an tAontas Eorpach

Duais Nobel na Síochána 2012 faighte ag an Aontas Eorpach

Duais Nobel na Síochána 2012 faighte ag an Aontas Eorpach

Bronnadh Duais Nobel na Síochána ar an AE in 2012 as an tsíocháin, an t-athmhuintearas, an daonlathas agus cearta an duine a chur chun cinn san Eoraip.

Chinn an AE duais airgid Nobel na Síochána a bhronnadh ar pháistí a gceiltear an seans orthu fás aníos faoi shíocháin agus duais Nobel (€930,000) a mhéadú faoi dhó, go €2 mhilliún. Dá thoradh sin, thairbhigh níos mó ná 28,000 páiste go dtí seo de na ceithre thionscadal oideachais éigeandála a roghnaíodh anuraidh.

Mar bhuanleagáid pholaitiúil Dhuais Nobel na Síochána, agus mar uirlis oideachais spriocdhírithe i gcriosanna coinbhleachta, leanfaidh an AE den tionscnamh seo sna blianta atá romhainn. In 2013, mhéadaigh an AE faoi dhó arís na hacmhainní agus leithdháil sé €4 mhilliún eile chun na tionscadail atá ann cheana agus tionscadail nua a chumhdaigh.

Duais Nobel na Síochána 2012

Agus Duais Nobel na Síochána á bronnadh ar an AE ag Coiste Nobel na hIorua, dúradh gur bunaíodh cinneadh an choiste ar an ról cobhsaíochta a bhí ag an AE maidir leis an Eoraip a iompú ó ilchríoch cogaidh go hilchríoch síochána.

Is é an t-éacht is tábhachtaí dá bhfuil déanta ag an AE, dar leis an gcoiste, "an choimhlint bhuach ar son na síochána agus an athmhuintearais, an daonlathais agus chearta an duine."

Léiríonn obair an AE "bráithreachas idir na náisiúin" agus is sampla í de na "comhdhálacha síochána" a luaigh Alfred Nobel ina uacht in 1895 mar chritéir a bheadh leis an Duais Síochána.

Tá an tAontas Eorpach ar an 21ú eagraíocht idirnáisiúnta a bhuaigh an duais seo ó 1901 i leith.

An searmanas bronnta

Bronnadh an duais ag searmanas in Osló an 10 Nollaig. Fearacht gach buaiteora, is ó chathaoirleach Choiste Nobel na hIorua a ghlac an AE an duais. Bhí Uachtarán na Comhairle Eorpaí, Uachtarán an Choimisiúin Eorpaigh agus Uachtarán Pharlaimint na hEorpa i láthair thar ceann an AE. Is iad an tUachtarán Van Rompuy agus an tUachtarán Barroso a thug, thar ceann an AE, an léacht a thugann buaiteoirí dhuaiseanna Nobel go traidisiúnta. Bhí ceathrar daoine óga Eorpacha, buaiteoirí comórtais ar líne a d'eagraigh an AE (féach thíos), i dteannta Thoscaireacht an AE in Osló chun an duais a ghlacadh.

Comórtas

Leis an duais a cheiliúradh, d'eagraigh institiúidí an AE agus Fóram Eorpach na hÓige comórtas inar iarradh ar an aos óg míniú a thabhairt ar an gciall a bhaineann siad féin as an tsíocháin san Eoraip.

Iarradh ar pháistí idir 8 mbliana agus 12 bhliain d'aois a gcuid freagraí a chur isteach i bhfoirm líníochta; iadsan idir 13 bliana agus 24 bliain d'aois i bhfoirm téacs ghearr. Fuarthas timpeall 5400 iontráil. Is trí phainéal moltóirí, faoi chathaoirleacht an údair greannán Jean Van Hamme, agus trí vóta poiblí ar Facebook a roghnaíodh na buaiteoirí.

Na buaiteoirí

Bhí an ceathrar buaiteoirí páirteach i dtoscaireacht oifigiúil an Aontais Eorpaigh go hOsló chun Duais Síochána 2012 a ghlacadh. D'fhreastail siad ar an searmanas oifigiúil an 10 Nollaig agus ar cheolchoirm Dhuais Nobel na Síochána an 11 Nollaig.

"Ní hé amháin gur thug Duais Nobel na Síochána aitheantas don méid atá curtha i gcrích ag an AE cheana: is aitheantas í freisin ar an todhchaí", arsa ceannairí institiúidí an AE. "Sin an fáth ar mian linn aos óg na hEorpa, a mbeidh an ilchríoch shíochánta seo mar oidhreacht acu agus a mbeidh freagracht orthu as todhchaí na hEorpa, a bheith linn in Osló".

Léigh an suirbhé ar fad anseo

Back to top