Ευρωπαϊκή Ένωση

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2012

Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης - 2012


Ιανουάριος

1

Οι πόλεις Γκιμαράις (Πορτογαλία) και Μάριμπορ (Σλοβενία) ανακηρύσσονται "Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης" για το 2012.

1

Η Δανία αναλαμβάνει την εκ περιτροπής εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ. Έχει θέσει τέσσερις προτεραιότητες: μια Ευρώπη υπεύθυνη, δυναμική, πράσινη και ασφαλής.

1

Αρχίζει το Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών στόχος του οποίου είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού στο πώς οι Ευρωπαίοι μπορούν να ζουν περισσότερα χρόνια με καλή υγεία καθώς και στις ευκαιρίες που δημιουργούνται.

17

Οι ευρωβουλευτές εκλέγουν πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Γερμανό σοσιαλιστή Μάρτιν Σουλτς.

22

Οι Κροάτες ψηφίζουν "Ναι" στο δημοψήφισμα για την προσχώρηση στην ΕΕ, προετοιμάζοντας το έδαφος ώστε από την 1η Ιουλίου 2013 να γίνει η χώρα το 28ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

30

Σε άτυπη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όλες οι χώρες της Ένωσης -με εξαίρεση την Τσεχική Δημοκρατία και το Ηνωμένο Βασίλειο- συμφωνούν σε μια νέα συνθήκη για τη σταθερότητα, τον συντονισμό και τη διακυβέρνηση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Στόχος της συνθήκης είναι να ενισχυθεί η δημοσιονομική πειθαρχία με αυτόματες κυρώσεις και αυστηρότερη επιτήρηση και, ιδίως, με την τήρηση του "κανόνα περί ισοσκελισμένου προϋπολογισμού".

Φεβρουάριος

2

Υπογράφεται η Συνθήκη δημιουργίας ενός Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ). Ο μηχανισμός αυτός θα στηρίζει τις χώρες της ευρωζώνης όταν αυτό απαιτείται για λόγους διασφάλισης της οικονομικής σταθερότητας.

14

Η ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων αποτελεί κεντρικό θέμα της συνόδου κορυφής ΕΕ-Κίνας στο Πεκίνο.

21

Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συμφωνούν τους όρους του δεύτερου προγράμματος για τη διασφάλιση της θέσης της Ελλάδας στη ζώνη του ευρώ. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια συμφωνία με τους ιδιώτες πιστωτές της Ελλάδας καθώς και ενισχυμένη εποπτεία.

Μάρτιος

1

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χορηγεί στη Σερβία το καθεστώς της υποψήφιας προς ένταξη χώρας.

1-2

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανεκλέγει πρόεδρό του τον Χέρμαν Βαν Ρομπέι. Στο περιθώριο της συνόδου, τα συμμετέχοντα κράτη μέλη υπογράφουν τη Συνθήκη για τη Σταθερότητα, τον Συντονισμό και τη Διακυβέρνηση στην ΟΝΕ.

29

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θεσπίζει νομοθεσία με σκοπό να καταστούν οι συναλλαγές σε εξωχρηματιστηριακά παράγωγα πιο ασφαλείς και διαφανείς. Είναι ευρεία η πεποίθηση ότι οι συναλλαγές σε παράγωγα συνέβαλαν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση.

Απρίλιος

1

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών γίνεται πραγματικότητα, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους πολίτες να προτείνουν ευρωπαϊκές νομοθετικές πράξεις για συγκεκριμένα θέματα. Ένα εκατομμύριο πολίτες από το ένα τέταρτο τουλάχιστον των κρατών μελών της ΕΕ μπορούν να ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλλει νομοθετικές προτάσεις σε τομείς όπου έχει την αρμοδιότητα να το κάνει.

27

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ εγκρίνουν έναν νέο νόμο που διασφαλίζει το δικαίωμα πληροφόρησης των κατηγορουμένων σε ποινικές διαδικασίες που διεξάγονται σε άλλη χώρα της ΕΕ από τη δική τους. Μόλις αρχίσει να ισχύει ο νόμος αυτός, οι κατηγορούμενοι για ποινικά αδικήματα θα πρέπει να ενημερώνονται για τα δικαιώματά τους σε γλώσσα που γνωρίζουν.

Μάιος

18-19

Στη σύνοδο της Ομάδας G8 στο Καμπ Ντέιβιντ των ΗΠΑ, οι ηγέτες των οκτώ μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου συμφωνούν να δώσουν νέα ώθηση στην οικονομική ανάκαμψη και να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης, βάζοντας σε τάξη τα δημόσια οικονομικά και παίρνοντας συγχρόνως μέτρα τόνωσης της ανάπτυξης.

30

Στο πλαίσιο του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου", η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει συστάσεις για καθένα από τα κράτη μέλη της ΕΕ, με τις οποίες τα καθοδηγεί όσον αφορά τον κρατικό προϋπολογισμό και τις οικονομικές τους πολιτικές για την περίοδο 2012-2013. Αυτές οι συστάσεις λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση κάθε κράτους μέλους και δίνουν συμβουλές για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Αφού υποβληθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εγκρίνονται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

30

Το Συμβούλιο εκδίδει κανονισμό ώστε οι χρήστες κινητών τηλεφώνων να μην καταβάλλουν υπερβολικές τιμές για υπηρεσίες περιαγωγής όταν ταξιδεύουν εντός της ΕΕ.

Ιούνιος

7

Το Συμβούλιο θεσπίζει πανευρωπαϊκούς κανόνες για την επίσπευση των διαδικασιών διαδοχής σε διασυνοριακές υποθέσεις, ώστε οι κληρονόμοι, οι κληροδόχοι και άλλα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα νόμιμης μοίρας να μπορούν ευκολότερα και λιγότερο δαπανηρά να αποκτούν τα μερίδια που δικαιούνται.

28-29

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι ηγέτες της ΕΕ συμφωνούν στη λήψη μέτρων για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην οικονομία, την αύξηση των επενδύσεων στην ανάπτυξη και την εδραίωση μιας ισχυρότερης ένωσης. Το «Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση» θα διαθέσει 120 δισ. ευρώ για άμεσες επενδύσεις.

Ιούλιος

1

Η Κύπρος αναλαμβάνει την εξάμηνη προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, δεσμευόμενη ότι θα εργαστεί "Για μια Καλύτερη Ευρώπη".

4

Η Εμπορική Συμφωνία Καταπολέμησης της Παραποίησης/Απομίμησης απορρίπτεται με μεγάλη πλειοψηφία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η συμφωνία αυτή είχε προκαλέσει μεγάλη δημόσια συζήτηση γύρω από τα δικαιώματα των χρηστών του Διαδικτύου. Είναι η πρώτη φορά που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασκεί την εξουσία που του παραχώρησε η Συνθήκη της Λισαβόνας να απορρίπτει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες.

Αύγουστος

13

Τίθενται σε ισχύ οι βελτιωμένοι κανόνες για τη συλλογή και επεξεργασία ηλεκτρονικών αποβλήτων. Ο στόχος που έθεσε η οδηγία της ΕΕ ορίζει ότι, έως το 2016, το 45% του πωλούμενου ηλεκτρονικού εξοπλισμού πρέπει, εφόσον παύει να είναι απαραίτητος, να συλλέγεται για επαναχρησιμοποίηση. Θα ακολουθήσουν πιο αυστηροί στόχοι το 2019.

Σεπτέμβριος

12

Στην ετήσια ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο υποστηρίζει ότι πρέπει να διαμορφωθεί ένα νέο ευρωπαϊκό όραμα και ένας νέος τρόπος σκέψης για την Ευρώπη. Προτείνει να προχωρήσει η ΕΕ προς την κατεύθυνση της δημιουργίας μιας ομοσπονδίας εθνικών κρατών.

Οκτώβριος

4

Θεσπίζεται νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία για τα δικαιώματα των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών. Η οδηγία καθορίζει ελάχιστα δικαιώματα για τα θύματα, οπουδήποτε και αν βρίσκονται στην ΕΕ.

8

Τίθεται σε ισχύ ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας (ΕΜΣ). Πρόκειται για τον πυρήνα του λεγόμενου «τείχους προστασίας», που σκοπό έχει να διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ευρωζώνη.

18-19

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο συνέρχεται για να συζητήσει θέματα σχετικά με την οικονομία και την ανάπτυξη, και συμφωνεί κατ’αρχήν σε μια κοινή εποπτεία των τραπεζών στην Ευρωζώνη.

Νοέμβριος

28

Η Επιτροπή δημοσιεύει την Ετήσια Επισκόπηση της Ανάπτυξης 2012. Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη του "Ευρωπαϊκού Εξαμήνου" για τον συντονισμό των οικονομικών πολιτικών, μέσω του οποίου εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των οικονομικών και δημοσιονομικών πολιτικών των χωρών της ΕΕ υπέρ της ανάπτυξης. Ανάμεσα στις προτεραιότητες είναι η δημοσιονομική εξυγίανση και η αποκατάσταση της κανονικής ροής δανεισμού.

Δεκέμβριος

10

Απονέμεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης 2012 σε τελετή στο Όσλο. Με το βραβείο αυτό αναγνωρίζεται η συμβολή της ΕΕ για έξι δεκαετίες και πλέον στην προαγωγή της ειρήνης και της συμφιλίωσης, της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

13

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο οι ηγέτες της ΕΕ κάνουν ένα πρώτο βήμα για τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης αποφασίζοντας, κατ’αρχήν, τη σύσταση ενός «ενιαίου εποπτικού μηχανισμού» που θα επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να εποπτεύει απευθείας τις μεγάλες τράπεζες της Ευρωζώνης.