Europese Unie

De geschiedenis van de Europese Unie - 2012

De geschiedenis van de Europese Unie - 2012


Januari

1

Guimarães (Portugal) en Maribor (Slovenië) worden Europese Cultuurhoofdsteden voor 2012.

1

Denemarken neemt het roulerend voorzitterschap van de Raad van de EU over. Het streeft vooral naar een verantwoordelijk, dynamisch, groen en veilig Europa.

1

Het Europees Jaar van actief ouder worden en solidariteit tussen de generaties begint. Het is de bedoeling de Europeanen te informeren over hoe zij langer gezond kunnen leven, en over welke mogelijkheden dit biedt.

17

De leden van het Europees Parlement verkiezen de Duitse sociaaldemocraat Martin Schulz tot voorzitter.

22

De Kroaten stemmen in een referendum in met de toetreding van hun land tot de EU. Daarmee kan Kroatië op 1 juli 2013 het 28e lid van de EU worden.

30

Op een informele topontmoeting sluiten alle EU-landen, op Tsjechië en het Verenigd Koninkrijk na, een nieuw verdrag over stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie. Het is de bedoeling de fiscale discipline te verbeteren via automatische sancties, strenger toezicht en vooral door de "gouden regel" van het begrotingsevenwicht.

Februari

2

Het verdrag tot oprichting van een Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) wordt ondertekend. Deze instelling, gevestigd te Luxemburg, zal de eurolanden zo nodig helpen om hun financiële stabiliteit te behouden.

14

De economische betrekking staan hoog op de agenda van de top EU-China te Beijing.

21

De Europese ministers van Financiën worden het eens over een tweede programma voor de toekomst van Griekenland binnen de eurozone. De afspraken omvatten een overeenkomst met de crediteuren in de private sector over hun Griekse schulden en meer toezicht.

Maart

1

De Europese Raad verleent Servië de status van kandidaat-lidstaat.

1-2

De Europese Raad herverkiest Herman Van Rompuy als voorzitter. In de marge van deze bijeenkomst ondertekenen de lidstaten het verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de EMU.

29

Het Europees Parlement keurt wetgeving goed waardoor het veiliger wordt financiële derivaten buiten de beurs (over-the-counter: OTC) te verhandelen. Deze handel in derivaten wordt gezien als een van de oorzaken van de financiële crisis.

April

1

Het Europees burgerinitiatief gaat van start, waardoor burgers voor het eerst specifieke voorstellen voor EU-wetgeving kunnen indienen. Een miljoen burgers uit ten minste een kwart van de EU-landen kunnen de Europese Commissie vragen om nieuwe wetgeving op een van de terreinen waar zij bevoegd is.

27

De EU-ministers van Justitie nemen een nieuwe wet aan waardoor verdachten recht op informatie hebben tijdens hun proces in een ander EU-land. Zodra deze wet in werking treedt, moeten verdachten bij hun aanhouding op hun rechten gewezen worden in een taal die zij verstaan.

Mei

18-19

Tijdens de G8-topontmoeting in Camp David in de VS besluiten de leiders van de acht grootste wereldeconomieën het economisch herstel en het vertrouwen te stimuleren door de overheidsuitgaven te saneren en maatregelen te treffen om de groei een impuls te geven.

30

Als onderdeel van het Europees Semester komt de Commissie met aanbevelingen voor de nationale begroting en het economisch beleid van elk van de 27 EU-landen. De Commissie houdt daarbij rekening met de economische situatie in elk land en geeft advies over het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid. De adviezen moeten nog worden bekeken en overgenomen door de Europese Raad.

30

De Raad neemt een verordening aan waardoor gebruikers van mobiele telefoons geen exorbitante prijzen meer betalen voor het gebruik van hun telefoon in een ander EU-land.

Juni

7

De Raad neemt nieuwe regels aan voor erfenissen waarbij verschillende EU-landen betrokken zijn, zodat ze sneller geregeld worden en minder kosten.

28-29

Tijdens de bijeenkomst van de Europese Raad besluiten de EU-leiders maatregelen te treffen om het vertrouwen in de economie te herstellen, meer in groei te investeren en de Unie sterker te maken. Dankzij dit "Pact voor groei en banen" komt er onmiddellijk 120 miljard euro beschikbaar.

Juli

1

Cyprus neemt het zesmaandelijks roterend voorzitterschap van de Raad van de EU over. Het land belooft zich in te zetten voor "een beter Europa".

4

De handelsovereenkomst ter bestrijding van namaak (ACTA) wordt met een overweldigende meerderheid weggestemd door het Europees Parlement, nadat er grote publieke verontwaardiging was ontstaan over de rechten van internetgebruikers. Dit is de eerste keer dat het Parlement haar recht op grond van het Verdrag van Lissabon gebruikt om een internationale handelsovereenkomst te verwerpen.

Augustus

13

Betere regels over het verzamelen en behandelen van e-afval treden in werking. De doelstelling van de EU-richtlijn is dat tegen 2016 45% van alle verkochte elektronische apparatuur die niet meer gebruikt wordt, verzameld moet worden voor mogelijk hergebruik. In 2019 zullen er nog ambitieuzere doelstellingen geformuleerd worden.

September

12

In zijn jaarlijkse State of the Union hamert Commissievoorzitter Barroso op een nieuwe richting en een nieuwe manier van denken voor Europa. Hij stelt voor van de EU een federatie van natiestaten te maken.

Oktober

4

Nieuwe EU-richtlijn bepaalt welke rechten slachtoffers van misdaden overal in Europa in elk geval moeten krijgen.

8

Het Europees Stabiliteitsmechanisme (ESM) treedt in werking. Het is de hoeksteen van de zogenaamde "firewall" die de financiële stabiliteit in de eurozone moet waarborgen.

18-19

De Europese Raad komt bijeen voor overleg over de economie en groei. De EU-leiders bereiken een principeakkoord over het gemeenschappelijk toezicht op banken in de eurozone.

November

28

De Commissie publiceert haar jaarlijkse groeianalyse 2012. Ze geeft daarmee het startschot voor het jaarlijkse "Europese semester" voor economische beleidscoördinatie, dat ervoor moet zorgen dat de EU-landen hun plannen voor budgettaire en economische groei op elkaar afstemmen. Prioriteiten zijn onder meer begrotingsconsolidatie en herstel van de normale kredietverlening.

December

10

Op de ceremoniële prijsuitreiking in Oslo ontvangt de Europese Unie de Nobelprijs voor de vrede 2012. De prijs is een erkenning voor de bijdrage die de EU de afgelopen 60 jaar heeft geleverd aan vrede en verzoening, democratie en mensenrechten.

13

Op de Europese Raad geven de EU-leiders de eerste aanzet tot de invoering van de bankenunie met het principebesluit om een gemeenschappelijk toezichtmechanisme (SSM) op te zetten, zodat grote banken in de eurozone onder directe supervisie van de Europese Centrale Bank komen.

Zie ook: