Európska únia

Rok od získania Nobelovej ceny za mier 2012

Rok od získania Nobelovej ceny za mier 2012

V roku 2012 EÚ získala Nobelovu cenu za presadzovanie mieru, uzmierenia, demokracie a ľudských práv v Európe.

EÚ rozhodla, že finančná odmena z Nobelovej ceny za mier poputuje na projekty podporujúce deti, ktoré nemôžu vyrastať v mieri. Zároveň rozhodla, že túto sumu zdvojnásobí a zvýši na 2 milióny EUR. Štyri vzdelávacie projekty, ktoré boli vybrané minulý rok, tak zatiaľ pomohli 28 000 deťom.

Únia mieni politické posolstvo Nobelovej ceny za mier zachovať aj naďalej a poskytovať tento cielený nástroj na vzdelávanie v zónach konfliktu aj v budúcnosti. V roku 2013 opäť zdvojnásobila finančné zdroje a vyčlenila ďalšie 4 milióny EUR na existujúce a nové projekty.

Nobelova cena za mier 2012

Nórsky Nobelov výbor pri udeľovaní Nobelovej ceny za mier Európskej únii uviedol, že dôvodom jeho rozhodnutia bola úloha, ktorú Únia zohrala pri premene väčšiny Európy z kontinentu zmietaného vojnami na kontinent mieru.

Podľa výboru bol najvýznamnejším prínosom Európskej únie jej „úspešný boj za mier a zmierenie, za demokraciu a ľudské práva“.

EÚ má povahu „mierových kongresov“ a výsledkom jej činnosti je „bratstvo medzi národmi" – t. j. napĺňa kritériá ceny za mier, ktoré Alfred Nobel uviedol vo svojom závete z roku 1895.

Európska únia je 21. medzinárodnou organizáciou, ktorá od roku 1901 cenu získala.

Slávnostné odovzdávanie

Cena bola udelená v Osle 10. decembra 2012. Ako všetci laureáti, aj EÚ ju prevzala od predsedu nórskeho Nobelovho výboru. Úniu na odovzdávaní ceny zastupoval predseda Európskej rady, predseda Komisie a predseda Európskeho parlamentu. Tradičný príhovor predniesli v mene EÚ predseda Komisie Barroso a predseda Európskej rady Van Rompuy. Štyria mladí Európania, ktorí zvíťazili v online súťaži organizovanej EÚ (pozri ďalej v texte), sa v Osle pripojili k delegácii EÚ, aby sa zúčastnili slávnostného odovzdávania ceny.

Súťaž

Na počesť získania Nobelovej ceny za mier zorganizovali inštitúcie EÚ a Európske fórum mládeže súťaž, v ktorej mali mladí ľudia vysvetliť, čo pre nich znamená mier v Európe.

Deti vo veku 8 až 12 rokov mali svoju odpoveď vyjadriť kresbou, mladí ľudia vo veku 13 až 24 rokov krátkym textom. Do súťaže bolo zaslaných približne 5 400 príspevkov. Porota pod vedením autora komiksov Jeana Van Hammea a verejnosť, ktorá hlasovala na Facebooku, vybrali 4 víťazov.

Víťazi

Štyria víťazi boli súčasťou oficiálnej delegácie Európskej únie v Osle pri preberaní Nobelovej ceny mieru za rok 2012. Zúčastnili sa na slávnostnom odovzdávaní ceny 10. decembra a koncerte organizovanom pri tejto príležitosti o deň neskôr.

„Nobelova cena za mier za rok 2012 nie je len uznaním výsledkov Európskej únie v minulosti – je aj pohľadom do budúcnosti,“ uviedli predsedovia inštitúcií EÚ. „Preto chceme, aby s nami do Osla išla aj mládež Európy, ktorá preberá kontinent, na ktorom vládne mier, a ktorá bude zodpovedná za budúcnosť Európy.“

Celý prieskum

Back to top