Европейски съюз

Историята на Европейския съюз - 2012 r.

Историята на Европейския съюз - 2012 r.


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Януари

1

Гимараеш (Португалия) и Марибор (Словения) стават европейски столици на културата за 2012 г.

1

Дания поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС. Четирите приоритета на председателството са отговорна, динамична, екологична и безопасна Европа.

1

Започва Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012: целта е повишаване на осведомеността за това как европейците да запазят здравето си добро и да живеят по-дълго, както и за свързаните с това възможности.

17

Европейските депутати избират германския социалист Мартин Шулц за председател на Европейския парламент.

22

Хърватите одобряват на референдум присъединяването на страната към ЕС. Очаква се Хърватия да стане 28-та страна членка на 1 юли 2013 г.

30

На неофициална среща на върха на Европейския съвет се постига споразумение между всички страни членки с изключение на Чешката република и Обединеното кралство за нов договор за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз. Целта на договора е засилване на фискалната дисциплина чрез автоматични санкции и по-строг надзор и, по-специално, чрез „правилото за балансиран бюджет“.

Февруари

2

Подписване на договора за създаване на Европейски механизъм за стабилност (ЕМС). Tази институция ще бъде разположена в Люксембург и ще помага при нужда на страните от еврозоната да запазят своята финансова стабилност.

14

Икономическите отношения са начело на дневния ред на срещата на високо равнище между ЕС и Китай в Пекин.

21

Финансовите министри от еврозоната постигат споразумение за втора програма за обезпечаване на бъдещето на Гърция в еврозоната. Сделката включва засилен надзор и споразумение с кредиторите от частния сектор относно дълговете на Гърция.

Март

1

Европейския съвет дава на Сърбия статут на кандидат за членство.

1-2

Херман ван Ромпой е преизбран за председател на Европейския съвет. В рамките на срещата участващите държави членки подписват Договора за стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз.

29

Европейският парламент приема законодателство, което ще направи по-безопасна и по-прозрачна извънборсовата търговия с деривати. Смята се, че търговията с деривати е допринесла за световната финансова криза.

Април

1

Европейската гражданска инициатива става реалност. Тя за пръв път позволява на гражданите да предлагат законодателство на ЕС по конкретни въпроси. Един милион граждани от поне една четвърт от страните членки могат да призоват Европейската комисия да предложи правни актове в области, в която тя има правомощия за това.

27

Министрите на правосъдието от ЕС приемат нов закон, за да гарантират на подсъдимите правото на информация при наказателно преследване в други страни от Съюза. Когато законът влезе в сила, заподозрените в извършване на престъпление трябва да бъдат информирани за правата си на език, който разбират.

Май

18-19

На среща на Г-8 в Кемп Дейвид (САЩ) лидерите на осемте най-големи икономики в света се споразумяват да подкрепят икономическото възстановяване и да изградят доверие, като приведат в ред публичните финанси и в същото време вземат мерки за стимулиране на растежа.

30

В рамките на европейския семестър Комисията приема препоръки за всяка от 27-те страни членки. В препоръките се дават насоки за националния бюджет и икономическата политика на всяка страна през 2012-2013 г. В специфичните за всяка страна препоръки се взема под внимание икономическото положение в нея и се дават съвети за стимулиране на икономическия растеж и създаване на работни места. По-късно те се приемат от Европейския съвет.

30

Съветът приема регламент, който гарантира, че потребителите на мобилни телефони няма да плащат прекомерни цени за роуминг услуги при пътуване в други страни от ЕС.

Юни

7

Съветът приема важащи за целия ЕС правила, които ускоряват процедурите на наследяване при трансгранични ситуации. Тези правила улесняват наследниците, заветниците и други лица, които имат право на запазени дялове, да влязат във владение на своите части от наследство, като в същото време намаляват разходите им за това.

28-29

По време на Европейския съвет лидерите на ЕС се споразумяват за мерки за възстановяване на доверието в икономиката, за повече инвестиции в растеж и за създаване на по-силен съюз. Пактът за растеж и работни места ще разполага със 120 млрд. евро, които могат да бъдат инвестирани незабавно

Юли

1

Кипър поема шестмесечното ротационно председателство на Съвета на ЕС, като обещава да работи „За по-добра Европа“.

4

Търговското споразумение за борба с фалшифицирането (ACTA) е отхвърлено с голямо мнозинство от Европейския парламент, след като предложеният договор предизвиква голям публичен дебат за правата на интернет потребителите. Това е първият случай, когато парламентът използва дадените му от Договора от Лисабон правомощия, за да отхвърли международно търговско споразумение.

Август

13

В сила влизат подобрени правила за събирането и обработването на електронни отпадъци. В Директивата на ЕС се определя като цел до 2016 г. 45 % от ненужните електронни устройства да се събират за евентуално повторно използване. През 2019 г. ще бъдат приети по-нататъшни амбициозни цели.

Септември

12

В годишната си реч за състоянието на Съюза председателят на Европейската комисия Жозе Барозу настоятелно призовава за нова посока и нов начин на мислене за Европа. Той предлага ЕС да се превърне постепенно във федерация от национални държави.

Октомври

4

Приет е нов закон на ЕС за правата на жертвите на престъпления. В Директивата са определени минимални права на жертвите, независимо в коя страна от ЕС се намират.

8

Европейският механизъм за стабилност влиза в сила. Той е централна част от т. нар. „защитна стена“, целяща гарантиране на финансовата стабилност в еврозоната.

18-19

Европейският съвет се среща, за да обсъди икономиката и растежа, постига принципно споразумение за създаването на общ надзор на банките в еврозоната.

Ноември

28

Комисията публикува своя годишен обзор на растежа (2012 г.). С това се поставя началото на европейския семестър за координиране на икономическите политики, с който се гарантира, че страните от ЕС съгласуват своите бюджетни и икономически планове за растеж. Сред приоритетите са фискалната консолидация и възстановяването на нормалното кредитиране.

Декември

10

Европейският съюз получава Нобеловата награда за мир за 2012 г. на церемония в Осло. Наградата е признание за приноса на ЕС в продължение на шест десетилетия към отстояването на мира и помирението, демокрацията и правата на човека.

13

На заседание на Европейския съвет лидерите на ЕС предприемат първите стъпки към банков съюз с принципното решение за създаване на единен надзорен механизъм, позволяващ на Европейската централна банка да контролира пряко големи банки в еврозоната.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Вижте също: 
Back to top