Európai Unió

Az Európai Unió története - 2012

Az Európai Unió története - 2012


Január

1.

Maribor (Szlovénia) és Guimaraes (Portugália) lesz Európa két kulturális fővárosa 2012-ben.

1.

Dánia 6 hónapra átveszi az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét. Az elnökség négy fő prioritása a felelősségteljes, dinamikus, zöld és biztonságos Európa.

1.

Az aktív idősödés és a nemzedékek közötti szolidaritás európai éve kezdetét veszi: az európai év felhívja a figyelmet arra, hogyan élhetünk és maradhatunk tovább egészségesen – valamint rávilágít az ez által kínált lehetőségekre.

17.

Az EP képviselői a német szocialista Martin Schulzot választják meg az Európai Parlament elnökének.

22.

A horvátok igennel szavaznak az uniós csatlakozásról szóló referendumra, ezáltal megnyitva az utat ahhoz, hogy Horvátország legyen az Európai Unió 28. tagja 2013. július 1-jétől.

30.

Az Európai Unió nem hivatalos csúcstalálkozóján valamennyi uniós ország – a Cseh Köztársaság és az Egyesült Királyság kivételével – megállapodik a gazdasági és monetáris unióbeli stabilitásról, koordinációról és kormányzásáról szóló új szerződésről. A szerződés célja, hogy az automatikus szankciók és szigorúbb felügyelet, valamint különösen a költségvetési egyensúlyi szabály révén megerősítse a költségvetési fegyelmet.

Február

2

Az európai stabilitási mechanizmus létrehozásáról szóló szerződés aláírása. A luxembourgi székhelyű intézmény támogatni fogja az euróövezet országait, amikor erre a pénzügyi stabilitás megőrzése érdekében szükség lesz.

14

A Pekingben megrendezett EU-Kína csúcstalálkozó fontos napirendi pontja a gazdasági kapcsolatok kérdése.

21

Az euróövezet pénzügyminiszterei megállapodnak a Görögországnak nyújtott második mentőprogram feltételeiről. A cél az ország jövőjének biztosítása az euróövezetben. A program részeként megállapodás születik a magánszektorbeli hitelezőkkel a görög adósságról, és döntenek a felügyelet szigorításáról is.

Március

1

Az Európai Tanács tagjelölt státuszt biztosít Szerbiának.

1-2

Az Európai Tanács megerősíti Herman Van Rompuy-t elnöki tisztségében. A találkozón a résztvevő tagállamok aláírják a gazdasági és monetáris unió stabilitásáról, koordinációjáról és kormányzásáról szóló szerződést.

29

Az Európai Parlament elfogadja azt a jogszabályt, amely a tőzsdén kívüli (OTC) származékos ügyleteket hivatott biztonságosabbá és átláthatóbbá tenni. Számos elemző szerint a globális pénzügyi válság kirobbanásának egyik oka a származékos ügyletek kereskedelme volt.

Április

1

Életre kel az európai polgári kezdeményezés. Segítségével a polgároknak most először nyílik lehetőségük arra, hogy konkrét témákkal kapcsolatban uniós jogszabályra tegyenek javaslatot. Egy millió – és a tagállamok legalább egynegyedéből származó – polgár felkérheti az Európai Bizottságot, hogy jogszabályjavaslatot dolgozzon ki azokon a területeken, amelyeken hatáskörrel rendelkezik.

27

Az EU igazságügyminiszterei új jogszabályt fogadnak el, amelynek célja, hogy a másik uniós országban folytatott büntetőeljárás során biztosítsa a vádlottak számára a tájékoztatáshoz való jogot. Amint az új jogszabály jogerőre emelkedik, a bűncselekmények elkövetésével gyanúsított személyeket olyan nyelven kell tájékoztatni jogaikról, amilyet megértenek.

Május

18-19

A világ nyolc gazdasági nagyhatalmának (G8) képviselői az egyesült államokbeli Camp Davis-ben tárgyaltak, és megállapodtak arról, hogy fellendítik a gazdaságot, és bizalmat teremtenek azáltal, hogy rendbe teszik az államháztartásokat. Mindeközben növekedést serkentő intézkedéseket is hoznak.

30

A Bizottság az Európai Szemeszter részeként ajánlásokat fogad el a 27 európai uniós tagállam mindegyikére vonatkozóan. Ezekben iránymutatással szolgál a 2012–2013. évi nemzeti költségvetésekkel és a gazdaságpolitikákkal kapcsolatban. Az országspecifikus ajánlások figyelembe veszik az egyes országok gazdasági helyzetét, és javaslatokat fogalmaznak meg a gazdasági növekedés, valamint a munkahelyteremtés serkentésére vonatkozóan. Az ajánlásokat később az Európai Tanács fogadja el.

30

A Bizottság rendeletet fogad el, amely biztosítja, hogy a mobiltelefon-használók az Európai Unión belüli utazásaik során ne fizessenek túl magas árakat a roaming szolgáltatásokért.

Június

7

A Tanács uniós szintű szabályokat fogad el a határokon átnyúló örökösödési eljárások felgyorsítása céljából, amelyek révén az örökösök, hagyományosok és köteles részre jogosult személyek számára könnyebb és kevésbé költséges lesz a hagyaték rájuk eső részének megszerzése.

28-29

Az Európai Tanács ülése alkalmával az uniós vezetők olyan intézkedésekről állapodnak meg, amelyek révén újraéleszthető a gazdaságba vetett bizalom, növekedhet a befektetések száma, és erősebb egység jöhet létre. A Növekedési és Munkahely-teremtési Paktumnak köszönhetően 120 milliárd euró áll majd rendelkezésre közvetlen beruházásokra.

Július

1

Ciprus 6 hónapra átveszi az EU Tanácsának soros elnöki tisztségét, munkája során Európa jobbá tételére fog törekedni.

4

A hamisítás elleni kereskedelmi megállapodást az Európai Parlament túlnyomó többséggel elveti, miután a javasolt megállapodás élénk nyilvános vitát váltott ki az internethasználók jogaival kapcsolatban. Ez az első alkalom, hogy az Európai Parlament él a Lisszaboni Szerződés biztosította hatáskörével, és elutasítja egy nemzetközi kereskedelmi megállapodás elfogadását.

Augusztus

13

Hatályba lépnek az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak (az úgynevezett „e-hulladékoknak”) a gyűjtésére és hasznosítására vonatkozó szabályok. Az uniós irányelv által kitűzött cél az, hogy 2016-ig az értékesített elektromos berendezések 45 %-át – a használatot követően – esetleges újrahasznosítás céljából összegyűjtsék. 2019-ben további szigorú célértékek meghatározására kerül majd sor.

Szeptember

12

Az Unió helyzetét értékelő éves beszédében az Európai Bizottság elnöke, José Manuel Barroso erős érveket sorakoztat fel amellett, hogy Európának irányváltásra és megújult gondolkodásmódra van szüksége. Azt javasolja, hogy az Európai Unió váljon nemzetállamok szövetségévé.

Október

4

Az Európai Parlament és a Tanács új uniós jogszabályt fogad el a bűncselekmények áldozatainak jogairól. Az irányelv rögzíti azokat a jogokat, amelyek minden áldozatot megilletnek az Európai Unióban.

8

Hatályba lép az Európai Stabilitási Mechanizmus (ESM), amely az euróövezet pénzügyi stabilitásának biztosítását célzó „tűzfal” központi eleme.

18-19

Összeül az Európai Tanács, hogy megvitassa a gazdasággal és a növekedéssel kapcsolatos kérdéseket. Az ülés résztvevői elvi egyetértésre jutnak az euróövezeti bankok közös felügyeleti rendszerének létrehozásáról.

November

28

A Bizottság közzéteszi a 2012-es éves növekedési jelentést. Ezzel kezdetét veszi a gazdaságpolitikai koordináció évente ismétlődő ciklusa, az ún. európai szemeszter, amely biztosítja, hogy az uniós országok összehangolják a növekedést szolgáló költségvetési és gazdasági terveiket. A prioritások közé tartozik a hitelezés újraindítása és a költségvetési konszolidáció.

December

10

Az Európai Unió nyeri el a 2012. évi Nobel-békedíjat, melyet az Uniót képviselő delegáció az Oslóban megrendezett díjátadó ünnepségen vesz át. Az elismerés annak a hat évtizede tartó munkának szól, melyet az EU a béke és a megbékélés előmozdításáért, valamint a demokrácia és az emberi jogok védelmében végez.

13

Az Európai Tanács ülésén az EU vezetői elvi döntést hoznak az egységes felügyeleti mechanizmus bevezetéséről, melynek értelmében az Európai Központi Bank közvetlen felügyeletet gyakorolhat az euróövezetben működő nagyobb bankok felett. A döntéssel a Tanács megteszi az első lépést a bankunió kiépítése felé.

Kapcsolódó weboldalak: