Европейски съюз

Европейският съюз получи Нобелова награда за мир през 2012 г.

Европейският съюз получи Нобелова награда за мир през 2012 г.

През 2012 г. ЕС получи Нобеловата награда за мир заради своето застъпничество по отношение на мира, помирението, демокрацията и човешките права в Европа.

ЕС реши да предостави паричната награда на деца, лишени от възможността да растат в мир, като удвои сумата (930 000 евро) на 2 милиона евро. В резултат на това повече от 28 000 деца досега са се възползвали от четири спешни образователни проекта, избрани през миналата година.

ЕС ще продължи тази инициатива през следващите години като трайно политическо наследство на Нобеловата награда за мир и като целенасочен инструмент за образование в зони на конфликти. През 2013 г. ЕС отново удвои средствата и предостави още 4 млн. евро за съществуващи и нови проекти.

Нобелова награда за мир за 2012 г.

При присъждането на Нобеловата награда за мир на ЕС норвежкият Нобелов комитет заяви, че решението му се основава на стабилизиращата роля, изиграна от ЕС при превръщането на по-голямата част от Европа от континент на войната в континент на мира.

Най-важното постижение на ЕС според комитета е „успешната борба за мир и помирение, за демокрация и права на човека“.

Работата на ЕС е символ на „братство между народите“ и е равносилна на „мирен конгрес“ — критерий за връчване на наградата за мир, посочен от Алфред Нобел в завещанието му от 1895 г.

Европейският съюз е 21-та международна организация, спечелила наградата от 1901 г. насам.

Церемония по награждаването

Наградата бе връчена на 10 декември в Осло. Като всички лауреати ЕС я получи от председателя на норвежкия Нобелов комитет. ЕС бе представляван от председателя на Европейския съвет, председателя на Европейската комисия и председателя на Европейския парламент. Традиционната нобелова реч от името на ЕС бе произнесена от председателите на Европейския съвет и Европейската комисия Херман Ван Ромпой и Жозе Мануел Барозу. Четирима млади европейци, спечелили онлайн конкурса, организиран от ЕС (вижте по-долу), бяха част от делегацията на ЕС в Осло за получаване на наградата.

Конкурс

За да отбележат получаването на наградата, институциите на ЕС и Европейският младежки форум организираха конкурс, като помолиха младите хора да обяснят какво означава за тях мирът в Европа.

Децата на възраст от 8 до 12 години бяха помолени да изпратят отговорите си под формата на рисунка, а участниците на възраст от 13 до 24 години — под формата на кратък текст. Бяха изпратени около 5400 творби. Победителите бяха избрани от жури, председателствано от автора на комикси Жан Ван Хам, както и чрез публично гласуване във Facebook.

Победителите

Четиримата победители бяха част от официалната делегация на Европейския съюз в Осло за получаване на Нобеловата награда за мир за 2012 г. Те присъстваха на официалната церемония на 10 декември и на концерта в чест на Нобеловата награда за мир на 11 декември.

„Нобеловата награда за мир за 2012 г. не е само признание за постиженията на ЕС в миналото: тя е и поглед към бъдещето“, заявиха лидерите на институциите на ЕС. „Затова искаме младежта на Европа, която наследява един мирен континент, и ще носи отговорност за бъдещето на Европа, да бъде с нас в Осло“.

Прочетете пълното проучване

Back to top