Európska únia

História Európskej únie - 2011

História Európskej únie - 2011


2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Január

1.

Estónsko prijalo euro ako svoju menu a stalo sa tak 17. členom eurozóny.

1.

Turku (Fínsko) a Tallinn (Estónsko) sa stalo európskymi hlavnými mestami kultúry na rok 2011

1.

Maďarsko prebralo šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Jeho program sa zameriava na štyri prioritné oblasti: inkluzívny rast a zamestnanosť; zlepšenie politík v oblasti potravín, energie a vodného hospodárstva; zlepšenie vzťahu medzi Úniou a občanmi; rozšírenie a politika susedských vzťahov.

1.

Tri nové európske finančné orgány dohľadu začali svoju činnosť: Európsky orgán pre bankovníctvo, Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov a Európsky orgán pre cenné papiere a trhy.

1.

Začal sa Európsky rok dobrovoľníctva, ktorý má pripomenúť dôležitosť dobrovoľných činnosti a povzbudiť ľudí, aby urobili niečo pre rozvoj spoločnosti.

18.

Začal sa prvý európsky semester – šesťmesačný cyklus koordinácie hospodárskych politík členských štátov EÚ, ktorý má prispieť k prevencii takých hospodárskych kríz, ako bola kríza v rokoch 2008 – 2010.

Február

4.

Európska rada vyjadrila plnú podporu nenásilnému prechodu k demokracii v krajinách južného Stredozemia.

17.

Európsky parlament schválil uznesenie, v ktorom sa zo strany EÚ garantuje politická a finančná podpora prechodu k demokracii v Egypte, opätovne potvrdzuje solidarita s tuniskou jazmínovou revolúciou a odsudzuje násilie, ktoré si vyžiadalo mnoho ľudských životov.

Marec

11.

Európska únia aktivovala mechanizmus civilnej ochrany s cieľom koordinovať svoju pomoc Japonsku, ktoré zasiahlo ničivé zemetrasenie a cunami.

17.

Predseda Európskej rady Herman van Rompuy a vysoká predstaviteľka Catherine Ashtonová v spoločnom vyhlásení privítali prijatie rezolúcie č. 1973 Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov o zastavení utrpenia líbyjského civilného obyvateľstva spôsobeného konfliktom s režimom Muammara al-Kaddáfího.

25.

Na jarnom samite Európskej rady v Bruseli sa finalizoval komplexný balík opatrení zameraný na posilnenie európskeho hospodárstva. Pakt Euro Plus bol vytvorený s cieľom posilniť koordináciu ekonomickej politiky v hospodárskej a menovej únii.

Apríl

7.

Európsky parlament prijíma uznesenie o potláčaní protestov v Bahrajne, Sýrii a Jemene. Odsudzuje v ňom použitie násilia proti protestujúcim a žiada úrady, aby si vypočuli ich hlasy volajúce po väčšej slobode.

25.

25. výročie havárie v jadrovej elektrárni v Černobyle. EÚ pokračuje v plnení záväzkov v oblasti posilňovania jadrovej bezpečnosti.

Máj

25.

Prijatie dohody o značke „Európske dedičstvo“, ktorá má pripomínať miesta významné pre históriu a vývoj Európskej únie. Členské štáty EÚ môžu každé dva roky navrhnúť miesta, ktoré by mali toto označenie získať. Udeľovanie značky sa bude riadiť princípom „jedna značka pre jednu krajinu“.

26.

Srbské úrady zatkli Ratka Mladića, bývalého vojenského veliteľa podozrivého z vojnových zločinov a genocídy. Srbsko tak splnilo jednu z podmienok na vstup do EÚ.

Jún

23.

Komisia a Európsky parlament spustili prevádzku spoločného registra transparentnosti a spojili tak svoje dva nezávislé registre. Ide o významný míľnik v snahe o zlepšovanie transparentnosti.

24.

Európska rada súhlasila s dokončením prístupových rokovaní s Chorvátskom ku koncu júna 2011, čím sa pre tento jadranský štát otvára cesta k tomu, aby sa v roku 2013 stal 28. členom EÚ.

30.

Grécky parlament prijal balík úsporných opatrení a štrukturálnych reforiem zameraných na zníženie úverového zaťaženia krajiny a na zvýšenie konkurencieschopnosti hospodárstva. EÚ potvrdila svoju podporu a solidaritu s Gréckom.

30.

Európska komisia predložila návrh viacročného plánu výdavkov, t. j. rozpočet EÚ na roky 2014 až 2020 zameraný na podporu rastu.

Júl

1.

Poľsko preberá šesťmesačné rotujúce predsedníctvo Rady EÚ. Vo svojom programe sa zameriava na hospodársky rast, bezpečnejšiu Európu a užšie vzťahy so susedmi EÚ na východe a juhu.

11.

Štáty eurozóny podpisujú zmluvu o vytvorení Európskeho mechanizmu pre stabilitu, ktorý môže poskytnúť štátom eurozóny zasiahnutým krízou pôžičky v objeme do 500 miliárd EUR.

15.

Uverejnenie výsledkov stresového testovania bánk, ktoré ukázalo schopnosť bánk zvládnuť novú recesiu. Testami prešlo 83 z 91 bánk.

21.

Lídri eurozóny sa dohodli na nových podporných opatreniach pre Grécko v sume 109 miliárd EUR.

August

1.

EÚ v reakcii na násilné potlačenie prodemokratických demonštrácií prijíma reštriktívne opatrenia proti Sýrii.

24.

Európska únia ponúka humanitárnu a finančnú pomoc demokratickej Líbyi po páde Kaddáfiho režimu.

September

12.

Trvanie autorských práv k hudobným nahrávkam sa predlžuje z 50 na 70 rokov.

23.

EÚ sa prvýkrát zúčastňuje na výročnej všeobecnej diskusii OSN. Predseda Európskej rady Herman Van Rompuy apeluje na zodpovednosť medzinárodného spoločenstva pomôcť Líbyi so zmenou politického režimu.

27.

EÚ oznamuje rozhodnutie vyčleniť 350 mil. EUR na pomoc krajinám v procese demokratických zmien v severnej Afrike a na Blízkom východe.

28.

Predseda Komisie José Manuel Barroso predstavuje vo svojej výročnej správe o stave Únie návrh novej dane z finančných transakcií medzi finančnými inštitúciami.

Október

14.

Európsky parlament otvára v Bruseli svoje centrum pre návštevníkov – Parlamentarium. Množstvo interaktívnych multimediálnych nástrojov poskytuje turistom, ale aj miestnym obyvateľom, zákulisný pohľad na prácu Európskeho parlamentu a ďalších inštitúcií.

21.

Vypustením prvých dvoch satelitov Galileo sa EÚ o krok približuje k vlastnému satelitnému navigačnému systému. Galileo prispeje k zlepšeniu dopravy, záchranných služieb, bankových transakcií a dodávok elektrickej energie.

23.

Európska rada odsúhlasuje balík opatrení na zabezpečenie rastu a tvorby pracovných miest.

26.

Na samite hláv štátov a vlád krajín eurozóny sa prijíma komplexná stratégia, ktorá by mala zaručiť fiškálnu konsolidáciu, rast, podporu krajín v ťažkostiach a posilnenie riadenia v eurozóne.

November

1.

Bývalý guvernér talianskej centrálnej banky Mario Draghi sa stáva prezidentom Európskej centrálnej banky (ECB).

3. – 4.

Lídri 20 štátov s najvyspelejšími a rýchlo sa rozvíjajúcimi ekonomikami sa stretávajú na zasadnutí skupiny G20 vo francúzskom Cannes. Dohodli sa na rozhodnom a koordinovanom postupe na oživenie globálnej ekonomiky a tvorbu pracovných miest, ako aj na prijatí krokov v záujme finančnej reformy.

8.

Rada pre hospodárske a finančné záležitosti prijíma balík šiestich legislatívnych návrhov na posilnenie hospodárskeho riadenia v EÚ. Súčasťou balíka sú aj pravidlá zodpovednejšieho riadenia bánk.

11.

V Grécku nastupuje nová koaličná vláda vedená premiérom Lucasom Papademosom.

16.

Zmena vlády v Taliansku. Novým predsedom vlády sa stáva Mario Monti, ktorý plánuje zaviesť radikálne hospodárske reformy.

23.

Komisia predstavuje štvordielny balík opatrení na prehĺbenie hospodárskeho riadenia v EÚ a v eurozóne. Prvým prvkom balíka je ročný prieskum rastu na rok 2012, v ktorom sa stanovujú hospodárske priority na nadchádzajúci rok. Ďalšími dvoma prvkami sú návrhy nariadení, ktorými sa má posilniť hospodársky a rozpočtový dohľad v rámci eurozóny, a štvrtým prvkom je zelená kniha o tzv. dlhopisoch stability.

December

9.

Na zasadnutí Európskej rady sa 17 členov eurozóny a ďalšie členské štáty EÚ dohodli na účasti na novej fiškálnej dohode a na užšej koordinácii svojich hospodárskych politík.

18.

Zomrel Václav Havel, bývalý československý a český prezident, ktorý počas komunistického režimu bojoval za slobodu. „Počas svojho života bol skutočným Európanom a bojovníkom za demokraciu a slobodu. Meno Václava Havla ostane navždy spojené so zjednotením Európy a rozšírením jej hodnôt do strednej a východnej Európy,“ povedal predseda Komisie José Manuel Barroso.

19.

Lichtenštajnsko sa stáva členom schengenského priestoru bez hraníc EÚ.

2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018
Klikni tiež na...: 
Back to top