Euroopan Unioni

Euroopan unionin historia - 2013

Euroopan unionin historia - 2013


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Tammikuu

1

Irlannin puolivuotiskausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana alkaa. Puheenjohtajakauden painopisteitä ovat vakaus, työllisyys ja kasvu.

1

Euroopan kansalaisten teemavuosi käynnistyy. Vuoden tarkoitus on levittää tietoa EU:n kansalaisuuteen liittyvistä käytännön oikeuksista ja eduista.

1

Sopimus talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta ("finanssipoliittinen sopimus") tulee voimaan. Sopimuksessa vahvistetaan julkisen talouden kurinalaisuutta ottamalla käyttöön ns. tasapainoisen talousarvion sääntö ja korjausmekanismi.

1

Marseille (Ranska) ja Košice (Slovakia) ovat Euroopan kulttuuripääkaupungit vuonna 2013. Kummassakin kaupungissa järjestetään tapahtumia, joissa tuodaan esille paikallista kulttuuria.

21

Euroryhmä nimittää uudeksi puheenjohtajakseen Hollannin valtiovarainministeri Jeroen Dijsselbloemin. Toimikausi kestää kaksi ja puoli vuotta.

22

Yhdentoista euromaan valtiovarainministerit tekevät periaatepäätöksen finanssitransaktioveron käyttöönotosta.

Helmikuu

7-8

EU-maat pääsevät Eurooppa-neuvoston kokouksessa sopimukseen vuosien 2014–2020 monivuotisesta rahoituskehyksestä. Siinä asetetaan EU:n vuosittaisten talousarvioiden rajat ja määritetään niiden laadinnan periaatteet.

14-15

Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä käsitellään taloustilannetta.

26

Osana EU:n kalastuspolitiikan uudistamista koskevaa ehdotuspakettia EU-maiden kalastusministerit pääsevät neuvostossa epävirallisesti sopimukseen uhanalaisten kantojen suojelusta ja ei-toivotun saaliin poisheittämisen lopettamisesta.

28

Neuvostossa saavutetaan poliittinen yhteisymmärrys alle 25-vuotiaille nuorille tarkoitetusta nuorisotakuujärjestelmästä. Nuorisotakuulla nuorille taataan työ-, koulutus-, jatkokoulutus- tai oppisopimuspaikka neljän kuukauden kuluessa edellisen koulutuksen päättymisestä tai työttömäksi joutumisesta.

Maaliskuu

11

Kosmeettisten valmisteiden testausta eläinkokein koskeva siirtymäaika päättyy. Eläinkokein testattuja kosmeettisia valmisteita ei saa enää myydä EU:ssa.

15

EU-maiden johtajat vahvistavat Eurooppa-neuvoston kokouksessa unionin taloudelliset painopisteet vuodeksi 2013 ja antavat strategista ohjausta jäsenmaiden kansallisia budjettipolitiikkoja ja rakenneuudistuksia varten. Tämä on osa EU-maiden välistä puolivuosittaista talouspoliittista koordinointia, jota kutsutaan EU-ohjausjaksoksi.

25

Euroryhmä pääsee poliittiseen sopimukseen Kyproksen talouden sopeutusohjelmasta. Tavoitteena on Kyproksen julkisen talouden ja rahoitussektorin tervehdyttäminen.

Huhtikuu

19

Serbia ja Kosovo allekirjoittavat Brysselissä sopimuksen, joka tähtää maiden suhteiden normalisointiin. Neuvotteluja käytiin EU:n ulkoasiainedustajan Catherine Ashtonin välityksellä.

Toukokuu

13

Kaksi euroalueen talouden ohjausjärjestelmää koskevaa asetusta hyväksytään. Lainsäädäntöpaketin (ns. two-pack) avulla tiukennetaan euroalueen maiden julkisen talouden valvontaa.

21

Euroopan parlamentti hyväksyy tiukemmat turvallisuusvaatimukset avomerellä tapahtuvalle öljyn- ja kaasunporaukselle. Tavoitteena on vähentää suuronnettomuuksien riskiä ja rajoittaa niiden seurauksia.

22

Eurooppa-neuvosto keskustelee Brysselissä veronkierron ja veropetosten torjunnasta. Esillä on myös energiapolitiikka.

Kesäkuu

27-28

EU-maiden johtajat hyväksyvät Eurooppa-neuvoston kokouksessa Brysselissä laajan suunnitelman nuorisotyöttömyyden torjumiseksi. Kokouksessa päätetään myös aloittaa liittymisneuvottelut Serbian kanssa. Samalla vahvistetaan, että Latvia voi ottaa euron käyttöön vuonna 2014.

Heinäkuu

1

Kroatiasta tulee EU:n 28. jäsenvaltio. EU:n virallisten kielten määrä kasvaa Kroatian liittymisen jälkeen 24:ään.

Kroatian ensimmäinen EU-komissaari Neven Mimica aloittaa työnsä kuluttajapolitiikasta vastaavana komission jäsenenä.

Liettuan puolivuotiskausi EU:n neuvoston puheenjohtajamaana alkaa.

4

Euroopan parlamentti käynnistää tutkimuksen EU-kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta muun muassa äskettäin paljastuneen Yhdysvaltain tiedustelupalvelun harjoittaman vakoilun vuoksi.

Elokuu

21

EU-maiden ulkoministerit vaativat Egyptin väkivaltaisuuksien lopettamista. Ministerit kehottavat kaikkia poliittisia puolueita todelliseen ja osallistavaan vuoropuheluun demokratiakehityksen palauttamiseksi.

Syyskuu

11

Vuotuisessa unionin tilaa käsittelevässä puheessaan Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso kehottaa kaikkia, jotka välittävät Euroopasta, puhumaan EU:n puolesta.

Lokakuu

1

Emily O'Reilly aloittaa työnsä Euroopan oikeusasiamiehenä.

15

EU hyväksyy asetukset, joilla perustetaan yhteinen valvontamekanismi pankkien ja muiden luottolaitosten valvomiseksi ja joilla muodostetaan EU:n pankkiunionin ensimmäinen "pilari".

24-25

Eurooppa-neuvosto keskustelee kokouksessaan muun muassa digitaalitaloudesta ja talous- ja sosiaalipolitiikasta.

Marraskuu

13

Komissio julkaisee vuotuisen kasvuselvityksensä (2013). Kasvuselvitys käynnistää vuotuisen talouspolitiikan EU-ohjausjakson, jolla koordinoidaan EU-maiden talous- ja finanssipolitiikkaa. Euroopan talouden suurimpana haasteena on ylläpitää käynnissä olevaa elpymistä.

20

Pakistanilainen koululainen Malala Yousafzai, joka kampanjoi tyttöjen koulutuksen puolesta, saa Euroopan parlamentin vuosittain myöntämän mielipiteenvapauden Saharov-palkinnon.

28-29

Georgia ja Moldova allekirjoittavat assosiaatiosopimuksen EU:n kanssa Vilnan huippukokouksessa. EU:n neuvotteluissa Ukrainan kanssa ei päästä ratkaisuun, mikä osaltaan kiristää Ukrainan poliittista tilannetta.

Joulukuu

2

Euroopan rajavalvontajärjestelmä (EUROSUR) otetaan käyttöön. Järjestelmällä pyritään ehkäisemään rajat ylittävää rikollisuutta sekä vähentämään EU:hun suuntautuvaa laitonta maahanmuuttoa ja maahanmuuttajien kuolemantapauksia merellä.

2

Neuvosto hyväksyy EU:n monivuotisen rahoituskehyksen vuosille 2014–2020. EU:n pitkän aikavälin talousarviokehyksen hyväksyminen on kahden ja puolen vuoden neuvottelujen tulos. Sen myötä EU:n meno-ohjelmien uusi sukupolvi voidaan ottaa käyttöön 1.1.2014.

5

Euroopan komission puheenjohtaja José Manuel Barroso ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Herman Van Rompuy esittävät surunvalittelunsa Etelä-Afrikan kansalle maan entisen presidentin Nelson Mandelan kuoleman johdosta. EU-johtajat kuvailevat Mandelaa yhdeksi aikamme suurimmista poliittisista hahmoista.

19

Eurooppa-neuvosto käy ensimmäisen kerran täysimittaisen keskustelun EU:n puolustuksesta ja yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta. Yhteinen puolustuspolitiikka parantaa EU-kansalaisten turvallisuutta ja vahvistaa rauhaa ja vakautta niin EU:ssa kuin sen ulkopuolellakin. Eurooppa-neuvosto hyväksyy periaatteessa myös säännöt, joilla voidaan puuttua vaikeuksissa olevien pankkien tilanteeseen. Yhteinen kriisinratkaisumekanismi on osa tulevaa pankkiunionia.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Ks. myös: 
Back to top