Den Europæiske Union

EU får Nobels fredspris 2012

EU får Nobels fredspris 2012

I 2012 modtog EU Nobels fredspris for sit arbejde for fred, forsoning, demokrati og menneskerettigheder i Europa.

EU besluttede at give pengene fra prisen til børn, som ikke har mulighed for at vokse op i fred, og at fordoble Nobelprisen (930 000 euro) til 2 millioner euro. Som følge heraf har mere end 28 000 børn hidtil nydt godt af de fire uddannelsesprojekter, der sidste år blev udvalgt til hurtig iværksættelse.

EU vil fortsætte initiativet i de kommende år for at opretholde den politiske arv af Nobels fredspris og som et målrettet redskab for uddannelse i konfliktramte områder. For 2013 har EU igen fordoblet midlerne og tildelt 4 millioner euro til at dække både eksisterende og nye projekter.

Nobels fredspris 2012

Ved tildelingen af Nobels fredspris til EU udtalte den norske Nobelkomité, at beslutningen tog udgangspunkt i den stabiliserende rolle, EU har spillet i omdannelsen af det meste af Europa fra et krigens til et fredens kontinent.

EU's vigtigste resultat er ifølge komitéen "den vellykkede kamp for fred og forsoning og menneskerettigheder".

EU's arbejde repræsenterer "folkenes forbrødring" og udgør en form for "fredskongresser", hvilket er ét af kriterierne for at modtage Fredsprisen ifølge Alfred Nobels testamente fra 1895.

EU er den 21. internationale organisation, der har vundet prisen siden 1901.

Prisoverrækkelse

Prisen blev overrakt i Oslo den 10. december. Som andre vindere fik EU overrakt prisen af formanden for den norske Nobelkomité. EU var repræsenteret af formanden for Det Europæiske Råd, formanden for Kommissionen og formanden for Europa-Parlamentet. De to formænd Herman Van Rompuy og José Manuel Barroso holdt den traditionelle Nobeltale på EU's vegne. Fire unge europæere, der vandt en konkurrence, EU afholdt på nettet (se nedenfor), var med i den EU-delegation, der modtog prisen i Oslo.

Konkurrence

For at fejre begivenheden afholdt EU-institutionerne og Europæisk Ungdomsforum en konkurrence, hvor unge skulle forklare, hvad fred i Europa betyder for dem.

Børn fra 8 til 12 år blev bedt om at sende deres bidrag i form af en tegning, mens 13- til 24-årige skulle skrive en kort tekst. Der blev indsendt omkring 5 400 bidrag. Vinderne blev udvalgt af en jury med tegneserieforfatteren Jean Van Hamme i spidsen og af offentligheden, der kunne stemme på Facebook.

Vinderne

De fire vindere var en del af den officielle EU-delegation i Oslo, der modtog fredsprisen i 2012. De deltog i den officielle prisoverrækkelse den 10. december og Nobels fredspriskoncert den 11. december.

"Nobels fredspris 2012 er ikke blot en anerkendelse af EU's tidligere resultater: den peger også fremad", udtalte lederne for EU-institutionerne. "Derfor vil vi have Europas unge, som arver et fredens kontinent, og som bliver ansvarlige for Europas fremtid, med os i Oslo".

Læs hele meningsmålingen

Back to top