Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 2013 r.

Историята на Европейския съюз - 2013 r.


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Януари

1

Ирландия поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС. Трите приоритета на председателството са стабилност, работни места и растеж.

1

Европейската комисия дава началото на Европейската година на гражданите, която е посветена на практическите права и предимства, свързани с гражданството на ЕС.

1

Договорът за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз (по-известен като „фискален пакт“) влиза в сила. Той има за цел да се подобри фискалната дисциплина в еврозоната чрез „правилото за балансиран бюджет“ и механизъм за корекции.

1

Марсилия (Франция) и Кошице (Словакия) са европейските столици на културата през 2013 г. В двата града ще се проведат прояви, популяризиращи тяхната култура.

21

Еврогрупата назначава нов председател – нидерландският министър на финансите Йерун Дейселблум – за период от две години и половина.

22

Финансовите министри постигат принципно съгласие 11 страни от еврозоната да въведат данък върху финансовите сделки.

Февруари

7-8

На заседание на Европейския съвет страните от ЕС постигат споразумение по многогодишната финансова рамка за 2014 — 2020 г. В нея се определят границите и принципите на годишния бюджет на ЕС през този период.

14-15

В Брюксел се провежда заседание на Европейския съвет, посветено преди всичко на икономиката.

26

Като част от пакет от предложения за нова, реформирана политика на ЕС в областта на рибарството министрите на страните от ЕС постигат в Съвета неофициално споразумение за опазване на застрашените запаси и прекратяване на практиката на изхвърляне на нежелана риба обратно в морето.

28

Съветът постига политическо споразумение относно препоръка за схема „Гаранция за младежта“ за младите хора на възраст под 25 години. Така ще се гарантира, че те ще получават предложение за работа, стаж, продължаващо образование или чиракуване в рамките на четири месеца, след като напуснат училище или загубят работата си.

Март

11

Периодът на постепенно прекратяване на изпитването на козметични продукти върху животни изтича, което означава, че тези продукти вече не могат да се продават на пазара в ЕС.

15

Лидерите на ЕС одобряват икономическите приоритети на Съюза за 2013 г. на заседание на Европейския съвет и приемат стратегически насоки за националните бюджетни политики и структурните реформи на държавите членки за годината. Това е част от шестмесечния цикъл на координиране на политиката, познат като „европейски семестър“.

25

Еврогрупата постига политическо споразумение за бъдещата програма за икономически реформи за Кипър. Целта е да се възстановят публичните финанси и финансовият сектор на страната.

Април

19

Сърбия и Косово подписват пакт в Брюксел след преговори с посредничеството на върховния представител на ЕС Катрин Аштън. С него се полагат основите за нормализиране на отношенията между тези две съседни страни.

Май

13

Приети са два регламента на ЕС за икономическо управление в еврозоната, познати като „пакет от два акта“. С тях се засилва мониторинга на публичните финанси на страните от Съюза.

21

Европейският парламент одобрява по-строги стандарти на безопасност за морските платформи за добив на нефт и газ. Целта е да се намали рискът от големи аварии и да се ограничат последствията, ако такива аварии все възникнат.

22

Европейският съвет заседава в Брюксел, за да обсъди укриването на данъци и данъчните измами, както и енергийните политики.

Юни

27-28

На заседание на Европейския съвет в Брюксел, лидерите на ЕС приемат подробен план за борба с младежката безработица. Те решават също да започнат преговори за присъединяване със Сърбия и потвърждават, че Латвия ще приеме еврото за своя валута през 2014 г.

Юли

1

Хърватия се присъединява към ЕС, с което броят на страните членки достига 28, а броят на официалните езици на ЕС става 24.

Невен Мимица е новият хърватски член на Европейската комисия. Той ще отговаря за политиката за потребителите.

Литва поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС.

4

Европейският парламент започва разследване относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС вследствие на публичните разкрития за шпионската дейност на американските разузнавателни служби.

Август

21

Външните министри на ЕС призовават за прекратяване на насилието в Египет и за започване на истински приобщаващ диалог между всички политически партии с цел възстановяване на демократичния процес.

Септември

11

В речта си за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу призовава всички, които се интересуват от Европа, независимо от своята политическа или идеологическа позиция и без значение откъде са, да се застъпят за Европа.

Октомври

1

Емили О'Райли встъпва в длъжността Европейски омбудсман.

15

Приети са правила за създаване на единен механизъм за надзор на банките и други кредитни институции, като по този начин се установява първият „стълб“ на европейския банков съюз.

24-25

Европейският съвет се събира, за да обсъди, наред с други въпроси, цифровата икономика и икономическата и социалната политика.

Ноември

13

Комисията публикува своя годишен обзор на растежа (2013 г.). С това се поставя началото на европейския семестър за координиране на икономическите политики, с който се гарантира, че страните от ЕС съгласуват своите бюджетни и икономически планове за растеж. Най-голямото предизвикателство, пред което е изправена днес икономиката на Европа, е въпросът как да продължи започналото възстановяване.

20

Пакистанската ученичка Малала Юсуфзай, която се бори за правото на жените на образование, получава от Европейския парламент наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта.

28-29

На срещата на върха на Източното партньорство във Вилнюс, Грузия и Молдова подписват споразумение за асоцииране с ЕС. Отношенията на Украйна с ЕС не са уредени и са обект на разгорещена полемика в страната.

Декември

2

Европейската система за наблюдение на границите (EUROSUR) започва да функционира. Тя има за цел справяне с предизвикателствата на трансграничната престъпност, смъртните случаи на мигранти в морето и незаконната миграция.

2

Съветът приема дългосрочния бюджет на ЕС за 2014 — 2020 г., т.нар. многогодишна финансова рамка. С това завършват преговорите, продължили две години и половина, и се дава възможност от 1 януари 2014 г. да започне изпълнението на новите програми на ЕС за финансиране.

5

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу и председателят на Европейския съвет Херман ван Ромпой изразяват съболезнования към южноафриканския народ за смъртта на бившия президент Нелсън Мандела, наричайки го „една от най-големите политически фигури на нашето време“.

19

За първи път Европейският съвет обсъжда цялостно въпросите на отбраната — общата политика за сигурност и отбрана. С нея ще се подобри сигурността на европейските граждани и ще се допринесе за наличието на мир и стабилност в ЕС и извън него. Европейският съвет също така постига принципно съгласие относно правилата за мерките по отношение на банки в затруднение, като част от бъдещия банков съюз.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Вижте също: 
Back to top