Europeiska Unionen

Europeiska unionens historia - 2011

Europeiska unionens historia - 2011


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Januari

1

Estland antar euron och blir därmed det sjuttonde eurolandet.

1

Åbo i Finland och Tallinn i Estland tar över som europeiska kulturhuvudstäder 2011.

1

Ungern övertar det halvårslånga roterande EU-ordförandeskapet. Landet har fyra prioriteringar: tillväxt för alla och sysselsättning, skärpt livsmedels-, energi- och vattenpolitik, ett medborgarvänligt EU samt utvidgning och grannskapspolitik.

1

Tre nya europeiska tillsynsmyndigheter inleder sitt arbete: Europeiska bankmyndigheten, Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten och Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten.

1

Europaåret för frivilligarbete drar igång. Under året ska man lyfta fram frivilligarbete och uppmuntra fler att göra en insats.

18

Den första europeiska planeringsterminen inleds – en sex månader lång period då EU-länderna ska samordna sin ekonomiska politik för att undvika ekonomiska kriser som den under 2008–2010.

Februari

4

Europeiska rådet ger sitt fulla stöd till en fredlig övergång till demokrati i grannländerna i södra Medelhavsområdet.

17

Europaparlamentet godkänner en resolution om politiskt och ekonomiskt EU-stöd till Egyptens övergång till demokrati. Parlamentet bekräftar också sin solidaritet med ”Jasminrevolutionen” i Tunisien och beklagar våldet som skördat flera människoliv.

Mars

11

EU använder sin räddningstjänstmekanism för att samordna hjälpen efter jordbävningen och tsunamin i Japan.

17

I ett gemensamt uttalande välkomnar EU:s ständige ordförande Herman Van Rompuy och utrikesrepresentanten Catherine Ashton FN:s säkerhetsråds resolution 1973 om att stoppa den libyska civilbefolkningens lidande i konflikten med Gadaffis regering.

25

Europeiska rådet antar ett övergripande åtgärdspaket som ska stärka den europeiska ekonomin. Euro plus-pakten inrättas för att stärka samordningen av den ekonomiska politiken inom den ekonomiska och monetära unionen.

April

7

Europaparlamentet antar en resolution om situationen i Syrien, Bahrain och Jemen. Man fördömer säkerhetsstyrkornas våld mot demonstranterna och uppmanar myndigheterna att lyssna på folkets krav på mer frihet.

26

I dag är det 25 år sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl. EU lovar att fortsätta att arbeta för ökad kärnsäkerhet.

Maj

25

EU:s kulturministrar enas om ett nytt europeiskt kulturarvsmärke som ska lyfta fram minnesplatser över EU:s historia och utveckling. EU-länderna kan föreslå minnesplatser vartannat år. En plats per land kan få kulturarvsmärket.

26

Ratko Mladić, misstänkt för krigsförbrytelser och folkmord, grips av de serbiska myndigheterna. Därmed har ett hinder för Serbiens EU-medlemskap undanröjts.

Juni

23

EU-kommissionen och Europaparlamentet slår ihop sina register för lobbyister och skapar ett gemensamt öppenhetsregister. Det är en milstolpe för öppenhetsarbetet.

24

Europeiska rådet enas om att anslutningsförhandlingarna med Kroatien bör vara klara i juni 2011, så att landet kan bli den 28:e EU-medlemmen 2013.

30

Greklands parlament antar ett spar- och reformpaket för att minska landets statsskuld och skapa en mer konkurrenskraftig ekonomi. EU bekräftar sitt stöd och sin solidaritet.

30

EU-kommissionen föreslår en långtidsbudget för EU:s utgifter 2014–2020 som ska främja tillväxten.

Juli

1

Polen övertar det halvårslånga roterande EU-ordförandeskapet. Bland prioriteringarna finns ekonomisk tillväxt, ett säkrare Europa och närmare förbindelser med EU:s östra och södra grannländer.

11

Euroländerna undertecknar ett fördrag om en europeisk stabilitetsmekanism, som kan låna ut upp till 500 miljarder euro till euroländer i kris.

15

Stresstester av en rad banker visar att de flesta banker kan stå emot en ny lågkonjunktur – 83 av 91 banker klarade testet.

21

Euroländernas ledare enas om nya stödåtgärder på 109 miljarder euro för att hjälpa Grekland.

Augusti

1

EU antar restriktiva åtgärder mot Syrien på grund av regimens våldsamma ingripanden mot demonstrationerna för demokrati.

24

EU erbjuder humanitär och ekonomisk hjälp till ett demokratiskt Libyen efter Gaddafis fall.

September

12

Rättigheterna till musikinspelningar ska skyddas i 70 år i stället för 50 enligt ett nytt EU-direktiv.

23

EU deltar för första gången i FN:s årliga allmänna debatt. Europeiska rådets ordförande Herman Van Rompuy talar om det internationella samfundets ansvar för att hjälpa Libyen med den politiska övergången.

27

EU utlovar 350 miljoner euro till länder som genomgår en demokratiseringsprocess i Nordafrika och Mellanöstern.

28

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso föreslår en ny skatt på finansiella transaktioner i sitt årliga tal om tillståndet i EU.

Oktober

14

Europaparlamentet i Bryssel öppnar sitt besökscentrum Parlamentarium. Med hjälp av en mängd interaktiva multimedieverktyg kan Brysselbor och turister lära sig mer om hur parlamentet och andra EU-institutioner arbetar.

21

Den första av de två Galileosatelliterna skjuts upp och därmed har EU kommit ett steg närmare ett eget satellitnavigeringssystem. Galileo ska bidra till att förbättra transporter, räddningstjänster, banktransaktioner och elförsörjning.

23

Europeiska rådet enas om flera åtgärder för att säkra tillväxt och nya jobb.

26

Euroländernas ledare enas vid ett toppmöte om en övergripande strategi för stärkta offentliga finanser, tillväxt, stöd till länder i kris samt en starkare styrning av euroområdet.

November

1

Mario Draghi, Italiens tidigare centralbankschef, blir chef för Europeiska centralbanken (ECB).

3-4

Ledarna för de 20 viktigaste industriländerna och tillväxtekonomierna möts på G20-mötet i Cannes i Frankrike. De enas om kraftfulla och samordnade insatser för global ekonomisk återhämtning och sysselsättning och vidtar åtgärder för en finansiell reform.

8

Ekofinrådet antar sex lagförslag som ska stärka den ekonomiska styrningen i EU. Bland annat ingår regler om mer ansvarsfulla bankledningar.

11

En ny koalitionsregering tillträder i Grekland, ledd av premiärminister Lucas Papademos.

16

Italien får en ny regering. Den nye premiärministern Mario Monti tänker införa genomgripande ekonomiska reformer.

23

Kommissionen lägger fram ett åtgärdspaket för att fördjupa EU-samarbetet och den ekonomiska styrningen i euroområdet. Paketet innehåller en tillväxtöversikt för 2012 som fastställer de ekonomiska prioriteringarna för det kommande året, två förordningar för att skärpa den ekonomiska och finanspolitiska övervakningen i euroområdet och en grönbok om stabilitetsobligationer.

December

9

Vid EU-toppmötet enas 17 av euroländerna och flera andra EU-länder om att delta i en ny finanspakt och införa en närmare samordning av sin ekonomiska politik.

18

Tjeckiens tidigare president Václav Havel avlider. Han är internationellt känd för att ha kämpat för frihet under kommunistregimen. ”Han var en sann europé och en förkämpe för demokrati och frihet i hela sitt liv. Václav Havel kommer för alltid att förknippas med Europas återförening och spridningen av dess värderingar till Central- och Östeuropa”, sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso.

19

Liechtenstein går med i Schengenområdet, EU:s område utan inre gränser.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Se också: 
Back to top