Evropska unija

Zgodovina Evropske unije - 2012

Zgodovina Evropske unije - 2012


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019

Januar

1

Maribor (Slovenija) in Guimarães (Portugalska) sta postala evropski prestolnici kulture leta 2012.

1

Danska je prevzela šestmesečno predsedovanje Svetu Evropske unije. Dansko predsedstvo si je za prednostni cilj zadalo odgovorno, dinamično, zeleno in varno Evropo.

1

Uradni začetek evropskega leta aktivnega staranja in solidarnosti med generacijami. Namen evropskega leta je ozaveščati o daljšanju zdrave življenjske dobe evropskih prebivalcev in možnostih, ki jih to prinaša.

17

Evropski poslanci so za svojega predsednika izvolili nemškega socialista Martina Schulza.

22

Hrvati so na referendumu podprli pridružitev k EU. Hrvaška bo tako lahko 1. julija 2013 postala 28. članica Evropske unije.

30

Na neuradnem zasedanju Evropskega sveta so države članice EU, razen Češke in Združenega kraljestva, sprejele novo pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji. Pogodba uvaja samodejne sankcije, strožji nadzor in pravilo o uravnoteženem proračunu, ki naj bi okrepili proračunsko disciplino.

Februar

2

Podpis pogodbe o ustanovitvi evropskega mehanizma za stabilnost. Organ s sedežem v Luksemburgu bo državam območja evra zagotavljal finančno podporo, potrebno za ohranitev finančne stabilnosti.

14

Gospodarski odnosi so bili med najpomembnejšimi točkami dnevnega reda na vrhu med EU in Kitajsko v Pekingu.

21

Finančni ministri držav evrskega območja so se dogovorili o novem programu pomoči, ki bo Grčiji pomagala ostati v območju evra. Dosegli so tudi sporazum z zasebnimi upniki grškega dolga in se dogovorili o vzpostavitvi okrepljenega nadzora.

Marec

1

Na zasedanju Evropskega sveta je Srbija dobila status kandidatke.

1-2

Evropski svet je za predsednika ponovno izvolil Hermana Van Rompuya. Ob robu zasedanja Evropskega sveta so sodelujoče države članice podpisale pogodbo o stabilnosti, usklajevanju in upravljanju v ekonomski in monetarni uniji.

29

Evropski parlament je sprejel zakonski akt za izboljšanje varnosti in preglednosti trgovanja z izvedenimi finančnimi instrumenti na prostem trgu. Prav trgovanje z izvedenimi finančnimi instrumenti velja za glavni vzrok svetovne finančne krize.

April

1

Zaživela je evropska državljanska pobuda, po kateri lahko državljani EU prvič v zgodovini predlagajo predpis EU o določenem vprašanju. En milijon evropskih državljanov iz vsaj četrtine držav članic EU lahko Evropsko komisijo pozove, naj spiše zakonodajni predlog na področju njene pristojnosti.

27

Pravosodni ministri držav EU so sprejeli zakon, ki obtožencu v kazenskem postopku v drugi državi EU daje pravico do obveščenosti. Osumljenci v kazenskih zadevah morajo biti o svojih pravicah zdaj obveščeni v jeziku, ki ga razumejo.

Maj

18-19

Na srečanju skupine G8 v ameriškem Camp Davidu so se voditelji največjih svetovnih gospodarstev dogovorili, da bodo z ureditvijo javnih financ in ukrepi za gospodarsko rast pospešili gospodarsko okrevanje in okrepili zaupanje trgov.

30

Evropska komisija je v okviru evropskega semestra sprejela priporočila za vseh 27 držav članic, v katerih je navedla smernice za nacionalne proračunske in gospodarske politike v obdobju 2012/2013. Priporočila za vsako državo upoštevajo gospodarske razmere posamezne države in vsebujejo nasvete za spodbujanje gospodarske rasti in odpiranje novih delovnih mest. Priporočila je pozneje sprejel Evropski svet.

30

Svet je sprejel uredbo, s katero so uporabniki mobilnih telefonov med potovanjem po EU zaščiteni pred oderuškimi cenami za mobilno gostovanje v Evropi.

Junij

7

Svet je sprejel pravila EU, s katerimi so čezmejni zapuščinski postopki postali hitrejši, dediči, volilojemniki in osebe, upravičene do nujnega deleža, pa lahko lažje in z manj stroški prevzamejo svoj del zapuščine.

28-29

Med zasedanjem Evropskega sveta so se voditelji držav EU dogovorili o ukrepih za okrepitev zaupanja v gospodarstvo, večjih naložbah v gospodarsko rast in vzpostavitvi tesnejše unije. S Paktom za rast in delovna mesta so spodbujanju gospodarstva namenili 120 milijonov EUR.

Julij

1

Ciper je prevzel šestmesečno predsedovanje Svetu EU in se zavezal, da si bo prizadeval „za boljšo Evropo“.

4

Evropski parlament je z veliko večino zavrnil Trgovinski sporazum za boj proti ponarejanju (ACTA), ki je sprožil burno javno razpravo o pravicah uporabnikov interneta. To je bilo prvič, da je Parlament uporabil svoja pooblastila iz Lizbonske pogodbe za zavrnitev mednarodnega trgovinskega sporazuma.

Avgust

13

Veljati so začeli posodobljeni predpisi o zbiranju električnih in elektronskih odpadkov ter ravnanju z njimi. V skladu s cilji iz direktive naj bi v EU do leta 2016 ob koncu življenjske dobe zbrali za ponovno uporabo 45 % prodanih elektronskih aparatov. V letu 2019 bodo ti cilji še višji.

September

12

V letnem govoru o razmerah v Uniji je predsednik Evropske komisije José M. Barroso predstavil svojo vizijo nove usmeritve in novega razmišljanja za Evropo. Predlagal je, naj EU postane federacija nacionalnih držav.

Oktober

4

Sprejet je bil nov predpis EU o pravicah žrtev kaznivih dejanj, ki določa minimalne pravice žrtev ne glede na državo EU.

8

Začel je veljati evropski mehanizem za stabilnost, takoimenovani „požarni zid“, ki zagotavlja finančno stabilnost v evrskem območju.

18-19

Evropski svet je razpravljal o gospodarstvu in rasti ter dosegel načelni dogovor o uvedbi skupnega nadzora bank v območju evra.

November

28

Komisija je objavila letni pregled rasti za leto 2012. S tem je začela letni cikel evropskega semestra, ki s spodbujanjem usklajevanja proračunskih in gospodarskih ukrepov držav članic omogoča usklajenost gospodarske politike EU. Med prednostnimi nalogami so proračunska konsolidacija in obnova normalne kreditne aktivnosti.

December

10

Na slovesnosti v Oslu je Evropska unija prejela Nobelovo nagrado za mir 2012, s katero so počastili 60 let prizadevanj EU za uveljavljanje miru in sprave, demokracije ter človekovih pravic.

13

Voditelji držav EU so na zasedanju Evropskega sveta naredili prvi korak k vzpostavitvi bančne unije, saj so se načeloma dogovorili o uvedbi enotnega nadzornega mehanizma, s katerim lahko Evropska centralna banka neposredno nadzoruje velike banke v območju evra.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019
Glej tudi
Back to top