Euroopa Liit

2012. aasta Nobeli rahupreemia Euroopa Liidule

2012. aasta Nobeli rahupreemia Euroopa Liidule

2012. aastal sai EL Nobeli rahupreemia rahu, leppimise, demokraatia ja inimõiguste edendamise eest Euroopas.

EL otsustas preemiaraha pühendada lastele, kellele ei ole antud võimalust üles kasvada keskkonnas, kus valitseb rahu. Ta kahekordistas preemiaraha (930 000 eurot), eraldades kokku 2 miljonit eurot. Selle tulemusena on praeguseks eelmisel aastal välja valitud nelja hädavajaliku haridusprojekti raames kasu saanud üle 28 000 lapse.

Nobeli rahupreemia püsiva poliitilise pärandina ning haridusalase sihtotstarbelise vahendina konfliktipiirkondades jätkab EL asjaomase algatuse edendamist ka järgmistel aastatel. 2013. aastal EL kahekordistas jälle vahendite suurust ning eraldas käimasolevate ja uute projektide toetuseks täiendavad 4 miljonit eurot.

2012. aasta Nobeli rahupreemia

Nobeli rahupreemiat ELile andes teatas Norra Nobeli komitee, et otsuse tegemisel võeti aluseks ELi stabiliseeriv roll sõdadest rusutud Euroopa muutmisel maailmajaoks, kus valitseb rahu.

Nõukogu sõnul on ELi olulisimaks saavutuseks olnud „edukas võitlus rahu ja leppimise ning demokraatia ja inimõiguste eest”.

ELi töö on hea näide „rahvaste vahelisest vendlusest” ning seda võib samastada „rahukongressidega”, millele Alfred Nobel viitab oma 1895. aastast pärinevas testamendis kui rahupreemia kriteeriumidele.

Alates 1901. aastast on rahupreemia pälvinud veel 20 rahvusvahelist organisatsiooni.

Auhinnatseremoonia

Rahupreemia ametlik tseremoonia toimus 10. detsembril Oslos. Sarnaselt kõigi teiste laureaatidega andis preemia ELile üle Norra Nobeli komitee esimees. ELi esindasid Euroopa Ülemkogu eesistuja, Euroopa Komisjoni president ja Euroopa Parlamendi president. Traditsioonilise Nobeli loengu pidasid ELi nimel eesistuja Van Rompuy ja president Barroso. ELi delegatsiooniga ühinesid ka neli noort eurooplast, kes võitsid ELi korraldatud konkursi internetis (vt allpool).

Konkurss

Nobeli rahupreemia auks korraldasid ELi institutsioonid ja Euroopa Noortefoorum konkursi, paludes noortel selgitada, mida tähendab rahu Euroopas nende jaoks.

8–12-aastastel lastel paluti oma vastus saata joonistusena ning 13–24-aastastel lühitekstina. Laekus ligikaudu 5400 võistlustööd. Võitjad valis välja žürii, kelle esimeheks oli tuntud koomiksikirjanik Jean Van Hamme. Samuti said inimesed oma lemmiku eest hääletada Facebookis.

Võitjad

Neli võitjat kuulusid Euroopa Liidu ametlikku delegatsiooni, mis sõitis Oslosse, et saada kätte 2012. aasta Nobeli rahupreemia. Nad osalesid 10. detsembril toimunud ametlikul tseremoonial ja Nobeli rahupreemia kontserdil 11. detsembril.

„2012. aasta Nobeli rahupreemia ei ole tunnustus üksnes Euroopa Liidu saavutustele minevikus, sellega vaadatakse ka tulevikku,” ütlesid ELi institutsioonide juhid. „Seepärast soovime, et Euroopa noored, kes pärivad rahus elava maailmajao ja kes vastutavad Euroopa tuleviku eest, tuleksid meiega koos Oslosse.”

Lugege kogu küsitlust

Back to top