Europos Sąjunga

Europos Sąjungai skirta 2012 m. Nobelio taikos premija

Europos Sąjungai skirta 2012 m. Nobelio taikos premija

2012 m. ES gavo Nobelio taikos premiją už taikos, susitaikymo, demokratijos ir žmogaus teisių skatinimą Europoje.

ES nusprendė Nobelio taikos premijos sumą skirti vaikams, neturintiems galimybės augti taikoje, ir prie premijos sumos (930 000 eurų) pridėti dar antra tiek, kad susidarytų 2 mln. eurų. Šiomis lėšomis finansuojamais keturiais pernai atrinktais projektais, pagal kuriuos organizuojamas nuo konfliktų nukentėjusių vaikų švietimas, jau pasinaudojo daugiau nei 28 000 vaikų.

Šią iniciatyvą, kaip ilgalaikį Nobelio taikos premijos politinį palikimą ir kaip švietimo konfliktų zonose priemonę, ES tęs ateityje. 2013 m. ES dar kartą padvigubino išteklius ir vykdomiems bei naujiems projektams skyrė dar 4 mln. eurų.

2012 m. Nobelio taikos premija

Savo sprendimą skirti Nobelio taikos premiją Europos Sąjungai Norvegijos Nobelio premijos komitetas pagrindė tuo, kad ES atliko stabilizuotojos vaidmenį, dėl kurio iš didžiosios žemyno dalies pasitraukė karai ir įsivyravo taika.

Svarbiausias ES laimėjimas, komiteto nuomone, buvo sėkminga kova už taiką ir susitaikymą bei demokratiją ir žmogaus teises.

ES veikla įkūnija tautų brolybę ir prilygsta taikos kongresams, t. y. atitinka kriterijus, kuriuos Alfredas Nobelis nurodė savo testamente 1895 m.

Europos Sąjunga yra 21-oji tarptautinė organizacija, laimėjusi apdovanojimą nuo 1901 m.

Apdovanojimo įteikimo ceremonija

Premija buvo įteikta Osle gruodžio 10 d. Kaip ir visiems laureatams, ES prizą įteikė Norvegijos Nobelio premijos komiteto pirmininkas. Europos Sąjungai atstovavo Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Europos Komisijos pirmininkas ir Europos Parlamento pirmininkas. Tradicinį pranešimą šia proga ES vardu skaitė H. Van Rompuy ir J. M. Barroso. Į Oslą apdovanojimo atsiimti vykusioje ES delegacijoje buvo ir keturi jaunieji europiečiai, ES surengto internetinio konkurso nugalėtojai (žr. toliau).

Konkursas

Taikos premijai pažymėti ES institucijos ir Europos jaunimo forumas surengė konkursą, per kurį jaunimas turėjo paaiškinti, ką jiems reiškia taika Europoje.

8–12 m. vaikų buvo paprašyta savo atsakymą atsiųsti piešinio forma, 13–24 metų vaikai ir jaunimas savo mintis turėjo išreikšti vienu ar dviem sakiniais. Konkurse dalyvavo apie 5400 vaikų ir jaunuolių. Nugalėtojus atrinko vertinimo komisija, kuriai pirmininkavo komiksų knygelių autorius Jeanas Van Hamme, ir socialiniame tinkle „Facebook“ balsavę žmonės.

Nugalėtojai

Keturi nugalėtojai kartu su oficialia Europos Sąjungos delegacija vyko į Oslą atsiimti 2012 m. taikos premijos. Gruodžio 10 d. jie dalyvavo oficialioje Nobelio taikos premijos įteikimo ceremonijoje, o gruodžio 11 d. – jai skirtame koncerte.

„2012 m. Nobelio taikos premija – tai ne tik ES laimėjimų pripažinimas, tai ir žvilgsnis į ateitį“, – sakė ES institucijų vadovai. „Todėl norime, kad į Oslą mus lydėtų ir Europos jaunimas, kuris paveldės taikos žemyną ir ant kurio pečių guls atsakomybė už Europos ateitį".

Visa apklausa

Back to top