlakozási tárgyalások Szerbiával való megkezdéséről, és megerősítik, hogy Lettország 2014-ben bevezeti az eurót.

Július

1.

Horvátország csatlakozik az Európai Unióhoz, így a tagországok száma 28-ra, az EU hivatalos nyelveinek száma pedig 24-re nő.

Hivatalba lép az Európai Bizottság horvát tagja, Neven Mimica, aki a fogyasztópolitikáért lesz felelős.

Litvánia átveszi az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, amely 6 hónapra szól.

4.

Az Európai Parlament vizsgálatot indít, miután nyilvánosságra került, hogy többek között az USA hírszerző szolgálatai kémtevékenységet folytattak, melynek keretében elektronikus úton tömegesen figyeltek meg uniós polgárokat.

Augusztus

21.

Az EU külügyminiszterei az erőszak megszüntetését sürgetik Egyiptomban, és felszólítják az összes politikai pártot, hogy minden felet bevonva kezdjenek érdemi párbeszédet a demokratikus folyamat helyreállítása céljából.

Szeptember

11.

Az Unió helyzetéről szóló 2013. évi beszédében Barroso elnök felszólítja mindazokat, akik szívükön viselik Európa sorsát, hogy politikai és ideológiai meggyőződésüktől, illetve származási helyüktől függetlenül emeljék fel szavukat Európáért.

Október

1.

Hivatalba lép az új európai ombudsman, Emily O'Reilly.

15.

Az EU elfogadja a bankok és más hitelintézetek ellenőrzését célzó egységes felügyeleti mechanizmust, s ezáltal létrejön az európai bankunió első „pillére”.

24-25.

Összeül az Európai Tanács, hogy megvitassa egyebek mellett a digitális gazdasággal, valamint a gazdasági és szociálpolitikával kapcsolatos aktuális kérdéseket.

November

13.

A Bizottság nyilvánosságra hozza 2013-as éves növekedési jelentését. Ezzel kezdetét veszi a gazdaságpolitikai koordináció évente ismétlődő ciklusa, az európai szemeszter, amelynek keretében az uniós országok összehangolják a növekedést szolgáló költségvetési és gazdasági terveiket. Európa számára a legnagyobb kihívás most a következő: miként lehet biztosítani, hogy a kibontakozóban lévő gazdasági fellendülés tartós legyen.

20.

Az Európai Parlament a gondolat szabadságáért járó Szaharov-díjjal tünteti ki a lányok oktatáshoz való jogáért küzdő pakisztáni diáklányt, Malala Juszufzait.

28-29.

A keleti partnerséggel foglalkozó vilniusi csúcstalálkozón Grúzia és Moldova társulási megállapodást ír alá az EU-val. Ukrajna és az Unió viszonyáról nem születik döntés, a kérdés komoly ellentéteket szít az ukrán belpolitikában.

December

2.

Megkezdi működését az uniós dimenziójú bűncselekmények és az illegális bevándorlás elleni küzdelem, valamint a tengereken életüket vesztő migránsok számának csökkentése céljából létrehozott európai határőrizeti rendszer (EUROSUR).

2.

A Tanács elfogadja az EU 2014–2020 közötti időszakra szóló költségvetését, az ún. többéves pénzügyi keretet. Ezzel egy két és fél éves tárgyalási folyamat zárul le, hogy 2014. január 1-től kezdetét vehesse az uniós kiadási programok új generációjának végrehajtása.

5.

Az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso és az Európai Tanács elnöke, Herman Van Rompuy őszinte részvétét fejezi ki a Dél-afrikai Köztársaság népének a hajdani elnök, Nelson Mandela halála miatt. Korunk egyik legnagyobb politikai alakjaként emlékeznek meg róla.

19.

Az Európai Tanács első alkalommal folytat részletes vitát a védelem kérdéséről: a közös biztonság- és védelempolitikáról, mely abban játszik szerepet, hogy Európában a polgárok nagyobb biztonságban éljenek, határain belül és kívül is béke és stabilitás honoljon. Az Európai Tanács emellett elviekben megállapodik azokról a szabályokról is, amelyek – a jövőbeli bankunió keretében – a nehézségekkel küzdő bankok kapcsán kialakuló helyzeten hivatottak segíteni.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Kapcsolódó weboldalak: 
Back to top