Evropská unie

Historie Evropské unie - 2013

Historie Evropské unie - 2013


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Leden

1

Irsko se ujímá šestiměsíčního předsednictví v Radě EU. Třemi hlavními prioritami předsednictví jsou stabilita, pracovní místa a hospodářský růst.

1

Evropská komise zahajuje Evropský rok občanů, jenž se zaměří na práva vyplývající z občanství EU a s tím související výhody.

1

Vstupuje v platnost Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (nazývaná též „rozpočtový pakt“). Jejím cílem je posílit fiskální kázeň v eurozóně prostřednictvím tzv. „pravidla vyrovnaného rozpočtu“ a opravného mechanismu.

1

Marseille a Košice se stávají Evropskými hlavními městy kultury na rok 2013. V obou městech se budou konat akce zaměřené na propagaci místní kultury.

21

Do čela tzv. Euroskupiny je na dva a půl roku jmenován nizozemský ministr financí Jeroen Dijsselbloem.

22

Ministři financí eurozóny se v zásadě shodují na zavedení daně z finančních transakcí pro 11 zemí.

Únor

7-8

Na zasedání Evropské rady členské státy EU uzavírají dohodu o víceletém finančním rámci na období 2014–2020. Finanční rámec stanoví mezní hodnoty a zásady pro sestavování ročního rozpočtu EU v tomto období.

14-15

Zasedání Evropské rady v Bruselu. Hlavním tématem je hospodářství.

26

V rámci balíčku návrhů nové, reformované rybářské politiky EU je příslušnými ministry zemí EU v Radě dojednána neformální dohoda o ochraně ohrožených rybích populací a ukončení „výmětů“ (vyhazování nežádoucího úlovku zpět do moře).

28

V Radě je dohodnuto doporučení o systému tzv. záruk pro mladé lidi (do 25 let), které garantují, že těmto mladým lidem bude do čtyř měsíců od absolvování školy nebo doby, kdy se stali nezaměstnanými, nabídnuto pracovní místo, odborná příprava, další vzdělávání nebo stáž.

Březen

11

Končí období, během něhož se postupně upouštělo od zkoušek kosmetických prostředků na zvířatech. Kosmetické výrobky testované na zvířatech nesmějí být od této chvíle na trhu EU prodávány.

15

Během zasedání Evropské rady schvalují vedoucí představitelé EU hospodářské priority na rok 2013 a předávají členským státům strategické pokyny ohledně jejich rozpočtových politik a strukturálních reforem pro tento rok. Jedná se o součást šestiměsíčního cyklu koordinace tzv. evropského semestru.

25

Euroskupina uzavírá politickou dohodu o podobě budoucího ekonomického ozdravného programu pro Kypr. Jeho cílem je obnovit stabilitu veřejných financí a finančního sektoru této země.

Duben

19

Po sérii jednání, která zprostředkovala vysoká představitelka EU Catherine Ashtonová, podepisují Srbsko a Kosovo v Bruselu dohodu o urovnání vztahů.

Květen

13

Přijímají se dvě nařízení EU o správě ekonomických záležitostí v eurozóně. Tato nařízení vstupují ve známost také pod anglickým názvem „two-pack“. Zavádějí přísnější monitorování veřejných financí jednotlivých států.

21

Evropský parlament schvaluje přísnější bezpečnostní normy pro těžbu ropy a zemního plynu z podmořských vrtů. Cílem je snížit riziko závažných havárií, případně omezit jejich následky.

22

Zasedání Evropské rady v Bruselu se věnuje problematice daňových úniků a daňových podvodů. Na pořadu jednání je též energetika.

Červen

27-28

Vedoucí představitelé EU schvalují na zasedání Evropské rady v Bruselu komplexní plán snižování nezaměstnanosti mladých lidí. Rovněž přijímají rozhodnutí zahájit přístupová jednání se Srbskem a potvrzují, že Lotyšsko přijme od roku 2014 euro.

Červenec

1

Chorvatsko přistupuje k EU a počet členských států se tak zvyšuje na 28. Počet úředních jazyků EU se zvyšuje na 24.

Chorvat Neven Mimica se stává evropským komisařem pro spotřebitelskou politiku.

Předsednictví v Radě EU se na šest měsíců ujímá Litva.

4

Evropský parlament zahajuje šetření týkající se hromadného elektronického sledování občanů EU poté, co byla mimo jiné zveřejněna zjištění o špionážní činnosti zpravodajských služeb USA.

Srpen

21

Ministři zahraničních věcí členských států EU vyzývají Egypt, aby ukončil násilnosti v ulicích, a žadají všechny egyptské politické strany, aby zahájily skutečný a otevřený dialog v zájmu obnovení demokratického procesu v zemi.

Září

11

Ve svém výročním projevu o stavu Unie apeluje předseda Evropské komise Barroso na všechny, kterým není osud Evropy lhostejný, aby se bez ohledu na své politické nebo ideologické postoje či státní příslušnost za Evropu postavili.

Říjen

1

Úřadu Evropského veřejného ochránce práv se ujímá Emily O ’Reilly.

15

Přijata jsou pravidla vytvoření jednotného mechanismu dohledu pro dohled nad bankami a jinými úvěrovými institucemi. Vzniká tak první pilíř evropské bankovní unie.

24-25

Na jednání Evropské rady se mimo jiné debatuje o digitální ekonomice a hospodářské a sociální politice.

listopad

13

Komise zveřejňuje svou roční analýzu růstu za rok 2013. Tím zahajuje evropský semestr – každoroční cyklus pro koordinaci hospodářských politik, kterým se zajišťuje sladění vnitrostátních rozpočtových a prorůstových ekonomických plánů členských zemí EU. Největší současnou výzvou pro evropské hospodářství je zachovat tempo probíhajícího hospodářského oživení.

20

Pákistánská školačka bojující za právo dívek na vzdělání Malála Júsufzaiová obdržela Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, kterou každoročně uděluje Evropský parlament.

28-29

Na summitu Východního partnerství ve Vilniusu podepisuje Gruzie a Moldavsko dohodu o přidružení s EU. Vztah Ukrajiny vůči EU se na vrcholné schůzce nepodařilo vyřešit a v současné době je předmětem závažných politických rozporů v zemi.

Prosinec

2

Do provozu je uveden Evropský systém ostrahy hranic (EUROSUR). Jeho účelem je řešit přeshraniční trestnou činnost, zabraňovat ztrátám na životech migrantů na moři a omezovat nelegální migraci.

2

Po jednání trvajících dva a půl roku schvaluje Rada dlouhodobý rozpočet EU na období 2014–2020, tzv. „víceletý finanční rámec“. Od 1. ledna 2014 je tak možné začít realizovat novou generaci výdajových programů EU.

5

Předseda Evropské komise José M. Barroso a předseda Evropské rady Herman Van Rompuy projevují soustrast občanům Jihoafrické republiky k úmrtí bývalého prezidenta Nelsona Mandely, „jedné z největších politických osobností naší doby“.

19

Evropská rada vede poprvé komplexní rozpravu o obraně – o společné bezpečnostní a obranné politice. Ta by měla zvýšit bezpečnost evropských občanů a přispět k míru a stabilitě v EU i mimo ni. Evropská rada se rovněž v zásadě shoduje na pravidlech, která mají jako součást budoucí bankovní unie platit pro banky v obtížích.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Viz také
Back to top